Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(17)
available
(12)
unavailable
(6)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(17)
Author
Cwynar Wiktor
(2)
Grzywacz Jacek
(2)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- )
(2)
Patena Wiktor
(2)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bień Witold (1927- )
(1)
Bojanowski Witold (ekonomia)
(1)
Czekaj Jan (1950- )
(1)
Dresler Zbigniew
(1)
Grabowska Magdalena (finanse)
(1)
Jachna Tomasz (1950 - )
(1)
Karkowski Tomasz
(1)
Lewandowska Lucyna (ekonomia)
(1)
Panfil Marek
(1)
Panowicz-Lipska Janina
(1)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(1)
Rutkowski Andrzej
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Sobczyk Mieczysław (1945- )
(1)
Walińska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(9)
BANKI
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
(2)
DECYZJE
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
INNOWACJE
(1)
MATEMATYKA FINANSOWA
(1)
PRAWO ZOBOWIĄZANIOWE
(1)
RACHUNKOWOŚĆ
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(8)
PODRĘCZNIKI
(4)
PORADNIKI
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 299 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Autorzy - wybitni specjaliści w tej dziedzinie - koncentrują się głównie na teoretycznych aspektach zarządzania finansami firm. W poszczególnych rozdziałach omawiają: ogólne problemy związane z zarządzaniem finansami firmy, zagadnienia teoretyczne, dostarczające praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji w tym zakresie, zagadnienia związane z wyborem programu inwestycyjnego firmy, kształtowaniem struktury kapitału niezbędnego do sfinansowania tego programu, w tym poprzez emisję i sprzedaż papierów wartościowych oraz leasing, sposoby analizy osiąganych rezultatów gospodarowania oraz rolę i zakres planowania finansowego, motywy i rachunek efektywności działań polegających na przejmowaniu jednych przedsiębiorstw przez inne lub dobrowolnego ich łączenia się, pojęcie inżynierii finansowej i jej zadania, międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1754 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 143-148.
Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy mające duży wpływ na kreowanie stabilnej sytuacji ekonomicznej jednostki i realne możliwości realizowania podstawowych celów, których wspólnym mianownikiem jest wartość rynkowa. W sposób syntetyczny i jednocześnie nader zrozumiały wskazano tu na rozwiązania służące efektywnemu podejmowaniu decyzji finansowych opartych na racjonalnych przesłankach. Jasno również określono wagę zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i skuteczność narzędzi finansowych służących ograniczaniu różnorodnych niebezpieczeństw.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14455 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14454 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15365 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. grzb.: Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia...
Bibliogr. s. 233-239, netogr. s. 241-246.
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat źródeł i form finansowania projektów innowacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej. Autorzy omawiają samą istotę innowacyjności, jej determinanty i ich wpływ na poziom rozwoju polskiej gospodarki. Prezentują różne formy finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, takie jak leasing, franczyza, Private Equity/Venture Capital, Business Angels, środki unijne na Gospodarkę Opartą na Wiedzy oraz platforma New Connect, wraz z konkretnymi przykładami ich zastosowania. Przeprowadzają także analizę aktualnego poziomu innowacyjności w polskiej opiece zdrowotnej na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz wskazują potencjalne kierunki zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14924 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. podtyt.: determinanty koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Bibliogr. s. 199-211.
"Sprawne funkcjonowanie współczesnej organizacji i jej sukces w gospodarce rynkowej zależy w największym stopniu od właściwego zarządzania, stanowiącego niejako główny proces gospodarczy. W zarządzaniu organizacją jednym z priorytetowych celów jest osiągnięcie korzystnego efektu ekonomicznego poprzez racjonalne kształtowanie ekonomiki przedsiębiorstwa. Korzystny efekt ekonomiczny zostanie osiągnięty, gdy prowadzenie działalności gospodarczej przez organizację realizowane będzie z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju." (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13828 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
Na okł.: wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery wartościowe, 155 rozwiązanych przykładów, 240 zadań do rozwiązania.
Bibliogr. s. 355-358.
Ta książka pozwoli wszystkim bez stresów poznać metody liczenia podstawowych wielkości jakimi operuje świat kapitału. Autor bardzo przystępnie, na podstawie konkretnych przykładów, prowadzi nas przez skomplikowany świat finansów. Aby zrozumieć ten świat wystarczy znajomość matematyki elementarnej - resztę uczyni ta książka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17071 XIV.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17070 XIV.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 151-161.
Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu. Główne obszary tematyczne poruszane w opracowaniu to: istota i znaczenie płynności finansowej, instrumenty zarządzania płynnością, czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa transakcji z odroczonym terminem zapłaty. Treść książki nawiązuje do praktyki gospodarczej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12171 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12170 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13297 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień. - Wyd. 9. - Warszawa : Difin, 2011. - 365 s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
Publikacja zawiera wiadomości niezbędne do ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności i rozwój przyszłościowy firmy. W książce przedstawiono kompleksowo współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie: cele zarządzania finansami, problematykę wartości pieniądza, zasady i metody stosowania analizy finansowej i planowania finansowego, źródła pozyskiwania kapitału, racjonalizację kosztów i obciążeń podatkowych, zasady zarządzania majątkiem obrotowym, zasady i metody preliminowania inwestycji, opłacalność leasingu oraz finansowanie obrotów z partnerami zagranicznymi. Uwzględniono przy tym doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów w dostosowaniu do warunków systemu gospodarczego, jaki krystalizuje się w naszym kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12349 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 130.
Książka ilustruje kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości i uwarunkowań wykorzystania przez przedsiębiorstwa okreslonych form finansowania. Celem opracowania jest określenie zasad korzystania z różnych źródeł kapitału oraz ocena dostępności do nich. Zaprezentowano m.in. krótkoterminowe źródła finansowania (kredyt bankowy, faktoring) oraz leasing. W opracowaniu wykorzystano równiez przykłady z praktyki gospodarczej i scharakteryzowano problem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.15041 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15933 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 117-118.
Celem książki jets podanie praktycznych wskazówek dla menedżerów i właścicieli firm, jak należy postępować, aby utrzymać płynność finanową przedsiębiorstwa. W książce przedstawiono szczegółowo: podstawy planowania finansów i płynności przedsiębiorstwa, opracowanie rocznego planu finansowego i zarządzanie ryzykiem płynnści firmy ; narzędzia poprawy płynności finansowej w przedsiębiorstwie: faktoring, leasing, nowe instrumenty finansowe; zasady analizy ekonomicznej, finansowej i wskaźnikowej jako metody zapewnienia płynności inansowej; najczęściej popełniane błędy w planowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13091 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13090 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14182 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Podstawowe zasady kalkulacji dotyczących wartości pieniądza w czasie - kwestie związane z rynkami finansowymi - historia i obecny stan sektora bankowego w Polsce - zagadnienia bankowości centralnej - regulacje oparte na standardach bazylejskich - działalność kredytowa banków - leasing i faktoring - rozwój bankowości elektronicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5164 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6363 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Niniejszy podręcznik jest dostosowany do formy i zawartości standardowego kursu bankowości realizowanego na większości uczelni ekonomicznych. Jego przydatność do studiowania bankowości zwiększają liczne przykłady i studia przypadków, a także dołączone do każdego rozdziału zestawy pytań testowych, zadania i problemy do rozwiązania. Książka jest jednak nie tylko nowocześnie pomyślanym podręcznikiem akademickim, autorzy bowiem uwzględnili w niej wszystkie tendencje obserwowane we współczesnej bankowości: procesy konsolidacji i zmian własnościowych związane z przepływami kapitału w skali globalnej, tworzenie uniwersalnych grup bankowych, integrację produktów finansowych i koncentrowanie się na silnie zdywersyfikowanych usługach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.9834 VIII.8 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11372 VIII.8 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-182. Indeks.
