Form of Work
Książki
(41)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(41)
available
(38)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(16)
Wypożyczalnie
(25)
Czytelnie
(41)
Author
Grocki Romuald
(2)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(2)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(2)
Janasz Krzysztof
(2)
Abgarowicz Grzegorz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Batko Barbara
(1)
Bombała Bronisław
(1)
Borowska Joanna
(1)
Cisek Marek
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Czyżewska Marta
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Drobny Paweł
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Eaton David
(1)
Figura Piotr
(1)
Godziszewski Bohdan (1945- )
(1)
Goleński Wojciech
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Górka Kazimierz (1940- )
(1)
Górny Piotr
(1)
Górski Hubert (ekonomista)
(1)
Hadyniak Bogusław (1944- )
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Hanisz Romuald Norbert
(1)
Hull John (1946- )
(1)
Jamróz Paweł
(1)
Jendrzejczak Marcin
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Karniej Piotr
(1)
Karpińska Bożena
(1)
Kaźmierczak Magdalena (nauki ekonomiczne)
(1)
Kiełtyka Leszek (1953- )
(1)
Knedler Konrad
(1)
Kotapski Roman
(1)
Kotkiewicz Maria
(1)
Kowalska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Kozioł Ryszard
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Krawiec Jerzy (1958- )
(1)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(1)
Kubiak Michał (nauki społeczne)
(1)
Kulińska Ewa (logistyka)
(1)
Kęsy Marcin
(1)
Lany Magdalena
(1)
Lipiec Stanisław
(1)
Lubas Barbara
(1)
Maciejewski Wojciech (1940- )
(1)
Marszałek Maciej
(1)
Monkiewicz Jan (1949- )
(1)
Murzyn Dorota
(1)
Nicholas John M. (1945- )
(1)
Nosalski Piotr
(1)
Nowak Paweł (ekonomia)
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Ostachowski Paweł
(1)
Ostrowska Dorota (ekonomia)
(1)
Pach Janina (1956- )
(1)
Parlak Paulina
(1)
Parzonko Andrzej
(1)
Piasny Beata
(1)
Prusak Błażej
(1)
Pukała Ryszard
(1)
Racławski Mateusz
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Sala Krzysztof (nauki ekonomiczne)
(1)
Saunders Edmund J
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Sienkiewicz Piotr (1945- )
(1)
Skalik Jan
(1)
Skorek Marta
(1)
Sroka Jacek
(1)
Stankiewicz Marek Jacek
(1)
Stasik Mirosław
(1)
Steyn Herman
(1)
Stępniewski Jan
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Szyja Paulina (1983- )
(1)
Thier Agnieszka
(1)
Trocki Michał (1945- )
(1)
Trzaska Barbara
(1)
Tylec Tomasz
(1)
Walczak Renata Marta
(1)
Waśniewski Krzysztof Antoni
(1)
Wiśniewska Joanna (ekonomia)
(1)
Wyszkowska Dorota
(1)
Zapłata Sławomir
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Łuszczyk Marcin (ekonomia)
(1)
Śliwa Renata
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(37)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Bankierzy
(1)
Ekonomiści
(1)
Menedżerowie
(1)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(12)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
(9)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(5)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(4)
ZARZĄDZANIE
(3)
AUDYT WEWNĘTRZNY
(2)
BANKI
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
BUDOWNICTWO
(1)
BUDŻETY GMINNE
(1)
BUDŻETY TERENOWE
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
INNOWACJE
(1)
INSTYTUCJE FINANSOWE
(1)
INWESTYCJE
(1)
KADRY
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(1)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(1)
ORGANIZACJA
(1)
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
SAMORZĄD GMINNY
(1)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(1)
SZPITALE
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(10)
PODRĘCZNIKI
(7)
Podręcznik
(3)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Zarządzanie i marketing
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
41 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Zarządzanie projektami stanowi dzisiaj obszerną i kompleksową dziedzinę zarządzania, ze sprawdzonymi w praktyce metodami, z dobrymi praktykami, rozbudowanym systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego, licznymi stowarzyszeniami rozwijającymi wiedzę z tego zakresu. Autorzy niniejszej książki, kompleksowo ujmując zagadnienia nowoczesnego zarządzania projektami, zwrócili szczególną uwagę na jego aspekty menedżerskie, przydatne do zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, odnoszące się między innymi do: zarządzania przebiegiem projektu, zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie, organizacji projektowej, funkcjonowania biur projektów i dojrzałości projektowej, wsparcia metodycznego i informatycznego zarządzania projektami.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12251 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12250 IX.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13372 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest szeroko rozumianej działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w aspekcie finansowym. Zagadnienia poruszane w publikacji koncentrują się zwłaszcza wokół tematyki instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, limitowania zadłużenia w sektorze samorządowym, zarządzania środkami pomocowymi UE, opłaty planistycznej w systemie dochodów gmin, jak tez działalności inwestycyjnej miast na prawach powaitu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15797 VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-180. Indeks.
