Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(12)
Author
Dębski Wiesław (1948- )
(3)
Podstawka Marian
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Buszko Andrzej
(1)
Collin Peter Hodgson (1935- )
(1)
Czyżewski Bazyli
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Słupski J
(1)
Zieliński Kazimierz (ekonomia)
(1)
Ślusarczyk Bogusław
(1)
Ślusarczyk Stanisław (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
RYNEK FINANSOWY
(4)
FINANSE
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
RYNEK KAPITAŁOWY
(2)
BANKI
(1)
EKONOMIA
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(1)
GIEŁDA
(1)
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
GOSPODARKA
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
INWESTYCJE
(1)
JAKOŚĆ PRODUKTU
(1)
NAUKI EKONOMICZNE
(1)
OBLIGACJE
(1)
PAPIERY WARTOŚCIOWE
(1)
PRZEDSIEBIORSTWO
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
EUROPA
(1)
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
14 results Filter
Book
In basket
Słownik biznesu / Peter Hodgson Collin, J. Słupski. - Warszawa : Wilga, 1999. - 433, [64] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty)
Podręczny, angielsko-polski przewodnik po terminologii specjalistycznej przeznaczony dla ludzi biznesu. Zawiera ponad 12 tysięcy haseł i zwrotów dotyczących działalności gospodarczej, handlu, giełdy, księgowości oraz typowych czynności biurowych. Pozycję charakteryzuje specjalny dodatek, zawierający tablice skrótów, kodów i miar, przykłady dokumentów i listów handlowych oraz indeks polsko-angielski, ułatwiający znalezienie ekwiwalentów słów w obu językach. Słownik jest idealny dla studentów i ludzi biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4577 I.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 304-318.
W opracowaniu autor zaprezentował konstrukcję, rodzaje, techniki wyceny, genezę i stan rozwoju polskiego rynku oraz perspektywy wszystkich rodzajów obligacji i innych papierów dłużnych dostępnych na rynku finansowym. Istotny nacisk położono również na inwestowanie w walory dłużne przez fundusze inwestycyjne oraz zarządzających cudzymi portfelami papierów wartościowych. Przedstawiono również instrumenty nowej generacji emitowane w ramach procesów sekurytyzacyjnych oraz pochodne instrumenty finansowe. Część rozdziału poświęcono również analizie akcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12864 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13966 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Zgromadzony w prezentowanej publikacji materiał ma duży aspekt aplikacyjny. Tom otwierają rozważania dotyczące poszukiwania nowego paradygmatu w ekonomii oraz ideę ekonomii złożoności. W dalszej części przedstawiono koncepcję smart city w wybranych miastach europejskich, zrównoważony rozwój turystyki, aspekty cyklu życia na przykładzie budownictwa, wpływ transportu lotniczego na środowisko. Kolejną grupę stanowią artykuły odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, współpracy regionalnej, finansowania jej działalności, barier w rozwoju MŚP. Ciekawe są materiały dotyczące polityki energetycznej państwa, dywersyfikacji wytwarzania i dystrybucji energii. Odrębnie zaprezentowane problemy dotyczące rolnictwa: rachunowości rolniczej, ryzyka w działalności gospodarstw rolnych i strategii przepływów w rolnictwie. Znalazły sie tu również artykuły dotyczące problemów demografii, społecznych aspektów zamówień publicznych czy jakościowych aspektów rozwoju produktów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14984 XVII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15818 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-202.
Książka jest cennym opracowaniem, które dobrze wyraża teoretyczną i praktyczną wiedzę o realiach prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej na tle procesu globalizacji. Przedstawiono w nim w sposób jasny i poglądowy szereg wiadomości podstawowych dla sfery finansów i rynków finansowych. Mozna wymienić takie tematy jak: zasady funkcjonowania giełdy, historia powstania giełd, podstawowe transakcje, jakie mogą być zawierane na giełdach, czy metody wyceny przedsiębiorstw. Zaletą pracy jest też przedstawienie wielu aktualnych i ważnych informacji na temat rozwoju, zmian sytuacji finansowej w różnych częściach świata, np. w Ameryce Południowej. Ciekawe są opisy kryzysów w Argentynie, Rosji i USA. (z recenzji prof. dr. hab. Marka Pawlaka i dr. hab. Jana Komorowskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11317 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12455 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(FFF. Inwestycje)
Na okł. i grzb.: Nowe wydanie.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Prezentuje wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, a także wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych wraz z przykładami ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych oraz analizę portfelową i zarządzanie portfelem inwestycji finansowych. Opisuje sposób funkcjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych, organizowania emisji oraz możliwości jej plasowania. Liczne przykłady liczbowe i ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych. W nowym wydaniu uwzględniono najnowsze informacje na temat rozwoju i zmian organizacyjno-prawnych rynku kapitałowego oraz uaktualniono dane statystyczne. W książce znalazły się także nowe treści dotyczące ryzyka inwestycyjnego, roli giełdy w gospodarce, funduszy centure capital, funduszy hedgingowych i pogodowych instrumentów pochodnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15085 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15985 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Prezentuje wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, w tym: wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych oraz analizę portfelową. Opisuje sposób funkcjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych, organizowania emisji oraz możliwości jej plasowania. Liczne przykłady liczbowe i ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9198 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10910 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 1748 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 11)
Bibliogr. przy rozdz.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja nowych wyzwań i możliwości stojących przed rynkiem finansowym dotkniętym kryzysem. Szczególną uwagę skupiono na funkcjonowaniu rynku kapitałowego, sektora bankowego oraz inwestycji na rynku finansowym. Praca składa się z trzech części. Każda z nich odnosi się do zagadnień związanych z różnymi segmentami rynku finansowego. Część pierwsza zawiera opracowania związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych w okresie destabilizacji rynków finansowych na świecie. Część druga jest poświęcona funkcjonowaniu sektora bankowego zarówno przed, jak i w trakcie światowego kryzysu finansowego. Część trzecia natomiast ukazuje wybrane aspekty inwestycji na rynku finansowym i wskazuje na możliwości wykorzystania nowatorskich narzędzi i metod zarządzania portfelem inwestycyjnym. Podejmowana przez autorów w opracowaniu problematyka jest bardzo zróżnicowana a jednocześnie nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z rynkami finansowymi i inwestycjami na tych rynkach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11527 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12755 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Finanse : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Ostaszewskiego. - Wyd. 6. zm. i rozsz. - Warszawa : Difin, cop. 2013. - 598 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 580-598.
