Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(18)
only on-site
(18)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(13)
Czytelnie
(18)
Author
Kuciński Kazimierz (1950- )
(2)
Rymarczyk Jan (1944- )
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(1)
Buszko Andrzej
(1)
Kozuń-Cieślak Grażyna
(1)
Kucab-Bąk Katarzyna
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Misala Józef (1950-2011)
(1)
Najlepszy Eugeniusz (1940- )
(1)
Olifirowicz Marcin (1970- )
(1)
Osiński Krzysztof
(1)
Prokopiuk Aleksander
(1)
Radło Mariusz-Jan
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Różański Jerzy (1949- )
(1)
Skulska Bogusława
(1)
Wasilik-Dusińska Anna
(1)
Woźniak-Miszewska Magdalena
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Świerkocki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(5)
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(5)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(5)
GLOBALIZACJA
(3)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(3)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(3)
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA
(2)
BIOPALIWA
(2)
ENERGETYKA ODNAWIALNA
(2)
GEOENERGETYKA
(2)
KRYZYS GOSPODARCZY
(2)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(2)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(2)
ROZWÓJ REGIONALNY
(2)
SAMORZĄD GMINNY
(2)
UNIA EUROPEJSKA
(2)
EKOROZWÓJ
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
INNOWACJE
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
OFFSHORING
(1)
OUTSOURCING
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLSKA
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE
(1)
PRZEMYSŁ
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
RYNEK FINANSOWY MIĘDZYNARODOWY
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
ZACHODNIOPOMORSKIE, województwo
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
19 results Filter
Book
In basket
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stały się istotnym elementem gospodarki niemal każdego kraju. Książka powstała przy współpracy Ministerstwa Gospodarki oraz UNCTAD. Głównym celem publikacji jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi - w tym osobom stykającym się zawodowo z problematyką bezpośrednich inwestycji zagranicznych - najistotniejszych zagadnień dotyczących przepływów inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5060 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 243-247.
Globalizacja światowej gospodarki sprawia, że powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące w wielu krajach świata. Dlatego coraz częściej szuka się odpowiedzi na pytanie o skutki procesów internacjonalizacji nie tylko dla gospodarek poszczególnych państw, ale i dla pojedynczych przedsiębiorstw. Autor skupił się na analizie procesów rozwojowych przedsiębiorstw zagranicznych i źródeł ich finansowania, metodach oceny podejmowanych przez nie inwestycji z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Na podstawie własnych badań autor pokazuje miejsce, rolę i różnice w sposobach działania przedsiębiorstw zagranicznych i warunki ich rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13402 XI.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14385 XI.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności stają się najważniejszą kwestią zarówno z perspektywy sukcesu indywidualnego podmiotu gospodarczego, jak i całego państwa. Z tego też względu problematyka ta jest przedmiotem zainteresowań ogromnej liczby badaczy, co roku poświęca się jej wiele opracowań naukowych. W związku z tym we wstępie kolejnej pracy dotyczącej tego zagadnienia należy zdać pytania: Czy na rynku wydawniczym jest miejsce dla jeszcze jednej monografii z tego zakresu? Czy praca ta może zyskać zainteresowanie czytelnika? Współczesna gospodarka transformuje się w niespotykanym wcześniej tempie. Jesteśmy świadkami nowych zjawisk gospodarczych, które błyskawicznie zmieniają pozycje konkurencyjne nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, korporacji, ale także całych gospodarek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10979 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11949 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. podtyt.: determinanty koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Bibliogr. s. 199-211.
"Sprawne funkcjonowanie współczesnej organizacji i jej sukces w gospodarce rynkowej zależy w największym stopniu od właściwego zarządzania, stanowiącego niejako główny proces gospodarczy. W zarządzaniu organizacją jednym z priorytetowych celów jest osiągnięcie korzystnego efektu ekonomicznego poprzez racjonalne kształtowanie ekonomiki przedsiębiorstwa. Korzystny efekt ekonomiczny zostanie osiągnięty, gdy prowadzenie działalności gospodarczej przez organizację realizowane będzie z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju." (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13828 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-262.
Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania relacji „przedsiębiorczość - rozwój regionalny”. Analizują wpływające na nią endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzrostu gospodarczego oraz sposoby ich innowacyjnego łączenia. Rozpatrują ponadto związki przedsiębiorczości z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, które warunkuje przedsiębiorczość oraz rozwój regionalny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14785 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8976 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10552 XIII.3 [Czytelnia C], 10551 XIII.3 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-262.
Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania relacji „przedsiębiorczość - rozwój regionalny”. Analizują wpływające na nią endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzrostu gospodarczego oraz sposoby ich innowacyjnego łączenia. Rozpatrują ponadto związki przedsiębiorczości z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, które warunkuje przedsiębiorczość oraz rozwój regionalny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14786 [Magazyn 1], P.14348 [Magazyn 1], P.14312 [Magazyn 1] (3 egz.)
Book
In basket
(O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku ; t. 1.)
Bibliogr. przy pracach.
