Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(22)
available
(18)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(22)
Author
Partycki Sławomir (1951- )
(3)
Andrews Tim G. (1968- )
(1)
Bendkowski Jacek
(1)
Bendkowski Józef (1933- )
(1)
Berent Zbigniew
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(1)
Borys Grażyna (1947- )
(1)
Bugdol Marek
(1)
Drogosz Paweł
(1)
Dziawgo Danuta (1969- )
(1)
Gasparski Wojciech (1936- )
(1)
Haber Lesław Henryk (1943- )
(1)
Karaszewski Robert
(1)
Karwacka Marta
(1)
Klimek Jan
(1)
Kochanowicz Jacek (1946- )
(1)
Koźmiński Andrzej Krzysztof (1941- )
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Makowska Marta
(1)
Marciniak Stefan (1928- )
(1)
Marody Mirosława (1947- )
(1)
Mead Richard (1943- )
(1)
Myśliwiec Grzegorz (1955- )
(1)
Paliwoda-Matiolańska Adriana
(1)
Paluszek Anna
(1)
Skoczny Tadeusz
(1)
Wolska Grażyna
(1)
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (organizacja i zarządzanie)
(1)
Ścibiorek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Ekonomiści
(1)
Subject
ETYKA BIZNESU
(7)
ZARZĄDZANIE
(6)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(4)
ETYKA SPOŁECZNA
(3)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
RELIGIA
(3)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(2)
EKOROZWÓJ
(1)
ETYKA ZAWODOWA
(1)
Ekonomia
(1)
GOSPODARKA
(1)
HANDEL
(1)
KADRY
(1)
KAPITALIZM
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
KULTRA
(1)
LEKI
(1)
MIKROEKONOMIA
(1)
POLSKA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE
(1)
RACHUNKOWOŚĆ
(1)
RYZYKO GOSPODARCZE
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
TECHNIKI SPRZEDAŻY
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
ZAUFANIE
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(7)
PODRĘCZNIKI
(2)
MARKETING
(1)
PORADNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Słowo kluczowe: etyka biznesu
Bibliogr. s. 338-346.
Aspekt etyczny, moralny stanowi integralny element treści pojęcia zarządzanie, wymagający uwzględniania we wszystkich działaniach gospodarczych. W prezentowanej publikacji czytelnik nie tylko znajdzie odpowiedź na pytanie, co to jest etyka biznesu, ale przede wszystkim dowie się: - Czy i w jakim zakresie moralność ma zastosowanie w zabieganiu o to, by gospodarka dobrze służyła tym, co ją uprawiają i tym, do których mają być kierowane efekty działalności gospodarczej? - Na jakiej drodze cel ten osiągnąć? - Jak rozpoznać, co jest a co nie jest dobrym stosowaniem zasad etycznego biznesu? - Co jest w tym zakresie iluzją, a co rzeczywistą możliwością, pozostającą w zasięgu realnego działania i oddziaływania firm? - Na ile rynek jest bezwzględnym władcą wszystkiego i wszystkich, dyktującym postępowanie biznesowe, na ile zaś i w jakich obszarach to my jesteśmy współkreatorami praw, jakie nim kierują, tworzą jego kształt?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13634 II.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14654 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja podzielona jest na cztery części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień ogólnych społecznej odpowiedzialności biznesu. Druga część książki analizuje relacje z interesariuszami jako podstawowy obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Część trzecia poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu w ralacjach pracy, standardom w stosunku pracy i dialogowi społecznemu. W czwartej części uwaga autorów koncentruje się na problematyce innowacyjności, ekologii i edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11533 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12765 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16811 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16809 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 249-272.
Zaufanie w organizacji to ważny czynnik ułatwiający kooperacje oraz koordynacje społecznych interakcji. Zmniejsza potrzebę monitorowania zachowań pracowniczych i jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na satysfakcje z pracy. Brak zaufania wiąże się z kolei z dużymi kosztami ponoszonymi przez pracownika, głównie emocjonalnymi i transakcyjnymi, a umiejętność ich niwelowania odzwierciedla istniejący poziom zaufania. Brak zaufania w organizacji przyczynia się do jej dysfunkcjonalności. Uniemożliwiając podejmowanie dobrych decyzji, utrudnia tez rozwój więzi społecznych. Zaufanie znacznie ogranicza negatywne następstwa zmian organizacyjnych i ułatwia dokonywanie zmian w grupie pracowniczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11104 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12083 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy rozdz.
