Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(6)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(5)
Czytelnie
(13)
Author
Bisaga Anna
(1)
Breska Radosław
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Duczmal Marian
(1)
Gałęski Jerzy
(1)
Grata Paweł (1971- )
(1)
Jezierska Joanna (pedagog)
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kanios Anna
(1)
Konovaluk Elena (1972- )
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Marcinkowski Adam (1942- )
(1)
Matejek Józefa
(1)
Nazaruk Stanisława (1963- )
(1)
Nowak Marian (1955- )
(1)
Opora Robert
(1)
Pawlik Beata
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Pokusa Tadeusz
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Szluz Beata
(1)
Zdebska Ewelina (1979- )
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
BEZDOMNOŚĆ
(3)
OPIEKA SPOŁECZNA
(3)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(3)
MARGINALIZACJA SPOŁECZNA
(2)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
POLITYKA SPOŁECZNA
(2)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA
(1)
KOBIETA
(1)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(1)
PRACOWNICY SOCJALNI
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr., netogr. s. 234-237.
Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli pracy socjalnej i wsparcia psychologicznego osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych, ale jest to także zapis losów konkretnych ludzi i zdarzeń, zamnkiętych w zjawisku bezdomności. Autorka przedstawia przegląd ugruntowanej wiedzy dotyczącej różnych aspektów pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, by następnie przejść do praktycznych wskazówek dotyczących form i zasad udzielania wsparcia socjalnego i psychologicznego różnym kategoriom osób bezdomnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14947 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15777 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Świat społeczny bezdomnych kobiet / Beata Szluz. - Warszawa ; Rzeszów : Bonus Liber, 2010. - 367 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 344-359.
Książka jest pierwszym zwartym opracowaniem ukazującym świat społeczny bezdomnych kobiet. Obok walorów poznawczych wnosi istotny wkład do toczącej się dyskusji nad kwestią bezdomności w Polsce. Przedmiotem zainteresowania w podjętych badaniach uczyniono subiektywny obraz społecznej rzeczywistości kobiet doświadczonych bezdomnością. Celem badań było ukazanie, w jaki sposób bezdomne kobiety postrzegają świat społeczny oraz zajmowane w nim przez siebie miejsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11242 VI.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12328 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Publikacja ukazuje bezdomność w wymiarze osobowym, instytucjonalnym i wsparcia społecznego. Teksty podejmują rozważania wokół problematyki bezdomności począwszy od charakterystyki bezdomności w Polsce, poprzez problematykę zdrowia osób bezdomnych, relacji bezdomnych jako beneficjentów pomocy społecznej i projektów socjalnych. Przybliżono postać Świętego Brata Alberta w służbie osobom bezdomnym i ubogim. Podjęto również kwestię bezdomności w bieżących programach polityk publicznych, specyfikę dzieci ulicy, stereotypy, problemy mieszkaniowe, bezrobocie, przyczyny i pomoc oraz aspekt prawny. Wszystko to ma służyć ukazaniu bezdomności jako wieloaspektowego zjawiska społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15778 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Przedmiotem zainteresowania autorów tej książki jest, bardzo aktualna kwestia zależności, pomiędzy edukacją, a bezpieczeństwem człowieka. Bezpieczeństwo należy do katalogu podstawowych potrzeb człowieka. Jest też niezbywalną potrzebą każdego państwa, zapewniającą rozwój cywilizacyjny i dobrobyt społeczeństwa, przekładający się także na wzrost poczucia bezpieczeństwa jego obywateli. Dzisiaj obserwujemy więc ścisłe zespolenie działań na rzecz bezpieczeństwa człowieka z bezpieczeństwem państwa i społeczności międzynarodowej. To sprawia, że coraz wiekszego znaczenia nabierają działania edukacyjne. Edukacja jest jedną z podstawowych dróg kształtowania bezpieczeństwa człowieka - wpływa na jego postawy, wartości, wiadomości i umiejętności niezbędne do zapobiegania oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń i usuwania ich skutków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14875 V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Książka systematyzuje wiedzę na temat wybranych aspektów polskiej polityki społecznej. Pracę otwierają studia z okresu kształtowania się polskiej polityki społecznej od okresu międzywojennego, poprzez Polskę Ludową do czasów współczesnych. Kolejne teksty poświęcone zostały współczesnym problemom i dziedzinom polskiej polityki społecznej: rodzinie i przeciwdziałaniu przemcy w rodzinie, wybranym grupom społecznym, procesom demograficznym, ochronie praw konsumenta, stosunkowi Kościła do problemów polityki społecznej okresu transformacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14674 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliografia, netografia przy pracach.
Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień. Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji. Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznanie przedstawionych w niej treści sprawi, że czytelnicy z większą odwagą i pewnością będą rozwiązywać problemy w obszarze zjawisk patologii społecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i interesujących sposobów rozumienia interwencji resocjalizacyjnych. Jednocześnie będą mogli również uniknąć wielu konfliktów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wykonywać swoją pracę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18502 VI.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18501 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Do książki dołączona jest płyta CD o tej samej sygnaturze.
Celem publikacji jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian - głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych - występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach: pierwsza dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, druga oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Część trzecia poświęcona jest innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, ostatnia natomiast koncentruje się na wieloaspektowości pracy socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12182 VII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. równol.: The social exclusion - factors of the risk, the prophylaxis, remedies.
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na szóstej międzynarodowej konferencji naukowej "Wykluczenie społeczne - czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia", zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zgromadzone w niej referaty podzielono na trzy, odmienne tematycznie, części. Pierwsza z nich dotyczy złożoności zjawiska wykluczenia społecznego oraz jego źródeł. Kolejna przedstawia instytucje wspierające oraz formy i możliwości wyjścia z wykluczenia społecznego w sensie ogólnym. Część trzecia, ostatnia, prezentuje artykuły ukazujące praktyczne rozwiązania edukacyjne i resocjalizacyjne ułatwiające readaptację społeczną.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15922 [Magazyn 1], P.15921 [Magazyn 1], P.15920 [Magazyn 1], P.15919 [Magazyn 1], P.15918 [Magazyn 1], P.12037 [Magazyn 1] (6 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12036 VI.12 [Wypożyczalnia B], P.12035 VI.12 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.12034 VI.12 [Czytelnia B], 13168 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10690 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 277-286, wykaz aktów prawnych s. 287-293, wykaz orzecznictwa s. 295-297.
Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich działania, jednostki organizacyjne, system świadczeń, system opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadania i uprawnienia pracowników socjalnych. Głównymi walorami opracowania są: kompleksowość - omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu problematyki pomocy społecznej; oryginalność ujęcia - jest to jedyne na rynku opracowanie ukazujące działanie pomocy społecznej jako wieloelementowego, ale jednocześnie spójnego systemu z uwzględnieniem nowych instytucji tworzonych na mocy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; wnikliwa analiza rozwiązań prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce; przejrzysta struktura; prosty, zrozumiały język; bogata bibliografia, w tym liczne pozycje literatury zagranicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13668 VII.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14681 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again