Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(25)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(12)
Czytelnie
(25)
Author
Borys Tadeusz (1945- )
(4)
Kretek Henryk
(3)
Jemczura Teresa
(2)
Leśniewski Michał Adam
(2)
Siedlecka Agnieszka
(2)
Zwolińska-Ligaj Magdalena
(2)
Bartniczak Bartosz
(1)
Berezowski Jakub
(1)
Borkiewicz Łukasz
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Burchard-Dziubińska Małgorzata
(1)
Czyżewski Bazyli
(1)
Dolan Simon L.andau (1947- )
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Guzal-Dec Danuta
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Janik Bogna
(1)
Klimek Jan
(1)
Klimek Marek
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Parchomiuk Jerzy
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Poskrobko Bazyli (1941- )
(1)
Reich Mario
(1)
Rogala Piotr
(1)
Rogall Holger (1954- )
(1)
Ryszawska Bożena
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Sobczak Eugeniusz
(1)
Weizsäcker Ernst Ulrich von (1939- )
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Wnuk Zygmunt
(1)
Zaremba-Warnke Sabina
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(25)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
EKOROZWÓJ
(22)
OŚWIATA
(3)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
SAMORZĄD GMINNY
(3)
INNOWACJE
(2)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(2)
ROZWÓJ REGIONALNY
(2)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(2)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(2)
EDUKACJA EKOLOGICZNA
(1)
EDUKACJA EKONOMICZNA
(1)
EKOLOGIA
(1)
EKOTURYSTYKA
(1)
GOSPODARKA
(1)
GOSPODARSTWO DOMOWE
(1)
JAKOŚĆ PRODUKTU
(1)
JAKOŚĆ ŻYCIA
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
PORZĄDEK SPOŁECZNY
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
ROZTOCZE
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
WIEŚ
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZMIANA SPOŁECZNA
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
Subject: place
LUBELSKIE, województwo (od 1999)
(3)
EUROPA
(1)
POLSKA
(1)
ŚWIĘTOKRZYSKIE, województwo
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(5)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PODRĘCZNIKI
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy rozdz.
W większości artykułów prezentowanych w niniejszym opracowaniu rozwój zrównoważony jest rozumiany w wielu znaczeniach, a między innymi jako rozwój owocujący poprawą spójności regionalnej i harmonijności rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15840 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla zrównoważonego rozwoju ; t. 1)
Opis wg okł. Na grzb. wyłącznie tyt. całości. Materiały z konf., październik 2009, Piechowice.
Tekst częśc. tł. z niem.
Bibliogr. przy ref.
W tomie I dotyczącym edukacji dla ładu zintegrowanego, obecnie podstawowej wykładni istoty nowego paradygmatu rozwoju, zawarto artykuły problemowe oceniające zaawansowanie realizacji celów i zadań ogłoszonej przez ONZ na lata 2005-2014 Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju i europejskiej strategii realizacji celów Dekady. Ocena polskiego systemu edukacyjnego z punktu widzenia realizacji jej założeń na tle doświadczeń innych krajów europejskich, zwłaszcza niemieckich, jest szczególnym przedmiotem zainteresowania autorów publikacji zamieszczonych w tym tomie. Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych edukacją dla nowego paradygmatu rozwoju, nie tylko w jej formalnym wydaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11849 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 127-135.
Pojęcie społecznej gospodarki rynkowej i próba zasymilowania tego pojęcia z wieloma dziedzinami życia stają się coraz bardziej powszechne. Prezentowana koncepcja inwestycji finansowych nie jest nowa, jedynie nowatorska jest prezentacja tej koncepcji w ujęciu zrównoważonego rozwoju, jak również wskazanie uwarunkowań dla rozwoju takich inwestycji w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14836 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15635 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 270-280. Indeksy.
Praca w pełni wpisuje się w zakres badań ekonomii zrównoważonego rozwoju. Jest to opracowanie analityczno-koncepcyjne z dużym wkładem własnym autora. Na podkreślenie zasługuje model diagnozy lokalnej. Jest to zdecydowanie nowy kompleksowy model przemyślany i logicznie ułożony. Diagnoza sporządzona zgodnie ze schematem tego modelu dostarczy istotnych, pogłębionych informacji niezbędnych przy budowie strategii i programów rozwojowych, a ponadto może służyć do sprawdzenia efektów rządzenia w średnim okresie czasu, na przykład po dwóch kadencjach samorządu gminy lub powiatu. Na podkreślenie zasługuje również zakres merytoryczny treści strategii rozwoju jednostki terytorialnej opracowanej zgodnie z zasadami urzeczywistnienia zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz procedura projektowania planów wykonawczych jednostek organizacyjnych i procedura zarządzania projektem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9954 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11594 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 231-245.