äOpracowanie stanowi dobrze przemyślane, wszechstronne i wnikliwe studium. Wyróżnia się kompleksowym ujęciem problematyki, popartym aktualnymi teoriami, wymaganiami legislacyjnymi, bardzo rzetelnym wsparciem prowadzonych wywodów najnowszymi tendencjami zaczerpniętymi z dostępnych źródeł tak polsko-, jak i obcojęzycznych oraz praktycznym omówieniem podjętych zagadnień. [...]Monografia, stanowić będzie wartościową pozycję pogłębiającą wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności na tle funkcjonowania przedsiębiorstw i współpracy z sektorem publicznym. [...] Opracowanie ma także istotne walory aplikacyjne dzięki zamieszczeniu w nim wielu przykładów praktycznych i może stanowić bardzo cenną pomoc dydaktyczną w procesach kształcenia studentów oraz stanowić źródło tzw. dobrych praktyk dla kadry menedżerskiejö. (fragment recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbaniaka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11976 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13134 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie)
Bibliogr. s. 266-275. Indeks.
Książka prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście funkcjonowania i rozwoju organizacji. Największą jej zaletą jest włączenie idei CSR w proces zarządzania przedsiębiorstwem i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem i zarządzaniem operacyjnym. Zawiera liczne przykłady z praktyki gospodarczej. Książka została wzbogacone o najnowsze trendy związane z rozwojem doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i zrównoważonego rozwoju. Praca składa się z trzech części, w których przedstawiono: genezę i istotę CSR, instrumenty zarządcze polityki CSR, współczesne koncepcje powiązane z CSR - zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa obywatelskiego i społecznej przedsiębiorczości.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14013 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14012 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14887 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 255-262.
W książce zaprezentowano metody, jakich używają firmy farmaceutyczne by skutecznie wpłynąć na to, jakie leki są przepisywane przez lekarzy. Opisane zostały oficjalne standardy marketingu farmaceutycznego, zanalizowane na podstawie uregulowań prawnych oraz obowiązujących kodeksów etycznych. Zestawione one zostały ze standardami rzeczywiście funkcjonującymi, które udało się zidentyfikować dzięki dwóm badaniom empirycznym. Pierwsze z nich to wywiady swobodne z przedstawicielami medycznymi, drugie to ankieta skierowana do lekarzy. Książka powinna zainteresować lekarzy, studentów medycyny, którzy chcą wiedzieć, jakich metod wywierania wpływu używają firmy farmaceutyczne oraz jak są "widziani oczami" przedstawicieli medycznych. Stanowi też źródło wiedzy dla pracowników przemysłu farmaceutycznego - pokazując, jak pracujący "w terenie" reprezentanci postrzegają swe zajęcie oraz, jaki stosunek mają do nich lekarze. Ze względu na swoją tematykę, publikacja jest także godna polecenia wszystkim osobom, które interesują się nagłaśnianymi w ostatnich latach przez media śledztwami dziennikarskimi dotyczącymi relacji lekarzy i firm farmaceutycznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9974 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 11625 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11624 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem książki jest wykazanie wpływu religii na gospodarkę i wzajemnego ich przenikania. Kościoły były i są podmiotami życia gospodarczego, posiadającymi majątek i kapitał ludzki. Wchodzą one w liczne interakcje z otoczeniem ekonomicznym. Religia zaś, poprzez doktrynę, a także działania i przekonania swych wyznawców, propaguje określony styl życia, konsumpcji, oszczędności, model rodziny; kształtuje moralność, kreuje stosunek do bogactwa, biedy oraz postępu naukowo-technicznego i kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16810 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 273-305.
