Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(20)
available
(19)
unavailable
(3)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(14)
Czytelnie
(20)
Author
Garbarski Lechosław
(2)
Kotler Philip (1931- )
(2)
Puczyłowski Kamil
(2)
Rudawska Iga
(2)
Shalowitz Joel (1953- )
(2)
Stevens Robert J. (1955- )
(2)
Thielmann Dawid
(2)
Adamczyk Grażyna
(1)
Baruk Agnieszka Izabela (1973- )
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Czerw Aleksandra
(1)
Dzidowski Adam
(1)
Grzegorczyk Wojciech (1956- )
(1)
Górska Grażyna
(1)
Hys Katarzyna
(1)
Knecht Damian
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Kuźniar Wiesława
(1)
Lotko Aleksander (1977- )
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Mruk Henryk
(1)
Payne Adrian
(1)
Pazio Nemezjusz Mateusz
(1)
Pilarczyk Bogna (1948- )
(1)
Prymon Marek (1949- )
(1)
Sznajder Andrzej
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Szwacka-Mokrzycka Joanna
(1)
Sławińska Maria (1946- )
(1)
Tauber Roman Dawid (1945- )
(1)
Witek-Hajduk Marzanna K
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
MARKETING
(8)
MARKETING STRATEGICZNY
(4)
SŁUŻBA ZDROWIA
(3)
AGROTURYSTYKA
(2)
AGROBIZNES
(1)
FIRMA (nazwa)
(1)
HANDEL ZAGRANICZNY
(1)
INNOWACJE
(1)
MARKETING MIĘDZYNARODOWY
(1)
MARKETING MOBILNY
(1)
MARKETING REGIONALNY
(1)
MARKETING TERYTORIALNY
(1)
MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
(1)
TURYSTYKA
(1)
USŁUGI
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZNAKI TOWAROWE
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(9)
PODRĘCZNIKI
(6)
MATERIAŁY POMOCNICZE dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Marketing usług / Adrian Payne ; tł. Grażyna Górska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 300, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 296-297. - Indeks.
W warunkach nasycenia rynku towarami i silnej konkurencji niezbędne jest uzyskanie przed podjęciem produkcji nowych lub zmodernizowanych produktów informacji o stopniu ich akceptacji przez przyszłych nabywców i użytkowników. Autorzy w książce dostarczają Czytelnikowi niezbędnej wiedzy na temat potrzeb konsumentów, produktu i jego roli w zaspokajaniu tych potrzeb, strategii produktowych producentów, istoty i rodzajów metod marketingowego testowania produktów oraz przedstawiają, w jaki sposób wykorzystać wyniki testowania produktów w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10954 [Magazyn 1], 2372 [Magazyn 2] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 2373 IX.16.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 162-164, netogr. s. 164-165.
Praca jest przeznaczona dla czytelników, którzy mają opanowaną podstawową wiedzę z zakresu marketingu i dlatego nie zaprezentowano zagadnień związanych z podstawami marketingu. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono czynniki ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne i informacje o ich ocenie. Rozdział drugi prezentuje rodzaje strategii marketingowych i strategii funkcjonalnych, natomiast trzeci marketing-mix i jego odniesienia do rynku międzynarodowego. W rozdziale czwartym opisano różne wariany organizacji działalności marketignowej na rynkach międzynarodowych. Rozdział piąty zawiera informacje o realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa strategiach ekspansji na rynki zagraniczne i ich strategiach marketingowych na tych rynkach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11673 IX.16.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12865 IX.16.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Jest to nowoczesny podręcznik będący efektem badań i zainteresowań naukowych autorów. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw handlowych zarówno hurtowych, jak i detalicznych, w tym: kierunki rozwoju handlu we współczesnej gospodarce, znaczenie badań marketingowych przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach handlowych, istotę i fazy tworzenia strategii marketingowej w handlu, inwestycje zagranicznych sieci detalicznych i hurtowych w Polsce, rozważania na temat wpływu internetu na przyszłość handlu, roli systemów informacyjnych oraz trendów w zakresie globalizacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10978 [Magazyn 1], P.10977 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 2927 IX.16.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.1501 IX.16.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-221.
Celem niniejszej książki jest określenie skutecznych strategii marketingowych na tle uwarunkowań funkcjonowania firm na współczesnych rynkach na tle propozycji teorii marketingu oraz teorii zarządzania strategicznego, a także w świetle doświadczeń globalnych. Autor stawia tezę, że odpowiedzią na „megatrendy” jest poszukiwanie wartości zarówno na poziomie strategicznym, jak i na poziomie działań bieżących firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11818 IX.16.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Agroturystyka w agrobiznesie / Damian Knecht. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - 184 s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck. Turystyka, Rekreacja, Sport)
Bibliogr. s. 173-178. Indeks.
Podręcznik zawiera całokształt podstawowej wiedzy o agroturystyce. W książce uwzględniono aktualny dorobek rodzimych publikacji traktujących o turystyce wiejskiej i realiach działalności w agrobiznesie, agroturystyce i marketingu w tej sferze działalności. Publikacja zawiera również powiązania wielokierunkowej działalności gospodarstwa ze wszystkimi elementami rynkowymi jego otoczenia, jako głównymi determinantami skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem agroturystycznym. Publikacja jest kierowana do studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Będzie też pomocną lekturą dla praktyków - właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za strategie rozwoju regionalnego na terenach wiejskich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8752 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8750 XX.1.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10225 XX.1.4 [Czytelnia B], 10224 XX.1.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Technologie mobilne w marketingu / Andrzej Sznajder. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 229 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 211-219, netogr. s. 219-221. Indeks.
W ostatnich latach nastąpiły ważne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Coraz większe znaczenie ma korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i e-czytniki. W książce przedstawiono wpływ nowych technologii informacyjnych, szczególnie rozwoju technologii mobilnych, na funkcjonowanie przedsiębiorstw, przede wszystkim na zwiększenie możliwości działań marketingowych i kształtowanie preferencji zakupowych klientów. Autor szczegółowo omawia: trendy technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, które wpływają na rozwój technologii mobilnych i ich zastosowanie w marketingu; istotę marketingu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i najważniejsze narzędzia marketingu mobilnego; możliwości zastosowania mobilnych technologii informacyjnych w odniesieniu do poszczególnych elementów marketingu w tradycyjnej jego koncepcji, czyli kształtowania produktu, ceny, dystrybucji i promocji; możliwości zastosowania informacyjnych technologii mobilnych w wybranych branżach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14005 IX.16.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14883 IX.16.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 16)
Bibliogr. s. 272-288.
Celem głównym pracy jest identyfikacja kierunków oddziaływania marketingu terytorialnego na rozwój turystyki wiejskiej oraz zaproponowanie wzorcowych rozwiązań marketingowych w wymiarze strategicznym i operacyjnym, ukierunkowanych na rozwój zintegrowanego markowego produktu turystycznego gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12915 XX.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14049 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 133-136.
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na przybliżeniu podstawowych zagadnień, które wiążą się z pojęciem, mechanizmami i instrumentami marketingu produktu. W kolejnych rozdziałach autor omawia: istotę i genezę marketingu, etapy jego rozwoju, powiązania przedsiębiorstwa ze stosowanym marketingiem, otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa, planowanie strategiczne, koncpecję marketingu operacyjnego w ujęciu klasycznym, jako kombinację czterech komponentów - produktu, ceny, dystrybucji, promocji. Niniejsze opracowanie zawiera przede wszystkim teoretyczne podejście do marketingu, z jego implementacją do praktyki, co zilustrowano za pomocą zamieszczonych przykładów. Ogólne potraktowanie wybranych zagadnień z dziedziny marketingu produktu nadaje skryptowi uniwersalny charakter. Przykłady z rynku turystycznego, które obrazują różne metody marketingowe, czynią ów skrypt szczególnie przydatnym studentom kierunków turystycznych o profilu zarządzanie i marketing.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12753 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 184)
Bibliogr. przy pracach.
Innowacje stanowią obecnie jedno z kluczowych zagadnień ekonomii i nauk o zarządzaniu. Z jednej strony dostrzega się stymulujący charakter innowacji w procesie wzrostu gospodarczego, z drugiej - najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i sektorów. Innowacje występują we wszystkich sferach życia gospodarczego, a także we wszystkich sektorach i wszystkich obszarach funkcjonalnych i procesowych przedsiębiorstwa. Fakt ten stał się inspiracją dla autorów artykułów, poszukujących przejawów innowacyjności w działalności marketingowej różnorodnych podmiotów oraz w sektorze handlu. Zeszyt naukowy składa się z trzynastu artykułów, które w wieloaspektowy sposób przedstawiają problem innowacji w marketingu i handlu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13095 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Strategic marketing for health care organizations : building a customer-driven health system, 2008.
