Form of Work
Książki
(40)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(38)
available
(19)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(18)
Czytelnie
(39)
Author
Kaczmarek Jacek
(2)
Kowalski Arkadiusz Michał
(2)
Oleksiuk Adam
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Włodarczyk Bogdan
(2)
Adamik Anna
(1)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Bal-Woźniak Teresa
(1)
Boguszewicz-Kreft Monika
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Bokajło Wiesław (1946- )
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Brodzicki Tomasz
(1)
Czernek Katarzyna
(1)
Foltys Joachim
(1)
Godlewski Grzegorz
(1)
Golińska-Pieszyńska Małgorzata
(1)
Gorynia Marian (1956- )
(1)
Gąsiorowska Elżbieta (nauki ekonomiczne)
(1)
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Hawrysz Liliana
(1)
Hejduk Irena
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Jasiński Bartosz
(1)
Kaźmierski Jan (zarządzanie)
(1)
Kiełtyka Leszek (1953- )
(1)
Klimiuk Zbigniew
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Kuczewska Joanna
(1)
L'uboš Elexa
(1)
Lesáková L'ubica (1949- )
(1)
Maj Jolanta (nauki ekonomiczne)
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Matejun Marek
(1)
Maćkowska Renata
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Mijal Anna
(1)
Mikołajewicz Zbigniew (1934- )
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Niemczyk Jerzy
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Nowińska-Łaźniewska Ewa
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Owczarek Konstanty
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Perenc Józef (1945- )
(1)
Pierścionek Zdzisław
(1)
Pietrzak Michał (nauki ekonomiczne)
(1)
Polcyn Jan (ekonomia)
(1)
Rosa Grażyna (1968- )
(1)
Rozkwitalska Małgorzata
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Sieńko-Kułakowska Emilia Barbara
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Stańczyk-Hugiet Ewa
(1)
Tomik Rajmund
(1)
Wawrzyniak Adam
(1)
Weresa Marzenna
(1)
Wojnicka-Sycz Elżbieta
(1)
Wolanin-Jarosz Elżbieta
(1)
Zalech Mirosław
(1)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(39)
English
(1)
Subject
INNOWACJE
(10)
KLASTRY (ekon.)
(6)
TURYSTYKA
(6)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(4)
ROZWÓJ REGIONALNY
(4)
POLITYKA REGIONALNA
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
USŁUGI
(2)
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(2)
ANALIZA STRATEGICZNA
(1)
Badania ewaluacyjne
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
GOSPODARKA REGIONALNA
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
Innowacje
(1)
KAPITAŁ SPOŁECZNY
(1)
KOMUNIKOWANIE MARKETINGOWE
(1)
KONKURENCJA
(1)
KONSUMENCI (ekon.)
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(1)
MARKETING TERYTORIALNY
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(1)
Metodologia
(1)
NAUKA
(1)
PRODUKCJA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
PUBLIC RELATIONS
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
ROLNICTWO
(1)
SAMORZĄD GMINNY
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
SZKOLNICTWO
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
WIEŚ
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-
(4)
2001-0
(3)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
POLSKA
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
ŁÓDZKIE, województwo (od 1999)
(1)
ŚLĄSKIE, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
40 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 264-279.
Koncepcja klastra, przestrzennie skoncentrowanego skupiska przedsiębiorstw i instytucji z powiązanych sektorów gospodarczych, zyskała w przeciągu ostatnich 20 lat duże znaczenie zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej. Monografia składa się z trzech części. Część I jest wprowadzeniem do koncepcji klastra oraz polityki klastrowej. Część II monografii ma charakter ścisle analityczny - obejmuje identyfikację (mapowanie) klastrów oraz identyfikacje wybranych efektów zewnętrznych ich istnienia. Część III poświęcona jest klastrom i inicjatywom klastrowym w Polsce, zawiera szereg ciekawych studiów przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14065 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 193-202.
