Form of Work
Książki
(35)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(29)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(11)
Wypożyczalnie
(20)
Czytelnie
(33)
Author
Brągiel Józefa
(4)
Janke Andrzej W
(4)
Kawula Stanisław (1939- )
(4)
Rostowska Teresa (1947- )
(3)
Kierkegaard Soren Aabye (1813-1855)
(2)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(2)
Muszyński Wojciech (socjolog)
(2)
Toeplitz Karol
(2)
Adamski Franciszek (1930- )
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Balicki Janusz (1947- )
(1)
Baniak Józef (1948- )
(1)
Baryluk Marzena
(1)
Bielawska-Batorowicz Eleonora (1956- )
(1)
Buchner Antoni (1941- )
(1)
Błażek Magdalena
(1)
Chuchra Maria
(1)
Duch-Krzystoszek Danuta
(1)
Dyczewski Leon (1936- )
(1)
Iwaszkiewicz Jarosław (1884-1980)
(1)
Iwaszkiewicz Jarosław (1894-1980)
(1)
Jakoniuk-Diallo Anna
(1)
Jęczeń Jarosław
(1)
Kubiak Hanna (pedagogika)
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Malina Alicja (psychologia)
(1)
Olak Antoni
(1)
Olearczyk Teresa Ewa
(1)
Ostrouch-Kamińska Joanna
(1)
Rostowski Jan
(1)
Setkowicz Malwina
(1)
Slany Krystyna (1952- )
(1)
Szczurek Zbigniew (1932- )
(1)
Szlendak Tomasz (1974- )
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Wawrzak-Chodaczek Mirosława
(1)
Wolicki Marian (1941-2017)
(1)
Zajączkowski Piotr (1972- )
(1)
Zalewska Sabina
(1)
Ziemska Maria
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Terapeuci
(1)
Subject
MAŁŻEŃSTWO
(16)
RODZINA
(16)
PEDAGOGIKA RODZINY
(5)
WYCHOWANIE w RODZINIE
(5)
STOSUNKI INTERPERSONALNE
(3)
EGZYSTENCJALIZM
(2)
ESTETYKA
(2)
ETYKA
(2)
LITERATURA DUŃSKA
(2)
MIŁOŚĆ
(2)
MŁODZIEŻ
(2)
WARTOŚĆ
(2)
ADAPTACJA KULTUROWA
(1)
Chorzy
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
ISLAM
(1)
Jakość życia
(1)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(1)
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
(1)
KONKUBINAT
(1)
KOŚCIÓŁ KATOLICKI
(1)
Małżeństwo
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
POSTAWY
(1)
PRAWO CYWILNE
(1)
PRAWO ISLAMSKIE
(1)
PRZEMOC w RODZINIE
(1)
PSYCHOLOGIA
(1)
REHABILITACJA SPOŁECZNA
(1)
RODZICE
(1)
ROLA SPOŁECZNA
(1)
ROZRÓD
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rozwód
(1)
TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA
(1)
TRZEBINIA (woj. małopolskie)
(1)
Trauma
(1)
UCZUCIA
(1)
WIĘŹ MAŁŻEŃSKA
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
LUBLIN (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
35 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka ma charakter dwudzielny. W pierwszej jej części omówiono konteksty teoretyczne pedagogiki rodziny (tu m.in. artykuły o rodzinie jako podmiocie przemian i badań społecznych, sposobie życia współczesnych ludzi w ramach rodziny traktowanej jako wspólnota, o kulturze popularnej jako źródle badań nad rodziną), druga poświęcona jest opisowi jej wymiarów praktycznych ľ pedagogii rodziny (badania dotyczyły m.in. małżeństw i ich jakości, nowej roli ojca w zmieniającym się świecie, istoty działania świetlicy środowiskowej w kontekście potrzeb rodziny z obszarów społecznego ryzyka, obciążenia dzieci w wieku szkolnym pracą związaną z realizacją aspiracji edukacyjnych rodziców).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14013 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliografia na stronach [273]-313. Indeks.
