Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Czytelnie
(4)
Author
Biel Krzysztof
(1)
Hirszel Krzysztof (1929- )
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Matejek Józefa
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Zdebska Ewelina (1979- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(2)
BEZDOMNOŚĆ
(1)
DZIECKO
(1)
DZIECKO TRUDNE
(1)
MŁODZIEŻ
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(1)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
PRZEMOC
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Publikacja ukazuje bezdomność w wymiarze osobowym, instytucjonalnym i wsparcia społecznego. Teksty podejmują rozważania wokół problematyki bezdomności począwszy od charakterystyki bezdomności w Polsce, poprzez problematykę zdrowia osób bezdomnych, relacji bezdomnych jako beneficjentów pomocy społecznej i projektów socjalnych. Przybliżono postać Świętego Brata Alberta w służbie osobom bezdomnym i ubogim. Podjęto również kwestię bezdomności w bieżących programach polityk publicznych, specyfikę dzieci ulicy, stereotypy, problemy mieszkaniowe, bezrobocie, przyczyny i pomoc oraz aspekt prawny. Wszystko to ma służyć ukazaniu bezdomności jako wieloaspektowego zjawiska społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15778 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Niniejszy zbiór tesktów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Autorzy tekstów podjęli próbę diagnozy zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i zarysowania modelowego ujęcia nowoczesnych, uzględniających aktualny dorobek nauk o wychowaniu, nauk medycznych i społecznych, oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i wychowawczych nakierowanych na osoby najmłodsze, prezentujące różne formy zachowań dewiacyjnych. Przedstawili w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny stan badań polskich i zagranicznych, których przedmiotem jest dziecko - osoba zaburzona w zachowaniu lub już niedostosowana społecznie, określana też jako "jednostka zagrożona". Tom prezentuje takie zagadnienia jak: fazy rozwoju dziecka i podatność na zaburzenia, rozwój agresji u dzieci, zaburzenia emocjonalne i zachowania w kontekście rodziny, prawne aspekty oddziaływań wobec dziecka niedostosowanego, rozmiary i uwarunkowania przestępczości dzieci, zjawisko "dzieci ulicy", praca z dziećmi ulicy w środowisku otwartym, diagnoza dziecka niedostosowanego, wczesna interwencja, dziecko wobec instytucji pomocowych czy podejście instytucjonalne do dziecka w krajach europejskich. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12632 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy pracach.
W publikacji zostało zaprezentowane wieloaspektowe podejście do zjawiska defaworyzacji, obejmujące zarówno wybrane wymiary społeczne oddziaływań defaworyzujących, jak również uwarunkowania podmiotowe oraz interakcje szeroko rozumianych czynników psychospołecznych. Samo zjawisko defaworyzacji – mimo różnorakich kontekstów, w jakich jest rozpatrywane przez poszczególnych autorów – jest na poziomie pojęciowym rozumiane najczęściej jako element składowy mechanizmów dyskryminacji oraz społecznej ekskluzji. Autorzy wskazują, iż istotą defaworyzacji jest obniżanie pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, a także umniejszanie ich szans na korzystanie z należnych im praw określonych normami (formalnymi lub nieformalnymi) danej struktury społecznej. Całość publikacji ma układ problemowy złożony z trzech części.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11564 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again