Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(14)
Author
Knedler Konrad
(2)
Stasik Mirosław
(2)
Bartoszewicz Anna (ekonomia)
(1)
Boguszewicz-Kreft Monika
(1)
Czarnecki Krzysztof (politolog)
(1)
Goranczewski Bolesław (1965- )
(1)
Gumińska Barbara
(1)
Kiziukiewicz Teresa (1947- )
(1)
Konkolewska Dorota
(1)
Lewandowski Mirosław
(1)
Lisiński Marek
(1)
Lutrzykowski Alfred (1945- )
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Matuszak-Flejszman Alina
(1)
Musiałkiewicz Robert
(1)
Ochyra Irena
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Piaszczyk Artur
(1)
Przybylska Joanna (ekonomia)
(1)
Rozkwitalska Małgorzata
(1)
Saunders Edmund J
(1)
Szeliga-Duchnowska Anna
(1)
Szeląg Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Audytorzy wewnętrzni
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
AUDYT WEWNĘTRZNY
(8)
Audyt wewnętrzny
(2)
FINANSE PUBLICZNE
(2)
Kontrola zarządcza
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
ADMINISTRACJA
(1)
FINANSE
(1)
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI UE
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
Finanse publiczne
(1)
INNOWACJE
(1)
KONTROLA FINANSOWA
(1)
NORMY ISO 9001
(1)
Normy ISO 14001
(1)
Pomoc publiczna
(1)
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Turystyka
(1)
Usługi turystyczne
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(5)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Kultura fizyczna i sport
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Audyt środków unijnych / Artur Piaszczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 117, [1] s. : il. ; 24 cm.
Na s. red. błędny ISBN.
Bibliogr. s. 93-94.
Autor podejmuje bardzo ważny i aktualny problem dotyczący oceny prawidłowości wykorzystania środków unijnych. Wskazując na rosnące znaczenie profesjonalnego audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Książka jest adresowana przede wszystkim do audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, uczestniczących w badaniu środków unijnych. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w sektorze publicznym mają bowiem nie tylko prawo, ale i obowiązek, prowadzić badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych, które na gruncie nowej ustawy o finansach publicznych są integralną częścią systemu środków publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10281 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-144.
Publikacja została poświęcona praktyce funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. Książka zawiera zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny audytu wewnętrznego. Część pierwsza opracowania dotyczy teoretycznych zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego. Omówiono w niej także główne zasady funkcjonowania gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Część druga zawiera opis praktycznych aspektów funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Zamieszczono w niej wyniki badań przeprowadzonych w 525 jednostkach samorządu terytorialnego pod kątem funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. Część trzecia książki to przytoczenie nowych uregulowań prawnych w zakresie audytu wewnętrznego wraz z komentarzem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13128 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia. strony 221-234.
W książce w sposób całościowy przedstawiono tematykę jakości w usługach turystycznych i rekreacyjnych. Autorzy opisali szczegółowo: normy jakościowe, które możliwe są do zastosowania w organizacjach turystycznych i rekreacyjnych, wytyczne standardów branżowych, m.in. dotyczące hoteli i innych obiektów, zakwaterowania, bezpieczeństwa w obsłudze ruchu turystycznego, przewodników turystycznych itd., metody projektowania, pomiaru i standaryzacji jakości oraz wzbogacili je o najbardziej aktualne i nowatorskie, jak chociażby Design Thinking, czy propozycja sekwencji obsługi klienta z zastosowaniem autorskiej instrukcji postępowania. Większość opisywanych metod i narzędzi poparta została przykładami praktycznymi. Książka ma charakter uniwersalny, do wykorzystania przez studentów kierunków turystyka, rekreacja, zarządzanie oraz innych, jak również praktyków (personel zarządzający i wykonawczy, zajmujący się szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego i rekreacją, a także właścicieli tych podmiotów).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 18570 XX.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18569 XX.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Akty normatywne przy niektórych rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy - zarówno o ogólnych zasadach audytu, jak i o specyfice jego poszczególnych obszarów. Obydwa te aspekty są zaprezentowane w niniejszej pracy: część I dotyczy ogólnej charakterystyki zasad, metod i organizacji audytu wewnętrznego, część II została poświęcona podstawowym obszarom audytu (kontroli zarządczej, systemom informatycznym, organizacji kadr i wynagrodzeń, funduszom ze źródeł zagranicznych, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, księgom rachunkowym). W opracowaniu uwzględniono najnowsze regulacje obowiązujące w zakresie zasad i metod audytu wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13070 VIII.4.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik. - Wydanie 4, poprawione i uzupełnione - Warszawa : Auditsolutions i Akademia Kształcenia Kadr, 2014. - 311 stron : ilustracje ; 25 cm.