Podstawowym celem książki jest zaprezentowanie wszystkich istotnych czynników, wpływających na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie w zakresie wyboru źródeł finansowania w podziale na: źródła wewnętrzne i zewnętrzne ; finansowanie długoterminowe i krótkoterminowe ; finansowanie ze źródeł krajowych lub pochodzących z zagranicych; finansowanie kapitałem własnym, obcym lub hybrydowym. W efekcie tych decyzji kształtowana jest strategia finansowania przedsiębiorstwa. Istotą książki jest wszechstronna, pogłębiona analiza decyzji przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, wyboru instrumentów finansowych oraz kstzałtowania struktury kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. W obecnym wydaniu książki wprowadzono wiele uzupełnień, uwzględniających wpływ procesów zachodzących na rynkach finansowych - pojawiania się nowych instrumentów finansowych, wzrostu znaczenia niektórych grup inwestorów - na warunki pozyskiwania źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.11569 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11568 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C], P.11567 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12807 VIII.4.4 [Czytelnia C], 12400 VIII.4.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Tematyka książki obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Książka przedstawia szerokie spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej. Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji w tym zakresie stanowić mogą punkt wyjścia do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Publikacja zainteresuje w szczególności pracowników naukowych i studentów nauk społecznych, jak również wszystkie osoby chcące lepiej poznać i zrozumieć zjawiska oraz procesy kształtujące współczesne środowisko ekonomiczne i społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17624 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-232.
Książka dotyczy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw oraz ich przetrwania w obliczu zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w gospodarce światowej. Została podzielona na trzy części. Przedmiotem zainteresowania pierwszej z nich jest ryzyko w działalności gospodarczej. Główny nacisk położono na tematykę zarządzania ryzykiem oraz rolę zarządu i rady nadzorczej w jego ograniczaniu, omówiono też ryzyko w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Część druga dotyczy problemów przetrwania i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Trzecia część zawiera wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu: zarządzania należnościami i zobowiązaniami, wpływu kryzysu na decyzje menedżerów oraz założeń i programów wsparcia mikroprzedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15770 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka stanowi cenny zbiór prac naukowych. Szczególną i godną uwagi cechą jest z jednej strony bogata różnorodność tematczna, z drugiej zaś odniesienie do głownej idei wyróżniającej tę pozycję, a mianowicie nowoczesnych form funkcjonowania przedsiębiorstw różnych form i branż. w monografii poruszono liczne problemy dotyczące wwarunków funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych, zjawisk związanych z decyzjami opartymi na nowoczesnych koncepcjach zarządzania. Zaprzentowano również szereg wyników badań na temat stanu i perspektyw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. (dr hab. Krzysztof Z. Górniak)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14489 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Rynek ubezpieczeń to jeden z segmentów rynku finansowego. Jest on ściśle związany z pozostałymi ogniwami systemu finansowego. Opracowanie to dotyczy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Te pierwsze to głównie instrumenty fakultatywne, drugie - obligatoryjne. Czytelnik z książki tej dowie się o: - instytucjach oferujących ubezpieczenia gospodarcze, o ich rodzajach, kondycji, udziale w rynku itp., - produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, - kanałach dystrybucji ubezpieczeń, - zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, - nadzorze nad rynkiem ubezpieczeniowym, - pozostałych instytucjach obecnych na rynku ubezpieczeniowym, - ZUS i KRUS - instytucjach rynku ubezpieczeń społecznych, - sytuacji demograficznej Polski.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17286 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 17586 VIII.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17585 VIII.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 26 lutego 2009 r., Warszawa.
Bibliogr. przy ref.
Książka identyfikuje oraz charakteryzuje współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w kontekście międzynarodowym i narodowym. Opracowanie stanowi dobrą próbę pokazania wieloaspektowego, bardzo aktualnego problemu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego. Za oryginalne, wnoszące nowe treści do obiegu naukowego należy uznać artykuły dotyczące wspomagania procesów decyzyjnych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, identyfikacji sytuacji kryzysowych w obszarze społeczno-ekonomicznym oraz identyfikacji ryzyka jako kryterium operacji reagowania kryzysowego. Całość opracowania ma zarówno walor poznawczy, jak i praktyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12468 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 462-487. Indeks.
Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili: istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce, otoczenie i konkurencyjność przedsiębiorstwa, cele i misję przedsiębiorstw oraz ich typy, ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, zasoby, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego kadrę menedżerską, strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, kulturę i etykę w działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Podręcznik jest przeznaczony dla: studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie, przedsiębiorców i menedżerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11008 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11976 IX.2 [Czytelnia C], 11975 IX.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 11)
Bibliogr. przy rozdz.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja nowych wyzwań i możliwości stojących przed rynkiem finansowym dotkniętym kryzysem. Szczególną uwagę skupiono na funkcjonowaniu rynku kapitałowego, sektora bankowego oraz inwestycji na rynku finansowym. Praca składa się z trzech części. Każda z nich odnosi się do zagadnień związanych z różnymi segmentami rynku finansowego. Część pierwsza zawiera opracowania związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych w okresie destabilizacji rynków finansowych na świecie. Część druga jest poświęcona funkcjonowaniu sektora bankowego zarówno przed, jak i w trakcie światowego kryzysu finansowego. Część trzecia natomiast ukazuje wybrane aspekty inwestycji na rynku finansowym i wskazuje na możliwości wykorzystania nowatorskich narzędzi i metod zarządzania portfelem inwestycyjnym. Podejmowana przez autorów w opracowaniu problematyka jest bardzo zróżnicowana a jednocześnie nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z rynkami finansowymi i inwestycjami na tych rynkach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11527 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12755 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Praktyczna Edukacja)
Do książki dołączona jest płyta CD o tej samej sygnaturze.
Jest to książka napisana przez praktyków dla praktyków, w której teoretyczne rozważania ograniczone zostały do minimum. Zawiera szereg porad, praktycznych rozwiązań, a także przykładów konkretnych projektów audytowych oraz narzędzi przydatnych przy ich przeprowadzaniu. Adaptacja przedstawionych technik do własnych specyficznych potrzeb nie powinna sprawić trudności żadnemu audytorowi wewnętrznemu. Książka jest skierowana do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Niewątpliwie będzie bardzo przydatną pomocą dla młodych adeptów sztuki audytorskiej przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego w administracji publicznej, jak i dla osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych programów audytu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11376 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W książce zaprezentowano modele, funkcje i wymagania najważniejszych znormalizowanych systemów zarządzania. Omówiono systemy zarządzania w następujących dziedzinach: zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną żywności, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wynikami i wizerunkiem organizacji. Ponadto dokonano próby odwzorowania cyklu życia znormalizowanych systemów zarządzania z uwzględnieniem fazy projektowania, oceny i ciągłego doskonalenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14257 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15073 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis, 2003. - 600 s. ; rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
"Prezentowana książka jest rezultatem studiów literaturowych i badań empirycznych prowadzonych w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz innych pokrewnych katedrach i zakładach ze wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Polsce (akademie ekonomiczne, uniwersytety, politechniki itd.). Prezentowana książka składa się z 88 opracowań stanowiących treść dwunastu rozdziałów. Książka ta jest kompendium wiedzy o tym jak wykorzystywać zmiany dla zapobiegania lub opanowania sytuacji kryzysowych w organizacjach czyniąc z nich okazję do dalszego rozwoju. Niech jej treść będzie zachętą dla młodych pracowników nauki do dalszych badań nad problemami zarządzania antykryzysowego i kryzysowego we współczesnych organizacjach a dla szerokiego grona menedżerów pomocnym źródłem wiedzy umożliwiającym przekształcenia sytuacji kryzysowych w sukces."
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10078 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 11689 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11688 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 385-392.
Książka stanowi kompendium wiedzy o instrumentach zarządzania płynnością. Zarządzanie płynnością finansową jest jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Jego znaczenie rośnie zwłaszcza w okresach dekoniunktury. Utrzymanie płynności finansowej staje się wtedy podstawowym celem przedsiębiorstwa. Czytelnik tej książki zrozumie istotę i znaczenie płynności finansowej i otrzyma kompleksową informację na temat każdego etapu zarządzania płynnością finansową.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11572 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11570 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12808 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Finanse)
Tyt. oryg.: Risk management and financial institutions, 2010.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej - występującym na rynku finansowym. Autor przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi analitycznych, a także ciekawy zestaw pytań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12588 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zmieniających się warunkach rynkowych. Zawarte w niej wielopłaszczynowe analizy problemowe pozwalają na poszerzenie wiedzy oraz mogą być inspiracją do prowadzenia dalszych badań własnych." ( ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13846 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 603 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 595-603.
