Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(21)
available
(15)
unavailable
(2)
unknown
(2)
Branch
Magazyny
(6)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(23)
Author
Siedlecka Agnieszka (1975- )
(2)
Anders Justyna
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Ciechomski Wiesław
(1)
Deluga Włodzimierz
(1)
Domański Tomasz (1953- )
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Dyczkowska Joanna (rachunkowość)
(1)
Florek Magdalena (nauki ekonomiczne)
(1)
Glińska Ewa (socjolog)
(1)
Gorynia Marian (1956- )
(1)
Januszewska Małgorzata
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Klasik Andrzej (1943- )
(1)
Kuć-Czajkowska Katarzyna
(1)
Kuźniar Wiesława
(1)
Kuźnik Florian
(1)
Nowak Stefan (1925-1989)
(1)
Nowińska-Łaźniewska Ewa
(1)
Orfin-Tomaszewska Katarzyna
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Romanowski Robert
(1)
Rosa Grażyna (1968- )
(1)
Rudolf Wawrzyniec
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Sidor Monika
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Smarzewska Agnieszka (1973- )
(1)
Szatur-Jaworska Barbara (1955- )
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Szromnik Andrzej (1948- )
(1)
Ulfik Agnieszka
(1)
Zwolińska-Ligaj Magdalena (1977- )
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
MARKETING TERYTORIALNY
(13)
TURYSTYKA
(5)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(4)
MIASTA
(3)
ADMINISTRACJA
(1)
AGROTURYSTYKA
(1)
ERASMUS (program)
(1)
GOSPODARKA OPARTA na WIEDZY
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
INNOWACJE
(1)
KOMUNIKOWANIE MARKETINGOWE
(1)
KONKURENCJA
(1)
MARKETING PARTNERSKI
(1)
MARKETING REGIONALNY
(1)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Polityka społeczn
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
SEKTOR PUBLICZNY
(1)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
POLSKA
(1)
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE (1999- )
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
(1)
MONOGRAFIA
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
W pracy zanalizowano m.in. rynki lokalne i regionalne, problemy zagospodarowania przestrzeni miejskiej, zarządzanie marketingowe miastem. Zdefiniowano pojęcie konkurencyjności regionu oraz zaprezentowana została logika wyznaczania strategii konkurencyjnych. Odrębnym zagadnieniem poruszonym w prezentowanej monografii jest wdrażanie strategii rozwojowych poprzez zarządzanie projektami oraz rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Całość pracy zamykają publikacje traktujące o funkcjonowaniu rynku nieruchomości i zarządzaniu nieruchomościami.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5297 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 6584 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6583 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy rozdz.
W niniejszym opracowaniu podjęta została tematyka dotycząca pojęcia marketingu terytorialnego opartego na wiedzy, który zakłada aktywne działania jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów w procesie tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach oraz wsparcie procesu rozwoju lokalnego i regionalnego.Autorzy rozdziałów prezentują wiedzę obejmującą zarówno nauki o zarządzaniu, jak i nauki ekonomiczne, co pozwoliło kompleksowo przedstawić znaczenie marketingu terytorialnego opartego na wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14334 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15243 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Budowanie marki miasta : koncepcje, warunki, modele / Ewa Glińska. - Stan prawny 2 listopada 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 352 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 313-342.
Publikacja jest próbą opracowania teoretycznych podstaw budowania marki miasta ze szczególnym uwzględnieniem elementów formułowania jej tożsamości. Autorka wyjaśnia w niej prawidłowości dotyczące wyboru wyróżników tożsamości miejskiej wykorzystywanych przez samorządy w procesie zarządzania marką terytorialną, a także wskazuje sposoby usprawnienia i wprowadzania innowacji w tym zakresie funkcjonowania samorządów miast. Część empiryczna monografii skupia się na diagnozie poziomu wykorzystania elementów brandingu w zarządzaniu małymi i średnimi miastami w Polsce. Obejmuje ona również identyfikację składowych tożsamości miejskich (ich aspektów funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych) wykorzystywanych w procesie budowania pożądanego wizerunku miast.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16174 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1022) 948.)
Na stronie tytułowej także tom 1022., oznaczający numer kolejny serii Rozprawy i Studia do numeru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.
Bibliografia, netografia na stronach 213-227.
Niniejsza monografia jest jedną z nielicznych publikacji naukowych dotyczących problematyki kształtowania wizerunku obszaru turystycznego, zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku wydawniczym. Koncepcja pracy odwołuje się do problematyki teoretycznej jak i empirycznej. Jest to oryginalne opracowanie teoretyczne jak i pragmatyczne, którego adresatami są nie tylko przedstawiciele środowisk akademickich. Przedstawione aspekty instrumentalne powinny być cenną pomocą w kształtowaniu polityki promocji turystyki oraz oddziaływania na wizerunek turystyczny przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 17027 XX.5
Book
In basket
Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik. - Wyd. 5. poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 546 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 515-536. Indeks.
