Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(2)
Czytelnie
(5)
Author
Adamik Anna
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Janus Agnieszka
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Mieszkowski Krzysztof (gospodarka)
(1)
Moszyński Michał
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Piech Krzysztof (ekonomia)
(1)
Wawrzyniak Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
INNOWACJE
(2)
KONKURENCJA
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
(2)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 127-129, netogr. s. 131-132.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie problematyki organizacji współdziałania przedsiębiorstw zarówno w sensie kooperacyjnym jak i koncentracyjnym. Praca ze względu na rozległość tematyki nie stanowi kompendium wiedzy, a jedynie wprowadzenie do studiowania tej problematyki i wskazuje stosowne źródła. Poruszane zagadnienia to: formy organizacyjne sieciowych powiązań przedsiębiorstw, inicjatywy klastrowe i klastry, organizacja aliansów strategicznych, fuzji i przejęć, wybrane aspekty organizacyjne przedsięwzięć joint venture, grup kapitałowych i holdingów oraz finansowanie rozwoju sieciowych powiązań przedsiębiorstw ze środków europejskich. Książka przedstawia również przykłady wybranych powiązań przedsiębiorstw w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13519 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie o drogę, jaką obierają organizacje, głównie przedsiębiorstwa, chcące w świadomy sposób tworzyć przewagi konkurencyjne i rynkowe. Pierwsza część monografii, składająca się z pięciu rozdziałów, podejmuje problematykę znaczenia informacji, wiedzy oraz jakości kapitału ludzkiego dla budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Druga część monografii, na którą składają się cztery rozdziały, koncentruje się na kwestiach szeroko ujmowanej innowacyjności organizacyjnej i procesowej przedsiębiorstwa. Trzecia "sześciorozdziałowa" część monografii poświęcona została tworzeniu efektywnych kanałów dystrybucji w strategii kreowania i zdobywania nowych nisz rynkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14049 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14920 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Jednym z głównych wniosków płynących z niniejszej książki jest wielopłaszczyznowe powiązanie pomiędzy rozwojem opartym na nauce i technologiach a kapitałem ludzkim. Przy zbyt niskim poziomie zasobów wiedzy nie udaje się zwiększyć innowacyjności, a zatem stymulować konkurencyjność i rozwój zarówno regionalny, jak i całego kraju. Autorzy niniejszej książki podkreślali, że dla rozwoju (również regionalnego) niezbędna jest konkurencyjność. Ta zaś zależy od: kapitału intelektualnego, sprawności przedsiębiorstw, rozwoju technologicznego i sprawności funkcjonowania państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13259 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja jako jedna z pierwszych łączy trzy wątki kluczowe dla rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw i regionu ich funkcjonowania: specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę międzyorganizacyjną i regionalną płaszczyznę działania. Praca zawiera zarówno solidną podbudowę teoretyczną, jak i odniesienia do praktyki regionalnej, a także szczegółowe wyniki dedykowanych pracy badań empirycznych. Przeprowadzone czynności badawcze i sformułowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje poszerzają wiedzę czytelnika zarówno o możliwościach kształtowania konkurencyjności regionów, jak i rozwijających się na ich obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Istotne jest także, iż zwracają uwagę na kluczową rolę nawiązywania więzi współpracy międzyorganizacyjnej, a nawet publiczno-prawnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12118 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12117 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13246 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-183.
"Problematyka prawnych aspektów budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw koncentruje się na kluczowych, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, zagadnieniach, dotyczących zewnętrznych innowacji organizacyjnych, takich jak budowa sieci kooperacyjnych. Punktem wyjścia podejmowanych rozważań jest założenie, że współcześnie właśnie poprzez budowanie różnorodnych powiązań między przedsiębiorstwami, następuje podniesienie aktywności i skuteczności, a także zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych." (z Wprowadzenia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13525 X.1.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again