Form of Work
Książki
(11)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(13)
only on-site
(10)
Branch
Magazyny
(6)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(10)
Author
Budnikowski Adam (1948- )
(3)
Domiter Małgorzata
(2)
Wincewicz-Bosy Marta (1973- )
(2)
Adamczuk Franciszek
(1)
Bobowski Sebastian
(1)
Boruczkowska Agata
(1)
Błasiak-Barnuś Dorota
(1)
Chowaniec Magdalena
(1)
Chrzan Mariusz
(1)
Czarnecka Anna
(1)
Danik Lidia
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Gołębiewski Stefan
(1)
Jankowiak Anna
(1)
Jażdżewska-Gutta Magdalena
(1)
Juja Tadeusz (1945- )
(1)
Kacprzyk Anna
(1)
Kaczmarek Paweł (nauki prawne)
(1)
Kapusta Piotr
(1)
Kierek Przemysław
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kuś Artur
(1)
Leśniewski Dariusz
(1)
Marciniak-Neider Danuta (1947- )
(1)
Mazurek Szymon (ekonomia)
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Mirecka Elżbieta
(1)
Pomian Ewelina
(1)
Rudnicka Magdalena (ekonomista)
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Rymarczyk Jerzy (1950- )
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Senczyszyn Sylwia
(1)
Skulski Przemysław (ekonomia)
(1)
Skulski Przemysław (nauki ekonomiczne)
(1)
Sobczak Magdalena
(1)
Staszków Michał
(1)
Stępień Beata (nauki ekonomiczne)
(1)
Stępień Krzysztof
(1)
Sulimowska-Formowicz Monika
(1)
Wendland Martyna
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
CŁO
(3)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
(2)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
HANDEL ZAGRANICZNY
(1)
Handel zagraniczny
(1)
PARTNERSTWO LOKALNE
(1)
SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB
(1)
UKŁAD z SCHENGEN (1985)
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Podręcznik
(1)
SŁOWNIKI POLSKO-ANGIELSKIE
(1)
SŁOWNIKI POLSKO-ROSYJSKIE
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
11 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 413-414.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania i omówienia podstawowych przepisów związanych z przeznaczeniami celnymi, w tym dotyczących procedury dopuszczenia do obrotu, procedury tranzytu oraz procedury wywozu wraz z zagadnieniami dotyczącymi systemów NCTS i CS, gospodarczych procedur celnych. W książce przedstawiono także problematykę zgłoszenia celnego oraz zasady stosowania procedur uproszczonych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11665 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11664 XI.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12862 XI.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Obsługa celna w przepływie towarów / Stefan Gołębiewski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - 610 s. ; 23 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Do każdego egz. dołączona jest płyta CD o takiej samej sygnaturze jak książka.
Przedmiotem treści zawartej w książce jest procedura obsługi celnej w przepływie towarów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, według stanu prawnego na 1 stycznia 2005 roku. Książka została wzbogacona płytą CD z najważniejszymi dokumentami potrzebnymi w obsłudze celnej. Publikacja daje możliwość czerpania wiedzy z dziedziny obsługi celnej w aspektach poziomu nauczania i zakresu korzystania z prezentowanej wiedzy. Prezentuje materiał według stopnia ważności aktów prawnych, poczynając od wspólnowotych. W książce zastosowano odmienną czcionkę druku ułatwiającą odróżnienie analitycznego materiału od zasadniczych kwestii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11666 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12863 XI.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Foreign Trade Collection)
Polsko-angielsko-rosyjski słownik terminologii celnej składa się z 5000 polskich haseł przetłumaczonych na język angielski i rosyjski. Autorzy za podstawę przyjęli terminologię stosowaną w unijnym prawie celnym oraz w rosyjskim kodeksie celnym. Przetłumaczenie wielu pojęć było przedsięwzięciem niełatwym z uwagi na różnice występujące w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej. Słownik przeznaczony jest dla szerokiego kręgu osób w tym m.in.: eksporterów, importerów, agentów celnych, przewoźników, spedytorów, pracowników administracji celnej, prawników, tłumaczy i studentów. (wstęp P. Kapusta, M. Chowaniec)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13239 I.3 [Czytelnia A], 13238 I.3 [Czytelnia A], 13237 I.3 [Czytelnia A], 13236 I.3 [Czytelnia A] (4 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 429-440 oraz przy rozdz. Indeks.
Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii. Pierwsza część podręcznika dotyczy teorii wymiany międzynarodowej. Szczegółowo omówione zostały w niej poszczególne modele handlu zagranicznego oraz zależności pomiędzy nimi a rozwojem gospodarczym. Druga część to teoria polityki handlu międzynarodowego. Poszczególne rozdziały zawierają kompleksowe informacje o protekcjonizmie, instrumentach polityki handlu, międzynarodowej integracji handlowej i polityce handlu międzynarodowego krajów rozwijających się.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9079 [Magazyn 1], P.9078 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4844 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.4843 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5233 XI.4 [Czytelnia C], 5232 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Ekonomia międzynarodowa / Adam Budnikowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2017. - 496 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 477-489. Indeks.
Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co ułatwia zrozumienie szczegółowych zagadnień. W części dotyczącej teorii handlu międzynarodowego zostały omówione m.in. klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego, wyposażenie w czynniki produkcji i ich międzynarodowe przepływy, zależności między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym. W części podręcznika dotyczącej polityki handlowej zaprezentowano cła, bariery pozataryfowe, protekcjonizm, międzynarodową politykę handlową. Część obejmująca wiedzę o międzynarodowych stosunkach finansowych zawiera omówienie: bilansu płatniczego, kursu walutowego i rynku walutowego, mechanizmu dostosowawczego, międzynarodowego systemu walutowego. W części dotyczącej wyzwań wobec globalnych problemów przedstawiono rolę handlu międzynarodowego dla rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się, kryzysy finansowe oraz wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17003 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17002 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zazwiska aut. na s. red.
Bibliogr. w przypisach.
Książka składa się z czterech części. Część pierwsza jest wprowadzeniem w zagadnienie transgranicznego przepływu towarów i osób. Omawia problematykę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań przepływu towarów oraz istotę swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej i strefie Schengen. Część druga zajmuje się zagadnieniem przepływu towarów z punktu widzenia prawa celnego Unii Europejskiej. Część trzecia podejmuje zagadnienie transgranicznego przemieszczania się osób z uwzględnieniem warunków przekraczania i procedury kontroli granic państw członkowskich. Dodatkowo, omawiane są założenia polityki migracyjnej, azylowej i wizowej Unii Europejskiej. Część czwarta omawia organizację przejść granicznych na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Analizowany jest także wpływ transgranicznego przepływu osób i towarów na rozwój województwa lubelskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13531 XI.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego. Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede wszystkim zjawiskami związanymi z globalizacją i regionalizacją (m.in. zostały przedstawione nowa wersja międzynarodowych formuł handlowych oraz zmiany w praktyce polskiego handlu zagranicznego związane z członkowstwem w Unii Europejskiej).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17259 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17258 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Bibliogr. s. 287-[292].
Do każdego egz. książki dołączona jest płyta CD o takiej samej sygnaturze jak książka.
Współczesnie efektywne prowadzenie handlu zagranicznego wymaga nie tylko znajomości przepriów prawnych, różnych regulacji i technik, ale też praktycznego doświadczenia. Doskonalenie umiejętności przygotowywania i przeprowadzania transakcji może wspomóc uczenie się na doświadczeniach innych. Autorzy książki - eksperci i praktycy w obszarze handlu zagranicznego - pokazali sekwencję następujących po sobie czynności związanych z przygotowaniem i przebieiem transakcji, posługując się nowoczesną metodą studiów przypadków. Dzięki takiemu kompleksowemu i nowatorsiemu ujęciu mozna rozszerzyć i pogłębić wiedzę dotyczącą praktyki wspólczesnego handlu zagranicznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15136 [Magazyn 1], P.15135 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14966 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15794 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Opracowanie stanowi obszerny podręcznik akademicki, który - choć zaadresowany został przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych (zwłaszcza finansów i rachunkowości) - ze względu na przystępny sposób omawiania poszczególnych zagadnień z powodzeniem może służyć innym zainteresowanym zgłębianiem tajników procesów gromadzenia i rozdysponowania pieniędzy publicznych
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11197 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11196 VIII.4.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12264 VIII.4.1 [Czytelnia C], 12263 VIII.4.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again