Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(20)
only on-site
(13)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(9)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(13)
Author
Budnikowski Adam (1948- )
(2)
Adamska-Mieruszewska Joanna
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Bednarz Joanna
(1)
Dopierała Łukasz
(1)
Jasiński Leszek Jerzy (1952- )
(1)
Krugman Paul R
(1)
Księżyk Marianna
(1)
Lis Stanisław (1940- )
(1)
Markiewicz Magdalena
(1)
Michałek Jan Jakub (1953- )
(1)
Michałowski Tomasz (nauki ekonomiczne)
(1)
Mosionek-Schweda Magdalena
(1)
Mrzygłód Urszula
(1)
Najlepszy Eugeniusz (1940- )
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew (1956- )
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Osiński Krzysztof
(1)
Oziewicz Ewa (1949- )
(1)
Pawlicki Rafał (finanse)
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(1)
Sobol Iwona
(1)
Sokół Joanna (ekonomia)
(1)
Szmelter Monika
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zawiślińska Izabela
(1)
Śliwa Jan (1928- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(6)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
EKONOMIA
(2)
MAKROEKONOMIA
(2)
FINANSE
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
GOSPODARKA
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
Subject: place
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(9)
14 results Filter
Book
In basket
Podręcznik składa się z dwóch niezależnych części. Pierwsza dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (teoria wymiany międzynarodowej, polityka handlowa), druga zaś poświęcona jest aspektom pieniężnym (kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Podręcznik zawiera odrębny rozdział na temat optymalnej strefy walutowej i Europejskiej Unii Monetarnej, liczne studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie oraz aneksy obrazujące znazcenie dla gospodarki polskiej wybranych, ważnych elementów teorii ekonomii międzynarodowej oraz rozwiązania "Problemów i zadań", umieszczonych po każdym rozdziale. Zaletą podręcznika jest ujęcie najnowszych osiągnięć i trendów, które pojawiły się w ostatnich latach w dziedzinie opisu, analizy i interpretacji międzynarodowych stosunków gospodarczych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12402 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4973 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5596 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 395-416.
Podręcznik prezentuje istotę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw i funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych. Jednym z jego walorów jest przedstawienie wielu przykładów analitycznych oraz odniesień do rzeczywistych wydarzeń w gospodarce światowej, które ułatwiają czytelnikowi przyswojenie zarówno prostszych, jak i bardziej złożonych zagadnień finansów międzynarodowych. Autorzy omawiają w książce: międzynarodowe otoczenie makroekonomiczne (między innymi bilans płatniczy, kursy walutowe i systemy kursowe), długookresowe inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw międzynarodowych i związane z nimi różne rodzaje ryzyka, międzynarodowe rynki finansowe (w tym rynek eurowalutowy, międzynarodowy rynek kapitałowy, międzynarodowe centra finansowe), problematykę finansowania przedsiębiorstwa międzynarodowego i budowy jego struktury kapitałowej, fuzje i przejęcia, międzynarodowe planowanie podatkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14960 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15790 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-286.
Głównym założeniem teoretycznym i dydaktycznym podręcznika jest wyjaśnienie Czytelnikom podstawowych kategorii makroekonomicznych, współzależności oraz sposobu i skutków działania złożonych mechanizmów dostosowawczych, zarówno w skali gospodarki zamkniętej, jak i otwartej (w warunkach gospodarki globalnej), przenoszących zasób informacji i sygnałów z poszczególnych rynków i od poszczególnych podmiotów na gruncie współczesnej teorii makroekonomii. W podręczniku została przedstawiona interpretacja złożonych zjawisk i procesów gospodarczych przede wszystkim na gruncie dominującego obecnie głównego nurtu ekonomicznego, a zwłaszcza szkoły klasycznej i szkoły keynesowskiej, wzbogacona o dorobek nowszych nurtów (nurt instytucjonalny, ekonomia realnego cyklu koniunkturalnego, ekonomia behawioralna itd.). Zwrócono szczególnie uwagę na połączenie rozważań teoretycznych i ich zastosowań z weryfikacją empiryczną i oceną skuteczności (efektywności) polityki makroekonomicznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11877 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11876 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13057 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-220. Indeks.
Wyjaśnienie mechanizmów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej to główny cel, jaki przyświecał powstaniu tej książki. Zwłaszcza dzisiaj w dobie globalizacji, wzrastających powiązań finansowych i ekonomicznych pomiędzy podmiotami na rynku międzynarodowym oraz rosnącej roli korporacji ponadnarodowych. Dynamika zmian dokonujących się w sferze międzynarodowych stosunków ekonomicznych często powoduje, iż nie nadążamy za zmieniającymi się warunkami funkcjonowania w globalnym środowisku gospodarczym. Tym bardziej potrzebna jest odpowiednia wiedza wyjaśniająca aspekty internacjonalizacji i gospodarowania w skali międzynarodowej. Podstawową intencją autora było zaprezentowanie kompleksowego spojrzenia na różne aspekty funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9871 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11457 XI.4 [Czytelnia C], 11456 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
(Finanse)
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 303-304.
