Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(5)
Czytelnie
(14)
Author
Roguska Agnieszka
(2)
Briggs Asa (1921- )
(1)
Burke Peter (1937- )
(1)
Dijk Jan van (1952- )
(1)
Filipiak Marian (1935- )
(1)
Goban-Klas Tomasz (1942- )
(1)
Gorman Lyn
(1)
Guzek Krzysztof (1978- )
(1)
Jedliński Jakub
(1)
Jeziński Marek
(1)
Konieczny Jacek
(1)
Krzemień-Ojak Krystyna (1932- )
(1)
Laskowska Małgorzata
(1)
McLean David (1949- )
(1)
Ogonowska Agnieszka
(1)
Sadza Agata
(1)
Sahaj Tomasz (1966- )
(1)
Seklecka Aleksandra
(1)
Więczkowska Małgorzata
(1)
Wojtkowski Łukasz
(1)
Zielinski Siegfried (1951- )
(1)
Ziółkowska Beata (1967- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(11)
INTERNET
(4)
EDUKACJA MEDIALNA
(2)
ANOREKSJA
(1)
KOMUNIKACJA POLITYCZNA
(1)
KULTURA
(1)
KULTURA MASOWA
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
TELEKOMUNIKACJA
(1)
TELEWIZJA
(1)
WARTOŚĆ
(1)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
PODRĘCZNIKI
(1)
PORADNIKI
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja jest zbiorem refleksji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, gdzie głównym przedmiotem zainteresowania stały się media w kontekście kulturowym i aksjologicznym. wielość zagadnień zarówno teoretycznych, jak mi badawczych, świadczy o istotnym miejscu mediów w kulturze wspólczesnej, w tym w procesie edukacyjnym. Celem było zwrócenie uwagi na aktualnie podejmowane rozważania teoretyczne i badawcze w obszarze mediów z ich implikacjami w odniesieniu do zagadnień wartości w edukacji oraz kulturowego znaczenia mediów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14317 V.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja jest próbą przyjrzenia się dotychczasowej edukacji z udziałem mediów oraz otwarcia się na nowe możliwości, obszary i formy edukacji medialnej z udziałem mediów lokalnych i globalnych, z wyjściem poza edukację formalną. Ma zachęcać do przemyśleń i inspiracji w zakresie prowadzenia edukacji medialnej i korzystania z jej dobrodziejstw, poszukując innych, czasem niekonwencjonalnych sposobów nabywania kompetencji medialnych. (fragment Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14316 V.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 181-182, netogr. s. 183-184, filmogr. s. 174-180.
Książka prezentuje wyniki badań poświęconych obrazom osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie) kreowanych w przestrzeni publicznej przez współczesne mass media. Analiza skupiona jest w szczególności na filmach (dokumentalnych i fabularnych) oraz serialach telewizyjnych (animowanych i fabularnych). Zanalizowane zostały niektóre programy festiwali filmowych prezentujących filmy związane z kalectwem. Wykorzystano także zawartość portali internetowych, na których umieszczane są materiały filmowe zawierające treści połączone z problematyką niepełnosprawności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15084 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Media.)
Bibliogr. s. 333-346. Indeks.
Niniejsza książka stanowi imponujący, kompleksowy opis rozwoju mediów masowych od końca XIX wieku do dziś. Łącząc ujęcia historyczne i porównawcze, autorzy analizują konteksty społeczno-ekonomiczne, w których powstały media masowe, formy instytucjonalne rozwijających się mediów, relacje między instytucjami medialnymi a państwem oraz współzależności między różnymi środkami przekazu. Przedstawiony historyczny opis rozwoju gazet, filmu, radia, telewizji i internetu stanowi krytyczne wprowadzenie do współczesnego medioznawstwa przeznaczone zarówno dla studentów, jak i badaczy zajmujących się tymi zagadnieniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14781 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15520 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 333-361.
Książka stanowi zbiór artykułów mających na celu przedstawienie zależności między fenomenem nowych mediów a społeczeństwem oraz różnorodnych aspektów ich użycia w grze politycznej i komunikacji międzyludzkiej. Kwestie polityki oraz związków nowych mediów z tradycyjnymi formami komunikacji zanalizowano, uwzględniając wielorakie aspekty funkcjonowania nowoczesnych mediów we współczesnym otoczeniu społecznym oraz politycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12199 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Kultury Mediów ; 1)
Bibliogr. s. 371-382. Publ. S. Zielinskiego s. 423-428. Indeksy.
