Form of Work
Książki
(7)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(7)
Author
Becker Howard Saul (1928- )
(1)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Ignatowski Grzegorz (1960- )
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Lew-Starowicz Zbigniew (1943- )
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Siara Olga
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Walancik Marek
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Zakrzewska-Manterys Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(2)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
ETYKA ZAWODOWA
(1)
MŁODZIEŻ
(1)
NORMA SPOŁECZNA
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
PORZĄDEK SPOŁECZNY
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Problemy społeczne
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
ZABURZENIA i DEWIACJE SEKSUALNE
(1)
ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna.)
Bibliogr. s. XXI, 215-223. Indeks.
Książka kluczowa dla popularnej w latach sześćdziesiątych XX wieku teorii etykietowania. Becker dowodzi w niej, że dewiacje są wytworem społeczeństwa i że to grupy społeczne tworzę dewiację, wykluczając ze swoich szeregów osoby naznaczone jako outsiderów. Stąd też dewiacja jawi się tutaj nie tyle jako właściwość czynu, ile jako konsekwencja przyklejenia danej osobie etykiety dewianta. Pomimo późniejszych krytyk, koncepcja ta na stałe wpisała się w myśl socjologiczną, a żywy i barwny język Beckera, opisującego chicagowskie środowisko muzyków jazzowych sprawia, że książka ta stała się obowiązkową pozycją na listach lektur nie tylko z zakresu socjologii dewiacji czy resocjalizacji, ale przede wszystkim współczesnych teorii socjologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14764 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15498 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Indeks.
Podręcznik powstał jako syntetyczne i kompleksowe wprowadzenie do najważniejszych zagadnień pracy socjalnej w odpowiedzi na dynamiczny rozwój tej dziedziny w Polsce w ciągu ostatnich lat. Książka jest studium o różnych funkcjach, łącząc szeroki wachlarz kwestii teoretycznych z wiedzą praktyczną, dzięki czemu zainteresuje nie tylko studentów i wykładowców, ale też osoby zaangażowane w działania społeczno-socjalne. Autorom udało się uchwycić specyficzną dwoistość pracy socjalnej, będącej z jednej strony polem złożonej aktywności interdyscyplinarnej, a z drugiej – wyraźnie wyodrębnioną, zintegrowaną dyscypliną akademicką oraz praktyczną profesją. Rozdziały mają indywidualny charakter i odzwierciedlają autorskie stanowiska, a format wykładów łączy ze sobą wysoki poziom kompetencji merytorycznych z czytelnym językiem.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.17581 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18751 VII.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18750 VII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. przy pracach.
Książka zawiera szereg spójnych tematycznie opracowań koncentrujących się na instytucjonalnym wymiarze patologii i dewiacji społecznej. Są to m.in.: wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych, socjopatologia edukacji, tatuaże i piercing w środowisku szkolnym i rodzinie, agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły, zjawisko patologii społecznej w instytucji totalnej oraz dysfunkcjonalność instytucji wychowania resocjalizacyjnego. Jak podkreśla recenzent książki prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Czytelnik może tu się spotkać ze sporadycznie prezentowanymi w rodzimej literaturze zjawiskami patologii, takimi jak: tatuowanie się i piercing uczniów polskiej szkoły, brak równowagi podzbiorowości szkolnych (uczniowie, nauczyciele i rodzice), typologie metamorfoz jakich dokonuje jednostka w swoim życiu w kontekście płynności życia społecznego i inercji instytucji w epoce późnej ponowoczesności, zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9854 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy hasłach.
Praca ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji. W opisie wymienionych problemów znajdujemy najważniejsze dane dotyczące sposbów ich rozumienia i wykorzystania danych teoretycznych w praktyce. Poszczególne zagadnienia zostały omówione w bardzo czytelny i uporządkowany sposób, stąd nawet dla dopiero poznającego problematykę resocjalizacyjną Czytelnika książka będzie stanowić niezastąpiony przewodnik w rozpoznawaniu meandrów tej dziedziny wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13571 I.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Leczenie zaburzeń seksualnych / Zbigniew Lew-Starowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 1997. - 223, [1] s. : tab. ; 20 cm.
Dział "Psychiatria, neurologia".
Bibliogr. s. 219-220. - Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1245 XVIII.1.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w sferze finansów i patologie dotyczące życia akademickiego, nieprawidłowości w rachunkowości, polityce i bezpieczeństwie narodowym. Bezcenne są rozważania na temat problemów w policji, geodezji oraz w zamówieniach publicznych. Nie zapomniano również o fizjoterapii, informatyce i public relations. Należy podkreślić, że prezentowana książka jest antologią, można ją zatem czytać rozdział po rozdziale lub według własnych, wybranych zainteresowań. Wszystko to sprawia, że publikacja - jak zauważa jeden z jej recenzentów - „jest ze wszech miar pożądaną pozycją na polskim rynku wydawniczym”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15010 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15861 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again