We współczesnej gospodarce światowej rozwój biznesu międzynarodowego odbywa się pod wpływem dwóch trendów - globalizacji i integracji regionalnej. W efekcie tego przedsiębiorstwa działają w otoczeniu cechującym się szybkim postępem technicznym, skróceniem cyklu życia produktu, wzrostem znaczenia skali produkcji, zaostrzeniem się konkurencji, zwiększeniem roli badań i rozwoju, a także możliwością prowadzenia biznesu praktycznie na całym świecie wskutek likwidacji barier politycznych i handlowych oraz rozwoju w sferze komunikacji i transportu. W książce autor omawia dwie zasadnicze formy biznesu międzynarodowego, tj. handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz dzialalność przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. Walorem podręcznika jest umiejętne połączenie zagadnień makroekonomicznych z mikroekonomicznymi, a także aspektów teoretycznych z praktyką działania przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12215 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13333 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem tej książki jest zainicjowanie dyskusji na temat innowacji organizacyjnych w szpitalach. W książce zaprezentowano rozwiązania sprawdzone w warunkach szpitali francuskich, a także wybrane dokonania szpitali polskich. Dotyczą one funkcjonowania oddziałów chirurgii endoskopowej i chirurgii jednego dnia, jako stale rozwijających się dziedzin medycyny, na które jest duże zapotrzebowanie rynkowe. Ponieważ w warunkach transformacji systemowej polskich szpitali dochodzi do przekształceń własnościowych, także i ten obszar znalazł swoje miejsce w książce. Problematyka zarządzania procesowego i zintegrowanego systemu informacji medycznej, wspomagającego funkcjonowanie szpitala, została zaprezentowana na podstawie doświadczeń szpitali francuskich. Autorzy prezentują również możliwości unowocześnienia rachunku kosztów, w tym rozwiązania francuskie, które z pożytkiem mogłyby być wykorzystane w szpitalach polskich. W książce zostały omówione także problemy jakości w opiece medycznej. Zaprezentowano nowatorskie metody zarządzania jakością, przytaczając liczne przykłady rozwiązań praktycznych ze szpitali polskich, francuskich i niemieckich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12410 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Podręcznik prezentuje złożoność i wielokryterialność problematyki ekonomiczno-finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorzy podejmują istotne problemy współczesnego procesu zarządzania przedsiębiorstwem i identyfikują główne płaszczyzny realizowania działalności gospodarczej. Poszczególne rozdziały prezentują: istotę i rodzaje strategii przedsiębiorstw, planowanie strategiczne, znaczenie ryzyka i ubezpieczenia w działalności przedsiębiorstw, problemy logistyczne, działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, gospodarowanie kapitałem obrotowym, politykę zatrudnienia, regulację prawną czasu pracy, koszty pracy, rodzaje finansowania i otoczenie fiskalne działalności przedsiębiorstw, sprawozdawczość i analizę finansową przedsiębiorstwa, metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, konkurencyjność przedsiębiorstw i bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach produkujących żywność. Autorz podjęli próbę identyfikacji działalności gospodarczej w kontekście mikro, uwzględniając również szereg uwarunkowań makroekonomicznych. Determinanty wewnętrzne zostały poddane wnikliwej analizie, gdyż w sposób bezpośredni oddziaływują na rachunek ekonomiczny i poziom rentowności przedsiębiorstw. Niewątpliwym atutem podręcznika jest przystępny sposób prezentacji prowadzonych rozważań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12396 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Mając na uwadze rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, w publikacji zostały ujęte najistotniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod zarządzania, perspektyw i możliwości rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, wpływu technologii informatycznej na ich funkcjonowanie, zarządzanie wiedzą w rozwoju przedsiębiorstw oraz zagadnienia dotyczące innowacji wprowadzanych w przedsiębiorstwach. Publikacja jest zwartą pozycją wydawniczą, będącą rezultatem licznych spotkań naukowych ośrodków akademickich w kraju, współpracujących z Katedrą Informatycznych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jest zbiorem wybranych najistotniejszych zagadnień obejmujących rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11410 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again