Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(10)
Author
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Ficoń Krzysztof (1947- )
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Graczyk Krzysztof
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Jankowski Piotr
(1)
Nakielski Grzegorz
(1)
Tabaczniuk Tadeusz
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(2)
PRAWO ADMINISTRACYJNE
(2)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(2)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(1)
BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
LOGISTYKA
(1)
MARKETING TERYTORIALNY
(1)
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
Subject: place
POLSKA
(2)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
10 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-190.
Rozwój badań, czy też prac związanych ze wspomaganiem informatycznym procesów decyzyjnych w systemie ZK jest różny na poszczególnych szczeblach, wśród różnych uczestników systemu ZK i w różnych regionach kraju. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego i zaangażowania władz lokalnych (państwowych i samorządowych) w tę problematykę. Celem niniejszej monografii jest ukazanie podstawowej teorii w zakresie planowania cywilnego w ZK, zdiagnozowanie procesu informatyzacji na różnych szczeblach zarządzania państwem oraz próba ujednolicenia zasad wykonywania podstawowych dokumentów planistycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16378 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16377 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 305-[312].
Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu korzystaliśmy ze statutów i regulaminów organizacyjnych poszczególnych, opisywanych organów terenowych administracji rządowej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie użyteczna nie tylko dla studentów, lecz także dla pracowników administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych problematyką terenowej administracji rządowej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15208 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-174.
Przedmiotem książki jest praktyka organizacji administracji publicznej w Polsce. Książka jest próbą kompromisowego połączenia poglądów prawniczej i nieprawniczej koncepcji nauki administracji, zwłaszcza administracji prawa ustrojowego. Książka prezentuje szerokie spektrum zagadnień związanych z praktyką organizacji administracji publicznej, porusza zagadnienia skutecznej budowy struktur organizacyjnych, zespołów pracowniczych i kierowania. Można w niej znaleźć wiele porad praktycznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12480 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12479 X.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13625 X.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka została pomyślana jako jednolite, jednotomowe opracowanie. Jednakże względy wydawnicze spowodowały, iż podzielona została na dwa kolejne tomy. W tomie II znalażły się opracowania poświęcone ogólnym problemom koordynacji i współdziałania w administracji, wykonywania zadań publicznych i wspólpracy zagranicznej i transgranicznej samorządów, zatrudnianiu pracowników administracji samorządowej oraz roli mediów lokalnych w promocji działań samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13840 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14801 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-241.
Książka pokazuje, jak może być zarządzana jednostka administracji terenowej, aby zrealizowała swoje cele rozwojowe i że to zarządzanie musi opierać się na współpracy i kooperacji ze wszystkimi interesariuszami terytorium oraz musi wykorzystywać zjawiska i procesy rynkowe. Wskazuje również jak władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dla bogacenia się całego terytorium i umacniania jego tożsamości w globalizującym się świecie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13613 [Magazyn 1], P.13332 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13331 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14336 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Regiony)
Bibliogr. s. 289-301.
Książka analizuje rozwiązania ustrojowe województwa na tle regionów w państwach członkowskich UE. Autor wszechstronnie i kompleksowo przedstawia pozycję prawną regionów europejskich, tworzy definicję regionu europejskiego, definiuje kierunki, które powinny zostać podjęte i realizowane, aby województwo stało sie pełnoprawnym regionem europejskim. Książka przedstawia również rozwiązania ustrojowe regionów w państwach członkowskich UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14355 XII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 358-363.
Książka podejmuje problematykę skutecznego i efektywnego zarządzania krytycznymi zasobami logistycznymi dla potrzeb niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Szczególnym obszarem kryzysowych działań logistycznych jest etap operacyjnego reagowania i dynamicznej odbudowy. Praktyczne procedury skutecznego zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych zostały oparte na doświadczeniach i standardach ekstremalnej logistyki wojskowej. Treści książki zostały zredagowane w układzie 8 rozdziałów dotyczących odpowiednio: wojskowego rodowodu logistyki kryzysowej, podstaw formalno-prawnych oraz metodologicznych i administracyjnych problemów zarządzania kryzysowego, logistycznych aspektów sytuacji kryzysowych, potrzeb logistycznych ludności poszkodowanej, systemowej aplikacji wsparcia logistycznego i prezentacji potencjału logistycznego wiodących służb publicznych. Pracę zamyka aneks przedstawiający rzeczywiste obowiązki i zadania wybranych zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie gminy Miłkowice, powiatu oławskiego i województwa pomorskiego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14845 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14844 X.6.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15642 X.6.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, 2013. - 202, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Bibliogr. s. 193-200.
Praca odnosi się do systemu organizacji bezpieczeństwa w kontekście analizy tzw. ustaw "ustrojowych" oraz kompetencyjnych. Poszukuje oraz analizuje kompetencje organów administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruncie doktryny i teorii bezpieczeństwa. Rozważania koncentrują się wokól organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanej na różnych poziomach (państwowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym) z uwzględnieniem różnych uwarunkowań prawnych, polityki bezpieczeństwa i podmiotów funkcjonujących w tym obszarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13060 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14143 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka została pomyślana jako jednolite, jednotomowe opracowanie. Jednakże względy wydawnicze spowodowały, iż podzielona została na dwa kolejne tomy. W tomie I znalazły się opracowania dotyczące ustroju samorządu terytorialnego, wybranych zagadnień wyborów samorządowych oraz zadań samorządu terytorialnego i nadzoru nad ich realizacją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13839 XIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14800 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 440 s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i postępowanie administracyjne)
Bibliogr. s. 425-435. Indeks.
Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podzielona na trzy części, które uwzględniają zagadnienia ogólne i podstawową siatkę pojęciową tego prawa, zagadnienia ustrojowe ukazujące administrację centralną i terenową oraz wybrane zagadnienia prawa materialnego administracyjnego. W książce znajdują się odesłania do literatury przedmiotu oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Rozbudowany spis treści daje przejrzysty i logiczny obraz prezentowanego wykładu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12481 X.1.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13626 X.1.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again