Form of Work
Książki
(36)
Artykuły
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(36)
available
(25)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(18)
Czytelnie
(36)
Author
Partycki Sławomir (1951- )
(4)
Budnikowski Adam (1948- )
(3)
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(2)
Wojtyna Andrzej (1951- )
(2)
Adamska-Mieruszewska Joanna
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Barska Anetta
(1)
Białasiewicz Maria
(1)
Białek Jacek
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Bobrowska Agnieszka (nauki ekonomiczne)
(1)
Buck Martin (1960- )
(1)
Choroś-Mrozowska Dominika
(1)
Conrady Roland (1959- )
(1)
Dach Zofia (1940- )
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Dopierała Łukasz
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kowalewski Oskar
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Księżopolski Krzysztof Michał
(1)
Kucharski Leszek
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz (1947- )
(1)
Marek Stanisław
(1)
Markiewicz Magdalena
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Michalski Tomasz (1954- )
(1)
Miklaszewski Stanisław (1947-2011)
(1)
Molendowski Edward
(1)
Mosionek-Schweda Magdalena
(1)
Mrzygłód Urszula
(1)
Niczyporuk Piotr
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Osiński Krzysztof
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Piekutowska Agnieszka
(1)
Podstawka Marian
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Rączaszek Andrzej
(1)
Sobol Iwona
(1)
Sokół Joanna (ekonomia)
(1)
Szmelter Monika
(1)
Sławiński Andrzej (1951- )
(1)
Talecka Aniela
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wiażewicz Joanna
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wyrwa Joanna
(1)
Wyrzykowska-Antkiewicz Monika
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Węcławski Jerzy (1953- )
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Łangowska-Szczęśniak Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(36)
unknown (d)
(1)
Language
Polish
(37)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(7)
KRYZYS GOSPODARCZY
(6)
FINANSE
(4)
GLOBALIZACJA
(4)
KRYZYS FINANSOWY
(4)
KRYZYS FINANSOWY 2007 r.
(3)
UNIA EUROPEJSKA
(3)
ZARZĄDZANIE
(3)
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA
(2)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(2)
GOSPODARKA
(2)
INNOWACJE
(2)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(2)
PIENIĄDZ
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
WZROST GOSPODARCZY
(2)
BANKI
(1)
BANKI MIĘDZYNARODOWE
(1)
BUDŻETY GMINNE
(1)
CYKL KONIUNKTURALNY
(1)
GEOPOLITYKA
(1)
GOSPODARSTWO DOMOWE
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
KONSUMENCI (ekon.)
(1)
KRYZYS
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
MARKETING REGIONALNY
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
RACHUNKOWOŚĆ
(1)
REGIONALNY RYNEK PRACY
(1)
RYMARCZYK, JAN
(1)
RYNEK FINANSOWY
(1)
RYNEK PRACY
(1)
SAMORZĄD
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
SPOŻYCIE
(1)
STREFA EURO
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
TERRORYZM
(1)
TURYSTYKA
(1)
UNIA GOSPODARCZA i WALUTOWA
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Subject: place
POLSKA
(4)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(3)
CHINY
(1)
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
UKRAINA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(8)
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
37 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W książce dokonano analizy specyficznych cech ożywienia gospodarczego po obecnym kryzysie w krajach na średnim poziomie rozwoju w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Autorzy przedstawili m.in.: nową światową architekturę finansową po kryzysie, utrzymywanie zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w fazie ożywienia gospodarczego, konsolidację reform instytucjonalnych na rynkach finansowych po okresie destabilizacji, współpracę regionalną krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynkowej, a także rolę handlu zagranicznego, polityki przemysłowej, strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w ożywieniu gospodarek po latach zakłóceń i braku procesów wzrostowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14302 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15220 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 227-240.
