Form of Work
Książki
(28)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(28)
only on-site
(27)
unavailable
(4)
Branch
Magazyny
(9)
Wypożyczalnie
(23)
Czytelnie
(27)
Author
Budnikowski Adam (1948- )
(3)
Krugman Paul R
(2)
Michałek Jan Jakub (1953- )
(2)
Rymarczyk Jan (1944- )
(2)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(2)
Bednarz Joanna
(1)
Bieliński Tomasz
(1)
Bukowski Adam
(1)
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Dorosz Andrzej (1943- )
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Dugiel Wanda
(1)
Dworak Janusz
(1)
Falencikowski Tadeusz
(1)
Gutowska Żaneta
(1)
Hoekman Bernard M. (1959- )
(1)
Januła Eugeniusz
(1)
Jasiński Leszek Jerzy (1952- )
(1)
Kisiel Wiktor
(1)
Kostecki Michał Maciej (1946- )
(1)
Kozuń-Cieślak Grażyna
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Michałowski Tomasz (nauki ekonomiczne)
(1)
Misala Józef (1950-2011)
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Nordhaus William D. (1941- )
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew (1956- )
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Obłój Krzysztof (1954- )
(1)
Olesiński Zbigniew (1947- )
(1)
Orłowska Renata (nauki ekonomiczne)
(1)
Osiński Krzysztof
(1)
Oziewicz Ewa (1949- )
(1)
Partycki Sławomir (1951- )
(1)
Pastusiak Longin (1935- )
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Samuelson Paul Anthony (1915-2009)
(1)
Smaga Marcin (1977- )
(1)
Truś Teresa
(1)
Wells Robin (ekonomista)
(1)
Wrona Jerzy (1947- )
(1)
Wąsowska Aleksandra
(1)
Włudyka Tadeusz (1953- )
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Środa Jacek
(1)
Świerkocki Janusz
(1)
Żołądkiewicz Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(10)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(4)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(3)
GLOBALIZACJA
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
EKONOMIA
(2)
GATT
(2)
GOSPODARKA
(2)
KRYZYS GOSPODARCZY
(2)
DYPLOMACJA
(1)
GEOGRAFIA GOSPODARCZA
(1)
HANDEL ZAGRANICZNY
(1)
INNOWACJE
(1)
KRYZYS
(1)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
MIKROEKONOMIA
(1)
POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE
(1)
RYMARCZYK, JAN
(1)
RYNEK FINANSOWY MIĘDZYNARODOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
SAMORZĄD
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
TRANSPORT
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(12)
PODRĘCZNIKI
(2)
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
28 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 331-357.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie rozwoju podstawowych elementów składowych światowego systemu handlu, ich znaczenia i możliwości wpływu na kierunki zmian i dynamikę procesów handlowych oraz konsekwencji zmiany tych kierunków. Książka zawiera bardzo dokładną analizę historii, praktyki i perspektyw funkcjonowania GATT/WTO. Autorka szczegółowo omawia również wiele instrumentów polityki handlowej i światowego systemu handlu oraz zmiany, które dokonały się w tej dziedzinie w ramach GATT/WTO.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13861 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14819 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-252.
Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję uczenia się przez eksport (learning by exporting). Tytułowe uczenie się dotyczy przedsiębiorstw, które wchodząc w interakcje z podmiotami rynku zagranicznego, stają przed koniecznością wdrożenia innowacji. Spełnianie innych niż krajowe standardów jakościowych, skutkujące niezbędnymi zmianami dostawców materiałów, wprowadzaniem nowych funkcji w oferowanym produkcie, modyfikacją sposobu czy skróceniem czasu dostawy, stymuluje przedsiębiorstwa do rozwoju w zakresie stosowanych technologii oraz wspierających je rozwiązań organizacyjnych i marketingowych. Mechanizm uczenia się przez eksport jest intuicyjnie dość łatwy do uchwycenia i uzasadnienia, ale w badaniach naukowych w wielu przypadkach nie udaje się w przekonujący sposób wykazać jego występowania. Autorka próbuje dociec, dlaczego tak się dzieje. Zwraca przy tym uwagę na nie dość precyzyjną definicję uczenia się przez eksport, niewystarczającą podbudowę teoretyczną czy ograniczenia metody dotychczasowych badań empirycznych. Z wykorzystaniem samodzielnie zaprojektowanej procedury badawczej zmierza do ustalenia, w jakim stopniu polskie przedsiębiorstwa, w tym szczególnie podmioty high-tech, rzeczywiście uczą się przez eksport.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14461 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15378 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik składa się z dwóch niezależnych części. Pierwsza dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (teoria weymiany międzynarodowej, polityka handlowa), druga zaś poświęcona jest aspektom pieniężnym (kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Podręcznik zawiera liczne studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie, dodatki matematyczne do wybranych rozdziałów oraz aneksy obrazujące znazcenie dla gospodarki polskiej wybranych, ważnych elementów teorii ekonomii międzynarodowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12401 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4972 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5595 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Jest to nowoczesny podręcznik dotyczący zarządzania międzynarodowego. Zawarto w nim wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu firm działających w skali globalnej. Autorzy mają nadzieję, że stanie się on inspiracją do prowadzenia kolejnych badań nad najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją polskie firmy XXI wieku - umiędzynarodowieniem działalności. W książce przedstawiono: istotę i znaczenie handlu międzynarodowego, formy organizacyjne firm międzynarodowych i źródła ich siły ekonomicznej, motywy umiędzynarodowienia działalności firm, teorie firmy międzynarodowej, strategie i struktury firm międzynarodowych, zarządzanie operacyjne (łańcuch wartości firm międzynarodowych), zarządzanie finansami w firmach międzynarodowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13872 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13871 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14828 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 429-440 oraz przy rozdz. Indeks.
Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii. Pierwsza część podręcznika dotyczy teorii wymiany międzynarodowej. Szczegółowo omówione zostały w niej poszczególne modele handlu zagranicznego oraz zależności pomiędzy nimi a rozwojem gospodarczym. Druga część to teoria polityki handlu międzynarodowego. Poszczególne rozdziały zawierają kompleksowe informacje o protekcjonizmie, instrumentach polityki handlu, międzynarodowej integracji handlowej i polityce handlu międzynarodowego krajów rozwijających się.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9079 [Magazyn 1], P.9078 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4844 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.4843 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5233 XI.4 [Czytelnia C], 5232 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "The political economy of the world trading system : the WTO and beyond" 2001.
Bibliogr. s. 731-763 i przy rozdz. Indeks.
Autorzy piszą we wstępie, że „system Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest jedną z najbardziej fascynujących, nowatorskich i skutecznych form kooperacji międzynarodowej” – i należy się z tym zgodzić. Są oni bezpośrednio zaangażowani w prace World Trade Organization), mogą więc przedstawić wnikliwą analizę i krytykę systemu dochodzenia do konsensusu w gronie uczestników o bardzo różnej sile przebicia (kraje rozwinięte, rozwijające się i te, które chcą do nich dołączyć). Jest to zasobne kompendium wiedzy o handlu międzynarodowym, stosunkach ekonomicznych, a także międzynarodowym prawie handlowym. Bogata literatura przedmiotu, jak i kończąca rozdziały lista zalecanych pozycji stanowią same w sobie skarbnicę wiedzy w tej dziedzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12071 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomia międzynarodowa / Adam Budnikowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2017. - 496 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 477-489. Indeks.
Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co ułatwia zrozumienie szczegółowych zagadnień. W części dotyczącej teorii handlu międzynarodowego zostały omówione m.in. klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego, wyposażenie w czynniki produkcji i ich międzynarodowe przepływy, zależności między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym. W części podręcznika dotyczącej polityki handlowej zaprezentowano cła, bariery pozataryfowe, protekcjonizm, międzynarodową politykę handlową. Część obejmująca wiedzę o międzynarodowych stosunkach finansowych zawiera omówienie: bilansu płatniczego, kursu walutowego i rynku walutowego, mechanizmu dostosowawczego, międzynarodowego systemu walutowego. W części dotyczącej wyzwań wobec globalnych problemów przedstawiono rolę handlu międzynarodowego dla rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się, kryzysy finansowe oraz wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17003 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17002 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 319-323.
Autor zawarł w podręczniku podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił tradycyjne i współczesne teorie handlu międzynarodowego, relacje między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W części obejmującej wiedzę dotyczącą polityki handlowej zostały pokazane zasady tej polityki i jej teoretyczne aspekty oraz regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej. Natomiast w części dotyczącej międzynarodowych stosunków finansowych Autor skupił uwagę na rynku walutowym i kursie walutowym, międzynarodowym systemie walutowym i międzynarodowym rynku finansowym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11096 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12065 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 446-450. Indeks.