Monografia poświęcona jest wybranym aspektom zmian społeczno-gospodarczym, które dokonały się w Polsce i jej sąsiedztwie gospodarczym po integracji z Unią Europejską. Zagadnienia te zostały przedstawione na tle wyzwań XXI wieku. Z uwagi na obszerną problematykę składa się ona z dwóch tomów. Pierwszy zatytułowano Wybrane aspekty zmian w Polsce i jej sąsiedztwie po integracji z Unia Europejską, natomiast drugi - O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania społeczeństw i gospodarki na tle wyzwań XXI wieku. Każdy z tomów zawiera ponad dwadzieścia artykułów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16356 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 283-299.
Książka, stanowiąca studium oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionów ekonomicznych, wyodrębnia nowych obszar badań ekonomii w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych - mezoekonomię transgraniczną przedsiębiorstw. Zawiera, prócz modelowania ekonometrycznego, wykorzystującego zależności między określonymi zmiennymi mezoekonomicznymi i uzasadniającego wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny, również wyniki pionierskich w Zachodniopomorskiem badań przeprowadzonych bezpośrednio wśród kadry zarządzającej podmiotami z kapitałem zagranicznym. Podjęta w książce problematyka z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, należąca do niezwykle ciekawych i wartościowych, jest aktualna i ważna w teorii i praktyce gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13366 XI.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 267-284.
Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach. Pierwszy rozdział niniejszego opracowania poświęcono analizie terminologii, genezy, a także sposobów mierzenia fragmentacji produkcji. Rozdział drugi zawiera przegląd teorii stosowanych do analizy i interpretacji fragmentacji produkcji. Rozdział trzeci jest w pełni poświęcony badaniu trendów i struktury fragmentacji produkcji w gospodarce światowej. Rozdział czwarty zawiera analizę wpływu międzynarodowej fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy w 40 gospodarkach świata odpowiadających za tworzenie 85% światowego PKB. Rozdział piąty zawiera analizę wyników badań empirycznych dotyczących ewolucji fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz czynników na nią wpływających. Ostatni, szósty rozdział zawiera prezentację ewolucji znaczenia fragmentacji przedsiębiorstw na różnych etapach ich umiędzynarodowienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13567 IX.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14593 IX.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 319-323.
Autor zawarł w podręczniku podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. W części poświęconej teorii wymiany międzynarodowej przedstawił tradycyjne i współczesne teorie handlu międzynarodowego, relacje między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W części obejmującej wiedzę dotyczącą polityki handlowej zostały pokazane zasady tej polityki i jej teoretyczne aspekty oraz regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej. Natomiast w części dotyczącej międzynarodowych stosunków finansowych Autor skupił uwagę na rynku walutowym i kursie walutowym, międzynarodowym systemie walutowym i międzynarodowym rynku finansowym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11096 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12065 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-202.
Książka jest cennym opracowaniem, które dobrze wyraża teoretyczną i praktyczną wiedzę o realiach prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej na tle procesu globalizacji. Przedstawiono w nim w sposób jasny i poglądowy szereg wiadomości podstawowych dla sfery finansów i rynków finansowych. Mozna wymienić takie tematy jak: zasady funkcjonowania giełdy, historia powstania giełd, podstawowe transakcje, jakie mogą być zawierane na giełdach, czy metody wyceny przedsiębiorstw. Zaletą pracy jest też przedstawienie wielu aktualnych i ważnych informacji na temat rozwoju, zmian sytuacji finansowej w różnych częściach świata, np. w Ameryce Południowej. Ciekawe są opisy kryzysów w Argentynie, Rosji i USA. (z recenzji prof. dr. hab. Marka Pawlaka i dr. hab. Jana Komorowskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11317 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12455 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-260.
Przedmiotem książki jest "analiza zmian w specjalizacji i lokalizacji działalności przemysłowej i usługowej w polskich 16 województwach w latach 1995-2005 oraz ich wpływ na regionalną konkurencyjność. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów prezentujących dorobek teoretyczny i empiryczny w zakresie specjalizacji, aglomeracji i konkurencyjności z uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej. Wartością dodaną książki są oryginalne modelowe badania empiryczne wykonane przez autorów z wykorzystaniem danych dotyczących sektorów gospodarczych oraz regionów pochodzących z bazy danych GUS za lata 1995-2006." (ze Wstępu)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12468 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12467 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13618 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 603 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 595-603.
We współczesnej gospodarce światowej rozwój biznesu międzynarodowego odbywa się pod wpływem dwóch trendów - globalizacji i integracji regionalnej. W efekcie tego przedsiębiorstwa działają w otoczeniu cechującym się szybkim postępem technicznym, skróceniem cyklu życia produktu, wzrostem znaczenia skali produkcji, zaostrzeniem się konkurencji, zwiększeniem roli badań i rozwoju, a także możliwością prowadzenia biznesu praktycznie na całym świecie wskutek likwidacji barier politycznych i handlowych oraz rozwoju w sferze komunikacji i transportu. W książce autor omawia dwie zasadnicze formy biznesu międzynarodowego, tj. handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz dzialalność przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. Walorem podręcznika jest umiejętne połączenie zagadnień makroekonomicznych z mikroekonomicznymi, a także aspektów teoretycznych z praktyką działania przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12215 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13333 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-220. Indeks.