Książka składa się z dziesięciu rozdziałów tworzących spójną, merytoryczną całość. Uwzględnione zostały w niej najważniejsze zagadnienia zarówno z zakresu mikro-, jak i makroekonomii. Omawiając je, stosowano metodę ilustracji graficznej. Dużą uwagę przywiązano również do tego, aby książka nawiązywała zarówno do doświadczeń gospodarki polskiej, jak i uwarunkowań występujących w gospodarkach innych państw. Autorzy prezentują w publikacji m.in. narzędzia analizy ekonomicznej, podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne, analizę zagadnień makroekonomicznych, mechanizmy, procesy oraz instrumenty występujące w sferze finansów publicznych oraz polityce monetarnej, mechanizmy związane z rynkiem, równowagą rynkową i czynnikami ją zakłócającymi, elastycznościami popytu i podaży oraz teorią wyboru konsumenta.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11817 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11816 VIII.2 [Wypożyczalnia C], P.11815 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12992 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 417-420. Indeks.
Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy, rynki walutowe i typy transakcji, derywaty walutowe, ryzyko kursowe, kursowe ryzyko krótko- i długookresowe, zarządzanie ryzykiem (księgowym, krótko- i długookresowym), międzynarodowe finansowanie krótkoterminowe, finansowanie handlu zagranicznego, kapitał obrotowy i bieżącą politykę kredytową, przepływy finansowe, strategie inwestycyjne, ocenę efektywności inwestycji zagranicznych, ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe, opodatkowanie dochodów zagranicznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12886 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12885 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13997 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 602-609.
Jest to nowoczesny podręcznik zawierający prezentację najistotniejszych zagadnień współczesnej makroekonomii. Autorzy omawiają w nim dorobek teorii ekonomii, wzbogacając rozważania o liczne odwołania do realiów gospodarki polskiej, co stanowi ogromny walor publikacji. Zakres wiedzy przedstawiony w książce pokrywa się z programem makroekonomii realizowanym w większości uczelni ekonomicznych w Polsce. Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych z dużym doświadczeniem dydaktycznym, reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14979 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15810 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr s. 389-403.
Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków gospodarczych. Autorzy zaprezentowali rzeczywiste przeobrażenia, jakim gospodarka światowa podlegała w ostatnich dziesięcioleciach, na tle podstawowych teorii z zakresu ekonomii międzynarodowej. W podręczniku przedstawiono: strukturę współczesnej gospodarki światowej; międzynarodowy handel towarowy i handel usługami; kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym; zagraniczną i międzynarodową politykę handlową; międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej; międzynarodowy transfer zasobów pracy, technologii, wiedzy naukowo-technicznej i innowacji; konkurencyjność międzynarodową; kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy; bilans płatniczy; kryzysy walutowe i finansowe; międzynarodową integrację gospodarczą i globalizację we współczesnej gospodarce światowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15093 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15092 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15990 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 314.
W książce przedstawiono główne pojęcia ekonomiczne i prawidłowości występujące w życiu gospodarczym. W pięciu częściach omówiono zagadnienia dotyczące: mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej, makroekonomii, ekonomii międzynarodowej i wybranych problemów ekonomiczno-społecznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13832 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13831 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14796 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 481-494. Indeks.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można dowiedzieć się z niego, jakie są rodzaje polityki handlowej oraz jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji, kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze, problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, globalizację stosunków międzynarodowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11933 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11932 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.9087 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10708 XI.4 [Czytelnia C], 10707 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do finansów / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki. - Warszawa : Difin, 2013. - 330 : il. ; 23 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Książka przedstawia w uporządkowanej kolejności wszystkie najważniejsze obszary finansów, jakie występują w gospodarce światowej. W przejrzystej i syntetycznej formie zostały przedstawione: finanse sfery realnej, finanse publiczne: samorządowe i międzynarodowe z wyszczególnienie finansów UE. W książce zostały omówione główne instytucje i centra finansowe świata. Dużo uwagi poświęcono również mechanizmom rynkowym i występującym na tych rynkach instrumentom finansowym. Przedstawiony w publikacji przegląd poszczególnych obszarów finansów umożliwia zainteresowanym Czytelnikom wybór określanej sfery finansów do bardziej pogłębionego studiowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13505 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14474 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 410-[421].
Podstawowym założeniem tej książki jest zapoznanie studentów uczących sie ekonomii i osób zajmujących się strategicznym zarządzaniem procesami gospodarowania na różnych szczeblach decyzyjnych z zasadmi podejmowania decyzji w gospodarce jako systemie i jej elementach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15003 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14954 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15849 VIII.2 [Czytelnia C], 15785 VIII.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again