Monografia jest adresowana do ludzi nauki i dydaktyki. Może być wykorzystana jako bodziec inspirujący badania naukowe oraz jako literatura uzupełniająca w dydaktyce takich przedmiotów, jak: ekonomia zrównoważonego rozwoju, polityka ekologiczna, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, planowanie przestrzenne. Publikację należy także polecać studentom studiów doktoranckich i studentom studiów podyplomowych. Treść tej pracy powinni poznać zainteresowani problematyką deputowani Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie oraz organy i pracownicy urzędów zajmujących się problemami zarządzania środowiskiem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15329 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla zrównoważonego rozwoju ; t. 4)
Na grzb. wyłącznie tyt. całości. Materiały z konf., październik 2009, Piechowice.
Bibliogr. przy ref.
W tomie IV przedstawiono rolę i znaczenie edukacji ekologicznej w kształtowaniu ładu środowiskowego i przestrzennego. Zgodnie z przyjętą konwencją wszystkich publikacji z cyklu Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, w tomie IV przedstawiono również przykłady programów nauczania dla ładu środowiskowego i przestrzennego. Książka jest skierowana do wszystkich ekoedukatorów, prowadzących działania zarówno w ramach edukacji formalnej jak i nieformalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11852 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 7.)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 278-290.
Generalnym celem pracy jest poznanie lokalnych i regionalnych uwarunkowań oraz problemów związanych z wykorzystaniem czynnika ekologicznego w kreowaniu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, sformułowanie relacji przyczynowo-skutkowych oraz wskazanie szans i pożądanych kierunków rozwoju. Istotnym elementem badań było wskazanie możliwości rozwoju obszarów objętych badaniami, w oparciu o posiadane przez nie zasoby środowiskowe oraz określenie obszarów problemowych. W tym celu analizie poddano: dane urzędów statystycznych; plany ochrony (opracowane lub będące w stadium opracowywania) poszczególnych obszarów chronionych; dokumentacje wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska; dokumentacje wojewódzkich konserwatorów przyrody; strategie regionalne i gminne; Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami w gminach. Większość dodatkowych analiz w oparciu o dane statystyki powszechnej (BDL GUS) przeprowadzono także dla 2013 r.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17124 [Magazyn 1], P.17123 [Magazyn 1], P.17122 [Magazyn 1], P.16805 [Magazyn 1], P.16804 [Magazyn 1], P.16803 [Magazyn 1], P.16802 [Magazyn 1], P.16801 [Magazyn 1], P.16800 [Magazyn 1], P.16799 [Magazyn 1], P.16798 [Magazyn 1], P.16797 [Magazyn 1], P.16796 [Magazyn 1], P.16795 [Magazyn 1], P.16794 [Magazyn 1], P.16793 [Magazyn 1], P.16792 [Magazyn 1], P.16791 [Magazyn 1], P.16790 [Magazyn 1], P.16789 [Magazyn 1], P.16788 [Magazyn 1], P.16787 [Magazyn 1], P.16786 [Magazyn 1], P.16785 [Magazyn 1], P.16784 [Magazyn 1], P.16783 [Magazyn 1], P.16782 [Magazyn 1], P.16781 [Magazyn 1], P.16780 [Magazyn 1], P.16779 [Magazyn 1], P.16778 [Magazyn 1], P.16777 [Magazyn 1], P.16776 [Magazyn 1] (33 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16749 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16748 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla zrównoważonego rozwoju ; t. 3)
Na grzb. wyłącznie tyt. całości. Materiały z konf., październik 2009, Piechowice.
Bibliogr. przy ref.
W tomie III zaprezentowano fakty i poglądy dotyczące wybranych zagadnień związanych z edukacją dla zrównoważonego rozwoju społecznego. Przedstawiono istotę ładu społecznego oraz podstawy aksjologiczne edukacji - problemy aksjologii rozwoju w programach kształcenia, problem "rozmytej" aksjologii w systemach edukacyjnych oraz niełatwe dylematy związane z konfrontacją rozszerzonej wizji edukacji dla zrównoważonego rozwoju z egocentryczną rzeczywistością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11851 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Analiza zrównoważonego rozwoju podjęta w książce koncentruje się wokół następujących kwestii: rozwiązań instytucjonalnych, instrumentów wdrażania, sposobów pomiaru i monitorowania, dobrych praktyk. Bogate doświadczenia autorów umożliwiły dokonanie kompleksowej oceny zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14181 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 271-282.
Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości). Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11982 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
"Debiut naukowy - zrównoważony rozwój" to projekt, majacy na celu wspieranie i promowanie młodych naukowców. Studenci, bądź już absolwenci studiów I, II czy III stopnia, nie posiadający tytułów naukowcyh, mogą dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, otworzyć sobie drogę do otwarcia przewodu doktorskiego. Dzieje się tak bowiem organizatorzy realizują wymóg stawiany przez ustawodawcę, a stanowiący o tym, że "Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11 ust. 2 ustawy)".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16340 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-223, netogr. s. 225-226.
Opracowanie to nie wyczerpuje w pełni problematyki konkurencyjności, ale daje inne spojrzenie na poruszany problem. Inspiracją do napisania tej książki były badania naukowe prowadzone pod kierunkiem profesora Kazimierza Kucińskiego, gdzie autor współuczestniczył i współuczestniczy począwszy od 2008 roku. Badania autora książki dotyczą kulturowych uwarunkowań ekorozwoju przedsiębiorstw i urzędów gmin oraz konkurencyjności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11081 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12042 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Publikację wydano w ramach projektu „Eko-Roztocze”. Idea projektu wiąże się z jak najlepszym wykorzystaniem walorów krajobrazowych i turystycznych Lubelszczyzny, w tym przede wszystkim Roztocza w perspektywie ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. Walory te stwarzają możliwości rozwoju ekoturystyki jako istotnego czynnika aktywizacji obszarów wiejskich. Warunki geograficzne, przyrodnicze i społeczne w szczególny sposób sprzyjają również wspieraniu na tym terenie przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianych „zielonych” technologii. Bogactwo środowiska turystycznego predestynuje region do odegrania znaczącej roli w rozwoju tego sektora gospodarki w Polsce. Dodatkowym impulsem do działań na rzecz rozwoju ekoturystyki regionu jest bogate dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, zbyt mało jeszcze znane i doceniane w kraju i za granicą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10335 XX.1.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11861 XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 247)
Tyt. grzb.: Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji...
Bibliogr. s. 226-235, netogr. s. 236.
Analizy w niniejszej książce dotyczą koncepcji zielonej gospodarki i jej wymiarów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Autorka zaprezentowała koncepcję zielonej gospodarki jako ważny priorytet rozwoju, przedstawiła w ujęciu systemowym uwarunkowania gospodarcze, środowiskowe i społeczne powstania koncepcji zielonej gospodarki, omówiła rolę podmiotów międzynarodowych i regionalnych w tym procesie, opisała zieloną gospodarkę jako nową fazę transformacji gospodarczej, przeanalizowała i porównała istniejące definicje zielonej gospodarki oraz zdefiniowała na ich podstawie zakres zielonej gospodarki, w celu stworzenia syntetycznego indeksu, stworzyła narzędzie pomiaru zielonej gospodarki (Indeks Zielonej Gospodarki), przeanalizowała i oceniła realizację celów zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na podstawie Indeksu Zielonej Gospodarki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13485 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14444 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 418-427.
Problematyka zawarta w niniejszej publikacji ujmuje podstawowe zagadnienia z ekologii, ochrony środowiska i przyrody oraz relacji człowiek a środowisko. W opracowaniu podano "Ustawę o ochronie przyrody" z 16.04.2004 r. oraz wykaz przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska, a także stan środowiska w Polsce i najnowsze tendencje w ekologii, takie jak ekorozwój = rozwój zrównoważony oraz ekofilozofia. Na końcu publikacji umieszczono słowniczek pojęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, który ułatwi czytelnikowi opanowanie terminologii stosowanej w niniejszej pracy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13415 [Magazyn 1], P.13414 [Magazyn 1], P.13413 [Magazyn 1], P.11810 [Magazyn 1], P.11809 [Magazyn 1] (5 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11808 XVII.1 [Wypożyczalnia C], P.10941 XVII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11922 XVII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 6.)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 349-370.
