Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(5)
Czytelnie
(9)
Author
Budnikowski Adam (1948- )
(2)
Balcerowicz Leszek (1947- )
(1)
Grzegorczyk Anna
(1)
Kudełko Joanna (1971- )
(1)
Lal Deepak
(1)
Lang Jacek
(1)
Latoszek Ewa (1954- )
(1)
Nawrot Katarzyna
(1)
Piasecki Ryszard (ekonomia)
(1)
Proczek Magdalena (1971- )
(1)
Prusek Andrzej
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Zieliński Kazimierz (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ
(3)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
GOSPODARKA
(2)
UBÓSTWO
(2)
WZROST GOSPODARCZY
(2)
EKONOMIA
(1)
EKONOMIA ROZWOJU
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
(1)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
(1)
POMOC ZAGRANICZNA
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(1)
Subject: place
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ
(1)
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
10 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 289-311. Indeks.
Deepak Lal stawia tezę o redukcji masowego ubóstwa. Ubodzy na całym świecie szybko doganiają zamożnych pod względem zdrowia, wykształcenia i długości życia. Na podstawie badań prowadzonych w wielu regionach świata Deepak Lal obala przekonania co do postępu gospodarczego. Autor odrzuca między innymi obliczenia Banku Światowego wyolbrzymiające skalę ubóstwa i opisuje rzeczywistość państw rozwijających się. Przestrzega przed wskrzeszaniem zdyskredytowanych teorii, np. koncepcji błędnego koła ubóstwa, a także przeciwstawia się przekonaniu o konieczności ogromnej pomocy dla ocalenia Afryki. Ekspansja państwa socjalnego w biedniejszych krajach, wypierająca mechanizmy prywatnej pomocy i samopomocy, przyczynia się - w jego przekonaniu - do stworzenia antyrozwojowej pułapki. Lal omawia ponadto zachodnie inicjatywy przeciwdziałania zmianom klimatu, konkludując, że mogą stworzyć ogromne zagrożenie dla ubogich świata. Jego zdaniem tylko klasyczna liberalna polityka gospodarcza może stać się motorem postępu w krajach rozwijającym się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16016 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 340-345.
Celem książki pracy jest przeanalizowanie roli organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie w efekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz miejsca Polski w systemie pomocy rozwojowej na rzecz państw ubogich. W książce przedstawiono klasyczne i współczesne teorie ubóstwa oraz jgo społeczne i ekonomiczne aspekty. Skupiono się również na tematyce polityki rozwojowej i zrównoważonego rozwoju oraz zaprezentowano rolę najwazniejszych instytucji międzynarodowych działających w tym obszarze. Ukazano również rolę państw wysokorozwiniętych w kształtowaniu pomocy rozwojowej na rzecz zwalczania ubóstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13667 X.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14680 X.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 138-143.
Prezentowana książka to analiza zależności zachodzących między poziomem rozwoju wybranych krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej a zróżnicowaniem ich zagospodarowania przestrzeni. Opisuje procesy, które wpływają na odmienny rozwój sieci osadniczej i transportowej w poszczególnych krajach rozwijających się. Wbrew przewidywaniom sprzed pół wieku silne kontrasty w zagospodarowaniu przestrzeni nadal się utrzymują, ale poglądy sceptyków dotyczące braku rozwoju złożonych sieci w tych krajach są jednak przesadzone.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12958 XIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 429-440 oraz przy rozdz. Indeks.
Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii. Pierwsza część podręcznika dotyczy teorii wymiany międzynarodowej. Szczegółowo omówione zostały w niej poszczególne modele handlu zagranicznego oraz zależności pomiędzy nimi a rozwojem gospodarczym. Druga część to teoria polityki handlu międzynarodowego. Poszczególne rozdziały zawierają kompleksowe informacje o protekcjonizmie, instrumentach polityki handlu, międzynarodowej integracji handlowej i polityce handlu międzynarodowego krajów rozwijających się.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9079 [Magazyn 1], P.9078 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4844 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.4843 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5233 XI.4 [Czytelnia C], 5232 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 162-166.
Prezentowana praca składa się z części teoretycznej, w której w czterech rozdziałach przedstawione zostały: geneza, cele i zakres polityki spójności, problemy jej efektywności i wpływu na rozwój regionów nierozwiniętych oraz uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce. W drugiej części pracy oceniono założenia programowe, efekty realizacji i perspektywy polityki spójności w Unii Europejskiej i w Polsce. Trzecia część pracy zawiera analizy i oceny efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, przedstawia również problemy rozwoju regionów Polski Wschodniej i program operacyjny stanowiący najważniejszy instrument konwergencji tych regionów. W podsumowaniu przedstawiono syntetyczne wnioski z przeprowadzonych analiz dotyczących europejskiej polityki spójności i jej efektów w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12262 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [178]-191.
Książka w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawia problematykę krajów rozwijających się i specyfike ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce światowej na początku trzeciego tysiąclecia n.e. Praca składa się z czterech części ujętych w jedenastu rozdziałach. Pierwsza część pracy kompleksowo przedstawia dorobek ekonomii rozwoju, konceptualizację pojęć wzrostu i rozwoju gospodarczego, podejście ilościowe i jakościowe do kwantyfikacji tych zjawisk oraz czynniki, modele i granice wzrostu gospodarczego. W części drugiej dokonano diagnozy sytuacji w krajach rozwijających się Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz Azji Południowej na tle współczesnej gospodarki światowej. W części trzeciej zawarto przegląd i ocenęinstrumentarium polityki rozwojowej na podstawie wybranych narzędzi. Część czwarta podejmuje problem konsekwencji pogłębiania się dyspropocji rozwojowych we współczesnej gospodarce światowej, jak: wyżywienie ludności, zadłużenie międzynarodowe, degradację środowiska naturalnego oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13648 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14666 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomia rozwoju / red. nauk. Ryszard Piasecki. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 285 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Podręcznik zawiera wykład ekonomii rozwoju, która powstała w połowie XX w. i odnosi się do problemów rosnących nierówności na świecie. W okresie globalizacji kwestie rozwoju gospodarczego krajów biednych mają coraz większe znaczenie. Autorzy przedstawili: podstawowe pojęcia ekonomii rozwoju i jej ewolucję, rozwój społeczno-gospodarczy i czynniki go determinujące, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, politykę monetarną w krajach rozwijających się, rolnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się, kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, zrównoważony rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, luki technologiczne między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11510 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12742 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 481-494. Indeks.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można dowiedzieć się z niego, jakie są rodzaje polityki handlowej oraz jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji, kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze, problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, globalizację stosunków międzynarodowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11933 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11932 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.9087 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10708 XI.4 [Czytelnia C], 10707 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again