Bibliografia strony 303-[305].
Audyt wewnętrzny w praktyce to książka napisana przez praktyków dla praktyków, w której teoretyczne rozważania ograniczone zostały do minimum. Znajdą w niej Państwo szereg porad, praktycznych rozwiązań, a także przykładów konkretnych projektów audytowych oraz narzędzi przydatnych przy ich przeprowadzaniu. Adaptacja przedstawionych technik do własnych specyficznych potrzeb nie powinna sprawić trudności żadnemu audytorowi wewnętrznemu. Struktura książki, tak jak i sam audyt, składa się z dwóch ściśle ze sobą związanych części. W pierwszej z nich, poświęconej audytowi operacyjnemu, Autorzy koncentrują się na problematyce osiągania celów operacyjnych jednostki. Audyt finansowy - który jest przedmiotem ich rozważań w części drugiej - ma natomiast zapewnić wiarygodne przedstawienie informacji finansowej i efektywność systemów raportowania. Oba obszary audytu zostały omówione na konkretnych przykładach zadań audytowych, co pozwoliło zaprezentować zarówno różnice w szczegółowych technikach i sposobie myślenia, jak i wskazać wspólne płaszczyzny działania. Książka jest skierowana do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Niewątpliwie będzie bardzo przydatną pomocą dla młodych adeptów sztuki audytorskiej przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego w administracji publicznej, jak i dla osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych programów audytu. Naturalnym adresatem są oczywiście audytorzy wewnętrzni, mamy jednak nadzieję, że okaże się ona atrakcyjna również dla audytorów zewnętrznych, kontrolerów, a także menedżerów dbających o sprawne zarządzanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18543 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia założonych kryteriów, potocznie zwany auditem, to jedno z podstawowych narzędzi dostarczania informacji o funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością w firmie. Prowadzącymi audity, oprócz pełnomocnika, mogą być tylko najlepsi, najbardziej doświadczenie i odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Jak ich wyszukać? Jak szkolić i jak prowadzić działania auditowe, aby niosły one pożytek dla firmy? Tego wszystkiego dowiesz się w tej publikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12770 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi kompendium wiedzy o audycie wewnętrznym. Porusza wszystkie istotne kwestie związanych z tą tematyką. Autor opisuje z jednej strony jaka jest rola audytu wewnętrznego w organizacji w ogóle oraz pokrótce omawia wszystkie kluczowe obszary, których badaniem powinien zajmować się audyt ( kontrola wewnętrzna zarządzanie ryzykiem. Całość dodatkowo okraszana jest ujęciem audytu wewnętrznego z punktu widzenia sektora finansów publicznych. Dzięki takiemu zakresowi tematycznemu, książka jest adresowana przede wszystkim do osób, które zajmują się na co dzień audytem wewnętrznym i potrzebują uzupełnienia bądź uporządkowania wiedzy w danym obszarze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12772 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18895 XIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska)
Bibliogr. przy rozdz.
W niniejszej monografii ukazano istotę auditu zintegrowanego systemu zarządzania. Przedstawiono istotę i rolę auditów znormalizowanego systemu zarządzania oraz ich rolę w doskonaleniu tego systemu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9952 IX.10 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11592 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
U dołu okł.: Studia Podyplomowe AWiKZ.