Głównym celem pracy jest podjęcie próby rozpoznania stanu, uwarunkowań i możliwości rozwoju przedsiębiorstw na obszarach zaliczonych do przyrodniczo cennych, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju tych obszarów oraz sformułowanie modelu ich instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17121 [Magazyn 1], P.17120 [Magazyn 1], P.17119 [Magazyn 1], P.16775 [Magazyn 1], P.16774 [Magazyn 1], P.16773 [Magazyn 1], P.16772 [Magazyn 1], P.16771 [Magazyn 1], P.16770 [Magazyn 1], P.16769 [Magazyn 1], P.16768 [Magazyn 1], P.16767 [Magazyn 1], P.16766 [Magazyn 1], P.16765 [Magazyn 1], P.16764 [Magazyn 1], P.16763 [Magazyn 1], P.16762 [Magazyn 1], P.16761 [Magazyn 1], P.16760 [Magazyn 1], P.16759 [Magazyn 1], P.16758 [Magazyn 1], P.16757 [Magazyn 1], P.16756 [Magazyn 1], P.16755 [Magazyn 1], P.16754 [Magazyn 1], P.16753 [Magazyn 1], P.16752 [Magazyn 1], P.16751 [Magazyn 1], P.16750 [Magazyn 1], P.16749 [Magazyn 1], P.16748 [Magazyn 1], P.16747 [Magazyn 1], P.16746 [Magazyn 1] (33 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16747 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16746 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 221-227.
W książce przedstawiono definicję środowiska i poszczególnych grup zasobów naturalnych, ograniczeń formalno-prawnych w ich gospodarczym i pozagospodarczym wykorzystaniu oraz podstawowych zasad zarządzania nimi wynikających z ekonomii. Autorzy nie uzurpują sobie prawa do wyczerpującego objaśnienia wszystkich problemów, ale mają nadzieję na zaspokojenie naukowych i edukacyjnych potrzeb.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11964 XVII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 5.)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 271-292.
W literaturze rolniczej i ekonomiczno-rolniczej jest stosunkowo niewiele opracowań poświęconych środowiskowym aspektom funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnego, wyróżniającego się specyfiką regionu. Istniejącą lukę w sposób dobry wypełnia ta monografia. Zaprezentowane w recenzowanej monografii wyniki badań stanowią oryginalny wkład do rozwoju wiedzy z zakresu środowiskowych aspektów funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych i posiadają dużą wartość aplikacyjną.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17118 [Magazyn 1], P.17117 [Magazyn 1], P.17116 [Magazyn 1], P.16745 [Magazyn 1], P.16744 [Magazyn 1], P.16743 [Magazyn 1], P.16742 [Magazyn 1], P.16741 [Magazyn 1], P.16740 [Magazyn 1], P.16739 [Magazyn 1], P.16738 [Magazyn 1], P.16737 [Magazyn 1], P.16736 [Magazyn 1], P.16735 [Magazyn 1], P.16734 [Magazyn 1], P.16733 [Magazyn 1], P.16732 [Magazyn 1], P.16731 [Magazyn 1], P.16730 [Magazyn 1], P.16729 [Magazyn 1], P.16728 [Magazyn 1], P.16727 [Magazyn 1], P.16726 [Magazyn 1], P.16725 [Magazyn 1], P.16724 [Magazyn 1], P.16723 [Magazyn 1], P.16722 [Magazyn 1], P.16721 [Magazyn 1], P.16720 [Magazyn 1], P.16719 [Magazyn 1], P.16718 [Magazyn 1], P.16717 [Magazyn 1], P.16716 [Magazyn 1] (33 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16745 XVII.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16744 XVII.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z projektu "Debiut naukowy 2015".
Bibliogr. przy ref.
Tom zawiera prace przeszło 30 autorów biorących udział w szóstej już edycji międzynarodowej konferencji promującej dorobek młodych naukowców. Tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. biznes, prawo, politykę, socjologię, edukację, ekologię, architekturę, strategie gospodarcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16971 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla zrównoważonego rozwoju ; t. 2)
Na grzb. wyłącznie tyt. całości. Materiały z konf., październik 2009, Piechowice.
Bibliogr. przy ref.
W tomie II pokazano jak edukować ludzi gospodarki, aby zrozumieli co oznacza zrównoważony rozwój w sferze gospodarczej, w małym i dużym przedsiębiorstwie, na stanowisku pracy i w procesie zarządzania. Wskazano również jak pobudzić ludzi do myślenia o przyszłości, o tym, że następne pokolenia także będą musiały żyć nie gorzej od obecnego i rozwijać gospodarkę, a jednoczesnie mieć nie gorsze od teraźniejszych przyrodnicze warunki bytu. Każdy, kto pracuje w sferze gospodarczej lub na rzecz tej sfery powinien zapoznać się z jej treścią. Lekturę tomu szczególnie polecamy nauczycielom akademickim i studentom na wszystkich kierunkach "gospodarczych".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11850 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again