W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno - administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Autor kompleksowo omawia: genezę i warunki rozwoju marketingu terytorialnego, proces budowania strategii marketingowej jednostek osadniczych, różne aspekty koncepcji produktu w marketingu terytorialnym, kwestię tworzenia wizerunku miast i regionów, znaczenie różnych form powiązań partnerstwa w relacjach miast i regionów z otoczeniem, rolę targów w aktywizacji lokalnych środowisk gospodarczych, instrumenty marketingowe miast i regionów zorientowane na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16406 XIII.6 [Czytelnia C], 16405 XIII.6 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Głównym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. W tym celu konieczne jest odpowiednie zarządzanie zadaniami własnymi samorządu. W trójstopniowym podziale jednostek samorządu terytorialnego, najbliżej obywateli znajduje się najniższy szczebel tego podziału czyli gmina. To właśnie działania gminy są przez mieszkańców i członków lokalnej wspólnoty najbardziej odczuwalne. Opracowanie rozpatruje właśnie wybrane zagadnienia dotyczące realizacji zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16944 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-241.
Książka pokazuje, jak może być zarządzana jednostka administracji terenowej, aby zrealizowała swoje cele rozwojowe i że to zarządzanie musi opierać się na współpracy i kooperacji ze wszystkimi interesariuszami terytorium oraz musi wykorzystywać zjawiska i procesy rynkowe. Wskazuje również jak władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dla bogacenia się całego terytorium i umacniania jego tożsamości w globalizującym się świecie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13613 [Magazyn 1], P.13332 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13331 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14336 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-[186].
Prezentowany podręcznik przedstawia, systematyzuje i jednocześnie poszerza podstawową wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego, objaśniając pojęcia, zależności, metody, techniki i uwarunkowania z nim związane. Rozważania teoretyczne uzupełniają i ilustrują przykłady i analizy z praktyki marketingu miast, regionów i państw całego świata.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12947 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14076 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsza monogafia jest próba przybliżenia problematyki roli wizerunku w kształtowaniu orientacji rynkowej regionu. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza została poświęcona problematyce marek terytorialnych, natomiast druga - wybranym, różnorodnym zagadnieniom narzędzi i sposobów kreowania wizerunku regionu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.16129 [Magazyn 1], P.16128 [Magazyn 1], P.16127 [Magazyn 1], P.16126 [Magazyn 1], P.16125 [Magazyn 1], P.16124 [Magazyn 1], P.16123 [Magazyn 1], P.16122 [Magazyn 1], P.16121 [Magazyn 1], P.16120 [Magazyn 1], P.16119 [Magazyn 1], P.16118 [Magazyn 1], P.16117 [Magazyn 1], P.16116 [Magazyn 1], P.16115 [Magazyn 1], P.16114 [Magazyn 1], P.16113 [Magazyn 1], P.16112 [Magazyn 1], P.16111 [Magazyn 1], P.16110 [Magazyn 1], P.16109 [Magazyn 1], P.16108 [Magazyn 1], P.16107 [Magazyn 1], P.16106 [Magazyn 1], P.16105 [Magazyn 1], P.16104 [Magazyn 1], P.16103 [Magazyn 1], P.16102 [Magazyn 1], P.16101 [Magazyn 1], P.16100 [Magazyn 1], P.12759 [Magazyn 1] (31 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12758 XIII.6 [Wypożyczalnia C], P.12757 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13866 XIII.6 [Czytelnia C], 13865 XIII.6 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
(Akademia Samorządowa.)
Bibliogr. s. 239-249.
W publikacji przedstawiono praktyki dużych miast polskich, które wpisują się w nowy model zarządzania publicznego – współrządzenie. Analiza licznych przykładów współdziałania menedżerów publicznych z interesariuszami instytucjonalnymi w procesach przyciągania inwestorów, turystów i potencjalnych studentów oraz w tworzeniu dobrych warunków do rozwoju lokalnych przedsiębiorców pozwoliła na zobrazowanie sposobów realizacji zasad dobrego współrządzenia przez samorządy miejskie. Przykłady te wzbogacone o przejawy dobrych praktyk wewnątrzorganizacyjnych urzędów wskazujących na ich otwartość, efektywność, nastawienie partycypacyjne i koordynację dają bogaty obraz orientacji rynkowej badanych miast rozumianej jako kultura organizacyjna, w której główną rolę odgrywa responsywna maksymalizacja wartości dostarczanych mieszkańcom i użytkownikom. Tematyka monografii ma duże znaczenie nie tylko dla nauk ekonomicznych, ale i dla pokrewnych, w tym nauk o urbanistyce, architekturze, planowaniu przestrzennym. Autorzy badają tworzenie relacji między marketingiem a współrządzeniem na szczeblu samorządów terytorialnych. Ujmują to w ujęciu modelowym, koncentrując się na skuteczności funkcjonowania tych relacji wobec długotrwałych tendencji, jakie występują w procesie miastotwórczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 16164 XIII.2
Book
In basket
Współcześnie istotną rolę w rozwoju turystyki odgrywają władze samorządowe. Publikacja porusza zagadnienia dotyczące: miejsca i roli samorządu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem turystyki, zarządzania strategicznego w samorządzie terytorialnym, strategii zrównoważonego rozwoju obszarów turystycznych, marketingu terytorialnego, kreatywności i innowacyjności kadr w branży turystycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16326 XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 16)
Bibliogr. s. 272-288.