Książka przybliża specyfikę sytuacji rozwodowej rozumianej jako procesu przebiegającego w trzech fazach: okresu nasilonego konfliktu małżeńskiego poprzedzającego decyzję o rozstaniu, okresu formalnego rozwodu oraz okresu porozwodowego cechującego się licznymi zmianami i wymagającego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspektywy dorosłych i dzieci z uwzględnieniem modeli wyjaśniających ich funkcjonowanie oraz efektywność procesów adaptacyjnych. Autorki opisały problemy istotne z perspektywy osób zajmujących się zarówno diagnozą, jak i pomaganiem rodzinom w sytuacji okołorozwodowej, w tym uwaga poświęcona została trudnościom wynikającym ze współczesnych przemian rodziny (rozwód w rodzinie przebywającej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekonstrukcja systemu rodzinnego przed formalnym orzeczeniem rozwodu itp.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17460 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie ; 19)
W każdej części tej jedynej w swoim rodzaju książki filozof występuje pod inną maską, podejmując skomplikowaną grę, z którą nie poradziliby sobie nawet dzisiejsi postmoderniści. Tom pierwszy opowiada o stadium estetycznym – koniecznym etapie, który musi przeżyć i przezwyciężyć człowiek pragnący autentycznej egzystencji. Sam Kierkegaard miał skłonność do pozostania w skórze estety na zawsze. Takie zatrzymanie kończy się jednak, jak to wynika z jego rozważań, wyłącznie rozpaczą. Przykładem tragiczny los Don Giovanniego. Dziennik uwodziciela, słynna ostatnia część tomu, ukazuje sukces takiej nastawionej na konsumpcję i estetyczne przeżywanie figury. To historia dziewczyny, którą uwodzi przyjaciel, melancholijny manipulator. Kierkegaardowskie analizy całego procesu i ewolucji kolejnych postaci są arcydziełem zarówno filozoficznego geniuszu, jak i psychologicznej wnikliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10770 II.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Opracowanie to obejmuje wielostronne ujęcie miłości partnerskich, małżeńskich i rodzinnych i stanowić będzie dobre uzupełnienie na rynku wydawniczym w obszarze socjologicznym i pedagogicznym, ujmując wielopostaciowość miłości międzyludziej i jej zagrożenia we współczesnych czasach. Wiele zagadnień ujętych w tym opracowaniu będzie przydatnych w analizie procesów badawczych funkcjonowania małżeństwa i rodziny przede wszystkim w emocjonalnych sferach życia uczuciowego partnerów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14046 III.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-186.
W niniejszej książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnej grupy małżeńsko-rodzinnej, obecnych zagrożeń wynikających z przeobrażeń współczesnego świata. Na tle ogólnych dzisiejszych przemian rodziny w społeczeństwie przedstawiono dzisiejszą polską rodzinę: jej cechy, obecny stan i kierunki przeobrażeń. Poszczególne rozdziały poruszają odmienne zagadnienia, ale jednocześnie tworzą całość. Trzy pierwsze rozdziały przedstawiają zagadnienia ogólne, związane z istotą, strukturą, wymiarem instytucjonalnym i społecznym małżeństwa i rodziny, jej główne kierunki przemian (rozpad związków małżeńskich, kontrola urodzeń, stosunek do przerywania ciąży, kwestie pracy zawodowej kobiet) oraz fenomen małżeństwa i rodziny w ujęciu teoretycznym i jego interpretacje przez myślicieli nauk społecznych i filozofii. Kolejne trzy rodziały książki zawieraja opis postaw dewiacyjnych będących zagrożeniem dla rodziny i jej członków, mianowicie przemocy w rodzinie, alkoholizmu w rodzinie oraz samobójstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12294 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13428 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11415 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12634 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem pracy „Małżeństwo: początek i koniec” jest spojrzenie na małżeństwo – zarówno na jego początek, jak i koniec – z perspektywy demograficznej. Obiektem zainteresowania niniejszego studium jest zatem sprawdzenie, jak w powojennej Polsce zmieniało się podejście do formowania i rozpadu związku małżeńskiego poprzez analizę „twardych” danych liczbowych, mówiących o częstości występowania najważniejszych zdarzeń demograficznych w sferze małżeńskości, takich jak zawieranie związku małżeńskiego, rozwody, separacje, owdowienia. Przeprowadzona w pracy analiza wskazuje na zachodzący proces zmian podejścia tak do formowania, jak i rozpadu małżeństw. Zmniejszająca się atrakcyjność małżeństwa jako instytucji społecznej współwystępuje z coraz częstszym odwoływaniem się do nietradycyjnych form zakończenia związku – rozwodu i separacji. Zmiany te zachodziły w całym, powojennym okresie, aczkolwiek poszczególne podokresy odznaczały się różnym tempem zmian. Największą dynamiką odznaczały się w tym przypadku lata 1960. oraz okres ostatniego ćwierćwiecza. Patrząc z perspektywy ostatnich dwóch dekad, można powiedzieć, iż widoczne wcześniej przemiany podejścia do małżeństwa uległy jedynie przyspieszeniu, choć jednocześnie bez wątpienia pojawiły się na masową skalę niedopuszczalne wcześniej możliwości odwołania się do alternatywnych form życia małżeńskiego-rodzinnego, związane z brakiem formalizowania łączącej dwie dorosłe osoby intymnej więzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15242 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; nr 2)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. s. 349-362.
