Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(16)
Author
Anisimowicz Barbara
(1)
Bandura Ewa
(1)
Bogdanowicz Katarzyna
(1)
Chodkiewicz Halina
(1)
Chodkiewicz Halina (1950- )
(1)
Ciesielska-Musameh Róża
(1)
Dakowska Maria (1950- )
(1)
Dybiec-Gajer Joanna
(1)
Dąbrowska Izabela
(1)
Florczak Jacek
(1)
Gajewska Elżbieta
(1)
Guziuk-Świca Barbara
(1)
Gębal Przemysław (1972- )
(1)
Jaroszewska Anna (germanistka)
(1)
Jastrzębska Elżbieta
(1)
Komorowska Hanna (1946- )
(1)
Lankiewicz Hadrian Aleksander
(1)
Lewicki Roman (1953- )
(1)
Pamuła-Behrens Małgorzata
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Piotrowska Maria
(1)
Przechodzka Grażyna
(1)
Ruszkiewicz Dominika
(1)
Róg Tomasz (filolog)
(1)
Sitter Hanna
(1)
Sowa Katarzyna
(1)
Stypińska Małgorzata
(1)
Szczepaniak-Kozak Anna
(1)
Wąsikiewicz-Firlej Emilia
(1)
Zatoń Kalina (1992- )
(1)
Žigalova Mariâ Petrovna (1951- )
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
English
(1)
Audience Group
B1 (poziom biegłości językowej)
(1)
B2 (poziom biegłości językowej)
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
JĘZYKI
(9)
Nauczanie języków obcych
(4)
NAUCZANIE
(2)
UCZENIE SIĘ
(2)
CZYTANIE
(1)
Czytanie
(1)
DYSLEKSJA i DYSGRAFIA
(1)
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA
(1)
JĘZYK FRANCUSKI
(1)
JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE
(1)
Język ojczysty
(1)
Język polski jako obcy
(1)
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
(1)
KULTURA
(1)
Kreatywność
(1)
NIEPOWODZENIA SZKOLNE
(1)
Pisanie
(1)
UCZNIOWIE
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
NIEMCY
(1)
POLSKA
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
(1)
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Monografia
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
PORADNIKI dla NAUCZYCIELI
(1)
PORADNIKI dla RODZICÓW
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Językoznawstwo
(5)
16 results Filter
Book
In basket
Książka zawiera autorską koncepcję dydaktyki języków obcych jako nauki: a) względnie autonomicznej, tzn. określającej swój przedmiot badań według własnych priorytetów, b) empirycznej, czyli docierającej do rzeczywistych procesów użycia języka jako komunikacji językowej, oraz, przede wszystkim, c) humanistycznej, stawiającej w centrum swojego zainteresowania osobę ucznia jako podmiot procesów użycia i uczenia się języka. Czytelnik znajdzie w książce uzasadnienie, dlaczego tylko tak rozumiana dyscyplina naukowa może mieć szanse na generowanie wiedzy praktycznie użytecznej, to znaczy aplikacji będących podstawą nowoczesnego i profesjonalnego nauczania języków obcych, zwłaszcza angielskiego, w skali masowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18000.XXIV.14 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17999.XXIV.14 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 243-256. Indeks.
"Dysleksja a nauczanie języków obcych" (...) jest najlepszą książką poświęconą problematyce dysleksji, skierowaną do szerszego grona odbiorców, na tle innych pozycji ukazujących się na polskim rynku w ostatnich latach. (...) Prezentuje ona wysoki poziom merytoryczny i formalny, posiada też walory literackie - jest świetnie napisana i czyta się ją z przyjemnością i zainteresowaniem. Stanowi użyteczne dla szerokiego grona kompendium wiedzy i wskazówek praktycznych dotyczących nauczania (ale nie tylko) w dysleksji." (prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13087.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z II konf. naukowo-metodycznej, 28 września 2012 r., Biała Podlaska.
Bibliogr. przy ref.
