Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(8)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(12)
Autor
Adamska-Mieruszewska Joanna
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Dopierała Łukasz
(1)
Duraj Agnieszka Natasza
(1)
Dworak Janusz
(1)
Engelhardt Juliusz (1955- )
(1)
Falencikowski Tadeusz
(1)
Frąckowiak Waldemar (1950- )
(1)
Janus Agnieszka
(1)
Korpus Joanna
(1)
Lichniak Irena
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Markiewicz Magdalena
(1)
Mosionek-Schweda Magdalena
(1)
Mrzygłód Urszula
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Pieloch-Babiarz Aleksandra
(1)
Pierścionek Zdzisław
(1)
Sobol Iwona
(1)
Sokół Joanna (ekonomia)
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szmelter Monika
(1)
Wawrzyniak Adam
(1)
Wrońska-Bukalska Elżbieta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
PRZEDSIĘBIORSTWO
(6)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(3)
FUZJA PRZEDSIĘBIORSTW
(2)
PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
(2)
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
(2)
ANALIZA STRATEGICZNA
(1)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
INNOWACJE
(1)
KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(1)
KONKURENCJA
(1)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(1)
PLANOWANIE STRATEGICZNE
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Szkoły wyższe
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
Zarządzanie
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
Monografia
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(1)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 385-389, akty prawne s. 389-390.
Rozwój rynku kapitałowego w Polsce sprawia, że nasilają się procesy łączenia i przejmowania przesiębiorstw. Książka, jedna z pierwszych na polskim rynku, dostarcza kompendium wiedzy dotyczącej tych procesów, pokazując transakcje kupna i sprzedaży przedsiębiorstw oraz rynek kontroli; strategie w procesie nabycia przedsiębiorstwa; metody wyceny przedsiębiorstw; instytucjonalno-prawne ramy fuzji i przejęć; program konsolidowania i wzrostu wartości po nabyciu. Dzięki temu czytelnik może dobrze poznać te skomplikowane procesy, zrozumieć ich logikę i znaczenie. Książka, łącząc zagadnienia pochodzące z ekonomii, zarządzania, prawa, rachunkowości, finansów, stanowi doskonały podręcznik dla osób studiujących te dziedziny, ale może być również przydatna dla studentów dziennikarstwa, marketingu, bankowości oraz słuchaczy MBA i studiów podyplomowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1958 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1957.IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Fuzje uczelni : czy w szaleństwie jest metoda? / Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 510 stron : ilustracje, wykres ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 471-510.
Najnowsza książka prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego służy rozpoznaniu obszaru kształtowania się rynku uczelni i reformowania systemów nauki i szkolnictwa wyższego opartego na konsolidacjach. Obok doświadczeń międzynarodowych oraz analizy porównawczej fuzji uczelni, w publikacji zgłębiane są koncepcje, metody i przykłady zaczerpnięte z biznesu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19859.V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Monografia zatytułowana Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem pod red. Nataszy Duraj i Aleksandry Pieloch-Babiarz dotyczy kluczowych problemów związanych zarówno z rozwojem przedsiębiorczości, jak również strategiami i metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W monografii zawarto wyniki badań autorów z różnych ośrodków naukowych, które odnoszą się do analizy szeregu czynników wpływających na kreowanie przedsiębiorczości, a także diagnozy strategii i metod stosowanych w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami, funkcjonującymi w warunkach zmiennego i niestabilnego otoczenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16178.IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Zarządzanie.)
Bibliogr. s. 284-288 i przy rozdz.
Fuzje i przejęcia to znakomita metoda strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego. Proces ten jest jednak bardzo trudny do przeprowadzenia, ponieważ wymaga obszernej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi oraz zarządzania operacyjnego. Przeprowadzenie skutecznej fuzji lub przejęcia wymaga zatem wielu różnych kompetencji. Prezentowana publikacja odpowiada na pytanie, jak skutecznie przeprowadzić proces fuzji lub przejęcia. Znakomity zespół autorski, złożony z wykładowców SGH i praktyków, przybliża czytelnikowi takie zagadnienia, jak: due diligence, zarządzanie pracownikami w trakcie zmiany, budowanie wartości firmy czy ocenę efektywności przedsięwzięcia. Książka zawiera wiele praktycznych przykładów skutecznych fuzji i przejęć.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13640.IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14658.IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nazwy aut. na s. [441].
Bibliogr. przy rozdz.
Za główny cel tej publikacji uznano "stworzenie usystematyzowanych podstaw pozwalających na rozumienie uwarunkowań złożoności procesów i zjawisk występujących w przedsiębiorstwie oraz ich logiki". Autorzy postanowili przybliżyć uwarunkowania wyznaczające istotę przedsiębiorstwa, przyjmując - i słusznie - że jest to materia dostatecznie złożona i bogata, a zarazem niezbędna do poznania w studiach nad przedsiębiorstwem. Formuła książki pozwoliła w znacznej mierze zdyskontować dotychczasowy dorobek naukowy i rezultaty badań zespołu autorskiego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.9037.IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10612.IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 127-129, netogr. s. 131-132.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie problematyki organizacji współdziałania przedsiębiorstw zarówno w sensie kooperacyjnym jak i koncentracyjnym. Praca ze względu na rozległość tematyki nie stanowi kompendium wiedzy, a jedynie wprowadzenie do studiowania tej problematyki i wskazuje stosowne źródła. Poruszane zagadnienia to: formy organizacyjne sieciowych powiązań przedsiębiorstw, inicjatywy klastrowe i klastry, organizacja aliansów strategicznych, fuzji i przejęć, wybrane aspekty organizacyjne przedsięwzięć joint venture, grup kapitałowych i holdingów oraz finansowanie rozwoju sieciowych powiązań przedsiębiorstw ze środków europejskich. Książka przedstawia również przykłady wybranych powiązań przedsiębiorstw w Polsce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13519.IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia strategicznych decyzji wspierających realizację strategii działania oraz determinujących osiągnięcie przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Książka zawiera trzy obszary tematyczne: wprowadzenie do zagadnień finansowych wspierających osiągnięcie celów oraz realizacje strategii, charakterystykę przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz rozwój przedsiębiorstwa drogą rozwoju zewnętrznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. P.13376.VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14371.VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 269-278.
