Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(16)
available
(13)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(18)
Author
Paszkowska-Rogacz Anna
(3)
Balińska Agata
(2)
Krzyżanowska Krystyna (ekonomia)
(2)
Zawadka Jan
(2)
Chodkowska Maria
(1)
Chrostowski Aleksander
(1)
Danilewicz Dariusz
(1)
Debaene Guillaume
(1)
Flejterski Stanisław (1948- )
(1)
Jadczyszyn Tamara
(1)
Janocha Witold
(1)
Jedynak Małgorzata
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Jurga Beata
(1)
Kocoń Anna (agronomia)
(1)
Koperek Jerzy
(1)
Kotarba Marta
(1)
Kujawiński Wenancjusz
(1)
Kęsik Kazimierz
(1)
Lipiński Wojciech (1965- )
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Masłyk-Musiał Ewa (1945- )
(1)
Niedźwiecki Jacek
(1)
Ochal Piotr
(1)
Parzonko Anna Justyna
(1)
Pecio Alicja
(1)
Pikuła Dorota (agrochemia)
(1)
Podleśna Anna
(1)
Rostkowski Tomasz (nauki ekonomiczne)
(1)
Rutkowska Agnieszka (agronomia)
(1)
Sieczko Anna
(1)
Sieczko Anna (ekonomia)
(1)
Sikorska-Wolak Izabella
(1)
Sołtysińska Grażyna
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Winiarski Ryszard (agronomia)
(1)
Woroniecka Julia
(1)
Zielińska-Król Katarzyna
(1)
Łuczak Marta
(1)
Żerel Emilia
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
PORADNICTWO ZAWODOWE
(8)
SZKOLNICTWO
(3)
KADRY
(2)
ROLNICTWO
(2)
TURYSTYKA
(2)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(2)
AGROTURYSTYKA
(1)
INTERNET
(1)
MARGINALIZACJA SPOŁECZNA
(1)
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
(1)
OPIEKA SPOŁECZNA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
(1)
Rolnictwo
(1)
USŁUGI
(1)
WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA
(1)
WYBÓR ZAWODU
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
ZAWÓD
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(2)
Podręcznik
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Słowo kluczowe: rolnictwo ; doradztwo
Bibliografia strony 199-204. Indeksy.
W przypadku doradztwa rolniczego (inaczej rolniczej działalności doradczej) rolnik poprzez efektywne współdziałanie z doradcą uzyskuje całościowe rozwiązanie konkretnego problemu zawodowego. Jednocześnie, co wydaje się szczególnie ważne, zdobywa wiedzę w zakresie samodzielnego rozwiązywania wszelkich innych problemów, jakie napotyka podczas prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Doradztwo umożliwia osiąganie takich nadrzędnych wartości, jak szczęście, zadowolenie czy samorealizacja, poprzez stworzenie obszaru działania, określonego przez jego odbiorców. Brak kompetentnego doradztwa rolniczego może skutkować większą liczbą niezadowolonych rolników, zgłaszających pretensje wobec państwa, jego organizacji, administracji różnych szczebli i związków (stowarzyszeń) rolników.
Book
In basket
Bibliogr. s. 162-[168].
