Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(25)
available
(10)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(9)
Czytelnie
(26)
Author
Partycki Sławomir (1951- )
(2)
Bajko Zbigniew
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Burżacka-Majcher Monika
(1)
Domański Tomasz (1953- )
(1)
Dzik Renata
(1)
Filipek Agnieszka
(1)
Gieorgica Jerzy Paweł (1950- )
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Gumińska Barbara
(1)
Gwizda Michał
(1)
Gąsiorowska Elżbieta (nauki ekonomiczne)
(1)
Gąsiorowska Elżbieta (organizacja i zarządzanie)
(1)
Jagoda Henryk
(1)
Jankowska Agnieszka (przedsiębiorczość)
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Kierzkowski Tomasz (1972- )
(1)
Knopik Robert (1977- )
(1)
Kosewska-Kwaśny Magdalena
(1)
Kosowska Urszula
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Mieszkowski Krzysztof (gospodarka)
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Pastuszka Sławomir
(1)
Pawlicki Rafał (finanse)
(1)
Pawlicki Rafał (nauki ekonomiczne)
(1)
Piech Krzysztof (ekonomia)
(1)
Pietrzak Michał (nauki ekonomiczne)
(1)
Rudawska Iga
(1)
Sierak Jacek
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata (1983- )
(1)
Sputowski Arkadiusz Jerzy
(1)
Szeląg Barbara
(1)
Szewczak Marcin (1979- )
(1)
Sztorc Elżbieta (1982- )
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Tokarski Andrzej
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Urbańczyk Edward (1947- )
(1)
Wojdylak-Sputowska Zofia
(1)
Wyszkowska Dorota
(1)
Wójcik Jacek
(1)
Śliwa Jan (1928- )
(1)
Świstak Marek (1982- )
(1)
Żółciński Szymon
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(12)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(5)
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI UE
(3)
AUDYT WEWNĘTRZNY
(1)
BUDŻETY TERENOWE
(1)
EKONOMIA
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
ERASMUS (program)
(1)
FINANSE
(1)
GOSPODARKA ELEKTRONICZNA
(1)
GOSPODARKA KOMUNALNA
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
INNOWACJE
(1)
INWESTYCJE EKOLOGICZNE
(1)
KONTROLA FINANSOWA
(1)
KRYZYS FINANSOWY 2007 r.
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
MARKETING PARTNERSKI
(1)
MARKETING TERYTORIALNY
(1)
PLANOWANIE GOSPODARCZE
(1)
POLITYKA REGIONALNA UE
(1)
PROGRAMY POMOCOWE UE
(1)
PROGRAMY UE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
SAMORZĄD GMINNY
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
TURYSTYKA
(1)
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
(1)
WZORY UMÓW
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
POLSKA
(3)
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
UKRAINA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
ŹRÓDŁA HISTORYCZNE
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Publikacja stanowi podręcznik opisujący w sposób zwięzły zasady i możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Pozycja ta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców i samorządów rozważających realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, jak i do instytucji finansujących (banków, inwestorów prywatnych, funduszy inwestycyjnych). Ponadto, może ona służyć jako źródło wiedzy dla studentów oraz pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych. W publikacji omówiono aspekty prawno-organizacyjne systemu wdrażania nowych funduszy UE, w tym najbardziej aktualne uregulowania prawne (zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym). Poruszono problematykę występowania pomocy publicznej oraz scharakteryzowano najbardziej interesujące rodzaje pomocy (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna na B+R+I, pomoc horyzontalna na energetykę i środowisko). Pozycja ta zawiera również omówienie kierunków wsparcia z Funduszy UE w nowych programach. Dodatkowo, poruszono prawno-podatkowe aspekty wykorzystania środków Funduszy UE w finansowaniu działalności samorządów i przedsiębiorców. Publikacja bazuje na prawie 10-cio letnim doświadczeniu firmy Crido Taxand w realizowaniu projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (pozyskane ponad 3,5 mld zł dofinansowania) – zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk i zrealizowanych oraz rozliczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15387 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 228-247, netogr. s. 247-250. Wykaz aktów prawnych s. 226-228.