Autor podjął sie naukowego opracowania ważnego i aktualnego zagadnienia postaw małżonków wobec prokreacji. Dokonał korelacji między tymi postawami a więzią małżeńską. Swoją refleksję oparł na badaniach empirycznych starannie przeprowadzonych zgodnie z metodologią tych nauk. Praca ma charakter pionierski dzięki omawianej korelcaji oraz dzieki specyfice ankietowanego środowiska, które cechuje różnorodność odpowiadająca realiom współczesnego życia. (z recenzji ks. prof. zw. dr. hab. Bronisława Mierzwińskiego)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.16444 [Magazyn 1], P.16443 [Magazyn 1], P.16442 [Magazyn 1], P.16441 [Magazyn 1], P.16440 [Magazyn 1], P.16439 [Magazyn 1], P.16438 [Magazyn 1], P.16437 [Magazyn 1], P.16436 [Magazyn 1], P.16435 [Magazyn 1], P.16434 [Magazyn 1], P.16433 [Magazyn 1], P.16432 [Magazyn 1], P.16431 [Magazyn 1], P.16430 [Magazyn 1], P.16429 [Magazyn 1], P.16428 [Magazyn 1], P.16427 [Magazyn 1], P.16426 [Magazyn 1], P.16425 [Magazyn 1], P.16424 [Magazyn 1], P.16423 [Magazyn 1], P.16422 [Magazyn 1], P.16421 [Magazyn 1], P.16420 [Magazyn 1], P.16419 [Magazyn 1], P.16418 [Magazyn 1], P.16417 [Magazyn 1], P.16416 [Magazyn 1], P.16415 [Magazyn 1], P.14932 [Magazyn 1] (31 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14931 V.2 [Wypożyczalnia B], P.14930 V.2 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15761 V.2 [Czytelnia B], 15760 V.2 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 352-379.
Książka porusza problematykę małżeństwa i rodzicielstwa po usamodzielnieniu się dzieci. Przedmiotem badań jest Syndrom Pustego Gniazda. Słownik gerontologii społecznej definiuje stadium pustego gniazda jako okres życia rodziców, kiedy pozostali sami po opuszczeniu domu rodzinnego przez dorosłe dzieci. Dla potrzeb pracy utworzono definicję, przyjmując, iż Syndrom Pustego Gniazda jest to zespół cech lub układów zachowań najczęściej uwarunkowanych kulturowo, obserwowany głównie u małżonków, gdy ich dzieci usamodzielniają się i opuszczają dom rodzinny. Nowa tożsamość małżonków tworząca się w syndromie prowadzi do dekonstrukcji i rekonstrukcji tożsamości małżeńskiej i rodzicielskiej i określenia na nowo ról małżonka i rodzica Istotą i tematem tej pracy są relacje i interakcje małżeńskie i rodzicielskie w szczególnej fazie życia małżeńskiego, jaką jest faza wtórna. Badanymi elementami tej interakcji są: miłość, przyjaźń, szacunek, czułość, przywiązanie małżeńskie, rozwiązywanie konfliktów. W badaniach posłużono się metodami ilościowymi i jakościowymi. Zastosowano ankietę, wywiad, obserwację uczestniczącą i studium przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15128 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie ; 20)
Tom drugi wprowadza czytelników w stadium etyczne, dowodząc wyższości małżeństwa nad uwodzeniem. Nie chodzi bynajmniej o jakieś ascetyczne praktyki, mistycyzm i spektakularne ofiarowanie się Bogu. To byłby nadal estetyzm, a ponadto obojętność - czy to obojętność artysty zapatrzonego w sztukę, talent i to, co interesujące, czy mistyka zapatrzonego w Boga, własną doskonałość i to, co wzniosłe. Prawdziwy rycerz wiary, szczególna postać tego stadium, może być księgowym, królem lub kelnerką. Każdy może być człowiekiem niezwykłym, robiąc to, co do niego należy. Po lekturze książki Kierkegaarda przychodzi do głowy naiwna myśl: właściwie trudno uwierzyć, że ktoś coś takiego w ogóle wymyślił i napisał.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10771 II.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. s. 223-245 ; 338-354.
Przekazana do rąk czytelnika książka dotyczy szerokiego spektrum problemów wyjaśniających złożoność i specyfikę zachowań osób funkcjonujących w małżeństwie i innych związkach interpersonalnych opartych na miłości. W części I książki uwzględnione zostały najważniejsze teorie psychologiczne wyjaśniające dobór partnerów do małżeństwa. W części II autorzy koncentrują się głównie na psychologicznych i neuropsychologicznych uwarunkowaniach miłości małżeńskiej i partnerskiej. Takie zróżnicowanie problemów życia małżeńskiego i rodzinnego jest niewątpliwie nowatorskie i mało spotykane w opracowaniach z tego zakresu. Atutem książki jest komunikatywny język oraz rzetelne udokumentowanie omawianych problemów, o czym świadczy bogata literatura przedmiotu, głównie anglojęzyczna, załączona po każdej części.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13821 III.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14786 III.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6054 [Magazyn 1], P.6053 [Magazyn 1], P.6052 [Magazyn 1], P.6051 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4301 VI.8 [Wypożyczalnia B], P.4300 VI.8 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7304 VI.8 [Czytelnia B], 3194 VI.8 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [299]-325.
"Zmiany globalne docierają bezpośrednio do samych jednostek, do jądra ich osobistego życia, wiążąc się z dekonfiguracją i rekonfiguracją na nowo znaczenia seksualności, doboru partnera, formowania małżeństwa, rodzicielstwa, trwałości rodziny, jej sakralności czy złożoności form życia rodzinnego. Zacierają się granice w odniesieniu do tego, co w przeszłości było jednoznacznie definiowane i oceniane przez systemy normatywne, takie jak moralność, obyczaj, religia i prawo. Jesteśmy zatem w środku rewolucji globalnej, która zmienia utarte dotąd schematy i zasady definiowania małżeństwa i rodziny, ustalania, czym jest oraz jaka jest istota małżeństwa i rodziny." (z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12243 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13367 VI.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. 558-559.
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest zbiorem opracowań autorskich wielu znaczących polskich psychologów, którzy na podstawie własnych badań bądź odnosząc się do światowej literatury przedmiotu, starają się wyjaśnić funkcjonowanie człowieka w złożonych i trudnych rolach małżeńskich i rodzicielskich. Pracę podzielono na dwie części. Pierwszą poświęcono zdrowotnym aspektom życia małżeńskiego, drugą zaś zdrowotnym aspektom rodzicielstwa. Zaprezentowane w niniejszej książce zagadnienia z pewnością nie wyczerpują problematyki dotyczącej zdrowotnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego, ale podkreślają złożoność, różnorodność oraz psychologiczne konsekwencje choroby dla jakości życia człowieka. (fragment Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14068 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka poświęcona jest problematyce małżeństwa i rodziny. Jest to obszar nauki, który w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin (psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy) i rozwija się bardzo dynamicznie. W obszarze psychologii małżeństwa i rodziny wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczno-ekonomiczne powodują, że wżyciu małżeństw i rodzin pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Zjawiska, takie jak: wzrost liczby rozwodów, nowe formy związków, opóźnianie prokreacji i inne, są przykładami znaczących zmian wżyciu rodziny, które można rozpatrywać w szerszym kontekście ekologicznym. Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne problemy z życia rodziny i małżeństwa. Wśród autorów znajdują się uznani polscy familiolodzy oraz młodzi naukowcy, którzy na łamach książki dzielą się z Czytelnikiem własnym, świeżym spojrzeniem na zjawiska zachodzące w wybranych obszarach życia rodzinnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11878 III.7 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13059 III.7 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Bibliogr. przy pracach.
Badania nad rodziną były, są i będą. Ich znaczenie i wartość mierzone są co najmniej w dwóch wymiarach: odnajdywanie ogólnych mechanizmów ich rozwoju w uzależnieniu od zmieniającego się społeczeństwa oraz od aktualności dostrzegania zmian wewnątrz rodziny z rozpoznawaniem ich genezy, oraz form zachowania wartościowych elementów i poszukiwań dróg naprawczych. (prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15930 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka pokazuje człowieka niepełnosprawnego jako pełnosprawnego członka społeczeństwa. W części pierwszej znajdują się informacje dotyczące specyfiki kontaktów z innymi ludźmi w danym okresie rozwojowym, tego, jak niepełnosprawność może zakłócać społeczne kontakty oraz w jaki sposób można wspierać człowieka w trudnej sztuce bycia z innymi. W części drugiej autorki dotykają egzystencjalnych problemów człowieka. Piszą o przyjaźni, szczęściu, miłości, cierpieniu, lęku przed śmiercią i potrzebie wsparcia udzielanego przez bliskich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11695 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11694 VI.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12886 VI.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.7688 [Magazyn 1], P.3518 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.3517 VI.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8695 VI.8 [Czytelnia B], 4273 VI.8 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja Społeczna w Edukacji)
Tekst częśc. ang., częśc. równol. niem., pol.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
O wartościach tkwiących w komunikacji zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy, choć rzadko o tym mówimy. Dzięki językowi, komunikacji mamy szansę zrozumienia innych i świat, a także wyrażenia siebie samych. Poprzez to, co mówimy i jak się zachowujemy, dajemy znać, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy. Zachowania komunikacyjne są wyrazem naszych wartości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9951 III.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11588 III.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Centrum Badań nad Rodziną ; t. 11.)
Bibliogr. przy pracach.
Na przestrzeni dziejów przemoc i agresja miały różne oblicza, związane z rozumieniem człowieka: kobiety i mężczyzny, ich płciowości, ich miejsca i roli w życiu społeczno-politycznym, w życiu małżeńskim i rodzinnym; z koncepcja wychowywania dzieci i młodzieży; z podejściem do osób niepełnosprawnych; z właściwym spojrzeniem na porządek moralny, naturalny, ale również nadprzyrodzony i wieczny. Współczesna cywilizacja staje wobec tych samych zagadnień z przeszłości. Dołączają jednak inne związane z rozwojem technologicznym i globalizacją. Środki, którymi tworzy człowiek współczesna kulturę i posługuje się w budowaniu ä globalnej wioskiö, służą niestety także do takich zachowań, jak przemoc i agresja. Na przestrzeni dziejów środki te się zmieniały: od werbalnych, niewerbalnych i fizycznych, po najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne, prowadzące do przemocy wirtualnej. Przemoc, zarówno realna, jak i online, dotyka całych rodzin: dzieci, młodzieży i dorosłych, a poprzez rany, jakich doświadcza cała rodzina, przemoc dotyka całych społeczności. W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci, które są ofiarami, świadkami i niejednokrotnie sprawcami przemocy. Doświadczenia przemocy maja wpływ na całe życie dzieci, na postrzeganie świata, w tym małżeństwa i rodziny, na rozumienie własnego powołania do budowania kultury żucia i miłości. ( ze Wstępu - Jarosław Jęczeń, Maria Chuchra )
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12107 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13218 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again