Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(8)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(8)
Author
Czerw Aleksandra
(1)
Haber Lesław Henryk (1943- )
(1)
Iwankiewicz-Rak Barbara
(1)
Kamiński Jacek (ekonomia)
(1)
Kulik Teresa Bernadetta (1951- )
(1)
Lotko Aleksander (1977- )
(1)
Otto Jacek (1957- )
(1)
Pacian Anna
(1)
Rosa Grażyna (1968- )
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
MARKETING
(3)
BRANDING (marketing)
(1)
FUNDRAISING
(1)
INSTYTUCJE NONPROFIT
(1)
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(1)
Makromarketing
(1)
Marketing
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
ĆWICZENIA i ZADANIA dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 375-414. Indeks.
Makromarketing jest obszarem nauki o marketingu, który bardziej niż marketingiem jako funkcją zarządzania i narzędziem menedżera jest zainteresowany społeczną i środowiskową rolą marketingu. Traktuje on marketing jako proces społeczny, główny akcent zainteresowania kładąc na oddziaływanie marketingu na społeczeństwo oraz społeczeństwa na marketing. Książka jest jednym z nielicznych i pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem z zakresu teorii marketingu oraz historii myśli marketingowej poświęconym makromarketingowi. Jej głównym celem jest przedstawienie istoty, historii, przedmiotu i zakresu makromarketingu jako części nauki o marketingu oraz ukazanie roli, jaką spełnia on w jej rozwoju, a także szans, jakie w związku z rozwojem problematyki makromarketingowej stają przed nauką o marketingu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17566 [Magazyn 1], P.17565 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 18687 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18686 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 221-234.
"Na polskim rynku wydawnictw naukowych będzie to pierwsza monografia ukazująca rynkowe podejście i rynkową orientację organizacji pozarządowych wraz z całokształtem uwarunkowań, ale także z określeniem środków i technik oddziaływania na partnerów. (...) Wskazuje nie tylko na potrzebę ekonomizacji tych organizacji, ale i na konieczność stosowania marketingowego sposobu myślenia i działania w programach przygotowania oraz realizacji celów statutowych".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11835 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13007 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja stanowi drugi tom serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania. Podjęto w niej problematykę metod marketingowych w zarządzaniu organizacjami. Książka jest zbiorem materiałów badawczych i dydaktycznych z zakresu metodologii marketingu, przeznaczonym zarówno dla środowiska akademickiego, jak też biznesowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14847 IX.16.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15645 IX.16.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w ochronie zdrowia / red. nauk. Aleksandra Czerw. - Warszawa : "Difin", 2010. - 175, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 170-175.
W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego. Jako uzupełnienie omówiono obszary zastosowania marketingu w kształtowaniu postaw zdrowotnych, co w dobie wzrostu znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia odgrywa niezwykle istotną rolę. Głównymi adresatami książki są osoby profesjonalnie zajmujące się marketingiem w ochronie zdrowia, szczególnie pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw farmaceutycznych, środowisko medyczne. Publikacja adresowana jest ponadto do studentów marketingu i zdrowia publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.9932 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11567 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Marketing wobec ponowoczesności : monografia / Aleksander Lotko. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - 139, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 125-134.
W książce starano się opracować i zaprezentować syntetyczne ujęcie współczesnej kondycji marketingu oraz jego działań podejmowanych w sferze teorii i empirii, a starających się stawić czoła ponowoczesnym wyzwaniom. W związku z tym przedstawiono wpływ wybranych trendów ponowoczesności na marketing i pokazano, jak zmieniają one jego dotychczasowe paradygmaty. Dalej opisano, do jakich wewnętrznych napięć, antynomii w zakresie marketingu prowadzą te zjawiska. Następnie wskazano na ważne kierunki rozwoju marketingu. Wreszcie, jako praktyczny wyraz omawianych zagadnień, scharakteryzowano centra kontaktu z klientem, jako narzędzia wirtualnej, indywidualizowanej, interaktywnej i nastawionej na sprzężenie zwrotne komunikacji z klientami. Zaprezentowano także podstawy modelu pomiaru efektywności marketingu nieformalnego - szeptanego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13340 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14347 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie, Marketing)
Bibliogr. s. 207-212.
Publikacja stanowi materiały do ćwiczeń z podstaw marketingu, zawierające zbiór najważniejszych zagadnień z tego zakresu. Została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest podstawom teoretycznym, druga zaś wybranym obszarom zastosowania marketingu. Każdy rozdział składa się z: krótkiej części teoretycznej - teorii w pigułce, testów sprawdzających rozumienie omówionych zagadnień, zdań do uzupełnienia, zadań problemowych do przedyskutowania, które mogą być wykorzystane przez wykładowców jako podstawa do prowadzenia ćwiczeń lub warsztatów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12523 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12522 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13646 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem niniejszego podręcznika jest przekazanie merytorycznej wiedzy z zakresu komunikacji i zarządzania, mającej w przyszłości wpływ na pozycję i autorytet menedżera, jak również przynoszące zysk, umiejętne zarządzanie własnym biznesem. Prezentowane w podręczniku problemy i zagadnienia odwołują się do przedmiotów: kształcenie w zakresie socjologii, nauk o komunikowaniu, public realtions, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, nauka o koncepcjach zarządzania, przedsiębiorczości, etyka w zarządzaniu, psychologia w zarządzaniu, negocjacje. Zaletą podręcznika jest innowacyjność analityczna związana z usadowieniem problematyki komunikacji i zarządzania w nowym otoczeniu, jakim jest społeczeństwo informacyjne, i wynikająca stąd specyficzna rola technologii teleinformatycznej w systemach sieciowego zarządzania poprzez Intranet, Ekstranet i Internet. Wielość przykładów praktycznych zamieszczonych w tekście, ma w zamysle autorów pobudzić zainteresowania Czytelników dla dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu komunikacji i zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11403 VI.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12609 VI.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: koncepcji zdrowia w medycynie, polityki zdrowotnej, współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny, profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych, zagrożeń zdrowia psychicznego, opieki medycznej nad młodzieżą szkolną, promocji zdrowia, systemów informacyjnych w zdrowiu publicznym, uregulowań prawnych. Podręcznik dostosowany jest do aktualnych programów kształcenia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. Rozdziały poprzedzone są celami kształcenia i zakończone pytaniami, które mogą być pomocne w utrwaleniu treści.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.14042 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14041 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14904 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again