Form of Work
Książki
(29)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(29)
available
(26)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(10)
Wypożyczalnie
(19)
Czytelnie
(29)
Author
Armstrong Michael (1928- )
(2)
Antczak Zbigniew (zarządzanie)
(1)
Bibrowski Władysław
(1)
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(1)
Borkowska Stanisława (1939- )
(1)
Boudreau John W
(1)
Bramley Peter (1934- )
(1)
Cascio Wayne F. (1946- )
(1)
Chrupała-Pniak Małgorzata
(1)
Dancewicz Bożena
(1)
Dobija Mieczysław (1943- )
(1)
Dyduch Alina
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Filipowicz Grzegorz
(1)
Frankowska Marzena
(1)
Grzesiak Jan (1946- )
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Haffer Rafał
(1)
Hollins Bill
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Jedliński Mariusz
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Karwowski Waldemar (1953- )
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Kłak Dariusz
(1)
Mojs Ewa
(1)
Mroziewski Marian
(1)
Muszczynko Ewa
(1)
Nowakowski Eligiusz Wojciech
(1)
Olędzki Jerzy (1945- )
(1)
Pabianiak Paweł
(1)
Pawlak Zbigniew
(1)
Pichlak Magdalena
(1)
Piotrowski Włodzimierz
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rogowski Waldemar (nauki ekonomiczne)
(1)
Rozkwitalska Małgorzata
(1)
Rudawska Iga
(1)
Shinkins Sadie
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Sochacka Iwona
(1)
Stiglitz Joseph E. (1943- )
(1)
Szmidt Henryk
(1)
Tworzydło Dariusz (1974- )
(1)
Urbańczyk Edward (1947- )
(1)
Wilimowska Zofia (1949- )
(1)
Zawiślińska Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
KADRY
(8)
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
(5)
ZARZĄDZANIE
(5)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(4)
PRODUKTYWNOŚĆ PRACY
(2)
SZKOLENIE ZAWODOWE
(2)
SŁUŻBA ZDROWIA
(2)
USŁUGI
(2)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(2)
BANKI
(1)
EKONOMIA
(1)
FINANSE
(1)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
INNOWACJE
(1)
INWESTYCJE
(1)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(1)
NAUCZYCIELE
(1)
ORGANIZACJA
(1)
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRACA
(1)
PRAKTYKI STUDENCKIE
(1)
PUBLIC RELATIONS
(1)
RACHUNKOWOŚĆ
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
SEKTOR PUBLICZNY
(1)
SIŁA ROBOCZA
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
ŚLĄSKIE, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(7)
PODRĘCZNIKI
(4)
DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
(1)
PORADNIKI
(1)
30 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16348 V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 133-151.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wiele wskazuje, wyczerpało swoje możliwości rozwoju i stoi przed wieloma dylematami oraz wyzwaniami; rozwój nowych dziedzin i nurtów wiedzy, które pokazują autorzy, stawia pod znakiem zapytania podstawowe dotychczasowe założenia ZZL-u. Książka zawiera unikalne przeglądy badań, reasumpcję długookresowych i burzliwych polemik oraz nowe modele, będące podsumowaniem wielu lat pracy autorów poszczególnych rozdziałów Jest to książka dla studentów studiów ekonomicznych oraz zarządzania, którzy powinni z niej korzystać podczas zajęć z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania kadrami. Jest to również źródło informacji i literatura pomocnicza dla wykładowców. Powinni po nią sięgnąć m.in. członkowie zarządu korporacji oraz menedżerowie personalni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14403 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15305 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 159-167.
Problematyka badawcza niniejszej monografii dotyczy analizy porównawczej efektywności działaności organizacji, posiadających wdrożony i funkcjonujący, sformalizowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001 i organizacji, w których funkcjonuje niesformalizowany system zarządzania jakością. Za główny cel pracy przyjęto zbadanie wpływu sformalizowanego systemu zarządzania jakością, zgodnego ze standardami ISO 9000 na efektywność przedsiębiorstw zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i organizacyjnym. Niniejsza monografia posiada charakter teoretyczny i metodyczno - empiryczny. Część teoretyczna pracy oparto na wnikliwych studiach krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu (desk research). Wykorzystano również publikacje zawarte w czasopismach branżowych i specjalistycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16968 IX.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR). Szkolenia)
Tyt. oryg.: Evaluating training effectiveness, 1996.
Bibliogr. s. 203-209. Indeks.
