Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(7)
unavailable
(4)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(16)
Author
Andrzejewska Anna (pedagogika)
(3)
Bednarek Józef
(2)
Agatston Patricia W
(1)
Aouil Bassam (1962- )
(1)
Bubiło Jarosław (1977- )
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Czarnota-Bojarska Joanna
(1)
Czerwiński Kazimierz (1955- )
(1)
Guz Tadeusz (1959- )
(1)
Górka Marek (nauki o polityce)
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kowalski Robin M. (1964- )
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Krukowska-Bubiło Dorota
(1)
Limber Sue
(1)
Marszałek Maciej
(1)
Mucha Janusz (1949- )
(1)
Pyżalski Jacek
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Sienkiewicz Piotr (1945- )
(1)
Szpunar Magdalena
(1)
Walc Wiesław
(1)
Wicher Adam
(1)
Wojciechowska-Filipek Sylwia
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Zinserling Irena
(1)
Świeboda Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
INTERNET
(8)
CYBERPRZEMOC
(6)
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
(5)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(5)
DZIECKO
(3)
PRZESTĘPSTWO KOMPUTEROWE
(3)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(2)
MŁODZIEŻ
(2)
NAŁÓG
(2)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
PORNOGRAFIA
(2)
AGRESYWNOŚĆ
(1)
ANOREKSJA
(1)
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
(1)
BULIMIA
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
CYBERSEKS
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dzieci
(1)
EDUKACJA MEDIALNA
(1)
GRY HAZARDOWE
(1)
GRY KOMPUTEROWE
(1)
GRZELAK, JANUSZ
(1)
HANDEL LUDŹMI
(1)
KOMPUTERY
(1)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(1)
LEKOZALEŻNOŚĆ
(1)
MULTIMEDIA
(1)
Młodzież
(1)
NARKOMANIA
(1)
NAUCZANIE na ODLEGŁOŚĆ
(1)
PEDOFILIA
(1)
POMOC PSYCHOLOGICZNA ONLINE
(1)
PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZEMOC
(1)
PRZEMOC w SZKOLE
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
RELIGIJNOŚĆ
(1)
SEKTY i RUCHY RELIGIJNE
(1)
SPONSORING
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
STALKING
(1)
SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
UCZNIOWIE
(1)
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
(1)
WOLNOŚĆ SŁOWA
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
PORADNIKI
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10938 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 11916 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11539 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., wykaz aktów prawnych, netogr. s. 261-278.
Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadził wiele zmian w życiu jednostki, całego społeczeństwa, funkcjonowaniu gospodarki i państwa. Pojawiła się możliwość funkcjonowania w cyberprzestrzeni, a więc w przestrzeni wirtualnej, w której komunikują się połączone siecią komputery lub inne media cyfrowe. Funkcjonowanie w sieci, obok licznych korzyści, generuje także nowe rodzaje ryzyka. Będzie to zarówno ryzyko związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, systemów informacyjnych, ryzyko związane z przeprowadzaniem transakcji w sieci, ryzyko prywatności itp. Przyczynami tych zagrożeń mogą być zarówno działania przypadkowe, jak też świadome i celowe, w tym szeroko rozumiana przestępczość teleinformatyczna (oszustwa komputerowe, szpiegostwo komputerowe, hackerstwo itp.), aż po cyberterroryzm czy walkę cybernetyczną. Z tego względu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci jest poważnym wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i państwa, a świadome korzystanie z Internetu przez obywateli staje się wymogiem współczesnych czasów, tak jak umiejętność czytania i pisania. Zakres książki obejmuje zagadnienia, z którymi spotyka się praktycznie każdy - osoby prywatne, pracownicy i osoby zarządzające różnymi organizacjami, instytucjami czy państwem. Z jednej strony, książka systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z wirtualizacją działalności, z drugiej strony - pokazuje, jak Internet wpłynął na funkcjonowanie wszystkich jego użytkowników. Rodzaje i skala zarówno korzyści, jak również zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni różnią się jednak w zależności od użytkownika sieci, dlatego też w opracowaniu autorzy zdecydowali się przeanalizować bezpieczeństwo korzystania z sieci na trzech odmiennych poziomach: jednostki, organizacji oraz państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16221 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 273-290.
"[...] to pozycja bardzo cenna co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze dotyczy niezwykle aktualnego problemu, przed jakim stoi zarówno młode pokolenie, jak i jego wychowawcy, oraz po drugie, Autor przedstawia zjawisko agresji elektronicznej i cyberbullyingu z dużym znawstwem tematu, w szerokim kontekście teoretycznym oraz z wynikami obszernych badań własnych. [...] Jest to rzetelne kompendium wiedzy [...]. Wszystko to sprawia, że tekst czyta się z dużym zainteresowaniem." (dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta, prof. UJ)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12071 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13182 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(BWB Biblioteka Wiedzy o Bezpieczeństwie)
(Monografie / Akademia Obrony Narodowej)
Bibliogr. przy większości prac.
Piąty tom monografii pt. "Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego". Na tom składają się teksty dotyczące różnych aspektów nauk o bezpieczeństwie: teoretycznych (od aspektów ontologicznych do metodologicznych) i praktycznych (głównie edukacyjnych, ukierunkowanych na konkretne sytuacje problemowe). Obok aktualnej problematyki bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym i narodowym występują problemy stricte teoretyczne w ramach paradygmatu współczesnych nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14162 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja Społeczna w Edukacji)
Bibliogr. s. 343-366.
"Tom składa się z IV części, w których autorzy piszą o ważnych aspektach społeczno-psychologicznych Internetu w życiu człowieka na tle prozdrowotnego i psychospołecznego funkcjonowania. Omówione w tym tomie zagadnienia dają zarówno obraz różnych poglądów, jak i wskazówki co do dalszych działań na rzecz udoskonalenia wykorzystywania mediów w promocji i pomocy w wyróżnionych dziedzinach oddziaływań. [...] Autorami rozdziałów są specjaliści z dziedziny psychologii, komunikacji społecznej i rehabilitacji."