Celem głównym pracy jest identyfikacja kierunków oddziaływania marketingu terytorialnego na rozwój turystyki wiejskiej oraz zaproponowanie wzorcowych rozwiązań marketingowych w wymiarze strategicznym i operacyjnym, ukierunkowanych na rozwój zintegrowanego markowego produktu turystycznego gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12915 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14049 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 184)
Bibliogr. przy pracach.
Innowacje stanowią obecnie jedno z kluczowych zagadnień ekonomii i nauk o zarządzaniu. Z jednej strony dostrzega się stymulujący charakter innowacji w procesie wzrostu gospodarczego, z drugiej - najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i sektorów. Innowacje występują we wszystkich sferach życia gospodarczego, a także we wszystkich sektorach i wszystkich obszarach funkcjonalnych i procesowych przedsiębiorstwa. Fakt ten stał się inspiracją dla autorów artykułów, poszukujących przejawów innowacyjności w działalności marketingowej różnorodnych podmiotów oraz w sektorze handlu. Zeszyt naukowy składa się z trzynastu artykułów, które w wieloaspektowy sposób przedstawiają problem innowacji w marketingu i handlu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13095 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja opiera się na analizie doświadczeń konkretnych ośrodków miejskich (studiach przypadków). Składa się z dwudziestu tekstów naukowych, zebranych w trzy bloki tematyczne, prezentujące kolejno: partycypacje obywatelska, marketing terytorialny oraz charakterystykę zróżnicowania społecznego miast. Zaprezentowane w publikacji analizy, stanowiska, wnioski to jedynie niewielki fragment opinii, jaki wyłania sie z wymiany myśli nad kondycją dzisiejszych miast.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14908 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja prezentuje tendncje obecne współcześnie w marketingu terytorialnym. Książka składa się z dwóch części, ukazujących w pierwszej kolejności problematykę kształtowania działań marketingowych podmiotów publicznych, w drugiej zaś identyfikującej powiat i gminę na rynku. Poruszane w pierwszej części publikacji zagadnienia odnoszą się do ukonstytuowania marketingu terytorialnego w ramach zarządzania publicznego, budowania przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych oraz wskazania marketingu terytorialnego jako determinanty rozwoju lokalnego. Z kolei część druga stanowi próbę konfrontacji praktycznych działań realizowanych przez wybrane jednostki samorządowe z przesłankami teoretycznymi z zakresu literatury przedmiotu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.16099 [Magazyn 1], P.16098 [Magazyn 1], P.16097 [Magazyn 1], P.16096 [Magazyn 1], P.16095 [Magazyn 1], P.16094 [Magazyn 1], P.16093 [Magazyn 1], P.16092 [Magazyn 1], P.16091 [Magazyn 1], P.16090 [Magazyn 1], P.16089 [Magazyn 1], P.16088 [Magazyn 1], P.16087 [Magazyn 1], P.16086 [Magazyn 1], P.16085 [Magazyn 1], P.16084 [Magazyn 1], P.16083 [Magazyn 1], P.16082 [Magazyn 1], P.16081 [Magazyn 1], P.16080 [Magazyn 1], P.16079 [Magazyn 1], P.16078 [Magazyn 1], P.16077 [Magazyn 1], P.16076 [Magazyn 1], P.16075 [Magazyn 1], P.16074 [Magazyn 1], P.16073 [Magazyn 1], P.16072 [Magazyn 1], P.16071 [Magazyn 1], P.16070 [Magazyn 1], P.12762 [Magazyn 1] (31 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12761 XIII.6 [Wypożyczalnia C], P.12760 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13868 XIII.6 [Czytelnia C], 13867 XIII.6 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik. - Wyd. 3. poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 372 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 351-363. Indeks.