Wyjaśnienie mechanizmów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej to główny cel, jaki przyświecał powstaniu tej książki. Zwłaszcza dzisiaj w dobie globalizacji, wzrastających powiązań finansowych i ekonomicznych pomiędzy podmiotami na rynku międzynarodowym oraz rosnącej roli korporacji ponadnarodowych. Dynamika zmian dokonujących się w sferze międzynarodowych stosunków ekonomicznych często powoduje, iż nie nadążamy za zmieniającymi się warunkami funkcjonowania w globalnym środowisku gospodarczym. Tym bardziej potrzebna jest odpowiednia wiedza wyjaśniająca aspekty internacjonalizacji i gospodarowania w skali międzynarodowej. Podstawową intencją autora było zaprezentowanie kompleksowego spojrzenia na różne aspekty funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9871 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11457 XI.4 [Czytelnia C], 11456 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 417-420. Indeks.
Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy, rynki walutowe i typy transakcji, derywaty walutowe, ryzyko kursowe, kursowe ryzyko krótko- i długookresowe, zarządzanie ryzykiem (księgowym, krótko- i długookresowym), międzynarodowe finansowanie krótkoterminowe, finansowanie handlu zagranicznego, kapitał obrotowy i bieżącą politykę kredytową, przepływy finansowe, strategie inwestycyjne, ocenę efektywności inwestycji zagranicznych, ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe, opodatkowanie dochodów zagranicznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12886 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12885 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13997 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Prace zbiorowe / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Tekst częśc. w jęz. ang., niem.
Globalizacja jest zjawiskiem, które dominuje w opisie obecnej rzeczywistości międzynarodowej dokonanym przez przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych, lecz jej zakres znaczeniowy nie jest jednoznacznie określony. Różnorodność sposobów definiowania tego pojęcia dorównuje popularności oraz częstotliwości jego stosowania. Niewątpliwie główną przyczyną jest złożoność, wielowymiarowość globalizacji i brak wyraźnych granic jej zakresu, co w zasadzie uniemożliwia skonstruowanie spójnej, jednoznacznej definicji, uwzględniającej wszystkie istotne elementy. Dlatego też naukowcy, politycy czy dziennikarze publikujący swoje teksty związane z procesami globalizacyjnymi zachodzącymi w sferze stosunków międzynarodowych poruszają szereg kwestii społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych, a także wiele innych, które podkreślają znaczenie tych procesów w światowej gospodarce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10778 XII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 267-278, akty prawne s. 278.
Książka stanowi analizę wybranych zagadnień, które znacząco determinują funkcjonowanie światowego rynku kapitału, określają jego instytucjonalną architekturę, przesądzają o ponadnarodowym charakterze, czy też stanowią wyzwanie dla teoretyków i praktyków wytyczających ramy funkcjonowania zglobalizowanej gospodarki światowej. Powyższa problematyka zyskała jeszcze na znaczeniu w obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się w połowie 2007 roku, uwypuklając rolę światowego rynku kapitału jako kanału rozprzestrzeniania się kryzysu w sferze finansowej i transmisji jego skutków na realną sferę gospodarek na całym świecie. Dla oddania istoty poruszanego problemu w treści poszczególnych rozdziałów publikacji znaleźć można liczne odwołania do teorii ekonomii i regulacji prawnych, które wpływają na uwarunkowania funkcjonowania światowego rynku kapitału, przedstawione są też obszerne długookresowe analizy danych statystycznych, ilustrujących dotychczasowy rozwój rynku (bądź jego segmentów), a także prognozy na przyszłość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12870 VIII.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13973 VIII.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Zagadnienia z zakresu wzrostu gospodarczego i finansów międzynarodowych zajmują od lat ważne miejsce w pracach naukowo-badawczych. Prezentowana książka składa się z kilkunastu opracowań, z których każde stanowi próbę wniesienia wkładu w rozwój badań dotyczących teorii i polityki wzrostu gospodarczego oraz teorii i polityki kształtowania szeroko rozumianych finansów międzynarodowych. Przedmiotowe opracowania składają się na trzy części. W części pierwszej znajdują się opracowania, których autorzy przedstawiają podstawowe zagadnienia wzrostu gospodarczego w warunkach współczesnej gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i skutków zjawisk kryzysowych. Podejmowany jest tu również temat działalności inwencyjno-innowacyjnej krajów i przedsiębiorstw oraz problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski, Chin i Federacji Rosyjskiej. Część druga prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów UE, rozwój światowych walut rezerwowych, ewolucje reżimów kursowych, dylematy kształtowania budżetu UE oraz teoretyczne i praktyczne aspekty wpływu opodatkowania kapitału na rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Część trzecia stanowi uzupełnienie drugiej , uzwględnia przede wszystkim doświadczenia w tym zakresie krajów UE z Polską na czele.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11334 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12508 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 481-494. Indeks.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można dowiedzieć się z niego, jakie są rodzaje polityki handlowej oraz jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji, kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze, problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, globalizację stosunków międzynarodowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11933 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11932 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.9087 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10708 XI.4 [Czytelnia C], 10707 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again