Prezentowana książka składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy teorii finansów, druga uczestników rynku finansowego. Omawia finanse publiczne, finanse banków, finanse ubezpieczeń gospodarczych, ubezpieczeń społecznych, finanse ochrony zdrowia, finanse Unii Europejskiej, finanse przedsiębiorstw, rynek kapitałowy. Autorzy uaktualnili książkę i dostosowali przedstawiane rozważania do realiów współczesnego życia gospodarczego i obowiązującego stanu prawnego. Ponadto rozszerzono problematykę o nowe zagadnienia, jak również zmieniono podejście do niektórych prezentowanych wcześniej treści. Dodano także nowy rozdział poruszający problematykę inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Responsible Investing).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14063 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(FFF / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Kompleksowy podręcznik z dziedziny finansów. Koncentruje się na trzech obszarach tematycznych: rynkowym systemie finansowym (system bankowy, pieniądz, rynki: kapitałowy, pieniężny, walutowy, instrumentów pochodnych), publicznym systemie finansowym (polityka finansowa, budżet państwa, finanse samorządu terytorialnego, finanse Unii Europejskiej, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, odpowiedzialność prawna w dziedzinie finansów publicznych), finansach podmiotów sfery realnej (przedsiębiorstw, ubezpieczeń gospodarczych). Publikacja zawiera liczne przykłady oraz najnowsze dane statystyczne. W celu utrwalenia zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy, na końcu każdego rozdziału podano zestaw pytań i zadań.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.9825 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.10333 VIII.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11351 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(FFF / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Kompleksowy podręcznik z dziedziny finansów. Koncentruje się na trzech obszarach tematycznych: rynkowym systemie finansowym (system bankowy, pieniądz, rynki: kapitałowy, pieniężny, walutowy, instrumentów pochodnych), publicznym systemie finansowym (polityka finansowa, budżet państwa, finanse samorządu terytorialnego, finanse Unii Europejskiej, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, odpowiedzialność prawna w dziedzinie finansów publicznych), finansach podmiotów sfery realnej (przedsiębiorstw, ubezpieczeń gospodarczych). Publikacja zawiera liczne przykłady oraz najnowsze dane statystyczne. W celu utrwalenia zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy, na końcu każdego rozdziału podano zestaw pytań i zadań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15143 [Magazyn 1], P.15142 [Magazyn 1] (2 egz.)
Book
In basket
Instytucje rynku finansowego w Polsce / red. nauk. Anna Szelągowska. - Warszawa : "CeDeWu", 2007. - 573 s. : rys., tab. ; 23 cm.
Książka ta rekomendowana jest osobom, które stojąc przed dylematem wyboru odpowiedniej pozycji z zakresu rynku finansowego, chcieliby mieć w jednym opracowaniu bogate kompendium wiedzy na temat funkcjonowania instytucji polskiego rynku finansowego. Pozycja ta prezentuje organizację, cele i uwarunkowania rozwoju blisko trzydziestu najważniejszych podmiotów rynku finansowego. Jej zaletą jest to, że napisana jest jasno i nader przejrzyście przez znanych ekonomistów z głównych ośrodków akademickich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5325 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 255-256.
Podczas pisania pracy w znacznej mierze korzystano z renomowanych podręczników, zarówno jeżeli chodzi o treści wykładu ekonomii, jak i sposobu ich prezentacji. Zamierzeniem autorów było przedstawienie i wyjaśnienie teoretycznych zasad i prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Ekonomia jako przedmiot studiów ekonomicznych musi stać się teoretyczną i metodologiczną podstawą kształcenia ekonomicznego, tak jak ma to miejsce w krajach zachodnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10687 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 165-174.
Książka skupia się na instrumentach finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. Specyficzne problemy finansowe dotyczą firm wchodzących na rynek. Nowe formy zatrudnienia lub samo zatrudnienia wymagają elastycznych źródeł finansowania. Wsparciem dla firm wchodzących na rynek są fundusze podwyższonego ryzyka - venture capital, private equity. W sektorach kreatywnych nowym narzędziem finansowania jest crowdfunding. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej czynnikiem gospodarczym o rosnącym znaczeniu jest ochrona środowiska, w której istotną rolę odgrywają ekoinnowacje oraz związane z nimi ekoinwestycje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17007 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17006 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again