Nowości
Specjalne potrzeby edukacyjne
Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej : regulacje, struktura, przemiany
Dyskurs i jego odmiany
Głuchota dziecięca, prozodia, komunikacja : surdopedagogiczne aspekty implantowania
Metody badania wizerunku w mediach : czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.