Indeks.
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej to pionierski podręcznik ujmujący w przekrojowy sposób najważniejsze zagadnienia marketingu strategicznego oraz jego rolę w sektorze usług zdrowotnych. W książce autorzy zawarli m.in.: opis sektora usług zdrowotnych oraz roli, jaką odgrywa w nim marketing; analizę procesów psychologicznych, które wpływają na decyzje pacjentów dotyczące usług zdrowotnych; omówienie problemu asymetryczności informacji oraz systemów jej rozpowszechniania wśród konsumentów opieki zdrowotnej; tematy związane z segmentacją rynku oraz pozycjonowaniem poszczególnych usług medycznych; zagadnienia polityki cenowej oraz budowania marki w sektorze zdrowia; kwestie związane z reklamą i promocją usług medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 12844 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Andrzej Szromnik. - Wyd. 3. poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 372 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 351-363. Indeks.
W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Autor kompleksowo omawia: genezę i warunki rozwoju marketingu terytorialnego, proces budowania strategii marketingowej jednostek osadniczych, różne aspekty koncepcji produktu w marketingu terytorialnym, kwestię tworzenia wizerunku miast i regionów, wzajemną relację między marketingiem przedsiębiorstwa a marketingiem regionu, marketingową strategię pozyskiwania kwalifikowanej siły roboczej przez regiony wiedzy, marketingowe podejście do lokalizacji obiektów handlowych, znaczenie różnych form powiązań partnerstwa w relacjach miast i regionów z otoczeniem, możliwości wykorzystania przedsięwzięć sportowych w strategiach rozwoju miast i regionów, warunki i koncepcje internacjonalizacji miast i regionów, rolę targów w aktywizacji lokalnych środowisk gospodarczych, instrumenty marketingowe miast i regionów zorientowane na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Publikacja propaguje podejście marketingowe w praktyce funkcjonowania samorządów terytorialnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11929 XIII.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13105 XIII.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w ochronie zdrowia / red. nauk. Aleksandra Czerw. - Warszawa : "Difin", 2010. - 175, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 170-175.
W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego. Jako uzupełnienie omówiono obszary zastosowania marketingu w kształtowaniu postaw zdrowotnych, co w dobie wzrostu znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia odgrywa niezwykle istotną rolę. Głównymi adresatami książki są osoby profesjonalnie zajmujące się marketingiem w ochronie zdrowia, szczególnie pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw farmaceutycznych, środowisko medyczne. Publikacja adresowana jest ponadto do studentów marketingu i zdrowia publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.9932 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11567 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka ta jest uzupełnieniem podręcznika "Marketing. Koncepcja skutecznych działań", przygotowanego przez ten sam zespół autorski. Zawiera między innymi przykłady z rynku, praktyczne wskazówki oraz zestawienia, omówienia i koncepcje rozproszone w literaturze przedmiotu, a także zagadnienia wykraczające poza treść wspomnianego podręcznika, takie jak współpraca przedsiębiorstwa z agencjami badawczymi i reklamowymi, aspekty finansowe marketingu czy koncepcje ułatwiające pisanie prac dyplomowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11521 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11519 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12751 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: Strategic marketing for health care organizations : building a customer-driven health system, 2008.
Indeks.
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej to pionierski podręcznik ujmujący w przekrojowy sposób najważniejsze zagadnienia marketingu strategicznego oraz jego rolę w sektorze usług zdrowotnych. W książce autorzy zawarli m.in.: opis sektora usług zdrowotnych oraz roli, jaką odgrywa w nim marketing; analizę procesów psychologicznych, które wpływają na decyzje pacjentów dotyczące usług zdrowotnych; omówienie problemu asymetryczności informacji oraz systemów jej rozpowszechniania wśród konsumentów opieki zdrowotnej; tematy związane z segmentacją rynku oraz pozycjonowaniem poszczególnych usług medycznych; zagadnienia polityki cenowej oraz budowania marki w sektorze zdrowia; kwestie związane z reklamą i promocją usług medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14158 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Marketing wobec ponowoczesności : monografia / Aleksander Lotko. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - 139, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 125-134.