Przygotowaniu monografii przyświecały dwojakiego rodzaju cele: poznawczy i aplikacyjny. Celami poznawczymi opracowania były integracja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu doradztwa rolniczego oraz przedstawienie osiągnięć badawczych różnych ośrodków naukowych podejmujących tę problematykę, a także dokonań instytucji doradczych na różnych etapach funkcjonowania doradztwa. Z kolei celem aplikacyjnym było wskazanie mocnych i słabych stron doradztwa oraz wynikających z nich sugestii możliwych do wykorzystania w doskonaleniu systemu doradztwa przez jednostki zarządzające doradztwem i podmioty doradcze. Praca składa się z sześciu rozdziałów i części podsumowującej. Rozdział pierwszy poświęcony jest teoretycznym podstawom doradztwa rolniczego. Drugi rozdział ukazuje znaczenie wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolę doradztwa rolniczego w stymulowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W rozdziale trzecim przybliżono rozwój doradztwa rolniczego w Polsce, począwszy od ukształtowania się jego instytucjonalnych podstaw, po współczesny model organizacji i zarządzania doradztwem rolniczym. W kolejnym rozdziale zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez autorki monografii w 2014 roku. Charakterystykę procesu doradczego i jego uwarunkowania zawiera rozdział piąty monografii. Ostatni rozdział prezentuje formy i metody oddziaływań doradczych wraz ze wskazaniem zasad i kryteriów ich wyboru w pracy oświatowo-doradczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 16293 XX.1.4
Brak informacji o dostępności: sygn. 16294 XX.1.4
Book
In basket
Temat: TURYSTYKA
Słowo kluczowe: turystyka ; rynek turystyczny ; doradztwo
Bibliogr. s. 151-161.
Problematykę związaną z turystyką, która jest zjawiskiem interdyscyplinarnym można przedstawić w kontekście różnych obszarów tematycznych. W opracowaniu zagadnienia zostały ujęte w wymiarze: ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Celem tej publikacji jest przybliżenie zagadnień dotyczących turystyki, w tym czynników jej rozwoju i rodzajów, zarządzania turystyką, rynku turystycznego oraz roli doradztwa w jego rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14365 XX.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15271 XX.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Doradcy Zawodowego)
Książka jest próbą syntezy i kompleksowego podejścia teoretycznego do doradztwa zawodowego. Korzysta z oryginalnych tekstów źródłowych oraz opracowań i komentarzy autorów polskich, często rozproszonych w literaturze i trudno dostępnych dla czytelnika. Książka przedstawia główne koncepcje teoretyczne, które wpłynęły na rozwój doradztwa zawodowego na świecie oraz stały się podstawą dziłań praktycznych doradców zawodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2705 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2706 VII.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Doradcy Zawodowego)
Podejmowanie decyzji zawodowej oraz poszukiwanie pracy wymaga od młodego człowieka rozwoju postaw i kompetencji. Książka powstała w wyniku zbierania przez autorkę danych i doświadczeń osobistych na temat europejskiego poradnictwa zawodowego w zakresie Programów "Tempus" i "Leonardo da Vinci" oraz projektu "TOR 8" realizowanego w latach 1994-2001. W podręczniku znajduje sie wiele ćwiczeń poświęconych problematyce świadomego i celowego planowania przyszłości.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2712 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2711 VII.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2710 VII.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W niniejszej publikacji pokonferencyjnej przekazano wnioski wypracowane w ramach XV Jubileuszowego Sympozjum Agroturystycznego wraz ze szczegółową relacją z przebiegu konferencji z nadzieją, że będą one sukcesywnie wdrażane w ramach dalszej współpracy branży agroturystycznej. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób przedsiębiorstwa turystyczne budują przewagę konkurencyjną ora jakie nowe narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystują one w kontaktach z klientami? W jaki sposób organizatorzy turystyki powinni budować pozytywne relacje z mediami? Jaki znaczenie maja informacja i promocja w popularyzowaniu turystyki wiejskiej? Jaki jest udział instytucji i organizacji w stymulowaniu rozwoju działań na rzecz agroturystyki?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 16295 XX.1.4
Book
In basket
Bibliogr. s. 551-553 i przy rozdz. Indeks.
Pierwsze na rynku polskim, tak obszerne i kompleksowe kompendium wiedzy na temat usług - najdynamiczniej rozwijającego się obecnie sektora gospodarki. Zawiera przegląd 15 głównych rozdziałów usług, omawianych w aspektach: teoretycznym, terminologicznym, marketingowym, finansowym oraz ich pozycji w gospodarce światowej i polskiej. Najważniejszymi atutami podręcznika są: kompleksowe ujęcie, podkreślenie specyfiki poszczególnych rodzajów usług, przykłady z praktyki, bogata bibliografia, indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13471 IX.13 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14429 IX.13 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 197-206. Netogr. s. 207-208.
