Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(1)
Autor
Degen Dorota
(1)
Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata (1968- )
(1)
Gmiterek Grzegorz
(1)
Jasiewicz Justyna
(1)
Kuźmina Dariusz
(1)
Ochmański Mikołaj
(1)
Roszkowski Marcin (1978- )
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
BIBLIOLOGIA
(3)
BIBLIOTEKARSTWO
(2)
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
(2)
BIBLIOTEKI PUBLICZNE
(1)
EDUKACJA MEDIALNA
(1)
INFORMACJA NAUKOWA
(1)
Internet
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
Gatunek
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Nauka - Dydaktyka - Praktyka ; 100)
Jest to setny tom serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka, najdłuższej serii w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej jaka kiedykolwiek ukazała sie w Polsce. Książka zawiera recenzowane prace naukowe oraz publikacje o walorach naukowych mające bezpośrednie znaczenie dla praktyki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7398 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 168.)
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Książka jest rezultatem rozważań nad współczesną bibliologią oraz nauką o in­formacji, prowadzonych przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Stu­diów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w kontekście możliwości zastosowania szeroko rozumianych technologii informacyjnych. Głównym celem publikacji jest przedstawienie możliwości wieloaspektowego postrzegania udziału technologii informacyjnych zarówno w bibliotekarstwie, jak i w bibliologii i nauce o informacji. Zebrane teksty tworzą obraz aktualnie podejmowanych tematów badawczych przez pracowników IINiSB UW, w których istotną rolę odgrywają tech­nologie informacyjne. Tym samym mamy do czynienia z szeroką paletą problemów badawczych reprezentujących zakres zainteresowań przedstawicieli bibliologii i nauki o informacji oraz ukazujących wielowymiarowość całej problematyki. Założeniem publikacji jest więc nie tyle monograficzne ujęcie tego zagadnienia, co nakreślenie szerokiej perspektywy problematyki obecności IT w badaniach nad książką, biblioteką i informacją.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16402 I.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 152.)
Bibliogr. przy ref.
Konferencja „Czas przemian – czas wyzwań” porusza ważne zagadnienie wpływu nowych mediów na kształtowanie nowoczesnej wizji bibliotek i innych ośrodków informacji w społeczeństwie sieci. Doświadczenia Fundacji Orange wskazują, że rola tych nowych centrów aktywności lokalnej jest nie do przecenienia: to właśnie one często są pierwszym miejscem kontaktu osób wykluczonych cyfrowo z Internetem i technologiami. Ale nie tylko – to dzięki oddolnym, świadomym działaniom bibliotekarzy, animatorów z organizacji pozarządowych, instytucji kultury i oświaty, miejsca te mogą pełnić też funkcję przestrzeni cyfrowych inspiracji, zarówno dla młodszych, jak i starszych internatów. Dziś dwa kliknięcia myszką dają internautom dostęp do prawd, do których Archimedes dochodził całe życie. Dla najmłodszego pokolenia dostęp do sieci jest naturalnym przedłużeniem rzeczywistości, a prawie wszystko ma już dziś dodatek „e”: e-kultura, e-podróże, e-edukacja. Czy oznacza to, że młodzi użytkownicy sieci, dorastający w otoczeniu elektronicznych urządzeń nie potrzebują wsparcia dorosłych w wirtualnym świecie? Badania Fundacji Orange dotyczące kompetencji cyfrowych młodzieży wskazują, że wręcz przeciwnie – bez inspiracji cyfrowych przewodników niewielu młodych internautów w pełni skorzysta z edukacyjnego potencjału sieci.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15364 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
"Niniejszy tom obejmuje łącznie 21 tekstów dokumentujących tradycje i dorobek polskiej mysli bibliologicznej oraz wskazujących źródła i kierunki jej przemian, w tym tych, które wywołane zostały rozwojem technologii informatycznych. Artykuły zaprezentowano w trzech blokach tematycznych zatytułowanych: Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych, Wokół dziejów książki oraz Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych." (ze Wstępu)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13582 I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej