Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(6)
unavailable
(4)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(15)
Author
Bisaga Anna
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Duczmal Marian
(1)
Frankowska Marzena
(1)
Jacyna Marianna (1961- )
(1)
Jedliński Mariusz
(1)
Kozłowski Remigiusz
(1)
Kulińska Ewa (logistyka)
(1)
Kupiec Leszek (1936- )
(1)
Murphy Paul Regis
(1)
Nyszk Wojciech
(1)
Pawłowska Bożena (ekonomia)
(1)
Pokusa Tadeusz
(1)
Skulska Bogusława
(1)
Sołtysik Marian
(1)
Strychalska-Rudzewicz Anna
(1)
Szymanowski Wacław (1945- )
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Welsyng Cezary
(1)
Wojciechowski Tadeusz (1925- )
(1)
Wood Donald F. (1935- )
(1)
Zimon Dominik
(1)
Świerczek Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(10)
ŁAŃCUCH DOSTAW
(3)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(2)
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
LOGISTYKA
(1)
MARKETING
(1)
MATERIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
TRANSPORT
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(6)
PODRĘCZNIKI
(2)
15 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Treść zagadnień została tak dobrana, by student potrafił: identyfikować zasadnicze elementy składowych procesów i systemów logistycznych, interpretować, w ujęciu systemowym, logistyczne zależności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, określać i analizować podstawowe procesy logistyczne i funkcje zarządzania logistycznego, rozumieć wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne formy i zasady zarządzania logistycznego, definiować łańcuch dostaw. Każdy rozdział zakończony jest bibliografią i źródłami internetowymi. Z jednej strony jest to zestaw dzieł cytowanych i opracowań internetowych, z których autor korzystał, a z drugiej jest to spis pomocnych materiałów pozwalających studentowi indywidualnie rozszerzyć swoją wiedzę z obszaru logistyki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14841 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14840 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15640 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka stosowana / red. Dominik Zimon. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 158 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Książka ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny, poświęcona jest wybranym zagadnieniom, które powinien rozpatrywać logistyk na poziomie menadżerskim. W książce szczególnie skupiono się na obszarach związanych z: prawidłową realizacją procesów zaopatrzenia, kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie, rolą jakości w doskonaleniu procesów logistycznych, przepływem informacji, efektywnością transportu szynowego, zrównoważonym rozwojem transportu miejskiego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15133 WYP. [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16151 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16150 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-162.
Logistyka nabiera coraz większego znaczenia, co łatwo zauważyć, obserwując szybki rozwój globalnych sieci gospodarczych. W większości są to wielowymiarowe sieci dostaw. Nasilająca się konkurencja sprawia, że sieci te muszą być coraz efektywniejsze. Autorzy całościowo przedstawili procesy biznesowe, zachodzące w sferze dystrybucji fizycznej. Główna uwaga została skupiona na: istocie systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, systemie dystrybucji w ujęciu marketingowo-logistycznym, metodyce oceny efektywności dystrybucji i kryteriach takiej oceny oraz charakterystyce narzędzi oceny efektywności systemu dystrybucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12158 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik : materiały dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego w Katowicach)
Bibliogr. s. 127-133.
Problematykę zarządzania łańcuchami dostaw można przedstawić w różny sposób, biorąc pod uwagę choćby jej ścisły związek z logistyką, czy też uwzględniając różne aspekty nauk o zarządzaniu. Niniejszy podręcznik obejmuje sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i traktuje o ewolucji form organizacji przepływu dóbr materialnych w gospodarce. W rozdziale drugim zaprezentowano koncepcję łańcuchów dostaw. Rozdział trzeci prezentuje konfiguracje łańcuchów dostaw. W rozdziale czwartym traktującym o istocie zarządzania łańcuchami dostaw omówiono różne poglądy dotyczące definiowania pojęcia zarządzania łańcuchem dostaw oraz wskazano jego podstawowe cele w aspekcie logistycznym, przedmiotowym oraz pozalogistycznym. W rozdziale piątym omówiono podstawy teoretyczne strategii łańcuchów dostaw. Rozdział szósty poświęcono procesom organizowania łańcuchów dostaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11534 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Tadeusz Wojciechowski. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : "Difin", 2011. - 231, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 213-218.