Podręcznik prezentuje główne problemy z zakresu geografii społeczno-gospodarczej świata z uwzględnieniem Polski. Szczególny nacisk położono na zmiany zachodzące na mapie polityczno-gospodarczej świata, a także na zagadnienia ludnościowe i osadnictwo, gospodarkę rolno-żywnościową, przemysł, komunikację, turystykę, handel międzynarodowy. W pracy wykorzystano najnowsze dostępne w kraju pozycje literatury fachowej i popularnonaukowej oraz źródła statystyczne polskie i zagraniczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12709 XI.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13754 XI.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy tekstach.
W świecie, w którym bariery dla swobodnego przepływu ludzi, towarów, usług oraz kapitału są coraz mniejsze, wzrasta rola stosunków międzynarodowych. Zauważając te zmiany, grupa autorów od wielu lat zajmująca się sprawami zagranicznymi opracowała swego rodzaju kompendium poświęcone tym zagadnieniom. Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego „ładu” międzynarodowego oraz miejsca Polski w świecie. Przejrzysty układ całości pozwala łatwo zorientować się w mechanizmach kreujących współczesne stosunki międzynarodowe zarówno polityczne, gospodarcze, społeczne, jak i regionalne, a także lepiej rozumieć międzynarodowe otoczenie naszego kraju i pozycję, jaką zajmuje we współczesnym świecie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15097 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15997 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16822 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Opracowanie jest zbiorem artykułów dotyczących szeroko rozuminych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Składa się z osmiu części. Dwie pierwsze poświęcone są osobie prof. Jana Rymarczyka, któremu poświęcona jest niniejsza księga. W części trzeciej znajdują się artykuły dotyczące globalnych struktur współczesnego świata i współzależności, jakie między nimi zachodzą. W części czwartej zamieszczono teksty traktujące o wybranych problemach globalizacji. Artykuły, które złożyły się na część piątą, ukazują wybrane aspekty regionalizmu w gospodarce światowej. Część szósta zawiera referaty badające ybrane płaszczyzny regionalizmu w Polsce. W kolejnej, siódmej części autorzy analizują rózne aspekty działalności przedsiębiorstw ponadnarodowych, które są najwazniejsyzmi aktorami globalnej gospodarki. Opracowanie zamyka część ósma, w której zebrano teksty poświęcone finansom międzynarodowym we współczesnej gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15989 XII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 603 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 595-603.
We współczesnej gospodarce światowej rozwój biznesu międzynarodowego odbywa się pod wpływem dwóch trendów - globalizacji i integracji regionalnej. W efekcie tego przedsiębiorstwa działają w otoczeniu cechującym się szybkim postępem technicznym, skróceniem cyklu życia produktu, wzrostem znaczenia skali produkcji, zaostrzeniem się konkurencji, zwiększeniem roli badań i rozwoju, a także możliwością prowadzenia biznesu praktycznie na całym świecie wskutek likwidacji barier politycznych i handlowych oraz rozwoju w sferze komunikacji i transportu. W książce autor omawia dwie zasadnicze formy biznesu międzynarodowego, tj. handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz dzialalność przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. Walorem podręcznika jest umiejętne połączenie zagadnień makroekonomicznych z mikroekonomicznymi, a także aspektów teoretycznych z praktyką działania przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12215 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13333 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Spedycja / Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska. - Warszawa : Difin, 2011. - 255 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 255, wykaz aktów prawnych s. 254.
Spedycja, obok logistyki i transportu oraz nowych dziedzin technii: nanotechnologii, głębokiej chemii czy anatomistyki, cechuje się daleko pojętą innowacyjnością. Postęp w zakresie zarówno nauki, jak i praktyki jest tu znacząco większy niż w innych dziedzinach. W publikacji oprócz niezbędnego zasobu wiedzy wyraźnie zarysowano postęp i perspektywy tej dziedziny gospodarki. Treści podzielono na poszczególne autonomiczne działy spedycji, tak jak tego wymaga układ podręcznika. Bo książka ta jest przede wszystkim akademickim podręcznikiem spedycji. Za szczególną zaletę podręcznika Autorzy uważają zamieszczenie na końcu książki obszernych aneksów tematycznych obejmujących swym zasięgiem bardzo aktualną infrastrukturę prawną i programową nowoczesnej spedycji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11508 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12739 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 323-338.