W podręczniku zostały omówione wybrane zagadnienia ukazujące współczesną turystykę. Zawarto w nim zagadnienia przedstawiające: czynniki rozwoju turystyki, jej rodzaje i formy, a także funkcje i dysfunkcje związane z rozwojem ruchu turystycznego. Zaprezentowano kwestie związane z rynkiem turystycznym, tj. popyt i podaż oraz ich przedmiot - produkt turystyczny. Przybliżono problematykę organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Bardzo rzadko poruszanym obszarem, nie tylko w podręcznikach, ale także w monografiach naukowych jest zagadnienie związane z doradztwem turystycznym. W prezentowanym podręczniku znalazło one miejsce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14011 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14010 XX.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14886 XX.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 215-222.
Książka omawia zastosowania i oceny metody Action Research w doradztwie strategicznym. Dzięki niej Czytelnik powinien zrozumieć, w jaki sposób stosować metodologię Action Research w doradztwie strategicznym, aby rozwiązać praktyczne problemy firmy i dokonać gruntownej zmiany organizacji oraz stworzyć warunki do uczenia się organizacji. Od połowy lat 90. XX wieku metoda Action Research przeżywa prawdziwy boom w zachodniej praktyce konsultingu dzięki dostrzeżeniu wielu możliwości jej wykorzystania, szczególnie przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i branżowych. Pomimo to metoda ta ma nadal relatywnie małe zastosowanie w polskiej praktyce, a badania Action Research w zarządzaniu są rzadko spotykane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11100 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12063 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Raporty IUNG-PIB ; 48 (2))
Na s. tyt. i okł.: Program Wieloletni 2016-2020 - Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych.
Bibliogr. przy pracach.
Konkurencja na rynkach światowych oraz potrzeba ograniczenia presji rolnictwa na środowisko są impulsem dla ciągłego doskonalenia technologii produkcji roślinnej, których istotnym elementem jest nawożenie. Innowacje w nawożeniu nakierowane są na podniesie poziomu plonów i poprawę ich jakości oraz zwiększenie wykorzystania składników pokarmowych z nawozów, co skutkuje ograniczeniem strat biogenów z rolnictwa. W monografii przedstawiono innowacje produktowe i procesowe wdrożone w ostatnim czasie lub mogące znaleźć zastosowanie w praktyce w niedalekiej przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16792 XVII.6.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Homo Homini ; t. 5.)
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych przy pracach.
W zaprezentowanej publikacji można znaleźć wnikliwą analizę nowej formy zatrudnienia, jaką są spółdzielnie socjalne. Ta forma zatrudnienia wskazuje na rozwój ekonomii społecznej i polityki społecznej państwa. Poszczególni autorzy przedstawili zagadnie spółdzielni socjalnych w różnych dymensjach, od prawnych omawiających ustawę o spółdzielniach socjalnych, poprzez rolę reintegracyjna, aż do konkretnych przykładów już funkcjonujących spółdzielni socjalnych. W zbiorze artykułów znalazły się również te ukazujące działalność spółdzielni socjalnych w kontekście polityki socjalnej Unii Europejskiej. Publikacja jest kierowana do pracowników socjalnych, pracowników służb społecznych, nauczycieli, studentów pracy socjalnej oraz osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15877 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16228 VII.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(ABC Doradcy Zawodowego)
Tekst częśc. tł. z ang.