Motywem przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w przedsiębiorstwach muszą być stopniowo integrowane z działaniami logistycznymi i że - tym samym - wymagają wspólnego, zsynchronizowanego zarządzania. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie to powinno koncentrować się na rozwiazywaniu problemów marketingowych i logistycznych w sposób zmierzający do uzyskania maksymalnej satysfakcji klientów. Uzasadnienie tej tezy zostało wsparte przejrzystym przeglądem podstaw marketingu i logistyki, zasad planowania marketingowego i logistycznego oraz tworzenia strategii merketingowo - logistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10273 IX.16.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11803 IX.16.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 271-277.
Istotą logistyki jest czasowo-przestrzenna koordynacja wszelkich przepływów od źródeł zaopatrzenia do finalnego odbiorcy i konsumenta. Książka jest oparta na wykładzie dla studentów kierunku zarządzanie. Celem jest ukazanie podstawowych, ale i kompleksowo ujętych problemów będących przedmiotem zainteresowania logistyki oraz wyzwolenie skłonności do ich pogłębienia poprzez dalsze samokształcenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9930 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11560 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Onepress Exclusive)
Na okł. i s. tyt.: wyd. 10, dotyczy oryginału.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka omawia różnego rodzaju systemy zarządzania informacjami, z uwzględnieniem wpływu internetu na logistykę oraz opisu wyzwań, jakich dostarczają technologie informacyjne. Czytelnik pozna najskuteczniejsze metody współpracy z innymi działami w firmie, w tym z marketingiem. Nowością są informacje na temat wpływu decyzji i działań logistycznych na strategiczne wyniki finansowe firmy: dochód netto, zaangażowany kapitał oraz zwrot z zaangażowanego kapitału. Autorzy omawiają także: zaopatrzenie i zarządzanie zapasami, prognozowanie zapotrzebowania, gospodarkę magazynową i lokalizację obiektów magazynowych, zarządzanie dystrybucją i konfigurowanie sieci sprzedaży, zasady zarządzania transportem, marketing w logistyce. Podręcznik napisany przystępnym językiem, stanowi kompletny i rzetelny zbiór narzędzi oraz zasad: prawdziwy niezbędnik każdego profesjonalisty.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.13039 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13038 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12583 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 371)
Bibliogr. s. 161-169.
Książka zwraca uwagę na szereg występujących w tle ogólnych aspektów logistyki problemów, nieco rzedziej opisywanych bądź pomijanych w literaturze przedmiotu. Czytelnik może zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie ryzykiem w logistyce, znaczenie systemów informatycznych w podnoszeniu poziomu innowacyjności i elastyczności procesów logistycznych, logistyka miejska, metody doskonalenia procesów logistycznych, kreatywna logistyka, implementacja narzędzi business intelligence w procesach logistycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15133 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
W książce omówiono w sposób jasny i wyczerpujący koncepcje zarządzania jakością zorientowane na klienta, podejście logistyczne, pozwalając zaspokoić potrzeby rynku przy jednoczesnej minimalizacji kosztów logistycznych oraz wykorzystanie koncepcji śledzenia i zapewnienia bezpieczeństwa zywnościowego w obsłudze klienta z pomocą lańcuchów dostaw. Problematyka złożoności organizacji do niedawna nie znajdowała się w centrum nauki o organizacji i zarządzaniu, dopiero postęp cywilizacyjny i globalizacja rynków nadała tej tematyce właściwą rangę. Dostrzeżenie tych problemów i wskazanie sposobów ich praktycznego rozwiązania należą do niewątpliwych walorów książki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10689 IX.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 199-207.