W książce omówiono najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie w Unii Europejskiej. Zaletą opracowania jest pokazanie wzajemnych powiązań między podejmowanymi decyzjami finansowymi oraz zwrócenie uwagi na logikę zdarzeń finansowych w gospodarce rynkowej. Szczegółowo omówiono tu następujące zagadnienia: zasay planowania finansowego w przedsiębiorstwie, zdywersyfikowane źródła finansowania, metody badania i oceny sytuacji finansowej przesiębiorstwa, alternatywne źródła finansowania i znaczenie amortyzacji, warunki uzyskiwania kredytu bankowego oraz badanie wiarygodności i zdolności kredytowej, wpływ agencji ratingowych na globalne rynki finansowe. Oprócz wiedzy teoretycznej zawiera przykłady i wyliczenia stanowiące dużą pomoc przy poznaniu praktycznej strony finansów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14007 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14006 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14884 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(FFF. Przedsiębiorstwo)
Książka stanowi oryginalne opracowanie zawierające narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów finansowych. Dotyczą one zarówno decyzji krótko-, jak i długoterminowych. Autorzy wykorzystują swoje doświadczenia praktyczne i różne przypadki firm, w których zastosowane zostały narzędzia finansowe do przeprowadzenia rachunku efektywności podejmowanych działań i przedsięwzięć. W książce zawarto około 200 zadań, przykładów i studiów przypadków zaczerpniętych z praktyki gospodarczej, przy czym część z nich jest rozwiązanych, część zaś do samodzielnego rozwiązania. Przykłady odnoszą się do polskiej rzeczywistości gospodarczej i dotyczą zarówno problemów cząstkowych, jak i kompleksowych oraz ich wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Struktura każdego rozdziału obejmuje: krótkie wprowadzenie teoretyczne, rozbudowane przykłady liczbowe stanowiące ilustrację omawianych zagadnień, zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z podanymi na końcu rozdziału wynikami, pozwalającymi Czytelnikowi sprawdzić, czy opracowane samodzielnie rozwiązanie jest poprawne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12144 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12143 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C], P.5140 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6263 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 527 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 513-517. Indeks.
Jest to kolejne zmienione wydanie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych i w taki sposób, a wiedza ta mogła służyć w praktyce. W obecnym wydaniu Autor uwzględnił zmiany, które zaszły w polskim prawie regulującym funkcjonowanie przedsiębiorstw, m.in. nowy kodeks spółek handlowych, zmiany w ustawodawstwie dotyczącym rachunkowości, leasingu podatków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10995 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11960 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, począwszy od inwestycji kapitałowych funduszy "venture capital", przez pożyczkę, do emisji akcji w drodze pierwszej oferty publicznej oraz emisji obligacji korporacyjnych. Praca składa się z czternastu rozdziałów zebranych w cztery następujące części, tj.: sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstwa, zewnętrzne finansowanie własne, zewnętrzne finansowanie obce, szczególne narzędzia finansowania. Książka posiada duży walor praktyczny, ponieważ każdy z rodziałów zawiera analizę przykładu bądź studium przypadku konkretnej spółki, co pomoże Czytelnikom zrozumieć dane źródło finansowania i omawiane wątki teoretyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11289 VIII.4.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12401 VIII.4.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum)
Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy niektórych rozdz. Indeks.
Opracowanie ma charakter przewodnika metodycznego po codziennych problemach, jakim muszą stawić czoła menedżerowie finansowi, księgowi czy analitycy sprawozdań finansowych. Autorzy zastosowali podejście warsztatowe do zagadnień sprawozdawczości finansowej i zaprezentowali je tak, aby były one zrozumiałe i przydatne w tworzeniu systemu rachunkowości oraz prowadzeniu polityki rachunowości jednostki. Stąd szczególny nacisk położony został na wieloaspektowe przedstawienie procedur związanych z identyfikacją, pomiarem i wyceną różnorodnych transakcji ekonomicznych. Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu przydatnych informacji służą: podział układu treści na zwięzłe fragmenty, numery zamieszczone na marginesach, wskazujące ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem, wewnętrzne odesłania w tekście, liczne przykłady, rysunki, schematy i tablice, uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką z hasłem "Ważne!" oraz przyjazna szata graficzna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13286 VIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. - 9. wyd. rozsz. i zaktualizowane. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - 414 s. : il. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Bibliogr. s. XXIII. Indeks.
Podręcznik jest kontynuacją podręcznika "Zobowiązania - część ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiazań. W podręczniku omówiono m.in. umowy: regulujące przeniesienie praw, regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług, dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności, o funkcji alimentacyjnej, umowę ubezpieczenia, umowę spółki. Wydanie uwzględnia m.in. zmiany w zakresie najmu lokali, wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, zmiany wprowadzone ustawą o kredycie konsumenckim, ustawą o grach hazardowych. Podręcznik zawiera najnowszą literaturę i orzecznictwo.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12564 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12563 X.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13670 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again