Fundusze europejskie należą do zagadnień interdyscyplinarnych. Posiadają wymiar teoretyczny i praktyczny. Pierwszy, choć dyskusyjny, wydaje się niezbędny w celu uregulowania procedur związanych z rozdziałem środków pochodzących z dotacji. Drugi, ściśle indywidualny, tyczy się konkretnych rozwiązań i przykładowych projektów. Niniejsza monografia ma na celu usystematyzowanie doświadczeń wynikających z praktycznie już w Polsce zrealizowanej perspektywy finansowej 2007-2013. Jest też cenną wskazówką dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców, którzy w kolejnym okresie programowania - 2014-2020 zamierzają ubiegać się o dotacje UE. Najniższa w skali kraju efektywność w pozyskiwaniu funduszy europejskich cechuje województwa warmińskomazurskie, lubelskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie. W tych regionach liczba złożonych wniosków jest zdecydowanie niewielka w porównaniu np. z województwem mazowieckim, wielkopolskim czy pomorskim. Zawartość niniejszej monografii zawiera zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania. Jest ona kierowana do podmiotów charakteryzujących się niewielką liczbą złożonych wniosków i słabą skutecznością wnioskowania. Problemy te przekładają się bowiem na niską wartość wsparcia skierowaną w regiony, do mieszkańców czy przedsiębiorstw.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14332 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14331 XII.1 [Wypożyczalnia C], P.14330 XII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15237 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji omówiono zasady i sposoby wykonywania badania finansowego i merytorycznego w ramach audytu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w latach 2007-2013. Publikacja precyzyjnie i praktycznie omawia zasady i sposoby wykonywania badania (finansowego i merytorycznego) w ramach audytu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi. Zawiera także szereg list kontrolnych pozwalających na sprawne dokonanie badania, oraz udokumentowanie przeprowadzonych czynności audytorskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10465 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 353-364 i przy niektórych rozdz.
Ta oryginalna praca jest adresowana do wszystkich wyrażających generalne zainteresowanie miejscem i rolą Polski i Polaków w Zjednoczonej Europie... dobrze pokazuje jak znaczący jest bezpośredni wpływ unijnych funduszy na sytuację gospodarczą Polski i jak bardzo wpływa (chociaż nie zawsze bezpośrednio) na dobrobyt jej obywateli. Z tego powodu tę książkę powinien wziąć do ręki każdy, kto poszukuje o środkach unijnych rzetelnej informacji, każdy, kto chce wiedzieć jak te środki są w Polsce dzielone, wykorzystywane i rozliczane, jakie skutki gospodarcze i społeczne wywołują... Ścisłe powiązanie tematyki z polska praktyką sprawia, że powinni ją przeczytać zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Unii Europejskiej. Po konfrontacji z treścią książki eurosceptycy powinni szczerze odpowiedzieć na pytanie: gdzie dzisiaj byłaby Polska i polskie społeczeństwo bez unijnych środków? Euro entuzjaści z kolei, bogatsi o niemal 10-letnie doświadczenie, powinni się zastanowić, jak lepiej lokować unijną pomoc i jak ją efektywniej wykorzystać w kolejnej perspektywie budżetowej oraz jak sprawnie i zgodnie z obowiązującymi standardami ją rozliczyć. Prof. dr hab. Genowefa Grabowska (z recenzji wydawniczej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15239 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka zawiera informacje na temat projektowanej przez Unię Europejską strategii finansowej na lata 2014–2020. Strategia ta obejmuje cele, priorytety i narzędzia służące realizacji Polityki Spójności UE. Znajduje ona między innymi swój wyraz w podziale środków finansowych wśród państw członkowskich. Bazę opracowania książki stanowiły dokumenty i projekty Unii Europejskiej oraz odpowiednich organów państwowych odpowiadających za wdrażanie pomocy unijnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14745 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15481 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 301-304.