Książka zawiera wskazówki, jak zapewniać efektywność szkoleń i jak ją oceniać, a więc jak mierzyć i uzasadniać wartość szkoleń. Wychodząc od podstawowych informacji dotyczących modeli szkoleń i etapów procesu uczenia się, autor szczególowo omawia: cele, znaczenie i podejście do oceniania efektywności szkoleń, metody i narzędzia oceny zmian zachodzących w wyniku szkolenia, metody oceny kursów, sposoby przygotowywania i wykorzystywania skutecznych narzędzi pomiaru efektywności szkoleń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12166 IX.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-162.
Logistyka nabiera coraz większego znaczenia, co łatwo zauważyć, obserwując szybki rozwój globalnych sieci gospodarczych. W większości są to wielowymiarowe sieci dostaw. Nasilająca się konkurencja sprawia, że sieci te muszą być coraz efektywniejsze. Autorzy całościowo przedstawili procesy biznesowe, zachodzące w sferze dystrybucji fizycznej. Główna uwaga została skupiona na: istocie systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, systemie dystrybucji w ujęciu marketingowo-logistycznym, metodyce oceny efektywności dystrybucji i kryteriach takiej oceny oraz charakterystyce narzędzi oceny efektywności systemu dystrybucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12158 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 281-301.
Książka stanowi wartościowe studium teoretyczno-empiryczne określonych zależności ekonomicznych dotyczące uwarunkowań innowacyjności organizacji funkcjonujących w specyficznych warunkach regionu przemysłowego, jakim jest województwo śląskie. Autorka podejmuje tematykę, która odnosi się do uwarunkowań innowacji w skali mikro i mezo. Podjęty temat uważam za ważny, aktualny i wobec niewystarczających osiągnięć w zakresie budowy teorii czy wiedzy praktycznej, wymaga on różnokierunkowych badań. Każda terytorialne zorientowana sieć, aby móc się rozwijać dynamicznie, potrzebuje potencjału innowacyjnego, a tym samym nowych produktów, usług, technologii i systemów organizacyjnych. Nie maleje zainteresowanie badawcze problematyką innowacyjności. Ma to swoje uzasadnienie w głębokim, niemal zasadniczym znaczeniu innowacyjności w rozwoju i osiągnięciu przewagi strategicznej organizacji, a znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowaniach naukowych powstających w wyniku badań prowadzonych w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Prace takie muszą być kontynuowane ustawicznie, bowiem nieustannie zmieniają się uwarunkowania procesów innowacyjnych, co prowadzi do powstawania nowych okoliczności ich inicjacji. Niniejsza książka wpisuje się w listę tych opracowań, które mogą być bardzo pomocne w ocenie wspomnianych uwarunkowań. (Z recenzji prof. zw. dr. hab. Władysława Janasza)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12116 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13244 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
E-book
In basket
Tyt. z ekranu tyt.
Poniższa publikacja poświęcona jest praktycznym metodom oceny efektywności inwestycji. Dotyczy wszelkiego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze majątkowym, które w zamierzeniu mają zwiększać potencjał gospodarczy przedsiębiorstw. Głównym tematem publikacji jest praktyczna ocena czy projekty inwestycyjne podejmowane przez ich inwestorów są wykonalne, racjonalne z punktu widzenia ich efektywności, i opłacalne zarówno dla nich jak i dla wszystkich uczestników projektu inwestycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. E.4 IX.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-263.
Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą: roli banków i różnych aspektów ich funkcjonowania, sprawozdań finansowych banku, efektywności banków oraz jej pomiaru i zarządzania nią, zarządzania ryzykiem bankowym, zarządzania kapitałami banków, zintegrowanego zarządzania efektywnością i ryzykiem (modele RORAC/RAROC). W związku z kryzysem finansowym z ostatnich lat wiele miejsca poświęcono regulacjom mającym poprawić zarządzanie ryzykiem przez banki (m.in. w postaci regulacji Bazylea III). Wszystkie rozdziały zostały wzbogacone przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15107 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15106 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16010 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 271-285.
Postulowane w prezentowanej monografii aksjonormatywne podejście do zarządzania zobowiązuje menedżerów i innych aktorów życia gospodarczego do podejmowania działań i kształtowania postaw, które są zgodne z wartościami Unii Europejskiej oraz przyczyniają się do urzeczywistniania celów przez nią przyjętych, bowiem stanowią one określoną formę dobra publicznego, będącego wyrazem chrześcijaństwa i kultury europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13717 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14713 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg. : Managing Service Operations and Implementation
Bibliogr. s. 333-341 i przy rozdz.