Artykuły zebrane w książce poświęcone są problematyce budowania wiedzy, rozwijania kompetencji językowej komunikacyjnej oraz promowania postaw otwartości i samodzielności w procesie kształcenia studentów kierunków neofilologicznych w zakresie różnych specjalności i specjalizacji. Artykuły są próbą poszukiwania odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez współczesnych nauczycieli akademickich, którzy stają przed wyzwaniem prowadzenia nowoczesnego kształcenia neofilologicznego za pozimie XXI wieku.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.16192 [Magazyn 1], P.16191 [Magazyn 1], P.16190 [Magazyn 1], P.16189 [Magazyn 1], P.16188 [Magazyn 1], P.16187 [Magazyn 1], P.16186 [Magazyn 1], P.16185 [Magazyn 1], P.16184 [Magazyn 1], P.16183 [Magazyn 1], P.16182 [Magazyn 1], P.16181 [Magazyn 1], P.16180 [Magazyn 1], P.16179 [Magazyn 1], P.16178 [Magazyn 1], P.16177 [Magazyn 1], P.16176 [Magazyn 1], P.16175 [Magazyn 1], P.16174 [Magazyn 1], P.16173 [Magazyn 1], P.16172 [Magazyn 1], P.16171 [Magazyn 1], P.16170 [Magazyn 1], P.16169 [Magazyn 1], P.16168 [Magazyn 1], P.16167 [Magazyn 1], P.16166 [Magazyn 1], P.16165 [Magazyn 1], P.16164 [Magazyn 1], P.16163 [Magazyn 1], P.12993 [Magazyn 1] (31 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12992.XXIV.14 [Wypożyczalnia A], P.12991.XXIV.14 [Wypożyczalnia A] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14123.XXIV.14 [Czytelnia A], 14122.XXIV.14 [Czytelnia A] (2 egz.)
Book
CD
In basket
Koniec tekstu na stronie 3. okładki.
Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii gramatycznych, które wraz z systematycznym bogaceniem leksyki składają się na kompetencję językową, gramatyczno-leksykalną. Odpowiedni dobór tekstów nacechowanych kulturowo zapewnia podniesienie kompetencji socjokulturowych u studentów uczących się z podręcznika Z polskim w świat. Wiedzę w tym zakresie student uzyska również z komentarzy objaśniających językowe normy zachowań w typowych sytuacjach społecznych. Normy są wyjaśnione jako pochodne kontekstu i roli komunikacyjnej. Autorki nie pominęły nawet (jakże ważnej w budowaniu relacji międzyludzkich) sfery komunikacji niewerbalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17600.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 432-460.
Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. W swojej koncepcji odnosi się do refleksyjnych nurtów kształcenia nauczycieli języków obcych, oferując użytkownikom publikacji osobiste doświadczanie na sobie współczesnych trendów i koncepcji glottodydaktycznych. Zamieszczone w tomie studia przypadków i zadania odnoszą się do nauczania poszczególnych języków obcych, traktowanych jako element jednego ogólnego kształcenia językowego. Zawartość książki skorelowana jest z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli. Odnosi się do treści skupionych w ramach ogólnej dydaktyki językowej i pedagogiki, które realizowane są na wszystkich specjalizacjach nauczycielskich prowadzonych w ramach neofilologii (anglistyk, germanistyk, romanistyk, iberystyk, italianistyk, rusycystyk), lingwistyk stosowanych i glottodydaktyki polonistycznej. Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki, zwracając uwagę na perspektywy i kierunki jej dalszego rozwoju. Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języków obcych. Jej użytkownikami stają się tym samym studiujący specjalizacje nauczycielskie zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i kwalifikacyjnych podyplomowych w ramach wszystkich języków obcych obecnych w polskim systemie edukacyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18759.V.8 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18758.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
E-book
In basket
Tyt. z ekranu tyt.
Zaletą tej rozprawy jest bardzo dobre, syntetyczne i kompetentne osadzenie jej we współczesnych pedagogiach, które uzasadniają inne podejście do kształcenia językowego. Autorka bardzo dobrze łączy klasyków rodzimej glottodydaktyki z najnowszymi badaniami i teoriami francuskich pedagogów. Jest to niewątpliwie godna uwagi i szerokiego upowszechnienia w środowisku oświatowym (szkolnym i pozaszkolnym) oraz akademickim oferta kształcenia innowacyjnego i partycypacyjnego, konstruktywistycznego, które odchodzi od kształcenia adaptacyjnego, sprzyjając większej efektywności w realizacji zakładanych przez nauczycieli lub uczących się (studiujących) celów. [...] Książka E. Jastrzębskiej spełni także rolę bardzo dobrze napisanego podręcznika, dzięki bogactwu treści, interesującej formie przekazu, w tym zilustrowaniu czy syntetycznym porównywaniu. (fragment recenzji wydawniczej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia A
Brak informacji o dostępności: sygn. E.3.XXIV.14
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 639.)
ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Bibliogr. s. 282-297.