W książce starano się opracować i zaprezentować syntetyczne ujęcie współczesnej kondycji marketingu oraz jego działań podejmowanych w sferze teorii i empirii, a starających się stawić czoła ponowoczesnym wyzwaniom. W związku z tym przedstawiono wpływ wybranych trendów ponowoczesności na marketing i pokazano, jak zmieniają one jego dotychczasowe paradygmaty. Dalej opisano, do jakich wewnętrznych napięć, antynomii w zakresie marketingu prowadzą te zjawiska. Następnie wskazano na ważne kierunki rozwoju marketingu. Wreszcie, jako praktyczny wyraz omawianych zagadnień, scharakteryzowano centra kontaktu z klientem, jako narzędzia wirtualnej, indywidualizowanej, interaktywnej i nastawionej na sprzężenie zwrotne komunikacji z klientami. Zaprezentowano także podstawy modelu pomiaru efektywności marketingu nieformalnego - szeptanego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13340 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14347 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 133-135.
"Celem prezentowanej książki jest przedstawienie istoty i kierunków rozwoju współczesnego marketingu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków i związanym z tym doborem instrumentarium marketingowego. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części empirycznej książki przedstawiono liczne przykłady strategii instumentów marketingowych, z położeniem nacisku na strategie promocyjne wybranych firm. Całość opracowania została wzbogacona materiałem graficznym, ilustrującym sposoby prowadzenia różnorodnych akcji marketingowych". (ze Wstępu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12890 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14004 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 421-433. Indeks.
Celem książki jest analiza wybranych czynników determinujących rozwój marek oraz strategie markowe, a także charakterystyka różnych aspektów zarządzania marką, w tym planowania i realizacji strategii marki i portfela marek instytucji oraz identyfikacja atrybutów silnej marki. Szczegółowo omówiono m.in. następujące zagadnienia: definicja marki, elementy zarządzania marką, prawne aspekty zarządzania marką, narzędzia marketingu mix służące kształtowaniu silnej marki, proces kształtowania programu lojalnościowego marki, semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki, najważniejsze problemy zarządzania marką w sytuacji kryzysowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11150 IX.16.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12146 IX.16.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(ZiP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Bibliogr. s. 276-284. Indeks.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju oraz ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć w przyszłości. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na: partnerskie podejście do podmiotów rynkowych oraz indywidualizowanie cech kierowanej do nich oferty (marketing partnerski); aktywizowanie nabywców finalnych poprzez włączenie ich do procesu przygotowywania oferty rynkowej (prosumpcja); stosowanie marketingowego podejścia do pracowników, pozwalającego na zaspokajanie ich oczekiwań, a tym samym wzbudzanie autentycznego zaangażowania w osiąganie rynkowych celów przedsiębiorstwa (marketing personalny); przestrzeganie zasad etyki wobec wszystkich partnerów i rynkowej edukacji nabywców finalnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12418 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12417 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13576 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 350-355.
Jest to nowoczesny podręcznik prezentujący przede wszystkim podstawy marketingu. Przedstawiono w nim także niektóre nowe zagadnienia dotyczące: stosowania marketingu w różnych sytuacjach rynkowych, wartości klienta, zarządzania działalnością marketingową, skuteczności i efektywności działalności marketingowej oraz organizacji i audytu działań marketingowych. Opracowanie zawiera zarówno ugruntowaną wiedzę wspartą doświadczeniem kilkudziesięciu lat stosowania marketingu na świecie, jak i wiedzę wypracowaną w ostatnich latach. Zrozumienie oraz systematyzację opisywanych zagadnień ułatwia modułowy układ treści.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11210 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11209 IX.16 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12285 IX.16 [Czytelnia C], 12284 IX.16 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 210-213.
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja tych zagadnień marketingu, które stanowią niezbędne elementy w dobrym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego. Zważając na fakt, że podstawą marketingowego działania przedsiębiorstw turystycznych jest wykwalifikowany personel usługowy, stanowiący fundamentalny element samego produktu, w opracowaniu uwagę zwrócono na elementy norm postępowania i etyki touroperatorów. W szczególności praca niniejsza obejmuje: charakterystykę celów współczesnej turystyki; charakterystykę usług turystycznych, świadczonych przez biura turystyczne; zachowania konkurencyjne na rynku usług turystycznych poprzez instrumenty marketingu-mix, tj. produkty biur turystycznych, ceny, promocje, dystrybucję oraz ludzi; zarządzanie turystyczne i strategie przedsiębiorstw turystycznych; działalność biur podróży zorientowanych na klienta; elementy psychologii w nowoczesnej turystyce; kulturę obsługi i normy etyczne pracowników biur podróży; badania marketingowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14282 XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again