Podręcznik obejmuje wiedzę na temat globalizacji i regionalizacji. Autorzy zaprezentowali: proces globalizacji gospodarki światowej, podstawowe podmioty gospodarki światowej, korporacje transnarodowe jako siłę napędową procesu globalizacji, problem konkurencyjności międzynarodowej, innowacyjność w erze globalizacji, globalne rynki finansowe, globalne powiązania rynków pracy, zagadnienia kultury w warunkach globalizacji, regionalizację i regionalizm w gospodarce światowej, regionalizm a multilateralizm, najważniejsze funkcjonujące ugrupowania integracyjne na poszczególnych kontynentach. Głównymi zaletami podręcznika są: całościowe ujęcie omawianej problematyki na podstawie najnowszych danych statystycznych, ilustrowane wieloma przykładami, przedstawienie wielu porozumień integracyjnych, liczne ramki ułatwiające przyswojenie ważnych pojęć i zagadnień.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14311 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11550 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12782 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 13)
Bibliogr. przy rozdz.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku związane jest przede wszystkim ze sposobami konkurowania na rynku. Prowadzenie walki konkurencyjnej jest jedną z części zarządzania strategicznego. Powoduje to, że pracownicy nauki ciągle poszukują nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów w przedsiębiorstwach oraz poza nimi. Badania przeprowadzone przez grupę pracowników naukowych zaowocowały wynikami, które mogą wspomóc kadrę kierowniczą przedsiębiorstw w procesie budowania silnej pozycji firmy w otoczeniu. W publikacji Czytelnik znajdzie refleksje autorów związane z: modelami biznesu, strategią współpracy w sektorze organizacji pozarządowych, procesami w organizacjach ukierunkowanych na jakość, funkcjonowaniem bankowych poręczeń kredytowych, zmianami w zarządzaniu strategicznym, czynnikami sukcesu strategicznych rozwiązań organizacyjno-technologicznych, wykorzystaniem systemu zarządzania jakością w przemyśle stoczniowym, czynnikami pracy w modelach przedsiębiorstw, wpływem handlu międzynarodowergo na produktywność, pomiarem wartości dla właścicieli, relacjami partnerskimi w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, fuzjami w szkolnictwie wyższym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11544 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12776 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
T. 1. wyd. pol. obejmuje cz. I-IX wyd. oryg.
Tyt. oryg.: Economics, 2010.
Indeks.
Publikacja, w pełni obejmująca program mikroekonomii, jest napisana w sposób niezykle zrozumiały i czytelny. Główny tok znakomicie prowadzonej narracji o skomplikowanych problemach mikroekonomicznych został uzupełniony o bardzo ciekawe wstawki, które wzbogacają proces wykładu i przybliżają złożone zagadnienia, a jednocześnie uatrakcyjniają przekazywaną treść. Walorem publikacji są wykorzystane narzędzia dydaktyczne, takie jak m.in.: zapowiedź "Czego nauczysz się w tym rozdziale?", ramki "Dla dociekliwych", przykłady 'Gdzie indziej na świecie", studia przypadku "Ekonomia w działaniu", objaśnienie najczęściej popełnianych błędów, czyli "Pułapki", definicje podstawowych pojęć w słowniczku na końcu książki. Autorzy wprowadzili również niezwykle trudne problemy niepewności i ryzyka oraz ekonomiki informacji, a także dodatkowe zagadnienia wybiegające poza podstawowy kurs mikroekonomii, co daje dobre przygotowanie do dalszych studiów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12423 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13577 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-220. Indeks.
Wyjaśnienie mechanizmów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej to główny cel, jaki przyświecał powstaniu tej książki. Zwłaszcza dzisiaj w dobie globalizacji, wzrastających powiązań finansowych i ekonomicznych pomiędzy podmiotami na rynku międzynarodowym oraz rosnącej roli korporacji ponadnarodowych. Dynamika zmian dokonujących się w sferze międzynarodowych stosunków ekonomicznych często powoduje, iż nie nadążamy za zmieniającymi się warunkami funkcjonowania w globalnym środowisku gospodarczym. Tym bardziej potrzebna jest odpowiednia wiedza wyjaśniająca aspekty internacjonalizacji i gospodarowania w skali międzynarodowej. Podstawową intencją autora było zaprezentowanie kompleksowego spojrzenia na różne aspekty funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9871 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11457 XI.4 [Czytelnia C], 11456 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again