Celem książki jest przedstawienie koncepcji klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas wykorzystywanych metod ich ewaluacji. Problem ewaluacji klastrów można postrzegać z różnych perspektyw. Po pierwsze, ewaluacja może dotyczyć zasad i sposobu funkcjonowania klastra na tle jego otoczenia lub w porównaniu do innych klastrów o podobnym profilu działania. Po drugie, tak rozumianą ewaluację można rozszerzyć o podejście dynamiczne, poddając ocenie nie tylko aktualny stan rozwoju klastra, ale także jego zmiany w określonym przedziale czasowym. Po trzecie, ewaluacji można poddać poszczególne elementy klastra, czy procesy w nim zachodzące. Ewaluacja może dotyczyć na przykład działań interesariuszy klastra, powiązań między członkami klastra oraz ich interakcji z otoczeniem, przepływów zasobów materialnych i wiedzy w obrębie klastra oraz między klastrem a otoczeniem, sposobu zarządzania klasterem itd. Wszystkie te aspekty można oceniać zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Po czwarte, ocenie może też podlegać poziom umiędzynarodowienia klastrów i jego zmiany w czasie oraz korzyści i koszty internacjonalizacji. Po piąte, przedmiotem ewaluacji może być również skuteczność polityki gospodarczej (prowadzonej na szczeblu narodowym, regionalnym czy lokalnym) skierowanej do klastrów lub szerzej - całej polityki innowacyjnej. Ocenie poddawane mogą być zarówno cele, jak i narzędzia polityki klastrowej, jako cały system bądź pojedyncze jego elementy, tj. odrębnie poszczególne cele i narzędzia. Ewaluacja celów polityki klastrowej polega na określeniu, czy odpowiadają one na bariery rozwoju klastra, zaś narzędzia ewaluowane są pod kątem ich skuteczności. Po szóste, ewaluacja może odnosić się do poszczególnych programów wdrażanych w ramach polityki klastrowej i realizowanych w danym klastrze. Po siódme, ocenie może również podlegać wpływ klastra na gospodarkę regionu i kraju, przy czym zwykle tego typu ewaluacja dokonywana jest w perspektywie średnio-, a nawet długookresowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17572 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 242-266.
W książce zostały przedstawione instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności. Autorka skupiła uwagę na relacjach pomiędzy innowacyjnością a rozwojem podmiotów działających w ramach porterowskiego klastra. Pokazała też międzynarodową pozycję Polski według europejskiego rankingu innowacyjności i wieloaspektowy charakter innowacyjnośći. Ważną część książki stanowi analiza i ocena wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na zachowania innowacyjne podmiotów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12087 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13195 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 440.)
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Wartością dodaną publikacji jest jej interdyscyplinarny wymiar, umożliwiający przedstawienie wielu interesujących aspektów w obszarze współczesnych wyzwań dla zarządzania biznesowego i publicznego. W swoich rozważaniach autorzy uwzględnili zarówno środowisko realne, w tradycyjnym rozumieniu przestrzeni prowadzenia działalności gospodarczej, jak i środowiska cyfrowego, tworzącego przestrzeń wirtualną, umożliwiającą zastosowanie wspomnianych już wcześniej koncepcji zarządzania bazujących na chmurze. Prezentowana w opracowaniu tematyka ma również inny punkt styku, mianowicie dążenie do rozwoju kapitału innowacyjnego, poprzez wsparcie m.in. obszarów zarządzania kapitałem ludzkim, rozwojem produktu, rynkiem czy technologią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16992 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem publikacji jest przedstawienie poglądów i wieloaspektowych badań związanych z turystyką aktywną. Książka składa się z części: pierwsza opisuje motywy uprawiania turystyki aktywnej. Część druga przedstawia ekologiczne uwarunkowania turystyki aktywnej. Część trzecia dotyczy ekonomicznych aspektów turystyki aktywnej. Część czwarta przedstawia niekonwencjonalne formy spędzania czasu wolnego jako pretekst aktywności turystycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16942 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 14)
Bibliogr. s. 239-260.
Celem monografii jest identyfikacja czynników determinujących współpracę wewnątrz- i międzysektorową (publiczną, prywatną i publiczno-prywatną) w regionie turystycznym oraz przedstawienie, w jaki sposób mogą one oddziaływać na tę współpracę. By osiągnąć ten cel przedstawiono motywy, cele i korzyści współpracy oraz scharakteryzowano formy kooperacji w polskich regionach turystycznych. Dokonano także systematyki teorii dotyczących współpracy. Zidentyfikowane uwarunkowania kooperacji podzielono na gospodarcze, społeczno-kulturowe, demograficzne, prawne i przestrzenne. Pogłębione, jakościowe badania empiryczne prowadzone były w pięciu beskidzkich gminach tworzących porozumienie "Beskidzka 5".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 13400 XX.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.12274 XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 137-143.