Autorzy skupiają uwagę na produkcie (usłudze), na tym co rzeczywiście przynosi pieniądze. Przyjmują szerszy punkt widzenia niż ten, który cechuje wiele książek o zarządzaniu operacjami. Uwzględniają zagadnienia zarządzania operacjami, zarządzania projektowaniem, a także w pewnym stopniu marketing. Działania podejmowane w zarządzaniu jedną z nich wywierają wpływ na pozostałe. Dzięki powiązaniu tych zagadnień łatwiej zrozumieć realia zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7897 IX.13 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10896 IX.13 [Czytelnia C], 9151 IX.13 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 348-355 oraz przy rozdz. Indeks.
Podręcznik akademicki do przedmiotu public relations zawiera najnowszą wiedzę o funkcjach i roli społecznej pełnionej przez PR. Inicjuje nową w polskiej literaturze dyskusję o potrzebie analizy PR jako zjawiska socjologicznego oraz dziedziny wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie demokratyzacji procesów komunikowania społecznego. Poszczególne rozdziały zawierają autentyczne, zaczerpnięte bezpośrednio z praktyki, przykłady różnych działań i zachowań specjalistów PR, obrazujące tezy omawiane w tekstach, a kończą się spisem zalecanej literatury oraz zestawem pytań, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w treści danego rozdziału. Poza podstawową wiedzą z dziedziny PR, podręcznik ten prezentuje zagadnienia dotychczas pomijane lub omawiane bardzo pobieżnie w polskiej literaturze przedmiotu, np.: psychospołeczne podstawy PR, odpowiedzialność i etyka, wewnętrzny PR, PR w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych oraz finansowych i giełdowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13848 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
(ZiP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Bibliogr. s. 384-388.
Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in.: rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa; konto jako podstawowe urządzenie księgowe; koszty i ich ujęcie ewidencyjne; ustalanie, rozliczenie i podział wyniku finansowego; sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych); ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa; krótkoterminowe decyzje finansowe; wartość pieniądza w czasie; rodzaje inwestycji rzeczowych; źródła finansowania działalności przedsiębiorstw; metody szacowania opłacalności inwestycji; system finansowy w gospodarce. Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne po każdym rozdziale, przykłady i słownik ważniejszych terminów, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12844 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12843 VIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13951 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Autorzy charakteryzują specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej i wskazują niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym zarządzaniem personelem w kontekście zarówno zadań organizacji, jak i zatrudnienia pracowników. Książka przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy oraz osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr, a także dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10042 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10041 XVIII.13 [Wypożyczalnia B], P.10040 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11663 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(HR)
Bibliogr. s. 253-265. Indeks.
Ksiązka stanowi pomost pomiędzy wiedza teoretyczną i praktyką. Może posłyżyć jako poradnik przy opracowywaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi i wprowadzaniu ich w życie. W bardzo szerokim zakresie uzwględnia strategiczne znaczenie zasobów ludzkich i pokazuje, jak każdy aspekt tych strategii powinień być scalony z globalną strategią działalności organizacji. Autor publikacji omawia zagadnienia, które wpływają na codzienne praktyki zzl, takie jak: zarządzanie kapitałem ludzkim, społeczna odpowiedzialność biznesu, rozwój organizacyjny, zaangażowanie pracowników, zarządzanie talentami.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12498 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12497 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13635 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(HR)
Tyt. oryg.: Armstrong's handbook of human resource management practice, 2009.
Indeks.
Podręcznik jest jednym z najobszerniejszych dzieł poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi. Autor wnikliwie, z uwzględnieniem zarówno kontekstu teoretycznego, jak i praktyki menedżerskiej, opisuje kluczowe zagadnienia ZZL, takie jak: procesy zarządzania zasobami ludzkimi, praca i zatrudnienie, zachowania organizacyjne, projektowanie i rozwój organizacji, pozyskiwanie zasobów ludzkich, zarządzanie wydajnością, wynagradzanie pracowników, stosunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, polityka, procedury i systemy zarządzania zasobami ludzkimi. Niniejsze wydanie zawiera wiele uzupełnień i udoskonaleń. Są one związane z najważniejszymi nowymi kierunkami rozwoju teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Dodane zostały rozdziały o wpływie ZZL na wyniki organizacji, społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wydajność systemów pracy, zaangażowanie pracowników, zarządzanie zmianą, strategie i praktykę zarządzania. Nowy układ książki ułatwia zapoznanie się z przedstawionym materiałem. W każdym rozdziale wyszczególniono najważniejsze terminy z zakresu ZZL, sformułowano pytania weryfikujące wiedzę oraz umieszczono dokładne przypisy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11993 [Magazyn 1], P.11992 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11990 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11963 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Podręcznik obejmuje wiedzę z podstaw zarządzania. Autorzy pokazali koncepcje zarządzania w kontekście ich rozwoju, a także ich wpływ na współczesnych kierowników i menedżerów oraz organizację i funkcjonowanie firm. W podręczniku zostały pokazane: najważniejsze i najpopularniejsze koncepcje zarządzania, współczesne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki światowej, istota przedsiębiorczości, formy organizacji i ich współpracy, strategie organizacji, marketing we współczesnych firmach, perspektywy rozwoju techniki, zarządzanie wiedzą i technologiami, zarządzanie projektami, podejmowanie decyzji i ich skutki ekonomiczne, zarządzanie finansami organizacji, struktury organizacyjne i zarządzanie procesami, zarządzanie informacją, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie i przywództwo, patologie w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12978 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14108 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(HR)
Indeks.