Praca wybiega poza obszar ściśle glottodydaktyczny, odnosi się do aspektów psychologicznych (rozwój poznawczy i językowy dziecka) i pedagogicznych (odniesienie do sytuacji uczenia ogólnego, środowiska domowego itp.), co czyni z niej świetne kompendium wiedzy dla przyszłych nauczycieli, nauczycieli już praktykujących, rodziców, wreszcie badaczy zajmujących się nabywaniem i rozwijaniem umiejętności czytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16102.V.8 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16101.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Rozprawa o sugestopedii - jednej z alternatywnych metod uczenia się języków obcych, w aspektach dydaktycznym i metodycznym oraz na tle wybranych tradycyjnych i innych metod alternatywnych. Sugestopedia jest całościową koncepcją uczenia się języka obcego, uwzględniającą psychologiczne procesy powstawania kompetencji komunikatywnej. Kładzie nacisk na emocjonalną i kreatywną stronę psychiki, wzmacniającą motywację i wspomagającą proces nauki, traktowanej jako część rozwoju duchowego człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1357.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)
Bibliogr. s. 399-407.
Niniejsza praca jest poświęcona przełożeniu zdobyczy lingwistyki na potrzeby glottodydaktyki. Wprowadzenie wiedzy o języku do nauki języka obcego ma na celu optymalizację procesu jego nauczania / uczenia się. Samo wykorzystanie językoznawstwa w glottodydaktyce ma charakter pośredni i bezpśredni, co odzwierciedla podział pracy. Jej jedna część kładzie nacisk na językoznawcze własności procesu nauki języka obcego, które w opisach ukierunkowanych na aspekty dydaktyczne mogą być uwypuklane w sposób niewystarczający. Druga część pokazuje, jak wykorzystać wybrane narzędzia językoznawcze, przekształcając je w konkretne techniki nauczania w ramach tzw. kognitywno-językoznawczej metody nauki języka obcego (MCL). Jej zastosowanie ilustrują przykłady nauczania języka francuskiego na poziomie zaawansowanym, ukierunkowane na kształcenie tych aspektów, które mogą sprawiać Polakowi najwięcej kłopotów. Cała praca podkreśla nie tylko ważną rolę wiedzy o języku w nauce języka obcego, ale także podaje konkretne sposoby jej wykorzystania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11404 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12617.I.5 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
(Wokół Kompetencji)
Bibliogr. przy pracach.
"Ukazanie się kolejnego wyczerpującego opracowania na temat autonomii jest cennym wkładem do dyskusji o teraźniejszości i przyszłości dydaktyki języków obcych w naszym kraju na różnych poziomach biegłości i w różnych grupach wiekowych - od nauczania wczesnoszkolnego po szkoły wyższe, w tym filologie obce. (...) Artykuły włączone do zbioru wnoszą wiele nowych treści w postaci nie tylko dalszych przemyśleń na temat konieczności zreformowania zasad organizacji procesu dydaktycznego oraz nowocześniejszego zdefiniowania ról pełnionych przez uczniów i pedagogów, lecz także w formie interesujących doniesień badawczych, nierzadko odwołujących się do zupełnie nowych możliwości stwarzanych przez współczesną technologię edukacyjną i nieskrępowany obieg informacji." (prof. dr hab. Jan Majer)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13518.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 211-224.
Niniejsza monografia z dziedziny językoznawstwa stosowanego omawia zagadnienie kreatywności w odniesieniu do dydaktyki języków obcych. Kreatywność, rozumiana jako pomysły nowe, oryginalne i użyteczne, rozpatrywana jest z perspektywy kompetencji nauczycielskich, dyspozycji uczniowskich oraz właściwości samego języka. Podstawowym założeniem prezentowanym w tej publikacji jest uznanie, że kreatywność jest cechą, którą można rozwijać, i która może wspierać proces nauki języka obcego. Autor dowodzi, że stymulowanie twórczego myślenia uczniów i nauczycieli nie musi wiązać się z wybitnymi odkryciami, ale że możliwe jest bycie kreatywnym w codziennych, rutynowych czynnościach związanych z nauką języka obcego. Przykładem na to jak rozwijać uczniowską kreatywność jest zaprezentowany w tej książce autorski model treningu kreatywności na lekcji języka obcego. Zgromadzone w tej książce informacje dowodzą, że taki trening jest możliwy już od pierwszych etapów edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18898.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
(Język a Komunikacja 13)
Bibliogr. s. 315-329. Indeks.
