Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(2)
Czytelnie
(9)
Author
Widera-Wysoczańska Agnieszka
(2)
Bargiel-Matusiewicz Kamilla
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Iniewicz Grzegorz
(1)
Kowalewska-Borys Ewa
(1)
Kuczyńska Alicja
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mijas Magdalena
(1)
Pisula Ewa
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(1)
Walewska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
PRZEMOC
(2)
PRZEMOC w RODZINIE
(2)
CHORZY PRZEWLEKLE
(1)
DZIECKO SEKSUALNIE WYKORZYSTYWANE
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
PEDOFILIA
(1)
PRZESTĘPSTWO PRZECIW WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI
(1)
PRZESTĘPSTWO PRZECIW WOLNOŚCI SEKSUALNEJ i OBYCZAJNOŚCI
(1)
REHABILITACJA (med.)
(1)
SEKSUOLOGIA
(1)
STRES POURAZOWY
(1)
ŻYCIE SEKSUALNE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PORADNIKI
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11413 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 311-320.
Opracowanie poświęcone jest bardzo trudnemu tematowi przemocy seksualnej wobec dziecka w rodzinie. Książka odpowiada na wiele pytań dotyczących rozpoznania nadużyć seksualnych wobec dziecka, umożliwia podjęcie głębszej refleksji nad określeniem rozmiarów i przyczyn tego zjawiska oraz nad opracowaniem przejrzystych procedur postępowania w stosunku do sprawców przestępstw i w stosunku do ofiar. Celem pierwszej części książki jest przedstawienie konktekstu teoretycznego dla problematyki dziecka wykorzystywanego seksualnie w świetle pedagogiki, kryminologii, patologii społecznej oraz kodyfikacji prawnej. Druga część opracowania zawiera analizę działalności przestępczej jednostek na tle ich biografii oraz analizę przebiegu zachowań przestępczych. Ostatnia część opracowania poświęcona jest rozważaniom na temat kary wymierzonej badanym przestępcom oraz możliwościom ich resocjalizacji. Uzyskane wyniki badań potwierdziły występowanie aktów kazirodczych i czynów lubieżnych w rodzinie, środowisku sąsiedzkim i lokalnym, ale także potwierdziły brak profesjonalnej opieki i pomocy psychoterapeutycznej wobec ofiar i sprawców przestępstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12633 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja.)
Bibliogr. s. 206-213. Indeksy.
Podręcznik prezentuje analizę nowoczesnego podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą. Autor omawia w nim: genezę agresji seksualnej; strategie oddziaływań psychokorekcyjnych oraz resocjalizacji przestępców seksualnych; metody oceny niebezpieczeństwa powrotności do przestępstw seksualnych; sposoby zabezpieczenia społeczności lokalnych przed osobami powracającymi z zakładów resocjalizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14777 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15515 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane materiały z konf.: "Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii", 19-20 marca 2010 r., Kraków.
Bibliogr. przy ref.
Książka stanowi bardzo wartościowe opracowanie zarówno pod względem poznawczym jak i praktycznym. W sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny analizuje ono, poszerza i uzupełnia obraz współczesnej wiedzy na temat życia seksualnego człowieka. Z oczywistych względów ma charakter wyboru problemów czy też zagadnień odnoszących się do seksualności. W niczym nie obniża to jednak wartości całej książki. Wybór jakiego dokonali Redaktorzy jest konsekwentny i przemyślany, uwzględnia bowiem aktualne kierunki defloracji badawczej w obszarze życia seksualnego człowieka. Warto w tym miejscu podkreślić iż w polskiej rzeczywistości wydawniczej książka ma niemal unikalny charakter. Odczuwamy bowiem dotkliwy brak szerszych i wieloaspektowych opracowań na temat seksualności. Praca będzie pomocą i wsparciem zarówno dla tych czytelników którzy jedynie interesują się seksualnością, jak i dla osób zajmujących się nią profesjonalnie (sic!) w tym także planujących nowe przedsięwzięcia badawcze. Stanowić też może inspiracje do podejmowania dalszych poszukiwań naukowych dla badaczy, którzy zajmują się szeroko rozumianym życiem seksualnym człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12612 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. 4. okł.
Bibliogr. przy rozdz.
Książka porusza niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar jednostkowy, ale także społeczny. Publikacja omawia w szczególności: przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne, przemoc w rodzinie - aspekty psychologiczne, wybrane przestępstwa związane z problematyką przemocy w rodzinie, prawa ofiar przemocy w rodzinie z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przepisów kodeksu postępowania karnego z 1997 r., zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące przemocy, wzory wybranych pism procesowych w sprawach karnych z zakresu problematyki przemocy w rodzinie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12444 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13589 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza książka poświęcona jest typowi traumy relacyjnej (interpersonalnej), gdzie sprawcą traumatycznych doświadczeń jest osoba bliska lub znana. Książka składa się z 24 rozdziałów ujętych w siedem części, które koncentrują się wokół podmiotowych mechanizmów traumy, traumatycznych więzi w dzieciństwie, rodzin z problemem alkoholowym, wpływu traumy na rozwój uzależnień, przemocy seksulanej, sprawców przemocy interpersonalnej w domu i pracy oraz zagadnień związanych z procedurami prawnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13357 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12435 IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again