ndamentalne pytanie o relacje między gospodarką i kulturą formułowano niekiedy tak, jak gdyby stanowiły one odrębne układy, oddziałujące jeden na drugi, i w zależności od zainteresowań i przekonań badacza jeden traktowano jako swego rodzaju zmienną zależną, a drugi jako niezależną. Kiedy indziej wskazywano raczej, że obie te sfery są w gruncie rzeczy mocno ze sobą zrośnięte i pojęcia gospodarki oraz kultury traktować należy raczej jako nazwy różnych aspektów tej samej rzeczywistości. (...) Zebrane w tym tomie teksty w żadnej mierze nie pretendują do wyczerpującego opisu polskiej kultury ekonomicznej. Stanowią raczej wyraz osobistego zaangażowania poszczególnych Autorów w rozważania dotyczące określonych obszarów problemowych, niż próbę systematycznej analizy związków między polską kulturą i gospodarką. Tym niemniej redaktorzy tego tomu mają nadzieję, że przedstawione teksty przyczynią się do ożywienia zainteresowania tą problematyką, w ich mniemaniu niezmiernie ważką, a jednocześnie jak dotąd raczej zaniedbywaną w polskim dyskursie naukowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10718 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 445-455.
„Sprzedaż, marketing, biznes. Reguły i realia” to pozycja obowiązkowa dla osób związanych z szeroko pojętym handlem. Początkującym przedsiębiorcom dostarczy kompleksowych informacji z zakresu sprzedaży i pomoże zbudować swoją koncepcję biznesu, zaś czynnym handlowcom pozwoli uporządkować wiedzę i skłoni do przemyśleń i ewentualnych korekt dotychczasowych metod sprzedażowych. Autor łączy dyscyplinę wywodu naukowego z lekkością pióra i erudycją, a jako doświadczony przedsiębiorca urozmaica tekst książki licznymi przykładami z życia i relacjami z osobistych doświadczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16273 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 137-142.
Autor jest znanym ekspertem z dziedziny etyki. W książce w sposób przyjazny czytelnikowi opisuje: podstawowe pojęcia etyczne i miejsce etyki zawodowej w świecie wartości; relacje między firmą a organami władzy, głównie patologie występujące w tym środowisku; relacje pracownik - firma (fazy pozyskania pracownika i relacje władz z firmą jako całością); funkcjonowanie człowieka w organizacji, relacje z przełożonym, mobbing; relacje firmy z klientem, etyczną promocję i reklamę; relacje firmy z szeroko rozumianym otoczeniem; relacje partnerów w biznesie, etykę negocjacji; etyczne aspekty relacji mistrz-uczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15123 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 329.)
Bibliogr. przy rozdz.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano 36 wyselekcjonowanych artykułów odnoszących się do podejmowanych w rachunkowości działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pochodzą one z wielu uznanych ośrodków naukowych w Polsce, co potwierdza wzrost znaczenia tej koncepcji również i w naszym kraju. Na ostateczny kształt niniejszej publikacji niewątpliwy wpływ miały konstruktywne uwagi i sugestie sformułowane przez Recenzentów – każdy artykuł był bowiem opiniowany przez dwóch Recenzentów w systemie tzw. podwójnej anonimowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16274 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Nowoczesny podręcznik do zarządzania dla wszystkich, którzy chcą być "menedżerami jutra", przygotowanymi do podejmowania współczesnych wyzwań związanych ze zmiennością otoczenia, globalizacją, zarządzaniem wiedzą, budowaniem potencjału społecznego, zarządzaniem międzykulturowym. Książka napisana jest przystępnym językiem, bogato ilustrowana rysunkami i przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11511 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12745 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ściborek. - Warszawa : "Difin", 2010. - 415 s. ; 24 cm.
