Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(1)
Czytelnie
(6)
Author
Traut-Seliga Anna
(2)
Boruszczak Mirosław
(1)
Burchard-Dziubińska Małgorzata
(1)
Drygas Mirosław
(1)
Latawiec Michał
(1)
Nurzyńska Iwona
(1)
Raźniak Piotr
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
ROZWÓJ REGIONALNY
(2)
EKOROZWÓJ
(1)
GOSPODARKA REGIONALNA
(1)
NATURA 2000
(1)
OBSZARY CHRONIONE
(1)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(1)
PRZYRODA
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
ROLNICTWO
(1)
TURYSTYKA
(1)
WIEŚ
(1)
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. [101].
Zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi wszystkich polskich form ochrony przyrody i pokazanie jak lokalne społeczności mogą gospodarować ich zasobami dla swojej korzyści i zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk położono na przybliżenie czytelnikowi programu Natura 2000 i wskazanie jego dobrych stron, ponieważ obszary Natura 2000, na których przyrodę chroni sie z godnie z ideą zrównoważonego rozwoju, to miejsca wymarzone, by w ich granicach wdrażać ochronę przyrody z człowiekiem i dla człowieka nigdy zaś przeciw człowiekowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 15745 XVII.1
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Analiza zrównoważonego rozwoju podjęta w książce koncentruje się wokół następujących kwestii: rozwiązań instytucjonalnych, instrumentów wdrażania, sposobów pomiaru i monitorowania, dobrych praktyk. Bogate doświadczenia autorów umożliwiły dokonanie kompleksowej oceny zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14181 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest drugą z cyklu monografią dotyczącą szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Zawiera społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast i regionów na poziomie regionów miejskich, kraju, jak i kontynentu. Odrębne rozdziały poświęcono również problematyce rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystaniu programu Natura 2000 w rozwoju regionalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14817 XIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 139-150.
Książka zawiera wiedzę o wszystkich formach ochrony przyrody. Propaguje ideę ochrony środowiska na drodze obejmowania ochroną konkretnych obszarów, obiektów i gatunków. Dodatkowo przedstawia zmienność prawnych form ochrony przyrody uwarunkowanych polskim prawodawstwem XX i XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 13817 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
Konferencja naukowa "Ochrona przyrody szansą rozwoju regionalnego" odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2010 roku w ramach II Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Jej celem było zaproszenie do dyskusji jak najliczniejszej grupy osób zainteresowanych szeroko pojętą ochroną przyrody. Dyskusja była otwarta dla wszystkich odczuwających potrzebę wymiany poglądów na temat roli, jaką ochrona przyrody odgrywa w rozwoju lokalnych społeczności i całych regionów. Odpowiadano na ważne pytania: Czy rzeczywiście ochrona przyrody jest szansą rozwoju? Czy też jest może hamulcem postępu? Czy daje szansę na wdrożenie rowoju zrównoważonego? Czy rzeczywiścire może być realizowana w toku uzytkowania gospodarczego zasobów przyrody, czy też wymaga wyłącznie tworzenia zamkniętych obszarów chronionych?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11503 XVII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza publikacja obejmuje swym zakresem wybrane problemy związane z aktualnym stanem oraz perspektywami rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z pozarolniczym rozwojem obszarów wiejskich. Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu poszczególnych opracowań, bogato zilustrowane zostały m.in. społeczna kondycja polskiej wsi, aspiracje i edukacja młodzieży wiejskiej, zmiany w poziomie zatrudnienia i bezrobocia na wsi oraz prognoza zmian demograficznych i przemiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi. Przedstawiono kierunki i tendencje zmian w rolnictwie, kwestię zagospodarowania przestrzeni wiejskiej oraz terytorialne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich wraz z omówieniem polityki ochrony i rozwoju obszarów cennych przyrodniczo. Podkreślono również możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako czynnika dynamizującego rozwój obszarów wiejskich. Klamrą spinającą te zagadnienia jest zobrazowanie efektów członkostwa w UE i jego wpływu na rozwój gospodarczy regionów oraz przedstawienie założeń reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE w perspektywie lat 2014-2020.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11864 XVII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13039 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem publikacji jest przyjrzenie się warunkom rozwoju turystyki w regionie. Chcąc pogłębić funkcje turystyki w skali regionalnej i lokalnej, trzeba konsekwentnie realizować cele polityki turystycznej. W tym celu samorząd wojewódzki i lokalny, współdziałając wzajemnie, powinny współpracować z samorządem gospodarczym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i ze środowiskiem naukowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje zadanie współpracy samorządu województwa z ogniwami lokalnymi samorządu terytorialnego. Chodzi o to, że w obliczu postępującej integracji Europy i globalizacji gospodarki światowej, procesy urbanizacyjne prowadzą do wzrostu sieci m.in. zespołów miejskich i mega miast. Efektywność realizacji głównych i uzupełniających funkcji tych organizmów warunkuje ich współpraca i koordynacja działalności. Doświadczenie uczy, iż droga do tego celu prowadzi przez tworzenie związków metropolitarnych, które - szanując tożsamość miast członków - dają im szanse wysokiej dynamiki rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13399 XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again