Autor an-archeologię mediów rozumie jako alternatywną wobec „oficjalnej” historii mediów, pisanej pod dyktando kolejnych, zrealizowanych wynalazków, których nie byłoby może, gdyby nie przedsięwzięcia marginalne, traktowane przez otoczenie wynalazców jako dziwactwa, odstępstwa od normy. One właśnie zostały w niniejszej publikacji omówione, bogato zilustrowane i włączone w szeroki kontekst kulturowy. Z perspektywy dzisiejszego dynamicznego rozwoju mediów owe marginalizowane przedsięwzięcia okazały się bowiem „prehistorią” naszych czasów. Przygotowały one grunt pod eksplozję dwudziestowiecznych przekaźników masowych, stanowiąc jej podstawy technologiczne, zwłaszcza zaś mentalne, bo włączyły do dyskursu refleksję nad rolą maszyn widzenia i słyszenia jako aparatów z pogranicza magii i nauki. Dzieje kultury materialnej splatają się w narracji Zielinskiego z dziejami kultury symbolicznej. Archeologia mediów uzupełnia panoramę mediów o utracone, zaniechane bądź zrepresjonowane formy świadomości medialnej z „głębokiej przeszłości”, jak magiczne maszyny obrazowe, latarnia magiczna, aparaty do przybliżania tego, co odległe, camera obscura… Ich repertuar jest niezwykle bogaty, a nowe media jawią się tu jako już nie tak bardzo nowe, bo mają swoje źródła w sile imaginacji głębokiej przeszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11379 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Nicią przewodnią całej publikacji wydaje się być pewien wzorzec człowieka, którego jednak w pracy nie naszkicowano, pozostawiając to Czytelnikowi, zapraszając go do samodzielnych przemysleń. Będzie on więc musiał zastanowić się nad podstawowymi wartościami czy postawami rzeczników "nowego świata" i "nowego czlowieka ". A skoro wiedzę o wartościach zdobywa się przez porównanie ich - również w aspektach praktycznych konsekwencji wynikających z ich uznania - z odpowiadającymi im anty-wartościami, to krytycznie myślący czytelnik omawianych tekstów stanie przed poważnym zadaniem, sprowadzającym się do odnalezienia wartości na tle antywartości lub antywartości na tle wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12383 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11169 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12192 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "A social history of the media from Gutenberg to the Internet".
Bibliogr. s. 417-444. Indeks.
"Społeczna historia mediów" to jedna z najbardziej znanych na świecie książek o historii mediów. Autorzy, brytyjscy historycy społeczni, śledzą, jak zmieniały się środki masowego przekazu i jak te przeobrażenia wpływały na sposób postrzegania otaczającego nas świata. Opisując kolejno nastepujące po sobie technologie w kontekście politycznym, kulturowym i gospodarczym, zachęcają do rozważnej analizy epoki nowych mediów, która wiele może skorzystać na spojrzeniu nie tylko w przyszłość, ale również w przeszłość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11165 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12188 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "The network society : social aspects of new media" 1999.
Bibliogr. s. 371-385. Indeks.
Podręcznik jest uznanym na całym świecie, całościowym wprowadzeniem do socjologicznej analizy wpływu nowych mediów na życie społeczne, zarówno w jego wymiarze prywatnym, jak i publicznym. Autor przedstawia technologiczne, ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, kulturowe i psychologiczne aspekty nowych mediów. Ukazuje rewolucję medialną, jaka przetoczyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zwłaszcza rozpowszechnienie Internetu, telefonii komórkowych, sieci komputerowych oraz zarysowuje główne perspektywy badania i rozumienia współczesnego, globalnego społeczeństwa sieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13596 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14615 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Zastosowania Psychologii)
Bibliogr. s. 239-252.
U źródeł anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia leży to, co formowało jednostkę od najwcześniejszych momentów życia. Są to czynniki zarówno zewnętrzne (np. nieprawidłowe relacje w rodzinie czy wymóg szczupłej sylwetki upowszechniany przez media), jak i osobowościowe (m.in. wzmożona potrzeba perfekcjonizmu, skłonność do rywalizacji czy niekonstruktywne strategie radzenia sobie z problemami) oraz biologiczne (np. proces dojrzewania i związane z nim poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem). Dlatego też polecamy szczególnej uwadze Czytelników zbiór tekstów ujmujących problematykę zaburzeń łaknienia przede wszystkim z perspektywy rozwojowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10885 XVIII.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 3306 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2116 VI.11 [Czytelnia B], P.2115 VI.11 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 314-326.
Problematyka dotycząca badania kultury jest aktualna w każdym typie społeczeństw, jednak współcześnie, w dobie gwałtownych przemian cywilizacyjnych, nabrała wyjątkowego znaczenia. Dotyczy to przede wszystkim socjologicznego aspektu kultury, ponieważ ten aspekt jest szczególnie "wrażliwy" na procesy transformacji zmian społecznych i ekonomicznych, na które nakładają się obecnie transformacje aksjologiczne wyrażające się między innymi w odchodzeniu od tradycyjnych wartości, norm, i wzorów zachowań. Nie trzeba więc uzasadniać, że naukowa analiza dokonujących się dziś zjawisk w obszarze kultury jest prawdziwym wyzwaniem dla badaczy problemów społecznych. Na to zapotrzebowanie społeczne odpowiada szczególnie druga część prezentowanej publikacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9182 VI.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10875 VI.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Nauczenie dzieci i młodzieży rozsądnego korzystania z mediów jest jednym z najważniejszych zadań wychowawczych w rodzinie i w szkole. Do mediów można wychować jedynie przez media. Należy nauczyć dzieci i młodzież odczytywać ich język, ukazywać im sposoby manipulacji, rozmawiać o tym, z czym stykająsię w mediach. Jest to proces długotrwały. Książka jest pomocą dla rodziców i wychowawców. Pozycja składa się z cztery części, z których każda ma inne zadanie. Część pierwsza: Dziecko w świecie mediów, opisuje mechanizmy działania mediów, ich funkcje i cele oraz wpływ, jaki mają na dzieci. Część druga: Kolorowy świat mediów, zawiera charakterystykę poszczególnych środków przekazuoraz sposoby ich oddziaływania na dzieci. Część trzecia: Co wciąga twoje dziecko?, ostrzega przed zagrożeniami, na jakie może być narażone dziecko korzystające z mediów. Część czwarta: Jak chronić swoje dziecko?, zawiera praktyczne porady dotyczące tego, jak wzmocnić odporność medialną dzieci oraz jak przeciwdziałać wcześniej opisanym zagrożeniom. (fragment Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14575 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again