Książka jest obszernym studium teoretyczno-empirycznym dotyczącym szerokiego zakresu podejmowanej tematyki funduszy europejskich w gospodarce turystycznej. W pracy przedstawiono następujące zagadnienia: funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podstawy europejskiej polityki turystycznej; struktury funduszy Unii Europejskiej oddziałujące na rozwój gospodarki turystycznej; funkcjonowanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej, w tym analizę poziomu atrakcyjności turystycznej regionów; analizę aplikowania i wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013; efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13811 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14776 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska)
Bibliogr. s. 555-572. Indeks.
Autorzy krok po kroku prowadzą Czytelnika po meandrach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Analizują poszczególne obszary, począwszy od etapu wstępnego, czyli przygotowania projektu, aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu. W publikacji omówiono metodologię przygotowania projektu zgodnie z metodą zarządzania cyklem projektu, zawarto wskazówki, jak przygotować wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności czy dokonać oceny oddziaływania projektu na środowisko. W książce wyjaśniono także niejednoznaczne zasady dotyczące pomocy publicznej w realizacji projektów europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12144 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Biznesplan w praktyce / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 306 s. : il. ; 24 cm.
(ABC Przedsiębiorcy)
Bibliogr. s. 303-05.
Głównym celem publikacji jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów sporządzania biznesplanów. Opracowanie ma charakter praktycznego przewodnika, którego kolejne części przedstawiają wykorzystanie biznesplanu w ocenie zdolności kredytowej, w ocenie "specyficznego" podmiotu jakim jest gospodarstwo rolne, a także w możliwości pozyskania środków unijnych w realizacji zakładanych celów działalności. W publikacji zrezygnowano z szerszych rozważań teoretycznych na rzecz praktycznych wskazówek związanych z prawidłowym opracowaniem biznesplanu. W książce zamieszczono również schematy i tablice oraz zestawy pytań sprawdzających wiedzę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12244 IX.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Do każdego egz. dołączona jest płyta CD o takiej samej sygnaturze jak książka.
Publikacja została przygotowana w formie komentarza do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 zdnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Odnosi się do okresu programowania 2007-2013. Opisano w niej: źródła finansowania polityki spójności, przesłanki i cele polityki spójności, proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich, ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewalucji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13555 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12538 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13658 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
U dołu okł.: Studia Podyplomowe AWiKZ.
Bibliogr. przy rozdz.
Artykuły zawarte w niniejszym Zeszycie naukowym dotyczą aktualnych problemów związanych z audytem oraz kontrolą w sektorze finansów publicznych, a także zagadnieniami finansowymi powiązanymi z działalnością instytucji nadzoru publicznego. Prezentowane artykuły zawierają analizy w koncepcji case study, czyli studium przypadku. Szczególnie cenne w opracowaniach jest połączenie zarówno wiedzy teoretycznej autorów, jak również ich szerokich doświadczeń zawodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11900 VIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Unia Europejska)
Wyd. 1 ogł. pod hasłem: Jankowska, Agnieszka i tyt.: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej.
Bibliogr. s. 851-855. Indeks.
Książka jest komentarzem do Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogolne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Jest to najważniejszy unijny akt prawny dotyczący przygotowania i zarządzania programami finansowanymi z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Każdy artykuł opatrzony jest komentarzem oraz konkretnym przykładem praktycznego zastosowania danego przepisu. Większość przykładów odnosi się do sytuacji w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12537 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13657 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 457-477, wykaz aktów prawnych s. 478-491.
