Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(11)
Author
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Cekiera Czesław (1930- )
(1)
Czarnecki Paweł (1980- )
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Iniewicz Grzegorz
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Jusewicz-Kalter Ewa
(1)
Korba Anna
(1)
Mijas Magdalena
(1)
Pierzchała Kazimierz (1968- )
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Savin-Williams Ritch C
(1)
Tomalski Przemysław
(1)
Żuk Piotr (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
RODZINA
(3)
DZIECKO
(2)
HOMOSEKSUALIZM
(2)
MŁODZIEŻ
(2)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
ŻYCIE SEKSUALNE
(2)
ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA
(1)
BIOETYKA
(1)
ETYKA SPOŁECZNA
(1)
KAPITALIZM
(1)
KLASY SPOŁECZNE
(1)
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
(1)
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
(1)
RODZICE HOMOSEKSUALNI
(1)
SEKSUOLOGIA
(1)
TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
(1)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(1)
ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
DANE STATYSTYCZNE
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Tyt. oryg.: Mom, dad, I'm gay : how families negotiate coming out, 2001.
Bibliogr. s. 307-314. Indeks.
Autor opisuje i wyjaśnia dynamikę procesu coming out na podstawie ponad 150 wywiadów z młodymi ludźmi. Omawia zmiany zachodzące w relacjach między nimi a członkami ich rodzin podczas ujawniania się i po ujawnieniu. W nowatorski sposób przedstawia interakcje diadowe: córka – matka, córka – ojciec, syn – matka, syn – ojciec. Podkreśla różnorodność doświadczeń młodych przedstawicieli mniejszości seksualnych. Opisane historie uzupełniają dane z badań. Książka skierowana jest do osób należących do mniejszości seksualnych, do ich rodzin oraz do pracujących z nimi specjalistów. To także znakomite źródło informacji dla psychologów, pedagogów i badaczy zainteresowanych zjawiskiem coming out.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11077 III.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12034 III.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10753 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 271-289. Indeks.
Nierówności społeczne oraz przemilczane w polskiej sferze publicznej podziały klasowe to główny temat artykułów znajdujących się w tej książce. Refleksja nad realizowanym w Polsce po 1989 roku modelem kapitalizmu nie powinna unikać opisywania różnych skutków społecznych realizowanej polityki. Zwłaszcza w czasie, gdy pytanie o kondycję kapitalizmu oraz możliwości jego przekształceń po krachu neoliberalnej wersji stosunków społeczno-ekonomicznych stało się sprawą otwartą i dyskutowaną na poziomie globalnym nie tylko w krajach peryferyjnych, ale również w państwach tworzących rdzeń systemu światowego. Stanowisko autorów ma często charakter polemiczny wobec poglądów i mitów wygłaszanych przez strategiczne instytucje obecnego porządku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11163 VI.3 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12185 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane materiały z konf.: "Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii", 19-20 marca 2010 r., Kraków.
Bibliogr. przy ref.
Książka stanowi bardzo wartościowe opracowanie zarówno pod względem poznawczym jak i praktycznym. W sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny analizuje ono, poszerza i uzupełnia obraz współczesnej wiedzy na temat życia seksualnego człowieka. Z oczywistych względów ma charakter wyboru problemów czy też zagadnień odnoszących się do seksualności. W niczym nie obniża to jednak wartości całej książki. Wybór jakiego dokonali Redaktorzy jest konsekwentny i przemyślany, uwzględnia bowiem aktualne kierunki defloracji badawczej w obszarze życia seksualnego człowieka. Warto w tym miejscu podkreślić iż w polskiej rzeczywistości wydawniczej książka ma niemal unikalny charakter. Odczuwamy bowiem dotkliwy brak szerszych i wieloaspektowych opracowań na temat seksualności. Praca będzie pomocą i wsparciem zarówno dla tych czytelników którzy jedynie interesują się seksualnością, jak i dla osób zajmujących się nią profesjonalnie (sic!) w tym także planujących nowe przedsięwzięcia badawcze. Stanowić też może inspiracje do podejmowania dalszych poszukiwań naukowych dla badaczy, którzy zajmują się szeroko rozumianym życiem seksualnym człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12612 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7611 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8622 VI.12 [Czytelnia B], 8621 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zaletą publikacji (...) jest ponadczasowa wartość zaprezentowanych w niej zagadnień i przystępność treści. Czytelnik szukający odpowiedzi na elementarne pytania: "dlaczego warto stymulować rozwój dzieci i młodzieży?" "jakie jest znaczenie rodziny i innych środowisk wychowawczych dla prawidłowego rozwoju dziecka?" (...], "jakie są determinanty skuteczności pracy edukacyjnej wobec dzieci i młodzieży w normie rozwojowej, ale także wychowanków ze specjalnymi potrzebami?" - z pewnością znajdzie je w książce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17078 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 775-784.
Niniejsza książka stanowi diagnozę seksulaności współczesnych Polaków i została oparta na relacjach z badań zaprojektowanych i zrealizowanych w latach 1997-2007. Składa się z czterech części zawierających łącznie 13 rozdziałów. W części pierwszej omówiono zagadnienia terminologiczne, perspektywy ujmowania seksualności, pojęcie normy seksuologicznej. Scharakteryzowano obyczajowość seksualną, funkcje seksualności, socjalizację seksualną, inteligencję seksualną oraz podjęto próbę nakreślenia perspektywy w rozwoju seksuologii. W części drugiej zawarto informacje dotyczące obrazu seksualności człowieka w cyklu życia - od okresu dojrzewania psychoseksualnego do starości. Część trzecia dotyczy aspektów związanych z przemianami zachowań i poglądów na seksualność Polaków. Autor omawia problematykę homoseksualizmu, wpływ Internetu na seksualność oraz zjawisko prostytucji, ale zwraca też uwagę na zagrożenie HIV/AIDS oraz przemoc seksualną, zwłaszcza wsród młodzieży. Część czwarta wzbogaca wcześniej przedstawione diagnozy. Opisano tu również trzy specyficzne elementy obrazu seksualności współczesnych Polaków: postawy wobec seksu, seksualność osób pozostających w róznych rodzajach związków partneskich oraz czynniki warunkujące zadowolenie z seksu. Wiele uwagi poświęcono również edukacji seksualnej." (fragmenty Słowa wstępnego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13388 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4540 II.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Książka wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje artykuły dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcjonalnej, a w szczególności: zagrożeń cyberprzestrzeni, migracji rodziców, eurosieroctwa, bezrobocia rodziców i jego wpływu na aspiracje edukacyjne i zawodowe dzieci. Ponadto znajdują się tu prace dotyczące problemów dziecka z FAS, uzależnienia od Internetu, przemocy seksualnej wobec dzieci, zachowań agresywnych matek-alkoholiczek i źródeł wsparcia społecznego kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Część druga poświęcona jest dylematom i zagrożeniom rodziny. Zwraca uwagę na formy wsparcia dzieci osieroconych, postawy wobec homoseksualizmu, aborcji jako problemu moralnego, roli mężczyzny w zapobieganiu dokonywania aborcji, eutanazji. Część ta ukazuje także postawy młodzieży wobec zażywania leków i stosowania dopalaczy, wpływ związków kohabitacyjnych na wychowanie dzieci, zjawisko separacji i rozwodów w Polsce oraz zadania samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12348 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7502 [Magazyn 1], P.7399 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7504 II.2 [Wypożyczalnia B], P.7503 II.2 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8379 II.2 [Czytelnia B], 8378 II.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again