"Publikacja zawiera kompleksowy przegląd procesu kadrowego. [...] Prof. Z. Ściborek w sposób dojrzały, przemyślany i metodologicznie konsekwentny analizuje zagadnienia związane z personalną funkcją różnego typu organizacji. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania: Jak pozyskiwać pracowników do organizacji? Jak skutecznie zarządzać personelem? Jak szkolić pracowników? Jak motywować personel do efektywnej pracy? W książce zostały przedstawione również relacje między zarządzaniem zasobami ludzkimi a kulturą organizacji oraz kwestie oceny pracowników. Monografia została przygotowana w sposób profesjonalny, napisana językiem przystępnym i komunikatywnym." (z recenzji prof. dr. hab. Rafała B. Kuca)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11995 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11994 IX.4 [Wypożyczalnia C], P.9095 IX.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10717 IX.4 [Czytelnia C], 10716 IX.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikatowym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek co do wykorzystania wiedzy z tego zakresu w życiu gospodarczym. Pozwala to Czytelnikowi na dogłębne zrozumienie zagadnienia, zaczynając od indywidualnych decyzji menedżerów oraz innych grup interesariuszy firm i organizacji gospodarczych, a kończąc na zasadach zalecanych do stosowania w biznesie międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12216 II.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13334 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Makro i mikroekonomia : podstawowe problemy / redakcja Stefan Marciniak. - Wydanie 3 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 595 stron. : wykresy, tabele ; 24 cm.
Indeksy.
Nowy rozdział dotyczący globalizacji Omówienie współczesnego regionalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia Polski do UE Nowe przedstawienie takich zjawisk, jak: ryzyko gospodarcze, rynki kapitałowe oraz koniunktura gospodarcza Nowa interpretacja pojęcia kapitału, uwzględniająca kapitał ludzki, społeczny i intelektualny Szerokie potraktowanie współczesnych czynników wzrostu gospodarczego oraz problemów związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 26 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 118 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: International management : culture and beyond, 2009.
Bibliogr. s. 585-596.
Publikacja stanowi wprowadzenie do niezwykle rozbudowanej dziedziny, jaką jest zarządzanie międzynarodowe. Omawia najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem międzykulturowej działalności, m.in. wpływ aspektów kulturowych na zachowania ludzi w miejscu pracy oraz na wewnętrzne systemy w firmie, globalne i strategiczne elementy międzynarodowego biznesu, a także podkreśla rolę, jakoą odgrywają czynniki pozakulturowe w procesach podejmowania decyzji i ich wdrażania. Aspekty teoretyczne zostały zilustrowane licznymi studiami przypadków z Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, jak również licznymi ćwiczeniami ułatwiającymi utrwalanie wiedzy. Poza głownymi tematami omówionymi w podręcznikach poświęconych międzynarodowemu zarządzaniu, publikacja obejmuje także zagadnienia, które nie są zazwyczaj poruszane w tym kontekście. Należą do nich: wpływ aspektów kulturowych na firmy rodzinne, nieformalny patronat, globalizacja kontra lokalizacja, e-komunikacja, konwergencja i dywergencja w zagranicznych filiach, znaczenie zachodniego stylu zarządzania zasobami ludzkimi dla innych kultur, nadzór nad marką korporacyjną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12520 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 545-560 i przy pracach. Indeks.
Podręcznik przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem współczesnymi organizacjami. Informacje teoretyczne uzupełnione są o zestaw ćwiczeń. Mają one różnorodną formę, od analizy studiów przypadków, poprzez gry menedżerskie, testy samooceny, odgrywanie ról, aż po dyskusję, dzięki czumu pozwalają nabyć Czytelnikowi różnorodne umiejętności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13503 [Magazyn 1], P.13489 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12441 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14448 IX.1 [Czytelnia C], 13586 IX.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i studentów innych kierunków, obejmujących nauki społeczne i nauki ścisłe. Powinien także zainteresować pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych.
Bibliogr. s. 313-319. Indeks.
Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z zakresu jednego z podstawowych elementów teorii ekonomii, jakim jest mikroekonomia. Autorzy omówili w nim takie zagadnienia, jak: podstawy gospodarki rynkowej, elastyczność popytu i podaży, zachowania konsumentów, przedsiębiorstwo i jego działalność, funkcja produkcji i optymalizacji produkcji, struktury rynku, rynki czynników produkcji. Wykład wzbogacają rozważania na temat znaczenia ekonomii jako nauki, a także roli etyki w ekonomii i biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13418 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14393 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again