"Tematyka książki dotyczy problematyki inwestycji ekologicznych i ich znaczenia w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Zarówno stan urządzeń związanych z ochroną środowiska, jak i tempo rozwoju gmin uwzględniające tę ochronę zasługują w Polsce na szczególną uwagę ze względu na to, że odbiegają one od standardów europejskich, osiągniętych szczególnie w "starych" krajach UE. Ponadto Polska po wejściu do UE ma wielką szansę zmian w omawianym zakresie ze względu na możliwość uzyskania znaczących środków z funduszów UE, dotyczących nie tylko bezpośrednio ochrony środowiska, lecz także inwestycji infrastrukturalnych związanych pośrednio z tą ochroną." (z recenzji wydawniczej dr hab. Emilii Denek)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12314 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13457 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16824 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16819 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ma na celu przedstawienie zagadnienia wpływu środków finansowych z funduszy unijnych na rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszej części książki dokonano przeglądu stanu i kondycji finansowej MŚP i źródeł ich finansowania, w drugiej natomiast przedstawiono szerokie możliwości pozyskiwania środków finansowych z poszczególnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Autorz omówili również zagadnienie wartości pieniądza w czasie oraz jak prawidłowo przygotować dokumenty o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy unijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12766 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest szeroko rozumianej działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w aspekcie finansowym. Zagadnienia poruszane w publikacji koncentrują się zwłaszcza wokół tematyki instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, limitowania zadłużenia w sektorze samorządowym, zarządzania środkami pomocowymi UE, opłaty planistycznej w systemie dochodów gmin, jak tez działalności inwestycyjnej miast na prawach powaitu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15797 VIII.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Euromarketing)
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja prezentuje wielostronne i bardzo różnorodne podejście do marketingu akademickiego w kontekście współpracy z władzami miast i regionów polskich oraz zagranicznych. Przyjęta formuła tego opracowania opiera się na indywidualnym podejściu każdego z Autorów do szeroko rozumianej problematyki marketingu akademickiego oraz do roli uniwersytetów w rozwoju oraz w promocji miast i regionów. Przyjęta perspektywa jest dla każdego z Autorów bardzo silnie powiązana z jego wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi, jak również z doświadczeniami marketingowymi związanymi z realizacją pewnych projektów przez uniwersytety lub na rzecz uniwersytetów. Dotyczy to zarówno zespołu hiszpańskiego z Granady, jak również polskich doświadczeń. Głównym celem publikacji jest zarówno dokonanie bilansu dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu szeroko rozumianych koncepcji marketingu akademickiego, jak również spojrzenie na ten problem z perspektywy różnych podmiotów oraz różnych regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12075 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Gospodarka rynkowa to specyficzny rodzaj gospodarki, w której wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku, poczynając od gospodarstw domowych, poprzez przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz rząd, podejmują samodzielnie decyzje dotyczące własnego interesu i zachowują się zgodnie z zasadą racjonalności gospodarowania. Ze swojej natury gospodarka rynkowa podatna jest na różnego rodzaju zawirowania i zachwiania gospodarcze. Mogą one przyjmować postać spowolnienia gospodarczego, zapaści gospodarczej, recesji, załamania i krachu gospodarczego lub wręcz chaosu gospodarczego a nawet katastrofy gospodarczej. [ze Wstępu do książki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13849 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Jednym z głównych wniosków płynących z niniejszej książki jest wielopłaszczyznowe powiązanie pomiędzy rozwojem opartym na nauce i technologiach a kapitałem ludzkim. Przy zbyt niskim poziomie zasobów wiedzy nie udaje się zwiększyć innowacyjności, a zatem stymulować konkurencyjność i rozwój zarówno regionalny, jak i całego kraju. Autorzy niniejszej książki podkreślali, że dla rozwoju (również regionalnego) niezbędna jest konkurencyjność. Ta zaś zależy od: kapitału intelektualnego, sprawności przedsiębiorstw, rozwoju technologicznego i sprawności funkcjonowania państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13259 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 273-278.
Tematyka książki porusza nader istotny problem wpływu funduszy unijnych na rozwój w Polsce jednostek samorządu terytorialnego, realizujących programy rozwojowe w poszczególnych regionach kraju. W sposób syntetyczny i kompleksowy dokonano tu oceny wpływu tej pomocy na redukowanie dysproporcji regionalnych stymulowanych w istotnym stopniu przez różny poziom stanu infrastruktury. Z dużym uznaniem należy odnieść się do przedstawionej oceny potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych regionach z rozróżnieniem obszarów miejskich i wiejskich. Wykorzystany bogaty materiał empiryczny sprawił, że przedstawiona ocena jest nader rzetelna, wnioski autorów zaś mogą być z powodzeniem wykorzystane przez kreatorów polskiej polityki gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12172 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again