Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(8)
Author
Andrzejewska Anna (pedagogika)
(1)
Bednarek Józef
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Cebulak Marta
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1927- )
(1)
Kurzępa Jacek
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Noworól Jarosław
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Rudzki Sławomir
(1)
Stawarz Barbara (nauki o zdrowiu)
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(3)
HANDEL LUDŹMI
(2)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(1)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
CUDZOZIEMCY
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
Choroby ludzi
(1)
Ciąża
(1)
DZIECKO
(1)
EMIGRACJA ZAROBKOWA
(1)
ENERGIA JĄDROWA
(1)
INTERNET
(1)
MIGRACJE
(1)
ORGANY OCHRONY PRAWNEJ
(1)
POLITYKA SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH UE
(1)
PORNOGRAFIA
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
(1)
PRZESTĘPSTWO KOMPUTEROWE
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
RELIGIJNOŚĆ
(1)
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
(1)
SĄDOWNICTWO
(1)
TERRORYZM
(1)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(1)
WOLNOŚĆ SŁOWA
(1)
WSPÓŁDZIAŁANIE
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10871 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 169-175.
W publikacji w interesujący i zarazem wartościowy merytorycznie sposób, został przedstawiony problem bezpieczeństwa narodowego w ujęciu transsektorowym. Zespół autorów zaprezentował w szerokiej perspektywie interdyscyplinarnej podstawowe obszary bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: paradygmatu bezpieczeństwa, zagrożeń i ładu bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie, bezpieczeństwa informacyjnego państwa, zjawiska cyberterroryzmu jako nowej formy zagrożeń, bezpieczeństwa antyterrorystycznego, problematyki proliferacji broni jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego, zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz handlu ludźmi. Podjęta w opracowaniu tematyka została potraktowana w możliwie kompleksowy sposób. Oddana do rąk Czytelników publikacja przyczyni się do przybliżenia problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego w tak rzadko prezentowanym ujęciu. (z recenzji wydawn. płk. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego prof. AON)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11328 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12486 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3347)
Bibliogr. przy pracach.
W proponowanym opracowaniu znalazły się treści, które zwracają szczególną uwagę na zjawiska niekorzystne dla systemu społecznego, zagrażające jego stabilności i integralności. Wśród omawianych w niniejszej książce przykładów z szerokiej palety zachowań dysfunkcyjnych znalazły się problemy prostytucji, handlu kobietami i dziećmi, pedofilii i pornografii, zachowań przemocowych wobec dzieci czy w końcu przemocy seksualnej. Omówienie tych treści ma charakter dwugłosu - w części pierwszej autorzy odwołują się do teoretycznych kontekstów zjawisk dysfunkcyjnych, w drugiej zaś przedstawione są refleksje osób pracujących w obszarach problemowych i aktywnie działających na rzecz prewencji oraz minimalizacji skali występujących problemów. (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13141 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie)
Bibliogr. s. 277-285. Indeks.
Książka jest pierwszym na polskim rynku podręcznikiem przedstawiającym usystematyzowaną wiedzę na temat współpracy państw członkowskich w ramach wybranych aspektów I filara oraz III filara w powiązaniu ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa. Omawia rozwój współpracy państw członkowskich Unii w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, prezentuje podstawy prawne i działania podejmowane przez unijne instytucje na rzecz współpracy państw członkowskich w zwalczaniu terroryzmu, handlu ludźmi i narkotykami oraz innych form przestępczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11762 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12951 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Autor przedstawia i analizuje wybrane zagrożenia mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazując ich przyczyny, przebieg, skutki, skalę i zasięg. Podpowiada również, jakie działania edukacyjne i profilaktyczne są niezbędne w walce z zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13868 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14826 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18911 XVIII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again