Monografia składa się z sześciu rozdziałów i obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące logistyki w szerokim kontekście. Zawiera m.in. analizę potrzeb transportowych regionu łódzkiego na tle jego historyczno-cywilizacyjnego rozwoju oraz opis wszystkich etapów wykonawczych (inicjacja, planowanie, realizacja praktyczna, ocena i zakończenie) realizacji udanego projektu budowy portalu do wymiany informacji handlowej na rynku palet. Omówiono też wymagania logistyczne opakowań transportowych i wykonano studyjną analizę efektywności ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa logistycznego. Dodatkowo zostało poruszone szczególnie ważne w ostatnich latach zagadnienie bezpieczeństwa w gospodarce magazynowej, z podaniem przykładów wdrożenia systemów zarządzania, zabezpieczających efektywność ekonomiczną i logistyczną firmy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa pracy. W ostatnim rozdziale przedstawiono całościowy obraz e-handlu w Polsce w kontekście jego aspektów logistycznych i innowacyjności, wzbogacony prezentacją wyników badań własnych. Ciekawie opisane problemy logistyczne i transportowe, z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań, stanowią niewątpliwe walory niniejszej publikacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.13707 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14710 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Monografia jest pierwszym w literaturze polskiej, zebranym w jednym wydawnictwie, kompendium wiedzy o rozbudowanym i złożonym systemie logistycznym. Zaprezentowane zostały w niej najnowsze wyniki badań i światowych osiągnięć w zakresie wdrożeń w dziedzinie kształtowania nowoczesnych systemów logistycznych, sprzyjających komodalności transportu. Książka porządkuje nazewnictwo i związane z nim definicje, opisuje i hierarchizuje elementy systemu. Na szczególną uwagę zasługują przedstawione narzędzia wspomagania podejmowania decyzji, z uwzględnieniem komodalności transportu, w postaci programów optymalizacyjnych. Monografia przedstawia sformalizowany, oparty o naukową analizę opis skomplikowanego systemu, a jej dodatkową zaletą jest możliwość praktycznego wykorzystania. Książka posiada uniwersalny charakter.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14230 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15056 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Obronność - Logistyka)
Bibliogr. przy rozdz.
Współczesna logistyka nabiera nowych treści, a zakres realizowanych w jej ramach przedsięwzięć stale wzrasta. Powoduje to potrzebę poszukiwania nowych, efektywniejszych systemów logistycznych. Dlatego też tak zarysowany obszar wiedzy był przyczynkiem do wyboru zagadnień w tym obszarze. Niniejsze opracowanie ujawnia w tym zakresie szerokie więzi interdyscyplinarne współczesnej logistyki i stanowi dobry materiał dla studentów kierunku logistyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14421 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10690 VII.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Prace zbiorowe / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Tekst częśc. w jęz. ang., niem.
Globalizacja jest zjawiskiem, które dominuje w opisie obecnej rzeczywistości międzynarodowej dokonanym przez przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych, lecz jej zakres znaczeniowy nie jest jednoznacznie określony. Różnorodność sposobów definiowania tego pojęcia dorównuje popularności oraz częstotliwości jego stosowania. Niewątpliwie główną przyczyną jest złożoność, wielowymiarowość globalizacji i brak wyraźnych granic jej zakresu, co w zasadzie uniemożliwia skonstruowanie spójnej, jednoznacznej definicji, uwzględniającej wszystkie istotne elementy. Dlatego też naukowcy, politycy czy dziennikarze publikujący swoje teksty związane z procesami globalizacyjnymi zachodzącymi w sferze stosunków międzynarodowych poruszają szereg kwestii społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych, a także wiele innych, które podkreślają znaczenie tych procesów w światowej gospodarce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10778 XII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Podręcznik prezentuje złożoność i wielokryterialność problematyki ekonomiczno-finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorzy podejmują istotne problemy współczesnego procesu zarządzania przedsiębiorstwem i identyfikują główne płaszczyzny realizowania działalności gospodarczej. Poszczególne rozdziały prezentują: istotę i rodzaje strategii przedsiębiorstw, planowanie strategiczne, znaczenie ryzyka i ubezpieczenia w działalności przedsiębiorstw, problemy logistyczne, działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, gospodarowanie kapitałem obrotowym, politykę zatrudnienia, regulację prawną czasu pracy, koszty pracy, rodzaje finansowania i otoczenie fiskalne działalności przedsiębiorstw, sprawozdawczość i analizę finansową przedsiębiorstwa, metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, konkurencyjność przedsiębiorstw i bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach produkujących żywność. Autorz podjęli próbę identyfikacji działalności gospodarczej w kontekście mikro, uwzględniając również szereg uwarunkowań makroekonomicznych. Determinanty wewnętrzne zostały poddane wnikliwej analizie, gdyż w sposób bezpośredni oddziaływują na rachunek ekonomiczny i poziom rentowności przedsiębiorstw. Niewątpliwym atutem podręcznika jest przystępny sposób prezentacji prowadzonych rozważań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12396 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again