Książka ukazuje, czym jest atrakcyjność turystyczna regionu z punktu widzenia konsumenta. Przedstawia definicje i przedmiot atrakcyjności turystycznej, metody jej analizy, zasady klasyfikacji regionów turystycznych oraz ich charakterystykę w kontekście naturalnych i antropogenicznych zasobów Polski. Część druga zawiera rezultaty podjętych w tym zakresie badań. W ostatniej części zawarto teorię klasteringu jako nowoczesnej formy organizacyjnej podmiotów gospodarki rynkowej oraz propozycję modelu klastra działającego w przykładowym regionie geograficznym Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15104 XXI.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5984 [Magazyn 1], P.5983 [Magazyn 1], P.5982 [Magazyn 1], P.5981 [Magazyn 1], P.5980 [Magazyn 1], P.5979 [Magazyn 1], P.5978 [Magazyn 1], P.5977 [Magazyn 1], P.3053 [Magazyn 1], P.3052 [Magazyn 1], P.3051 [Magazyn 1], P.3050 [Magazyn 1], 7270 [Magazyn 2], 7269 [Magazyn 2], 4070 [Magazyn 2] (15 egz.)
Book
In basket
Turystyka stała się współcześnie niezwykle istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane z tej działalności są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Ze względu na skalę światowej gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych osób oraz złożoność procesów technicznych w transporcie i hotelarstwie można mówić o przemyśle turystycznym. W przemyśle tym jest wytwarzany produkt turystyczny, który powinien się stać przedmiotem zainteresowania konsumenta. W książce autorzy w interesujący sposób prezentują kluczowe zagadnienia związane z kreowaniem i organizacją produktu turystycznego, a także zarządzaniem nim. Odpowiadają między innymi na następujące pytania: co to jest produkt turystyczny i jak powstaje, kto jest jego twórcą i dla kogo jest przeznaczony, w jaki sposób kalkulować jego cenę, gdzie promować i sprzedawać produkt turystyczny, jakie badania marketingowe warto prowadzić, które strategie produktu turystycznego należy stosować.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9092 XX.5 [Wypożyczalnia B], P.9091 XX.5 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.9090 XX.5 [Czytelnia B], 10712 XX.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 326-350.
Książka podejmuje temat ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.Jest rzeczą powszechnie znaną, że kraje, które stwarzają korzystne warunki do wprowadzania innowacji, szybciej awansują na mapie gospodarczej świata. Podstawą konkurencji w XXI wieku jest bowiem nowa technologia produkcji, a nie wydajność parku maszynowego, jak było w minionych wiekach. Autor postawił sobie za cel identyfikację uwarunkowań i mechanizmów, mających wpływ na tworzenie innowacji. Proces innowacji jest dynamiczny - wiedza i wynalazki tworzone dziś powstają w oparciu o te, które powstały w przeszłości, a korzyści płynące z innowacji często zauważalne są dopiero po pewnym czasie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15103 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16006 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Politechnika Łódzka)
Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1918.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
Klastry przyczyniają się do wzmacniania gospodarki regionu oraz jego konkurencyjności. Pozwalają na lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki oraz źródeł jej innowacyjności i konkurencyjności. Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki klastrów w regionie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10678 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-196.
W książce przedstawiono rozważania dotyczące tego, w jakim stopniu obecnie pojmowany proces innowacji staje się coraz bardziej złożony - analizę przeprowadzono zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zebranych przykładów praktyk innowacyjnych w funkcjonujących organizacjach. W pracy zaproponowano sprzężone podejście do procesu innowacyjnego, uwzględniające w szczególności politykę wiedzy, ale też uwypuklające istotny wpływ na innowacyjność procesów związanych z psychologią społeczną, a idąc dalej - z mentalnymi zachowaniami jednostek w społeczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12177 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 391-407.
Monografia jest interesującym studium literaturowym oraz studium badawczym dotyczącym różnych aspektów teorii i praktyki struktur klastrowych. Całość stanowi kompendium wiedzy w tym zakresie. Podjęta w pracy tematyka posiada istotne znaczenie tak z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Autor zaprezentował bowiem bardzo szerokie spektrum teoretycznych i praktycznych aspektów kształtowania się, funkcjonowania i rozwoju regionalnych struktur klastrowych. Ma również istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki programowania i kreowania rozwoju regionalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13403 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14386 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 303-330.
Struktura monografii, złożonej z czterech rozdziałów, została podporządkowana realizacji głównego celu pracy, tj. przedstawieniu stanu rozwoju klastrów w Polsce i ocenie ich roli w zwiększaniu innowacyjności gospodarki. Rozdział pierwszy dotyczy teoretycznych podstaw koncepcji klastrów. Przedstawiono w nim aparat pojęciowy związany z przedmiotem pracy, tj. podstawowe definicje, pojęcia i klasyfikacje. W rozdziale drugim następuje ścisłe powiązanie tematyki klastrów z koncepcją innowacyjności gospodarki. Rozdział trzeci stanowi zastosowanie empiryczne omówionych wcześniej teorii w realiach polskiej gospodarki. Ocenie poddano poziom innowacyjności gospodarki polskiej, co stanowi tło dla rozważań na temat znaczenia klastrów w tym zakresie. W rozdziale czwartym podjęto temat polityki rozwoju gospodarczego opartej na klastrach. Przedstawiono w nim możliwości wykorzystania koncepcji klastrów jako narzędzia polityki gospodarczej, w szczególności w kontekście polityki innowacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12984 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14115 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 189-199.
Książka stanowi interesujące studium teoretyczne koncepcji inteligentnych specjalizacji, charakteryzujące koncepcję oraz jej podstawy teoretyczne. Pokazano teorie z zakresu polityki innowacji i regionalnej, na których bazuje pojęcie inteligentnych specjalizacji, a także jej powiązanie z rolą uniwersytetów i klastrów, jako lokomotyw/kluczowych elementów systemów innowacyjnych i regionalnych. W książce przedstawiono najnowsze podejścia do analizy klastrów, a także stopnia powiązania klastrów z inteligentnymi specjalizacjami. (prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14969 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15799 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W monografii opisano główne obszary problemowe istotne dla nowego paradygmatu ekonomii rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono też czynniki uznane za ważne w endogenicznych modelach wzrostu zarówno w ujęciu czasowym, jak i przestrzennym. Monografia obejmuje dwie zasadnicze części: problematykę społeczno-ekonomicznych uwarunkowań równoważenia rozwoju wsi (część 1) oraz znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich (część 2). Publikacja ma charakter zarówno teoretyczno-badawczy, jak i aplikacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10808 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Zakres przedstawionych w monografii zagadnień jest próbą wszechstronnego przeanalizowania form turystyki, które są lub mogą być uznawane za kontrowersyjne, a więc dyskusyjne, sporne, wywołujące niejednoznaczne lub rozbieżne opinie. Mogą być one inspiracją dla szerokiego grona specjalistów bowiem obejmują swoim zasięgiem: zachowania turystów, miejsca recepcji, formy turystyki, produkty turystyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
All copies are currently on loan: sygn. 16310 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka przedstawia podstawowe założenia, kierunki i instrumenty wspomagania oraz źródła finansowania rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. Praca składa się z czterech części, które dotyczą: determinantów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, założeń i wytycznych dla programów wspierania firm sektora MSP, wykorzystania instrumentów wspomagania rozwoju w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firm sektora MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12159 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W monografii zostały wyodrębnione dwie części obejmujące dziewięć rozdziałów W kolejnych rozdziałach zawarta jest analiza literatury przedmiotu, której rezultatem są sformułowane pytania badawcze oraz wyniki badań odnoszące się do określenia uwarunkowań innowacyjności organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji sieciowych, takich jak: klastry, sieci franczyzowe i organizacje wirtualne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15005 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15853 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Zarządzanie procesowe stanowi wyraz tzw. podejścia procesowego. Podstawą właściwie działającego przedsiębiorstwa jest podział na elementy, tak by ułatwić zrozumienie i opanowanie kluczowych elementów pracownikom. A co za tym idzie budować działania i więzi zespołowe, jak i organizacyjne. Do takowych elementów zaliczyć można proces wokół, którego buduje się pewnego rodzaju system relacji wewnątrzorganizacyjnych.Podejście procesowe zostało oparte na założeniu, które dotyczy optymalizacji działań, przy jednoczesnym względzie procesów. To właśnie dlatego proces jest naturalnym wyznacznikiem możliwości osiągnięcia wzrostu efektywności współczesnej organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12157 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again