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13197 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka została przygotowana na 70-lecie profesora Janusza Grzelaka, jednego z największych współczesnych polskich psychologów społecznych. Zbiór składa się z pięciu zasadniczych części, począwszy od indywidualnych orientacji społecznych i orientacji kontroli, przez uprzedzenia i relacje międzygrupowe, zachowania grupowe, zachowania społeczne, aż po zjawiska makrospołeczne. Szeroki wachlarz tematyczny tomu odzwierciedla różnorodność zainteresowań Janusza Grzelaka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12846 III.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11083 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12046 VI.12 [Czytelnia B], 12045 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Patologie społeczne są zjawiskiem, które wraz z intensyfikacją procesów globalizacji przestało być sprawą wewnętrzną poszczególnych państw, a stało się zagrożeniem ponadnarodowym. Oznacza to, że problematyka ta powinna być analizowana z punktu widzenia różnych dziedzin prawa i w różnorodnym kontekście społecznym. Inspirującym źródłem poznania nie tylko samych mechanizmów zjawiska, lecz także wypracowywania metod jego ograniczania i zwalczania stała się konferencja naukowa pod tytułem "Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności". Uczestnicy konferencji mieli sposobność do wymiany poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie wad i niedoskonałości istniejącego stanu prawnego i pozaprawnych płaszczyzn rzeczywistości społecznej, funkcjonowania poszczególnych instytucji, a ponadto wskazania na szczegółowe i konkretne projekty zmian legislacyjnych. Efektem tych refleksji jest niniejsza publikacja, która ma służyć przedstawieniu i omówieniu różnorodnych aspektów przeciwdziałania patologiom społecznym w perspektywie interdyscyplinarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13377 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających tam niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów pozwala poznać i zrozumieć współczesne i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak zwykli użytkownicy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17459 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Na okł.: Internet, gry, cyberstalking, cyberprzemoc.
Bibliogr. s. 203-226.
W prezentowanej książce Autor zwraca uwagę na to, że nowoczesne technologie informacyjne, których symbolem stał się komputer i Internet, budzące zainteresowanie wszystkich grup wiekowych, w szczególny sposób stały się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Nie kwestionując ich edukacyjnego potencjału S. Bębas akcentuje, że w cyfrowym świecie młodzi ludzie napotykają na szereg pułapek i niebezpieczeństw, których niejednokrotnie nie są świadomi. W ośmiu rozdziałach zostały przedstawione takie zagadnienia jak: patologie seksualne w cyberświecie, prześladowanie przy użyciu technologii komunikacyjnych, obsesyjne zainteresowanie grami komputerowymi, uzależnienie od komputera i Internetu, pedagogiczne aspekty cyberstalkingu oraz przestępczości komputerowej. Nie zabrakło też odniesienia się do kwestii nierówności społecznych w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa w sieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13157 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14272 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.9199 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10912 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka poświęcona jest studiom nad strukturalnymi i kulturowymi aspektami technologii internetowych i nowych mediów. Prezentuje m.in. wpływ globalnej Sieci na integrację społeczną, na codzieny język, muzykę, na powstające nowe formy przemocy. Analizuje nowe formy społeczności (tzw. wirtualnych), nowe sposoby aktywności publicznej, jak np. dziennikarstwo internetowe czy blogi. Inny, tak ważny w ostatniej dekadzie w Polsce, obszar analizy to badania nad społeczeństwem informacyjnym i społeczeństwem wiedzy. Ukazuje związki nowych technologii z makroprocesami gospodarczymi, z wywoływanymi przez nie przemianami w organizacji firm, ż życiem politycznym. Przedstawia zagadnienie relacji między przyrodą a kulturą, między wiedzą humanistyczną a naukami ścisłymi i technicznymi. Czytelnik znajdzie tu również przykłady badań nad technologiami społecznymi oraz współczesną technokracją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11162 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12184 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. prac. ang.
Bibliogr. przy pracach.
"Ta praca zbiorowa (...) z pewnością zainteresuje szerokie grono czytelników. Dynamiczny rozwój hipermediów i technologii informatycznej wywiera olbrzymi wpływ na wszystkie dziedziny aktywności człowieka, dlatego można i trzeba mówić o szansach, jakie stwarza cyberświat, ujmując je w dwu biegunach: różnorakich pozytywów stymulujących rozwój, jak i poważnych zagrożeń oraz niebezpieczeństw. I tę istotną aktualną problematykę podejmują w poszczególnych artykułach autorzy tej publikacji". (prof. dr hab. Janusz Gajda)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.11908 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11907 VI.11 [Wypożyczalnia B], P.8827 VI.11 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10331 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12324 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Autor przedstawia i analizuje wybrane zagrożenia mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazując ich przyczyny, przebieg, skutki, skalę i zasięg. Podpowiada również, jakie działania edukacyjne i profilaktyczne są niezbędne w walce z zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13868 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14826 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. s. [257]-272.
Prezentowana monografia jest pracą interdyscyplinarną łączącą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz społeczną. Książka podejmuje w swych treściach nowy obszar, w dużej mierze nie rozpoznany na gruncie środowiska oświatowo-wychowawczego. W szczególności rodzice i nauczyciele nie mają świadomości bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. Nie potrafią diagnozować różnorodnych zagrożeń tam występujących i im przeciwstawiać. W publikacji przedstawione zostały przyczyny, objawy oraz skutki zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży. Omówiono działania edukacyjne i profilaktyczne w środowiskach oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13808 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14770 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again