Form of Work
Książki
(14)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(14)
Author
Bartnicki Sławomir (socjologia)
(1)
Bil Jacek (politolog)
(1)
Czarnecki Paweł (1980- )
(1)
Gasparski Wojciech (1936- )
(1)
Guzik-Makaruk Ewa Monika (1971- )
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kochanowicz Jacek (1946- )
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Kwiatkowska Grażyna Ewa (1957- )
(1)
Lach Zbigniew
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Marody Mirosława (1947- )
(1)
Myśliwiec Grzegorz (1955- )
(1)
Niziołek Magdalena
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Łukasik Agata
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Politolodzy
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
ADMINISTRACJA
(1)
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
(1)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
ETYKA BIZNESU
(1)
ETYKA SPOŁECZNA
(1)
ETYKA ZAWODOWA
(1)
GEOPOLITYKA
(1)
GOSPODARKA
(1)
KAPITALIZM
(1)
KORUPCJA
(1)
KRYMINALISTYKA
(1)
KULTRA
(1)
Korupcja
(1)
ORGANY OCHRONY PRAWNEJ
(1)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
POLITYKA SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH UE
(1)
POLSKA
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
Prawo
(1)
SOCJOLOGIA
(1)
SPOŁECZEŃSTWO
(1)
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(1)
SĄDOWNICTWO
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
URZĘDNICY
(1)
WSPÓŁDZIAŁANIE
(1)
ZMIANA SPOŁECZNA
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
AFRYKA
(1)
PODLASKIE, województwo
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. [303]-325.
Studium dotyczy szeroko rozumianej problematyki socjoekonomicznej i socjohistorycznej związanej ze zjawiskiem korupcji. Bezpośrednim powodem poznawczym, dla którego Autor podejmuje tą problematykę, jest przedstawienie determinantu zachowań korupcyjnych w jednym specyficznym regionie Polski. W pracy zawarto także analizy: semantyczną (nitki znaczeniowe pojęcia äkorupcjaö), morfologiczną (składnik korupcji), mechaniczną (dynamika relacji, których przedmiotem jest korupcja), historyczną (sposób ugruntowania się zjawisk korupcyjnych w polskiej kulturze szlacheckiej), filozoficzną (kwestia wspólnego dobra) i teoretyczną (różne socjologiczne interpretacje i hipotezy dotyczące roli korupcji i sposobu jej oddziaływania na tkankę społeczną). Z recenzji prof. dr. hab. Bronisława Misztala.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14821 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo Dziś i Jutro)
Temat: Korupcja ; Prawo
Bibliografia na stronach 151-155. Indeks.
Książka „Zjawisko korupcji. Rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie” jest skierowana do osób zainteresowanych zjawiskiem i eliminacją korupcji, może być również wykorzystana jako podręcznik z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Obejmuje aspekt społeczno-historyczno-prawno-polityczny korupcji. W siedmiu rozdziałach autor pisze o jej przyczynach, definicjach, obszarach zwalczania i pomiarze: I. Charakterystyka korupcji II. Obszary występowania korupcji III. Regulacje prawne korupcji (w zakresie zwalczania korupcji) IV. Mierniki korupcji V. Instytucje zwalczające korupcję VI. Rządowe działania antykorupcyjne w Polsce VII. Organizacje pozarządowe, podmioty pożytku publicznego oraz inicjatywy europejskie ograniczające korupcję Jacek Bil jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska korupcji i przestępczości podatkowej. Jest autorem licznych publikacji w tej dziedzinie oraz trenerem szkoleń antykorupcyjnych dla jednostek sektora publicznego, jak i podmiotów funkcjonujących w prywatnym sektorze gospodarczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18513 VI.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18512 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 12. zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 1470, [2] s. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Kryminalistyka to nauka praktyczna. Nie oznacza jednak, że jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądź też hipotetyczne. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest na przykład przekonanie, iż każde działanie pozo-stawia ślady. Kryminalistyka nie jest nauką hermetyczną. Jej cele sprawiają, że pewne działy tej nauki powinny być szeroko udostępnione społeczeństwu, aby mogło ono skutecznie bronić się przed przestępstwami, sprawcom zaś po to, aby zniechęcać ich do podejmowania działalności przestępnej. Dwunaste wydanie Kryminalistyki zostało zmienione i uaktualnione. Uwzględniono w nim wiele zagadnień wskazujących na nowe możliwości identyfikacji osób i rzeczy, a także problemy o charakterze międzynarodowym, które pojawiły się m.in. w związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Nowoczesny podręcznik, jakim jest Kryminalistyka, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie metod śledztwa, lecz także inspiruje nowe koncepcje dotyczące represji i profilaktyki. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy kryminalistyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15512 VI.15 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 273-305.
ndamentalne pytanie o relacje między gospodarką i kulturą formułowano niekiedy tak, jak gdyby stanowiły one odrębne układy, oddziałujące jeden na drugi, i w zależności od zainteresowań i przekonań badacza jeden traktowano jako swego rodzaju zmienną zależną, a drugi jako niezależną. Kiedy indziej wskazywano raczej, że obie te sfery są w gruncie rzeczy mocno ze sobą zrośnięte i pojęcia gospodarki oraz kultury traktować należy raczej jako nazwy różnych aspektów tej samej rzeczywistości. (...) Zebrane w tym tomie teksty w żadnej mierze nie pretendują do wyczerpującego opisu polskiej kultury ekonomicznej. Stanowią raczej wyraz osobistego zaangażowania poszczególnych Autorów w rozważania dotyczące określonych obszarów problemowych, niż próbę systematycznej analizy związków między polską kulturą i gospodarką. Tym niemniej redaktorzy tego tomu mają nadzieję, że przedstawione teksty przyczynią się do ożywienia zainteresowania tą problematyką, w ich mniemaniu niezmiernie ważką, a jednocześnie jak dotąd raczej zaniedbywaną w polskim dyskursie naukowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10718 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 245-247.
Przygotowując tę książke autorzy kierowali się założeniem, że rozwiązania dotyczące etyki administracji publicznej są ściśle związane z kształtem unormowań służby publicznej funkcjonujących w danym państwie. Z tego powodu, po zaprezentowaniu zagadnień ogólnych dotyczących etyki jako dziedziny filozofii i jako aspektu praktycznego działania, znaczną część miejsca poświęcono przedstawieniu systemów służby publicznej. Z jednej strony zaprezentowano więc modele służby publicznej funkcjonujące w innych krajach, a z drugiej pokazano, jakie regulacje prawne rządzą służbą publiczną w Polsce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11663 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11662 II.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12861 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka posiada bezs wątpienia wysoką wartość poznawczą, wynikającą z faktu, że odnosi się ona do interesującej i ważnej społecznie problematyki, jaką są zjawiska i procesy psychospołeczne będące przedmiotem badań poszczególnych autorów. Zaletą książki jest wielostronne podejście do podjętych zagadnień reprezentatywnych dla różnych dziedzin nauki, takich jak np. psychologia, pedagogika i socjologia. Dzięki temu w istotny sposób publikacja wzbogaca wiedzę psychologiczną, która może wydatnie usprawnić podejmowanie decyzji w sprawie działań pomocowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji "jednostki w ponowoczesnym świecie". Bogata zawartość merytoryczna książki powoduje, że powinna ona spotkać się z żywym zainteresowaniem nie tylko psychologów, pedagogów i socjologów, ale także specjalistów z innych dziedzin nauki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12413 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 137-142.