W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Autor kompleksowo omawia: genezę i warunki rozwoju marketingu terytorialnego, proces budowania strategii marketingowej jednostek osadniczych, różne aspekty koncepcji produktu w marketingu terytorialnym, kwestię tworzenia wizerunku miast i regionów, wzajemną relację między marketingiem przedsiębiorstwa a marketingiem regionu, marketingową strategię pozyskiwania kwalifikowanej siły roboczej przez regiony wiedzy, marketingowe podejście do lokalizacji obiektów handlowych, znaczenie różnych form powiązań partnerstwa w relacjach miast i regionów z otoczeniem, możliwości wykorzystania przedsięwzięć sportowych w strategiach rozwoju miast i regionów, warunki i koncepcje internacjonalizacji miast i regionów, rolę targów w aktywizacji lokalnych środowisk gospodarczych, instrumenty marketingowe miast i regionów zorientowane na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Publikacja propaguje podejście marketingowe w praktyce funkcjonowania samorządów terytorialnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11929 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13105 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Euromarketing)
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja prezentuje wielostronne i bardzo różnorodne podejście do marketingu akademickiego w kontekście współpracy z władzami miast i regionów polskich oraz zagranicznych. Przyjęta formuła tego opracowania opiera się na indywidualnym podejściu każdego z Autorów do szeroko rozumianej problematyki marketingu akademickiego oraz do roli uniwersytetów w rozwoju oraz w promocji miast i regionów. Przyjęta perspektywa jest dla każdego z Autorów bardzo silnie powiązana z jego wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi, jak również z doświadczeniami marketingowymi związanymi z realizacją pewnych projektów przez uniwersytety lub na rzecz uniwersytetów. Dotyczy to zarówno zespołu hiszpańskiego z Granady, jak również polskich doświadczeń. Głównym celem publikacji jest zarówno dokonanie bilansu dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu szeroko rozumianych koncepcji marketingu akademickiego, jak również spojrzenie na ten problem z perspektywy różnych podmiotów oraz różnych regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12075 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 594)
Bibliogr. przy pracach.
Prezentowane w książce opracowania, charakteryzujące się dobrym poziomem merytorycznym, nawiązują do spraw współczesnych i bieżących. Część opracowań porusza istotne problemy rozwoju sfery zadań publicznych. Należy zatem zwrócić uwagę na poruszane aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego, współpracę regionalną, na marketing terytorialny i jego związki z rozwojem oraz na finansowe uwarunkowania rozwoju. Należy również zwrócić uwagę na sprawy społeczne podnoszone w niektórych prezentowanych tekstach, a w szczególności na problemy społeczne związane z ochroną zdrowia, rynkiem pracy, a także problemy związane z postawami konsumentów w Polsce wobec kryzysu gospodarczego. Ważną częścią przedłożonej książki są opracowania odnoszące się do bieżących problemów gospodarczych, a zwłaszcza podejmujące problematykę finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, efektywności energetycznej oraz wpływu zjawisk kryzysowych na politykę monetarną, a także odnoszące się do funkcjonowania przemysłu obronnego w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14038 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14899 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Ekonomii i Zarządzania [Politechnika Koszalińska] ; nr 196)
ISSN 0239-7129 oraz nr 196 odnosi się do pierwotnego tyt. serii: Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bibliogr. przy rozdz.
Monografia może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań i rozważań naukowych w zakresie marketingu terytorialnego, przedsiębiorstw usługowych, konkurencyjności jednostek terytorialnych, czy ochrony środowiska. W poszukiwaniu nowych koncepcji teoretycznych i zastosowania praktycznych rozwiązań autorzy niniejszej publikacji dokonalizy analizy działań w czterech częściach. Pierwsza część jest poświęcona realizowanym przez jednostki terytorialne strategiom marketingowym oraz turystyce, która jako subprodukt determinuje rozwój regionu. W drugiej części autorzy skupiają uwagę na personelu, jako czynniku rozwoju przedsiębiorstw usługowych i polityce w zakresie marketingu wewnętrznego, która decyduje o sukcesie firmy. Część trzecia prezentuje problematykę konkurencyjności regionów w kontekście innowacyjności, infrastruktury ligostycznej oraz analizę oceny rozwoju i poziomu konkurencyjności wybranych jednostek terytorialnych. W części czwartej autorzy zasygnalizowali znaczenie ekomarketingu w ochronie środowiska oraz przedstawili filozoficzny model świadomości ekologicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12419 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 291-309.
Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności regionalnej i jej znaczeniu w praktyce gospodarczej. Omówiono w niej istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem: kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, wskaźników i źródeł regionalnych przewag konkurencyjnych. Autorzy zawarli także reflekcje nad zależnościami między konkurencyjnością regionalną a innymi ważnymi elementami, np. związki między konkurencyjnością regionów a klastrami. Dokonali analizy konkretnych studiów przypadków, przedstawiając m.in.: znaczenie transportu w podnoszeniu konkurencyjności lokalnej na przykładzie Poznania, wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich, rolę turystyki w kształtowaniu konkurencyjności regionalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12235 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12234 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13359 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again