Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Czytelnie
(2)
Autor
Bitkowska Agnieszka
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Szpitter Agnieszka A
(1)
Weiss Elżbieta (1950- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
ZARZĄDZANIE
(2)
BENCHMARKING
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI
(1)
2 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
„Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji za-rządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach za-rządzania. W prezentowanej monografii przeważa podejście zarządcze do implementacji koncep-cji zarządzania. Autorki starają się łączyć myśl teoretyczna z sytuacjami występującymi w praktyce funkcjonowania organizacji. Poznanie problematyki zawartej w monografii może być pomocne w procesach zarzą-dzania przedsiębiorstwem i podejmowania codziennych decyzji. Monografia jest w szczegól-ności adresowana do studentów i doktorantów kierunków zarządzania i ekonomii uczelni róż-nych typów, a przede wszystkim uniwersytetów, osób podnoszących kwalifikacje z tego za-kresu oraz menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat koncepcji zarządzania.” Z Przedmowy Agnieszki Bitkowskiej i Elżbiety Weiss
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16165.IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck)
Podręcznik akademicki do nowego - wprowadzonego zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego - obowiązkowego przedmiotu, pt.: Koncepcje Zarządzania. Jego celem jest wyposażenie studentów w kanon usystematyzowanej wiedzy na temat klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania. Praca składa się z dziewięciu części, w których Autorzy prezentują: klasyczne koncepcje zarządzania (szkoły: klasyczną, humanizacyjną i systemową), neoklasyczne idee kształtowania się koncepcji zarządzania, uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji i wynikające z nich paradygmaty współczesnych koncepcji zarządzania, koncepcje zorientowane na jakość (TQM, Six Sigma), ewolucyjne i radykalne podejście do zmian w organizacji (Kaizen, Reengineering), koncepcje zorientowane na klienta (Marketing, CRM), koncepcje zorientowane na współdziałanie (Organizacja sieciowa i wirtualna), koncepcje wyszczuplania organizacji (Lean Management, Outsourcing), koncepcje zorientowane na wiedzę (Knowledge Management, Organizacja ucząca się, Zarządzanie innowacjami).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10884.IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej