Form of Work
Książki
(35)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(34)
available
(19)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(18)
Czytelnie
(34)
Author
Dworak Edyta
(2)
Jóźwik Bartosz
(2)
Zalewa Piotr
(2)
Aftyka Waldemar
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Białoń Lidia
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Brdulak Jakub
(1)
Brol Marcin
(1)
Ciechomski Wiesław
(1)
Davydenko Leonid Nikolaevič (1941- )
(1)
Dzierżyńska-Mielczarek Jolanta
(1)
Evans Christina
(1)
Fazlagić Amir Jan
(1)
Grabia Tomasz
(1)
Grodzicki Jacek
(1)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(1)
Hales Colin F
(1)
Hejduk Irena
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Kasperkiewicz Witold (1947- )
(1)
Klamut Mirosława (1944- )
(1)
Korol Janusz
(1)
Kos Barbara
(1)
Koźmiński Andrzej K. (1941- )
(1)
Kwiatkowska Walentyna
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Marszałek Anna
(1)
Matusiak Krzysztof B. (1963- )
(1)
Mieszkowski Krzysztof (gospodarka)
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Parysek Jerzy Jan (1941- )
(1)
Piech Krzysztof (ekonomia)
(1)
Poskrobko Bazyli (1941- )
(1)
Przychocka Iwona
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Romanowski Robert
(1)
Rutkowska Monika
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Strożek Piotr
(1)
Stryjakiewicz Tadeusz (1954- )
(1)
Szczuciński Przemysław
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Tomaszewicz Łucja
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Weresa Marzenna
(1)
Wrycza Stanisław (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(13)
INNOWACJE
(11)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(5)
ROZWÓJ REGIONALNY
(5)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(5)
KAPITAŁ INTELEKTUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(3)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(3)
NAUKA
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(2)
SZKOLNICTWO
(2)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(2)
TRANSFER TECHNOLOGII
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
EKONOMETRIA
(1)
GOSPODARKA
(1)
GOSPODARKA ELEKTRONICZNA
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
HANDEL ELEKTRONICZNY
(1)
INFORMATYKA
(1)
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(1)
INTERNET
(1)
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(1)
Innowacje
(1)
KONKURENCJA
(1)
KONSUMENCI (ekon.)
(1)
MARKETING
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
NAUKI EKONOMICZNE
(1)
PARKI TECHNOLOGICZNE
(1)
PLANOWANIE TERENOWE
(1)
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA
(1)
PRZYDATNOŚĆ ZAWODOWA
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
RYNEK PRACY
(1)
SEKTOR PUBLICZNY
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
WARTOŚĆ EKONOMICZNA
(1)
WSPÓŁPRACA NAUKOWO-TECHNICZNA
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ZDOLNOŚCI
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
MATERIAŁY POMOCNICZE dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
35 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 223-228.
Świadomość znaczenia wiedzy dla skutecznego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw od lat przekłada się na zainteresowanie problematyką zarządzania wiedzą zarówno w teorii, jak i praktyce. W niniejszej książce zaprezentowano autorski model strategii zarządzania wiedzą indywidualną i organizacyjną. W modelu tym: wykazano zależność rodzaju przyjętej strategii zarządzania wiedzą od stategii ogólnej przedsiębiorstwa; wyszczególniono procesy wiedzy istotne z punktu widzenia skutecznego zarządzania wiedzą; przedstawiono związek między przyjętą strategią zarządzania wiedzą a zasobami wiedzy indywidualnej i organizacyjnej; uwzględniono wpływ systemu motywowania i kultury organizacyjnej na realizację poszczególnych procesów wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12726 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13767 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. 314.
Bibliogr. s. 295-306. Indeks.
Materiały są przeznaczone do wykorzystania w procesie studiowania i zawierają cenne analizy metodologiczne, bogatą bibliografię oraz aktualne diagnozy. Zróżnicowany zespół autorów oraz wysoki poziom publikacji gwarantuje szerokie spectrum zaprezentowanych poglądów, które porządkują oraz wzbogacają obecny stan nauki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15330 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia s. 206-216.
Praca stanowi kompleksowe i rzetelne studium stanu zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy w regionach Polski przy wykorzystaniu najważniejszych metod analiz statystyczno-ekonometrycznych stosowanych głównie przez ekspertów Banku Światowego i Komisji Europejskiej, jak również metody czołowych statystyków, którzy stworzyli miary koncentracji przestrzennej oraz modele panelowe z dekompozycją wyrazu wolnego oraz dekompozycją składnika losowego dla budowy, estymacji i interpretacji wyników, oraz metody Hellwiga i statystyki Morana dla dokonania charakterystyki zjawiska autokorelacji przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17159 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17158 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-246.
Książka ma na celu zaprezentowanie istoty gospodarki opartej na wiedzy i jej determinant, związków wiedzy z innowacjami, roli innowacji w rozwoju gospodarczym, a także dokonanie oceny stanu zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, przeprowadzonej na podstawie wskaźnika syntetycznego tej gospodarki. Autorka próbuje również wskazać odpowiedni model strategii budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce oraz odpowiedzieć na pytanie: czy realizowana w polskich warunkach polityka gospodarcza, dotycząca budowy tej gospodarki, zapewni efektywną realizację tego przedsięwzięcia. Dokonuje również oceny głównych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12231 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13351 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. grzb.: Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej.
Bibliogr. s. 152-160.
Celem badań podjętych w pracy jest ocena przestrzennego zróżnicowania stanu ilościowego i jakościowego gospodarki wiedzy w regionach Polski oraz próba kwantyfikacji wpływu GOW na poziom rozwoju regionalnego. Postawiono hipotezę, że metody ilościowe pozwolą na opis i diagnozę stanu gospodarki wiedzy w regionach oraz identyfikację relacji tej gospodarki ze wzrostem społeczno-gospodarczym regionów i jego procesami. Wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, modelowanie panelowe, modelowanie równań strukturalnych i metody ekonometrii przestrzennej. Większość badań empirycznych wykonano w programie R.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10831 XIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 168-174.
W monografii prezentowane są wyniki realizacji zadań badawczych wykonanych w ramach projektu "Transfer technologii w procesie rozwoju polskiej gospodarki. Ujęcie sektorowe i regionalne". Monografia jest próbą syntezy zarówno zagadnień teoretycznych, jak i empirycznych w omawianej dziedzinie. Powstała ona przede wszystkim z myślą o stworzeniu pewnych podstaw metodologicznych dla badania wpływu informacji na efektywność polskiej gospodarki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12485 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 192-200.
Przedmiotem publikacji jest badanie ekonomicznych i finansowych problemów inwestowania w projekty tworzenia innowacji naukowo-technicznych i próba odpowiedzi na pytanie: Jak optymalnie inwestować w projekty innowacyjne w wyniku rozwoju ekonomicznych mechanizmów zaspokojenia popytu inwestycyjnego, generowanego przez projekty inwestycyjne? Autorzy badają problem pod względem mikroekonomicznym dla poszczególnych przedsiębiorstw, organizacji naukowych i instytucji finansowych oraz gospodarek narodowych Polski, Białorusi i Rosji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15100 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik akademicki / Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Pojęcie zarządzania wiedzą zrobiło w ciągu ostatnich kilkunastu lat zawrotną karierę, ale jak dotąd w Polsce nie ukazał się podręcznik z tej dziedziny opracowany dla studentów. Celem tego podręcznika jest przedstawienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Stanowi on przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie. Podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów i praktyków biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10845 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 214-224.
Książka dotyczy niematerialnych czynników rozwoju regionalnego, mających decydujące znaczenie z perspektywy budowania potencjału konkurencyjnego i tworzenia bogactwa regionu. Jej treść zawarto w trzech blokach tematycznnych: Region wiedzy - określa rolę wiedzy w determinowaniu procesów rozwoju regionalnego oraz identyfikuje, w jaki sposób kapitał ludzki, w kontekście teoretycznym i praktycznym, przyczynia się do tworzenia wartości i budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy w wymiarze regionalnym. Region innowacyjny - koncentruje się na identyfikacji regionalnych mechanizmów tworzenia procesów innowacji. Omawia istotę regionalnej płaszczyzny polityki innowacyjnej, która zajmuje dziś szczególne miejsce w polityce rozwoju polskich regionów. Region w gospodarce globalnej - wskazuje, w jaki sposób środowiska lokalne i regionalne mogą wykorzystywać proces globalizacji, nie ulegając marginalizacji i unifikacji, wzmacniając swoje znaczenie i pozycję konkurencyjną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11092 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12058 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 326-350.
Książka podejmuje temat ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.Jest rzeczą powszechnie znaną, że kraje, które stwarzają korzystne warunki do wprowadzania innowacji, szybciej awansują na mapie gospodarczej świata. Podstawą konkurencji w XXI wieku jest bowiem nowa technologia produkcji, a nie wydajność parku maszynowego, jak było w minionych wiekach. Autor postawił sobie za cel identyfikację uwarunkowań i mechanizmów, mających wpływ na tworzenie innowacji. Proces innowacji jest dynamiczny - wiedza i wynalazki tworzone dziś powstają w oparciu o te, które powstały w przeszłości, a korzyści płynące z innowacji często zauważalne są dopiero po pewnym czasie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15103 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16006 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności stają się najważniejszą kwestią zarówno z perspektywy sukcesu indywidualnego podmiotu gospodarczego, jak i całego państwa. Z tego też względu problematyka ta jest przedmiotem zainteresowań ogromnej liczby badaczy, co roku poświęca się jej wiele opracowań naukowych. W związku z tym we wstępie kolejnej pracy dotyczącej tego zagadnienia należy zdać pytania: Czy na rynku wydawniczym jest miejsce dla jeszcze jednej monografii z tego zakresu? Czy praca ta może zyskać zainteresowanie czytelnika? Współczesna gospodarka transformuje się w niespotykanym wcześniej tempie. Jesteśmy świadkami nowych zjawisk gospodarczych, które błyskawicznie zmieniają pozycje konkurencyjne nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, korporacji, ale także całych gospodarek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10979 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11949 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Trwająca 25 lat transformacja polskiej gospodarki z powodzeniem zbudowała podstawy systemu opartego na liberalizacji, stabilizacji makroekonomicznej i ładzie instytucjonalnym obejmującym reguły gry ekonomicznej, prawa i obyczaje wymuszające przestrzeganie owych reguł. Pozytywna ocena dokonań polskiej transformacji nie powinna przesłaniać pewnych wad i błędów, którymi obarczony był ten proces. Jego fundamentalną wadą jest patologiczny charakter prywatyzacji majątku narodowego, w efekcie którego doszło do likwidacji wielu przedsiębiorstw, które można było uratować. W rezultacie nastąpił faktyczny upadek wielu branż przemysłu lub stały się one peryferyjnymi elementami zagranicznych koncernów. Bezrobocie nadal jest bardzo wysokie i wiele wskazuje na to, że będzie dość trwałe. Relacje społeczne cechuje konfliktowość, a poziom kapitału społecznego pozostaje na niskim poziomie. Poszukiwać należy zatem nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach stanowi gwarancję trwałego wzrostu dobrobytu ekonomicznego. Sukcesy odnoszą te gospodarki, które potrafią wyzwolić z przedsiębiorstw, elit społecznych zdolność do generowania i upowszechniania innowacji. W książce zwrócono uwagę zarówno na aspekty pozytywne, jak i negatywne transformacji, głównie w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, zatrudnienia i bezrobocia. Przeznaczona jest ona przede wszystkim dla pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14905 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15714 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Marketingowe zarządzanie szkołą / Amir Jan Fazlagić. - Warszawa : Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2003. - 164 s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie Szkołą)
Bibliogr. s. 162-164.
PUBLIKACJA DOSTĘPNA W CZYTELNI W DZIALE V
Book
In basket
Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Jacek Grodzicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - 206, [3] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 195-206.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy jest poświęcony wiedzy w przedsiębiorstwie. Wśród poruszonych tam zagadnień można znaleźć zarówno wyjaśnienie takich terminów, jak: wiedza czy organizacja ucząca się, jak i przedstawienie procesu generowania i rozpowszechniania wiedzy w przedsiębiorstwie. Rozdział drugi przybliża kwestię kapitału ludzkiego z obszerną charakterystyką dorobku w tym zakresie. Wyjściem do rozważań są badania nad czynnikami rozwoju gospodarczego i wzrostem wartości kwalifikacji pracowników. W kolejnym rozdziale pracy przeprowadzono analizę dorobku naukowego poświęconego wartościom niematerialnym przedsiębiorstwa. Uznając je za kluczowe czynniki sukcesu, przedstawiono zróżnicowane podejścia do kwestii zasobów organizacji. Ostatni, a zarazem najważniejszy z rozdziałów pracy dotyczy kwestii talentu. Chodzi tu o pracowników mających ponadprzeciętne umiejętności, których wkład w rozwój przedsiębiorstw jest coraz częściej zauważany w praktyce gospodarczej i literaturze naukowej. Końcowy fragment pracy poświęcono kwestii miejsca talentu w gospodarowaniu zasobami ludzkimi oraz metodom szacowania jego wartości dla przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12606 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 433-454.
Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy to monografia będąca -efektem współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z wieloma ośrodkami akademickimi i instytucjami naukowo-badawczymi w Polsce. Zaprezentowana w niej wyniki badań na temat stanu i perspektyw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Całość rozważań podzielona na trzy części: Społeczeństwo informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Technologie informacyjno-komunikacyjne wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw i rozwój regionalny. Teoretyczno-praktyczne aspekty edukacji społeczeństwa informacyjnego. W książce poruszono liczne problemy dotyczące warunków funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych, zjawisk związanych z gospodarką cybernetyczną, które są zagrożeniem dla ludzi lub zrównoważonego rozwoju regionów, a także możliwości płynących z wykorzystania Internetu i wyrafinowanych technologii komputerowych. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju współczesnej gospodarki i działalności gospodarczej, a w szczególności do studentów, menedżerów i pracowników naukowo--dydaktycznych chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnych koncepcji zarządzania i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacji społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15262 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza praca prezentuje przede wszystkim ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania. Najszerzej potraktowana jest działalność innowacyjna w organizacjach, bowiem tu powstają nowe wartości pod postacią nowych produktów, procesów technologicznych, organizacyjnych, marketingowych czy nowych systemów zarządzania. Prezentowane jest podejście i istota firmy innowacyjnej, sposoby jej identyfikacji i elementy zarządzania nią. Są akcentowane psychologiczne aspekty działalności innowacyjnej oraz związek między działalnością innowacyjną a wizerunkiem firmy. Zarządzanie działalnością innowacyjną jest rozpatrywane na różnych poziomach, tj. globalnym, międzynarodowym, narodowym, regionalnym i poszczególnych organizacji. Tłem wszystkich rozważań jest gospodarka oparta na wiedzy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11594 [Magazyn 1], P.11593 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11592 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12815 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W monografii zostały wyodrębnione dwie części obejmujące dziewięć rozdziałów W kolejnych rozdziałach zawarta jest analiza literatury przedmiotu, której rezultatem są sformułowane pytania badawcze oraz wyniki badań odnoszące się do określenia uwarunkowań innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji sieciowych, takich jak: klastry, sieci franczyzowe i organizacje wirtualne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15005 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15853 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "Managing for knowledge : HR's strategic role" 2003.
Bibliogr. s. 257-260. Indeks.
Evans w swojej książce zajmuje się rolą relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie, w tym: organizowaniem pracy ludzi, aby współdziałając ze sobą, efektywnie wykorzystywali posiadaną wiedzę, funkcjami pełnionymi przez ekspertów od zarządzania zasobami ludzkimi, a zwłaszcza ich funkcją pomnażania wiedzy, wskazywaniem, że dział ds. zasobów ludzkich musi dokładnie zająć się zarządzaniem wiedzą od strony koncepcyjnej i technicznej, rejestrowaniem niepisanych opowieści i anegdot oraz nieoficjalnych norm i zwyczajów funkcjonujących w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9085 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10704 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tematem książki jest edukacja, nauka i społeczeństwo wiedzy. Do połowy ubiegłego wieku o szansach rozwojowych gospodarki decydowały dobra materialne oraz wielkość kapitału, a także postęp techniczny. Dziś na czoło wysuwa się zdolność innowacyjna oparta o wiedzę, zarządzanie i wykonawstwo. W tym kierunku podąża współczesna edukacja i nauka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10780 V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 194-200 i przy rozdz.
"Monografia podejmuje niezwykle istotny dla całej Unii Europejskiej problem realizacji dwóch pozornie sprzecznych celów jej rozwoju, a mianowicie konkurencyjności i spójności. Są to dwa główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej, od których zależy przyszłość jej integracji społeczno-ekonomicznej. Monografia analizuje tę złożoną, a jednocześnie niezwykle ważną problematykę rozwoju Unii Europejskiej w nowych uwarunkowaniach rozwoju zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zewnętrzne generowane są przez globalizację i sytuację kryzysową w gospodarce światowej, natomiast wewnętrzne wynikają z opóźnienia innowacyjnego krajów UE w stosunku do liderów światowych, styuacji na europejskicvh rynkach pracy i starzenia się społeczeństw, a także braku stabilności finansów publicznych." z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pruska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12142 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13270 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again