Książka jest pierwszą poświęconą w całości współczesnym badaniom empirycznym w zakresie bankowości międzynarodowej w kraju. Autor analizuje rentowność i koszty działania podmiotu zależnego na rynkach rozwijających się względem banku międzynarodowego. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie w zrozumieniu czynników determinujących ekspansję banków międzynarodowych na rynki zagraniczne, w szczególności państw rozwijających się. Uzyskane w tym zakresie wyniki mają walor praktyczny, gdyż pozwalają ocenić strategię działalności banków międzynarodowych pod względem kreowania wartości dla akcjonariuszy. Książka umożliwia zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami badań i przedstawia problemy ciągle nie rozwiązane w literaturze przedmiotu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11637 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12847 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16823 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Article
In basket
W wyniku doświadczeń globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu w strefie euro, w latach 2011-2013 w Unii Europejskiej dokonano istotnych korekt w mechanizmach zarządzania gospodarczego. W znacznym stopniu zmieniły one dotychczasową architekturę instytucjonalną obszaru wspólnej waluty. Autorzy tej książki nie skupili się na dyskrecjonalnej reakcja Unii Europejskiej w postaci działań ratunkowych, ale właśnie na względnie trwałej korekcie w zasad funkcjonowania strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14873 VIII.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15679 VIII.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11050 XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza monografia poświęcona jest analizie wybranych czynników mających znaczenie dla poziomu i struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w minionym dwudziestoleciu. W publikacji przedstawiono wyniki badań empirycznych wielu ośrodków naukowych zajmujących się problematyką konsumpcji. Rozdział pierwszy zawiera rozważania na temat ekonomicznych i społecznych uwarunkowań zachowań konsumentów w Polsce w latach 2000-2008. Aktualny problem kryzysu finansowego i jego wpływu na konsumpcję przedstawiono w drugim rozdziale pracy. Rozdział trzeci prezentuje kierunki zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej jednoosobowych gospodarstw domowych w Polsce przy wykorzystaniu metod statystycznych i ekonometrycznych, natomiast czwarty wyniki badań nad uwarunkowaniami konsumpcji usług w polskich gospodarstwach domowych. Kolejny rozdział przedstawia wpływ podatku VAT i polityki podatkowej państwa na poziom konsumpcji gospodarstw domowych, a ostatni rozdział analizuje współzależność wydatków konsumpcyjnych i zadłużenia polskich gospodarstw domowych w latach 1996-2009.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12474 VIII.4.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza książka jest zbiorem opracowań, które koncentrują się na różnych aspektach funkcjonowania rynku pracy w Polsce. W szczególności podjęto dwa szersze zagadnienia: 1 dotyczące uwarunkowań i determinantów sytuacji na polskim rynku pracy i 2 dotyczące roli polityki państwa w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy w Polsce. Obydwa kierunki rozważań są ważne z teorio-poznawczego i aplikacyjnego punktu widzenia. Powinny one przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcjonowania rynku pracy w Polsce oraz uzyskiwanych rezultatów, a ponadto przyczynić się do formułowania bardziej skutecznych postulatów i rekomendacji dla polityki gospodarczej nakierowanej na poprawę sytuacji na rynku pracy. Książka ma charakter empiryczno-teoretyczny. Prowadzone w większości rozdziałów analizy empiryczne poprzedzone są rozważaniami teoretycznymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10721 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 16/2012)
Bibliogr. przy rozdz.
Procesy gospodarcze współczesnej ekonomii charakteryzują się dużym dynamizmem, nowymi trendami w zarządzaniu, a także niebywałym rozwojem i upowszechnieniem wysokich technologii. Częste zmiany otoczenia gospodarczego skłaniają przedsiębiorstwa do gruntownych reform. Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa jest zagwarantowanie sprawności zarządzania w dynamicznie zmieniających się warunkach. Tom szesnasty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został współczesnym problemom zarządzania. Został on podzielony na trzy części: - pierwsza traktuje o ewolucji teorii i sposobów zarządzania, - w drugiej części podjęto dyskurs na temat innowacji, technologii i komunikacji w zarządzaniu, - część trzecia opracowania poświęcona została problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i etyce w zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12457 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13602 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10775 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 400-404.
Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie - dokąd zmierza świat? - po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, ale - przede wszystkim - co zrobić, aby podobne załamania gospodarcze już się nie zdarzały. Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem tak szeroko odnoszącym się do dyskusji na temat przyszłości świata w sferze ekonomicznej, politycznej i społecznej. Publikacja ma duże znaczenie dla szeroko rozumianej praktyki w wielu sferach życia i gospodarki. Będzie przydatna dla ludzi biznesu, którzy mają decydować o przyszłych kierunkach inwestowania i bezpiecznym zarządzaniu ryzykiem. Powinna spotkać się z zainteresowaniem polityków różnych szczebli struktur państwowych i samorządowych, w których to dziedzinach należy oczekiwać szczególnie istotnych zmian. Może mieć także szerokie zastosowanie w procesach dydaktycznych w szkołach wyższych wszystkich kierunków studiów - przede wszystkim ekonomicznych, politologicznych i prawniczych. (z recenzji prof. zw. dr. hab. Zygmunta Bosiakowskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11735 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12929 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomia międzynarodowa / Adam Budnikowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2017. - 496 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 477-489. Indeks.
Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co ułatwia zrozumienie szczegółowych zagadnień. W części dotyczącej teorii handlu międzynarodowego zostały omówione m.in. klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego, wyposażenie w czynniki produkcji i ich międzynarodowe przepływy, zależności między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym. W części podręcznika dotyczącej polityki handlowej zaprezentowano cła, bariery pozataryfowe, protekcjonizm, międzynarodową politykę handlową. Część obejmująca wiedzę o międzynarodowych stosunkach finansowych zawiera omówienie: bilansu płatniczego, kursu walutowego i rynku walutowego, mechanizmu dostosowawczego, międzynarodowego systemu walutowego. W części dotyczącej wyzwań wobec globalnych problemów przedstawiono rolę handlu międzynarodowego dla rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się, kryzysy finansowe oraz wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17003 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17002 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Kryzys na rynkach finansowych, który rozpoczął sie w 2007 r., wywołał wiele dyskusji o jego skutkach dla gospodarek poszczególnych krajów i grup krajów. Dominuje pogląd, że te skutki będą poważniejsze i bardziej długotrwałe niż jeszcze niedawno oceniano. Autorzy przeanalizowali skutki, jakie zaburzenia na rynkach finansowych wywarły zarówno na sferę finansową, jak i sferę realną z podkreśleniem doświadczeń krajów na średnim poziomie rozwoju. Uwypuklone zostało też znaczenie krajowych i międzynarodowych czynników instytucjonalnych, które okazały się efektywne bądź w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się zaburzeń, bądź w organiczaniu ich negatywnych skutków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12278 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 190-203.
Celem publikacji jest analiza działań państw w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych, poszukiwanie prawidłowości w działaniach państw, jak również okreslenie efektywności stosowanych metod i narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. Przedstawiono wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego, czyli bezpieczeństwo finansowe, surowcowo-energetyczne, żywnościowe oraz dostępu do czystej wody. Zaprezentowano także pozapaństwowe zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego, czyli takie, które są pochodną funkcjonowania rynków finansowych, aktywności korporacji transnarodowych i zorganizowanych grup przestępczych oraz wpływ migracji i zmian klimatycznych na bezpieczeństwo ekonomiczne. Praca zawiera również elementy prognostyczne: podjęto próbę określenia wpływu trendów w stosunkach międzynarodowych na przyszłe zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12832 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Gospodarka rynkowa to specyficzny rodzaj gospodarki, w której wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku, poczynając od gospodarstw domowych, poprzez przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz rząd, podejmują samodzielnie decyzje dotyczące własnego interesu i zachowują się zgodnie z zasadą racjonalności gospodarowania. Ze swojej natury gospodarka rynkowa podatna jest na różnego rodzaju zawirowania i zachwiania gospodarcze. Mogą one przyjmować postać spowolnienia gospodarczego, zapaści gospodarczej, recesji, załamania i krachu gospodarczego lub wręcz chaosu gospodarczego a nawet katastrofy gospodarczej. [ze Wstępu do książki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13849 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 594)
Bibliogr. przy pracach.
Prezentowane w książce opracowania, charakteryzujące się dobrym poziomem merytorycznym, nawiązują do spraw współczesnych i bieżących. Część opracowań porusza istotne problemy rozwoju sfery zadań publicznych. Należy zatem zwrócić uwagę na poruszane aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego, współpracę regionalną, na marketing terytorialny i jego związki z rozwojem oraz na finansowe uwarunkowania rozwoju. Należy również zwrócić uwagę na sprawy społeczne podnoszone w niektórych prezentowanych tekstach, a w szczególności na problemy społeczne związane z ochroną zdrowia, rynkiem pracy, a także problemy związane z postawami konsumentów w Polsce wobec kryzysu gospodarczego. Ważną częścią przedłożonej książki są opracowania odnoszące się do bieżących problemów gospodarczych, a zwłaszcza podejmujące problematykę finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, efektywności energetycznej oraz wpływu zjawisk kryzysowych na politykę monetarną, a także odnoszące się do funkcjonowania przemysłu obronnego w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14038 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14899 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16822 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
"Monografia jest udaną próbą wieloaspektowego podejścia do tytułowego zagadnienia. Bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatrywane jest na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jest to ekonomia, ale także prawo, politologia i nauki o zarządzaniu. Pracę charakteryzuje ogromna aktualność. Dotyczy ona ekonomii i mechanizmu rynkowego w świetle kryzysu finansowego, percepcji bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wyzwań stojących przed zarządzaniem tym bezpieczeństwem; następnie zagrożeń i konsekwencji globalnego kryzysu finansowego i związanego z tym zarządzania stabilnością rynku finansowego, europejskiej optymalizacji rozwoju gospodarczego oraz współzależności, jakie występują między prowadzoną polityką zagraniczną oraz gospodarką nieoficjalną a bezpieczeństwem ekonomicznym. Ponadto omawia prawne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym zmiany podatków i ich pobór, a także ubezpieczenia społeczne w kontekście bezpieczeństwa socjalnego obywateli." (prof. dr hab. Barbara Kożuch)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12075 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12074 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13185 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again