Książka traktuje o niezwykle aktualnej problematyce pośrednictwa interkulturowego w dydaktyce językowej. Autorka (Ewa Bandura) wyczerpująco i wszechstronnie podchodzi do definicji kultury, zjawiska kompetencji i mediacji interkulturowej, podając uwarunkowania instytucjonalne i programowe oraz opierając się na ważnych dokumentach miedzynarodowej polityki edukacyjnej. Nowe tendencje w nauczaniu kultury pokazane są na podstawie przeprowadzonych badań i ilustrowane wynikami ankiet. Kluczowa posta nauczyciela jako mediatora interkulturowego w dydaktyce językowej osadzona jest w realiach polskich, chociaż książka daje szersze, panoramiczne spojrzenie na omawiane zagadnienia. Obok części teoretycznej, część empiryczna zawiera bogaty materiał praktycznych sugestii i rozwiązań dydaktycznych w przygotowaniu uczniów języka obcego do komunikacji interkulturowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13208.V.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych pracach.
"Niniejsza monografia pokazuje, że interkulturowość na stałe zagościła w dydaktyce języków obcych na różnych poziomach nauczania. Celem tej monografii jest przede wszystkim podzielenie się praktycznymi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi dydaktyki języków obcych oraz odniesienie się do najnowszych trebdów w szeroko rozumianym językoznawstwie stosowanym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień interkulturowości, kreatywności i refleksyjności." (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13522.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie, netografie przy pracach.
This volume is intended for educationists and L1/L2 classroom teachers interested in developing and implementing literacy skills at different stages of the schooling system so as to satisfy primary, secondary and tertiary learners needs and curricular environments. Niniejszy tom jest przeznaczony dla pedagogów i nauczycieli praktyków nauczających języka rodzimego i drugiego (obcego), zainteresowanych kształceniem umiejętności czytania i pisania na różnych etapach systemu szkolnego w celu zaspokojenia potrzeb uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz wymogów realizowanych programów. Этот том предназначен для преподавателей и педагогов-практиков, обучающих родному и второму (иностранному) языкам, которые заинтересованы в развитии навыков чтения и письма на различных этапах школьной системы с целью удовлетворения потребностей учащихся начальных, средних и высших учебных заведений, а также требований реализуемых программ.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.18076 [Magazyn 1], P.18075 [Magazyn 1], P.18074 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19819.XXIV.14 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19818.XXIV.14 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Językowa Dzisiaj. Podręcznik akademicki)
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsza publikacja jest znakomitym podręcznikiem dla studentów kierunków filologicznych oraz wsparciem dla nauczycieli języków obych. Ukazuje cele programowe kształcenia językowego od strony ucznia, określa cechy istotne w pewnych grupach wieku i zaawansowania uczniów, wskazuje typowe uczniowskie trudności i omawia praktyczne sposoby, w jakie nauczyciel może je pokonać. W kolejnych rozdziałach podręcznika autorzy omawiają: nowoczesne cele nauczania języka obcego, wymagania nowej podstawy programowej, europejską politykę językową, rozwijanie kompetencji interkulturowych, umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, problemy specyficzne dla poszczególnych grup uczących się języka obcego, trudności, z którymi borykają się uczniowie oraz sposoby identyfikowania trudności ucznia i wspierania go w ich pokonywaniu. Podręcznik uwzględnia również obecną sytuację w szkolnictwie i na rynku usług edukacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11412.V.8 [Wypożyczalnia A], P.11411.V.8 [Wypożyczalnia A] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12625.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 131-135.
Podstawowym zadaniem publikacji jest wzbogacenie i urozmaicenie warsztatu początkującego nauczyciela poprzez dostarczenie mu narzędzi, czyli technik, jakie może wykorzystać w planowaniu pracy lekcyjnej. W celu łatwiejszego korzystania z zebranych propozycji zostały one podzielone według przyświecających im celów. Poszczególne rozdziały przybliżają organizację jednostki dydaktycznej, jak również zajęć poświęconych podsystemom językowym oraz rozwijaniu sprawności. Rozpoczynające je ogólne zalecenia są jedynie hasłowym przypomnieniem zagadnień wnikliwie rozwiniętych w wielu innych publikacjach. Następujące po nich omówienie faz pracy nad danym zagadnieniem ma za zadanie ukierunkować i usystematyzować planowanie działań dydaktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12752.V.8 [Wypożyczalnia A] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13840.V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again