Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(5)
Author
Bakalarski Krzysztof (public relations)
(1)
Bieńkowska Izabela
(1)
Frydrychowicz Stefan
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Haber Lesław Henryk (1943- )
(1)
Lankiewicz Hadrian Aleksander
(1)
Szczepaniak-Kozak Anna
(1)
Wąsikiewicz-Firlej Emilia
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA
(1)
JĘZYKI
(1)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(1)
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(1)
UCZNIOWIE o SPECJLANYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Subject: place
NIEMCY
(1)
POLSKA
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych / Krzysztof Bakalarski. - Warszawa : Difin, 2014. - 203, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 201-203.
Komunikacja społeczna w swych różnych obliczach kształtuje naszą cywilizację i kulturę, oddziałując na kształt i zasięg uznawanych norm, wzorców zachowań, idei. Nowe jej formy i technologie kreują inne niż dotąd sposoby naszego postępowania ľ indywidualnego i zbiorowego. Wydaje się, że mają one większe znaczenie w budowaniu oblicza współczesnych społeczeństw, niż wola i dążenia ludzi, czyniąc nas niewolnikami informacji, technicznych środków jej przekazu oraz niezależnych od naszej woli źródeł informacji. Do takiego oblicza rzeczywistości pewnie większość z nas zdążyła się przyzwyczaić. Jednak czy zastanawiamy się nad tym na ile komunikacja, stan kompetencji komunikacyjnych, rola jaką komunikacja odgrywa albo może odgrywać w życiu społecznym, powiązane są z dążeniem do tego, by lepsza była jego jakość? By lepiej, bogaciej żyć? Co może łączyć komunikację z procesami rozwoju? Dlaczego rozwój miałby w jakikolwiek sposób wiązać się ze sposobami komunikowania się ludzi? Czy od rozmawiania, informowania, nauczania, przekonywania może przybywać bogactwa? To niektóre z pytań jakie stawia w tej publikacji jej Autor. Poszukując na nie odpowiedzi prowadzi Czytelnika w świat dialogu i jego uwarunkowań politycznych, edukacyjnych i społecznych istniejących w naszym kraju. Podpowiada również, jak kształtować nasze osobiste kompetencje komunikacyjne, by dobrze z nich korzystać dla pożytku własnego i ogółu. Poznajemy też sprawczą moc kreatywnego myślenia wspólnot ludzkich oraz warunki pozwalające na pojawienie się twórczej wartości kapitału społecznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13647 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13646 III.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14665 III.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Bibliogr. s. 177-183.
Celem niniejszej monografii jest ukazanie znaczenia komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu pracownikami. Rola komunikacji interpersonalnej będzie rozpatrywana głównie pod kątem zwiększenia efektywności działań menedżerskich. Zasadniczą tezą przyjętą w pracy jest wskazanie na ścisłą zależność między kompetencjami komunikacyjnymi menedżera a jego zdolnością do efektywnego zarządzania pracownikami. W prezentowanej monografii wykorzystano niektóre wyniki własnych rozważań teoretycznych autora i badań empirycznych prowadzonych nad komunikacją interpersonalną, zarządzaniem i rozwojem człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11293 III.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12416 III.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych pracach.
"Niniejsza monografia pokazuje, że interkulturowość na stałe zagościła w dydaktyce języków obcych na różnych poziomach nauczania. Celem tej monografii jest przede wszystkim podzielenie się praktycznymi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi dydaktyki języków obcych oraz odniesienie się do najnowszych trebdów w szeroko rozumianym językoznawstwie stosowanym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień interkulturowości, kreatywności i refleksyjności." (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13522 V.8 [Czytelnia A] (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 14)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka jest poświęcona społecznej sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce i w Czechach. Składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione zagadnienia związane z kształceniem, wychowaniem, socjalizacją i wspieraniem uczniów ze specjalnymi potrzebami w Republice Czeskiej oraz w Polsce. Część ta zawiera wyniki badań nad dystansem społecznym wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie polskich i czeskich studentów. Druga część zawiera podrozdziały ukazujące porównania polskich i czeskich rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, popierane konkretnymi przykładami oraz osadzone w systemie legislacyjnym obu krajów i aktów prawnych UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14286 IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem niniejszego podręcznika jest przekazanie merytorycznej wiedzy z zakresu komunikacji i zarządzania, mającej w przyszłości wpływ na pozycję i autorytet menedżera, jak również przynoszące zysk, umiejętne zarządzanie własnym biznesem. Prezentowane w podręczniku problemy i zagadnienia odwołują się do przedmiotów: kształcenie w zakresie socjologii, nauk o komunikowaniu, public realtions, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, nauka o koncepcjach zarządzania, przedsiębiorczości, etyka w zarządzaniu, psychologia w zarządzaniu, negocjacje. Zaletą podręcznika jest innowacyjność analityczna związana z usadowieniem problematyki komunikacji i zarządzania w nowym otoczeniu, jakim jest społeczeństwo informacyjne, i wynikająca stąd specyficzna rola technologii teleinformatycznej w systemach sieciowego zarządzania poprzez Intranet, Ekstranet i Internet. Wielość przykładów praktycznych zamieszczonych w tekście, ma w zamysle autorów pobudzić zainteresowania Czytelników dla dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu komunikacji i zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11403 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12609 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again