Bibliogr. przy rozdz.
Artykuły zawarte w niniejszym Zeszycie naukowym dotyczą aktualnych problemów związanych z audytem oraz kontrolą w sektorze finansów publicznych, a także zagadnieniami finansowymi powiązanymi z działalnością instytucji nadzoru publicznego. Prezentowane artykuły zawierają analizy w koncepcji case study, czyli studium przypadku. Szczególnie cenne w opracowaniach jest połączenie zarówno wiedzy teoretycznej autorów, jak również ich szerokich doświadczeń zawodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11900 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. 389-405.
Doskonalenie instytucji stanowi jeden z kluczowych obszarów warunkujących jej sprawne funkcjonowanie. W książce przedstawiono system audytu wewnętrznego jako koncepcję zarządzania i instrument doskonalenia instytucji przez wyeksponowanie funkcji kontrolnej i doradczej audytu. System audytu wewnętrznego może być stosowany we wszystkich podmiotach prowadzących działalność społeczno-gospodarczą. Książka została przygotowana przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ona efektem wieloletniej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej autorów, dotyczącej audytu wewnętrznego jako koncepcji zarządzania. W dociekaniach badawczych przeważają aspekty użytkowe oparte na podstawach teoretycznych i metodologicznych zarządzania jako dyscypliny naukowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12030 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Praktyczna Edukacja)
Do książki dołączona jest płyta CD o tej samej sygnaturze.
Jest to książka napisana przez praktyków dla praktyków, w której teoretyczne rozważania ograniczone zostały do minimum. Zawiera szereg porad, praktycznych rozwiązań, a także przykładów konkretnych projektów audytowych oraz narzędzi przydatnych przy ich przeprowadzaniu. Adaptacja przedstawionych technik do własnych specyficznych potrzeb nie powinna sprawić trudności żadnemu audytorowi wewnętrznemu. Książka jest skierowana do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Niewątpliwie będzie bardzo przydatną pomocą dla młodych adeptów sztuki audytorskiej przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego w administracji publicznej, jak i dla osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych programów audytu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11376 IX.10 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych / redakcja naukowa Joanna Przybylska ; [recenzent: prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski]. - Wydanie I, stan prawny na dzień 30 czerwca 2019 r. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 180 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych, orzecznictwo przy rozdziałach.
Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie funkcji, jakie spełnia audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Nastąpiło odejście od koncentrowania działań audytu głównie na gospodarce finansowej i kontroli finansowej funkcjonującej w jednostce, na rzecz oceny systemu kontroli zarządczej, w tym w szczególności procesu zarządzania ryzykiem i procesów ładu organizacyjnego. Wzrasta również znaczenie usług doradczych świadczonych przez audytorów wewnętrznych. Zagadnienia zawarte w książce dotyczą współczesnych problemów, z jakimi zmierzyć muszą się audytorzy wewnętrzni. Przedstawiono w niej praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, takie jak: • znaczenie komunikacji w pracy audytora, • rolę audytu wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych organizacji, • audyt w obszarze zamówień publicznych, • metodykę audytu w zakresie występowan
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18978 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18977 VIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 22/2013)
Bibliogr. przy pracach.
W odpowiedzi na zapotrzebowania współczesnych organizacji powstają nowe koncepcje zarządzania oraz rodzą się innowacyjne i przedsiębiorcze strategie. Zagadnieniom tym poświęcona jest ta publikacja. Zebrane i ujęte w trzech częściach opracowania artykuły dowodzą bogatych zainteresowań badawczych środowiska naukowego i gosodarczego w Polsce. Wskazują także na istotne zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych organizacji, wymagające nowych rozwiązań, skutecznych strategii popartych umiejętnością analizy otoczenia oraz przedsiębiorczych postaw menedżerów i pracowników prowadzących do innowacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14490 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again