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Książka skierowana jest do szkolnych doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz nauczycieli odpowiedzialanych za realizację poradnictwa zawodowego w szkole. Celem publikacji jest przedstawienie sposobów tworzenia i realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. W książce omówiono schemat systemu doradztwa zawodowego i regulacje prawne z tego zakresu. Ponadto wskazano potrzebę współpracy doradcy z innymi osobami oraz zaprezentowano sposoby promocji doradztwa zawodowego w szkole.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7824 [Magazyn 1], P.7823 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7822 VII.4 [Wypożyczalnia B], P.7821 VII.4 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8844 VII.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 270-272.
Podręcznik przedstawia opis systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, które odnoszą sukcesy rynkowe i świadomie przyznają, że jest to możliwe dzięki właściwemu wykorzystaniu na rzecz jakości i zmian ich potencjału społecznego. Podano w nim podejścia, zasady, metody i techniki umożliwiające motywowanie i rozwój personelu oraz przykłady ich wykorzystywania w firmach międzynarodowych. Dokonano próby syntezy założeń zarządzania globalnego i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach znajdujących się w ruchu i radzących sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Wydanie drugie podręcznika zostało poszerzone i uzupełnione o współczesne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi w Wieku Internetu oraz pomiar kapitału ludzkiego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12114 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12113 IX.4 [Wypożyczalnia C], P.11324 IX.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12477 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Doradcy Zawodowego)
W okresie szybkich zmian społecznych i gospodarczych padają często pytania o jakość i poziom usług doradczych, o obowiązujący teoretyczny model doradztwa zawodowego oraz jego wymiar praktyczny, czy wreszcie o dostosowanie go do standardów europejskich. Książka pomaga przyjrzeć się jak dotychczas poradziły sobie z praktyczną realizacją wskazań Unii Europejskiej wybrane kraje piętnastki, a takze jakie tendencje wyznaczają kierunek dalszych działań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2703 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2704 VII.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
W założeniu Autorów nadrzędnym celem doradcy zawodowego jest uzyskanie przez osobę, której się doradza, trwałego i satysfakcjonującego miejsca pracy. Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Gwałtowne i głębokie zmiany w ich otoczeniu, wymagają nowego podejścia do praktyki doradztwa zawodowego. Autorzy publikacji, będącymi pracownikami bądź współpracownikami Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, opracowali niedostępne do tej pory na polskim rynku kompendium wiedzy związanej z doradztwem zawodowym. Publikacja ma za zadanie wskazać te narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach, które mogą być wykorzystane także w praktyce doradczej. Logicznie uporządkowana wiedza uzupełniona jest opisem przykładów zaczerpniętych z doświadczeń w opracowywaniu i wdrażaniu poszczególnych rozwiązań. Jasny i czytelny układ opracowania oraz opisy rozwiązań możliwych do aplikacji powodują, że opracowanie nie jest jednorazową lekturą, ale pozycją, która powinna znaleźć się w podręcznej biblioteczce każdego doradcy zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13024 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteczka Doradcy Zawodowego)
Książka pomaga w przygotowaniu uczniów gimnazjum do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej. Zawiera materiały metodyczne z zakresu orientacji zawodowej dla pedagogów i nauczycieli gimnazjum oraz propozycje dla nauczycieli przedmiotów z zakresu przygotowania uczniów gimnazjum do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2709 [Magazyn 1], P.2708 [Magazyn 1] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.2707 VII.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Wobec Współczesności)
Bibliogr. s. 220-236.
Książka przybliża istotę poradnictwa jako relacji międzyosobowej lub działania społecznego i odsłania jego złożoność. Pozwala zrozumieć społeczno-ekonomiczny kontekst poradnictwa oraz poznać zasady organizacji poradnictwa kariery i przezwyciężyć bariery organizacyjne w rozwoju usług poradniczych. Pokazuje, jak optymalizować i racjonalizować działania różnych placówek poradniczych w środowisku lokalnym. Pomoże również studentom i praktykom w zdefiniowaniu własnej roli zawodowej. Książka napisana jasnym, precyzyjnym językiem w sposób nowatorski oddaje pełny obraz współczesnego poradnictwa kariery w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12788 VII.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again