W dzisiejszych czasach specjaliści HR często muszą udowadniać, że ich działania mają wpływ na efektywność firmy. Autorzy książki, opierając się na własnej metodologii, proponują skuteczne techniki pozwalające precyzyjnie określić, jakie rezultaty finansowe mają decyzje z zakresu ZZL oraz wybory samych pracowników. Lektura książki pozwala: wykorzystywać teorię decyzji tak, aby inwestować we właściwe obszary ZZL; przedstawiać w postaci liczbowej ukryte koszty absencji i rotacji personelu; obliczać efektywność metod selekcji oraz wartość wydajności pracy; sprawdzać, czy i w jaki sposób zaangażowanie i postawy pracowników mają wpływ na wyniki biznesowe; mierzyć wpływ programów szkoleniowych na zysk przedsiębiorstwa; obliczać efektywność zarządzania talentami. Dzięki wykorzystaniu miar i metod omówionych przez autorów specjaliści HR będą mogli zaproponować zmiany, przekonująco uzasadnić je osobom decyzyjnym, a dzięki temu realnie poprawić jakość pracy i wyniki finansowe firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14661 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 167.
"Przesłaniem niniejszej pracy jest ukazanie, że wykorzystanie naturalnego zjawiska samofinansowania się pracy prowadzi do gospodarki bezdeficytowej, zmniejszenia podatków, spadku bezrobocia i zrównoważonego wzrostu. Ekonomia prowadzona według zasad określonych w tej pracy ulega zasadniczemu przeobrażeniu z maszyny napędzanej deficytem w maszynę działającą dzięki ludzkiej pracy. (...) Zasadniczym ograniczeniem jest utrzymanie osiągniętego poziomu produktywności pracy i potrzeba jej zwiększania w tempie wyznaczonym przez potrzebę utrzymania parytetu w stosunku do innych krajów. (...) Podstawą uczciwej, stabilnej finansowo gospodarki jest zgodność płacy z wartością pracy i z tego punktu widzenia przedstawiona praca zawiera spójne i kompleksowe rozwiązania." (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13267 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(HR)
Bibliogr. s. 277-278. Indeks.
Książka stanowi próbę określenia i opisania najważniejszych ścieżek rozwoju organizacji poprzez poprawę efektywności pracowników. Na podstawie analizy wyników badań, studiów przypadków i doświadczeń gromadzonych podczas działań doradczych dla różnych firm i organizacji, autor pokazuje relacje między rozwojem pracowników i rozwojem organizacji. Szczegółowo omawia m.in.: podstawowe zasady modelu HPI: orientację na rezultaty, koncentrację na efektach pracy, podejście systemowe; główne elementy tego modelu: analizę biznesową, analizę efektywności, wskazanie i charakterystykę możliwych działań rozwojowych, wybór rozwiązań, realizację działań rozwojowych i ocenę rezultatów; role i zadania konsultanta i praktyka HPI.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12501 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10381 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 561-578.
Autor książki proponuje model kompleksowego systemu samooceny i określenie procedury jego wdrażania w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na podstawie oceny stopnia aktywności polskich przedsiębiorstw stosujących systemy zarządzania w kluczowych obszarach samooceny oraz jej wpływu na osiągane przez nie wyniki. Monografia ma istotne znaczenie poznawcze, wzbogacające wiedzę z zakresu zarządzania jakością, samooceny i doskonałości organizacyjnej. Ponadto praca ma charakter aplikacyjny dzięki przeprowadzonym przez autora badaniom, a ich wyniki mogą posłużyć menedżerom przedsiębiorstw w określeniu bardziej skutecznej metodyki opartej na budowie kompleksowego systemu samooceny, umożliwiającej doskonalenie wdrożonych systemów zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12469 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again