Autor jest znanym ekspertem z dziedziny etyki. W książce w sposób przyjazny czytelnikowi opisuje: podstawowe pojęcia etyczne i miejsce etyki zawodowej w świecie wartości; relacje między firmą a organami władzy, głównie patologie występujące w tym środowisku; relacje pracownik - firma (fazy pozyskania pracownika i relacje władz z firmą jako całością); funkcjonowanie człowieka w organizacji, relacje z przełożonym, mobbing; relacje firmy z klientem, etyczną promocję i reklamę; relacje firmy z szeroko rozumianym otoczeniem; relacje partnerów w biznesie, etykę negocjacji; etyczne aspekty relacji mistrz-uczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15123 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikatowym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek co do wykorzystania wiedzy z tego zakresu w życiu gospodarczym. Pozwala to Czytelnikowi na dogłębne zrozumienie zagadnienia, zaczynając od indywidualnych decyzji menedżerów oraz innych grup interesariuszy firm i organizacji gospodarczych, a kończąc na zasadach zalecanych do stosowania w biznesie międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12216 II.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13334 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 366-387. Indeks.
Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka poruszyła wiele bardzo aktualnych zagadnień, takich jak: kształtowanie ról społecznych, zaufanie i kapitał społeczny, wizerunek organizacji, kultura organizacyjna, grupy społeczne i style kierowania grupami, naród jako zbiorowość o charakterze kulturowym, struktura społeczna i nierówności społeczne, globalizacja a procesy zachodzące w społeczeństwie, zjawiska i procesy społeczne (korupcja, adaptacja społeczna, konflikt społeczny), polskie społeczeństwo w okresie transformacji. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów ekonomii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów, bankowości, logistyki, informatyki ekonomicznej, administracji, politologii, ale może też być przydatny dla studentów socjologii i psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10706 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie)
Bibliogr. s. 277-285. Indeks.
Książka jest pierwszym na polskim rynku podręcznikiem przedstawiającym usystematyzowaną wiedzę na temat współpracy państw członkowskich w ramach wybranych aspektów I filara oraz III filara w powiązaniu ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa. Omawia rozwój współpracy państw członkowskich Unii w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, prezentuje podstawy prawne i działania podejmowane przez unijne instytucje na rzecz współpracy państw członkowskich w zwalczaniu terroryzmu, handlu ludźmi i narkotykami oraz innych form przestępczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11762 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12951 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 341-342.
Monografia została poświęcona niezmiernie istotnemu i ważkiemu społecznie zagadnieniu, jakim jest poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. W celu zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym jednostkom i całemu społeczeństwu niezbędne jest zidentyfikowanie współczesnych zagrożeń, umożliwiające następnie ich monitoring służący świadomej kontroli i eliminacji niepożądanych społecznie zjawisk. W publikacji zaprezentowane zostały wyniki ogólnopolskich badań, przeprowadzonych i opracowanych w latach 2008-2011, których celem było zdiagnozowanie poczucia bezpieczeństwa Polaków. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę autorzy podjęli próbę oszacowania współczesnych zagrożeń w odczuciu zarówno polskiego społeczeństwa, jak i wybranych funkcjonariuszy publicznych reprezentujących różne środowiska zawodowe, np. policjantów. Ich wyniki pozwalają na opracowanie metod profilaktyki. Mogą także posłużyć ustawodawcy do dokonania zmian w obowiązującym stanie prawnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12442 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 180-183.
W niniejszej monografii Autor zaprezentował potencjał zagrożeń kryzysowych państwa, a także kompleksowe podejście do problematyki oceny różnych zjawisk w kontekście zagrożeń. Publikacja może być wykorzystana zarówno w szkolnictwie wojskowym, jak i w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11764 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12953 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7502 [Magazyn 1], P.7399 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7504 II.2 [Wypożyczalnia B], P.7503 II.2 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8379 II.2 [Czytelnia B], 8378 II.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 362, [1] s. ; 24 cm.
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. 334-347. Indeksy.
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści: rasizm, terroryzm, samobójstwa, uzależnienia: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard, patologie seksualne:prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo, agresja:szczególnie wśród dzieci i młodzieży wykluczenie społeczne:bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5792 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7225 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again