Książka została poświęcona zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnym świecie gospodarczym. Jest to opracowanie kompleksowo traktujące o wpływie otoczenia na przedsiębiorstwa, a także czynnikach konkurencyjności. W publikacji ukazano zasady gospodarowania składnikami majątkowymi oraz źródła ich finansowania. Zaprezentowano również jak ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych odgrywają procesy inwestycyjne, konsolidacyjne i restukturyzacyjne. Ponadto poruszono zagadnienia wartości przedsiębiorstwa, a także współdziałania gospodarczego podmiotów zarówno w ramach form kooperacji, jak i koncentracji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11147.VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12142.VIII.4.4 [Czytelnia C], 12141.VIII.4.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., netogr. s. 395-416.
Podręcznik prezentuje istotę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw i funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych. Jednym z jego walorów jest przedstawienie wielu przykładów analitycznych oraz odniesień do rzeczywistych wydarzeń w gospodarce światowej, które ułatwiają czytelnikowi przyswojenie zarówno prostszych, jak i bardziej złożonych zagadnień finansów międzynarodowych. Autorzy omawiają w książce: międzynarodowe otoczenie makroekonomiczne (między innymi bilans płatniczy, kursy walutowe i systemy kursowe), długookresowe inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw międzynarodowych i związane z nimi różne rodzaje ryzyka, międzynarodowe rynki finansowe (w tym rynek eurowalutowy, międzynarodowy rynek kapitałowy, międzynarodowe centra finansowe), problematykę finansowania przedsiębiorstwa międzynarodowego i budowy jego struktury kapitałowej, fuzje i przejęcia, międzynarodowe planowanie podatkowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14960.VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15790.VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Zdzisław Pierścionek. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 503, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 491-503 i przy rozdz.
Publikacja przybliża Czytelnikowi tematykę zarządzania strategicznego. Zawarto w niej zagadnienia podstawowe, kwestie związane z konkurencyjnością, a także strategie, koncepcje ich tworzenia, metody oceny i sposoby wdrażania na wszystkich szczeblach organizacji. Książka została wzbogacona o tematy, takie jak: strategie tworzenia i rozwoju sieci, outsourcing, sieci klastrowe, organiczna koncepcja zarządzania strategicznego, strategiczna karta wyników, zarządzanie wiedzą i technologią oraz systemy zarządzania strategicznego. Autor dostarcza Czytelnikowi zweryfikowaną, zaawansowaną wiedzę w dziedzinie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Oprócz podstawowych wiadomości prezentuje nowe koncepcje zarządzania strategicznego, które są odpowiedzią na wzrost ryzyka i niepewności działania przedsiębiorstw, nowe technologie informacyjne oraz na nowe warunki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11648 [Magazyn 1], P.11647 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11646.IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12857.IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 13)
Bibliogr. przy rozdz.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku związane jest przede wszystkim ze sposobami konkurowania na rynku. Prowadzenie walki konkurencyjnej jest jedną z części zarządzania strategicznego. Powoduje to, że pracownicy nauki ciągle poszukują nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów w przedsiębiorstwach oraz poza nimi. Badania przeprowadzone przez grupę pracowników naukowych zaowocowały wynikami, które mogą wspomóc kadrę kierowniczą przedsiębiorstw w procesie budowania silnej pozycji firmy w otoczeniu. W publikacji Czytelnik znajdzie refleksje autorów związane z: modelami biznesu, strategią współpracy w sektorze organizacji pozarządowych, procesami w organizacjach ukierunkowanych na jakość, funkcjonowaniem bankowych poręczeń kredytowych, zmianami w zarządzaniu strategicznym, czynnikami sukcesu strategicznych rozwiązań organizacyjno-technologicznych, wykorzystaniem systemu zarządzania jakością w przemyśle stoczniowym, czynnikami pracy w modelach przedsiębiorstw, wpływem handlu międzynarodowergo na produktywność, pomiarem wartości dla właścicieli, relacjami partnerskimi w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, fuzjami w szkolnictwie wyższym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.11544.IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12776.IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 179-183.
"Problematyka prawnych aspektów budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw koncentruje się na kluczowych, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, zagadnieniach, dotyczących zewnętrznych innowacji organizacyjnych, takich jak budowa sieci kooperacyjnych. Punktem wyjścia podejmowanych rozważań jest założenie, że współcześnie właśnie poprzez budowanie różnorodnych powiązań między przedsiębiorstwami, następuje podniesienie aktywności i skuteczności, a także zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych." (z Wprowadzenia)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13525.X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej