Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(19)
only on-site
(13)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(12)
Czytelnie
(13)
Author
Budnikowski Adam (1948- )
(3)
Krugman Paul R
(2)
Michałek Jan Jakub (1953- )
(2)
Obstfeld Maurice
(2)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(2)
Bednarz Joanna
(1)
Białek Jacek
(1)
Bieliński Tomasz
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Friedman Thomas L. (1953- )
(1)
Gajowiak Małgorzata
(1)
Hornowski Tomasz
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Michałowski Tomasz (nauki ekonomiczne)
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Orłowska Renata (nauki ekonomiczne)
(1)
Osiński Krzysztof
(1)
Oziewicz Ewa (1949- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Szymański Władysław (1941- )
(1)
Żołądkiewicz Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(13)
GLOBALIZACJA
(3)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
GEOPOLITYKA
(2)
POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
(2)
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
(1)
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
(1)
TERRORYZM
(1)
TURYSTYKA
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Subject: place
POLSKA
(2)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
PODRĘCZNIKI
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Ostatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki, które z mniejszą lub większą intensywnością odczuła większość krajów świata. Z kolei kraje europejskie, a przede wszystkim te należące do strefy euro, musiały się w ostatnich latach zmierzyć z wyzwaniem, jakie stanowiło ogromne zadłużenie niektórych z państw tej grupy na międzynarodowym rynku finansowym, które w warunkach unii walutowej nie mogło być złagodzone bez ogromnej pomocy innych krajów strefy euro. To zaś zapoczątkowało z kolei dyskusję na temat ko­nieczności ponownego przemyślenia ambitnego projektu, jakim jest unia walutowa w Europie. Powyższe wydarzenia nie odwróciły jednak długookresowej ogólnoświatowej tendencji do umiędzynarodowienia procesu gospodarowania. Dla Polski ostatnia dekada była przede wszystkim okresem pierwszego dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej. Członkostwa, które pozwoliło Polsce na osiągnięcie korzyści z pełnego uczestnictwa w procesie europejskiej integracji gospodarczej i otworzyło perspektywę przystąpienia do strefy euro. Członkostwa, które jednak także uzmysłowiło wszystkim, że Polska, należąc do UE, nie jest wolna od zagrożeń związanych z rosnącą współzależnością całej gospo­darki światowej Członkostwa, które pozwoliło zrozumieć, że przystępując do UE, Polska stała się też współodpowiedzialna za przyszłość tego ugrupowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15738 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Świat i Polska wobec wyzwań / Władysław Szymański. - Warszawa : Difin, 2015. - 230 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 223-230.
Ostatnie 30 lat to czas kumulacji jakościowych zmian w wielu sferach. Narasta asymetria między postępującymi zmianami a zdolnością do uświadomienia sobie tych zmian i umiejętnością odpowiednie o dostosowania się do nich. Rośnie rola przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, medialnych i politycznych, których celem jest ograniczenie tej asymetrii. W tym nurcie mieści się prezentowana książka. Rozumienie otaczającej nas rzeczywistości jest wartością samą w sobie, gdyż kształtuje racjonalne postawy i zachowania. Współcześnie nie jest to łatwe, gdyż świat wszedł w epokę nieciągłości, a więc zmian gwałtownych, nieewolucyjnych i niespodziewanych. Opóźnienie w rozumieniu istoty współczesnych zmian globalizującego się świata kreuje niedobre, a często wręcz niebezpieczne, postawy populistyczne. Jeśli się temu nie przeciwstawimy, to sprawdzą się przepowiednie, które mówią, że jeżeli wiek XX był wiekiem totalitaryzmów, to wiek XXI będzie wiekiem ekstremalnych populizmów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16462 X.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16461 X.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "The world is flat" 2006.
Indeks.
"Pasjonujące, świetne w odbiorze objaśnienie globalizacji (...). Prowokujące podsumowanie, w którym pan Friedman tłumaczy, co ten nowy, wspaniały świat zmienia w życiu każdego z nas". (Joseph E. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla z ekonomii)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9851 X.7 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11416 X.7 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik składa się z dwóch niezależnych części. Pierwsza dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (teoria weymiany międzynarodowej, polityka handlowa), druga zaś poświęcona jest aspektom pieniężnym (kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Podręcznik zawiera liczne studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie, dodatki matematyczne do wybranych rozdziałów oraz aneksy obrazujące znazcenie dla gospodarki polskiej wybranych, ważnych elementów teorii ekonomii międzynarodowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12401 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4972 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5595 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 225-228.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu makroekonomii oraz ich usystematyzowanie przez rozwiązanie różnorodnych zadań (testowych, liczbowych oraz case studies). Skoncentrowano się na kluczowych tematach przedstawionych w siedmiu rozdziałach: gospodarka rynkowa, rozwój i wzrost gospodarczy, cykl koniunkturalny i jego skutki, rola państwa w gospodarce, system finansowy i rynek finansowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz wybrane zagadnienia ekonomii międzynarodowej. Ponadto na końcu podręcznika znajdują się przykładowe podsumowujące kolokwia. Jego poszczególne części zostały przygotowane przez specjalistów z dziedziny ekonomii, zarządzania oraz finansów. Ich wieloletni dorobek naukowo-dydaktyczny pozwolił na merytoryczne, a także - co istotne - przystępne opracowanie materiału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14290 VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15204 VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-177, netogr. s. [178].
Proces globalizacji sektora usług wywarł znaczący wpływ na światową gospodarkę turystyczną podlegającą nieustannym przemianom. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia globalizacji sektora turystycznego. Umożliwi ona ocenę decyzji podejmowanych we współczesnej turystyce. Książka składa się z dwóch części: w części pierwszej (Istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych w turystyce doby globalizacji) są przedstawione: struktura podmiotowa sektora turystycznego, rodzaje międzynarodowych powiązań gospodarczych w turystyce, a także ich mikro- i makroekonomiczne efekty, rozwój współpracy międzynarodowej w turystyce i priorytety wybranych, regionalnych polityk turystycznych. W drugiej części (Międzynarodowe stosunki ekonomiczne w turystyce a globalizacja sektora turystycznego) Autorka ukazała uwarunkowania ewolucyjnej globalizacji sektorów oraz wybrane aspekty międzynarodowych stosunków w turystyce, które przesądzają o wspomnianej ewolucji. Szczególna uwaga jest poświęcona problematyce innowacyjności w turystyce i jej znaczeniu dla przemian w światowej gospodarce turystycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13653 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13652 XX.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14671 XX.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik składa się z dwóch niezależnych części. Pierwsza dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (teoria wymiany międzynarodowej, polityka handlowa), druga zaś poświęcona jest aspektom pieniężnym (kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Podręcznik zawiera odrębny rozdział na temat optymalnej strefy walutowej i Europejskiej Unii Monetarnej, liczne studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie oraz aneksy obrazujące znazcenie dla gospodarki polskiej wybranych, ważnych elementów teorii ekonomii międzynarodowej oraz rozwiązania "Problemów i zadań", umieszczonych po każdym rozdziale. Zaletą podręcznika jest ujęcie najnowszych osiągnięć i trendów, które pojawiły się w ostatnich latach w dziedzinie opisu, analizy i interpretacji międzynarodowych stosunków gospodarczych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12402 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4973 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 5596 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 400-404.
Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie - dokąd zmierza świat? - po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, ale - przede wszystkim - co zrobić, aby podobne załamania gospodarcze już się nie zdarzały. Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem tak szeroko odnoszącym się do dyskusji na temat przyszłości świata w sferze ekonomicznej, politycznej i społecznej. Publikacja ma duże znaczenie dla szeroko rozumianej praktyki w wielu sferach życia i gospodarki. Będzie przydatna dla ludzi biznesu, którzy mają decydować o przyszłych kierunkach inwestowania i bezpiecznym zarządzaniu ryzykiem. Powinna spotkać się z zainteresowaniem polityków różnych szczebli struktur państwowych i samorządowych, w których to dziedzinach należy oczekiwać szczególnie istotnych zmian. Może mieć także szerokie zastosowanie w procesach dydaktycznych w szkołach wyższych wszystkich kierunków studiów - przede wszystkim ekonomicznych, politologicznych i prawniczych. (z recenzji prof. zw. dr. hab. Zygmunta Bosiakowskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11735 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12929 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach i wydziałach ekonomicznych i nawiązuje do rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poswięcone są kolejno: teorii handlu międzynarodowego; polityce handlowej; międzynarodowym stosunkom finansowym; stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9088 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10710 XI.4 [Czytelnia C], 10709 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.347 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 323-338.
Podręcznik obejmuje wiedzę na temat globalizacji i regionalizacji. Autorzy zaprezentowali: proces globalizacji gospodarki światowej, podstawowe podmioty gospodarki światowej, korporacje transnarodowe jako siłę napędową procesu globalizacji, problem konkurencyjności międzynarodowej, innowacyjność w erze globalizacji, globalne rynki finansowe, globalne powiązania rynków pracy, zagadnienia kultury w warunkach globalizacji, regionalizację i regionalizm w gospodarce światowej, regionalizm a multilateralizm, najważniejsze funkcjonujące ugrupowania integracyjne na poszczególnych kontynentach. Głównymi zaletami podręcznika są: całościowe ujęcie omawianej problematyki na podstawie najnowszych danych statystycznych, ilustrowane wieloma przykładami, przedstawienie wielu porozumień integracyjnych, liczne ramki ułatwiające przyswojenie ważnych pojęć i zagadnień.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14311 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11550 XI.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12782 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 217-220. Indeks.
Wyjaśnienie mechanizmów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej to główny cel, jaki przyświecał powstaniu tej książki. Zwłaszcza dzisiaj w dobie globalizacji, wzrastających powiązań finansowych i ekonomicznych pomiędzy podmiotami na rynku międzynarodowym oraz rosnącej roli korporacji ponadnarodowych. Dynamika zmian dokonujących się w sferze międzynarodowych stosunków ekonomicznych często powoduje, iż nie nadążamy za zmieniającymi się warunkami funkcjonowania w globalnym środowisku gospodarczym. Tym bardziej potrzebna jest odpowiednia wiedza wyjaśniająca aspekty internacjonalizacji i gospodarowania w skali międzynarodowej. Podstawową intencją autora było zaprezentowanie kompleksowego spojrzenia na różne aspekty funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9871 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11457 XI.4 [Czytelnia C], 11456 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr s. 389-403.
Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków gospodarczych. Autorzy zaprezentowali rzeczywiste przeobrażenia, jakim gospodarka światowa podlegała w ostatnich dziesięcioleciach, na tle podstawowych teorii z zakresu ekonomii międzynarodowej. W podręczniku przedstawiono: strukturę współczesnej gospodarki światowej; międzynarodowy handel towarowy i handel usługami; kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym; zagraniczną i międzynarodową politykę handlową; międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej; międzynarodowy transfer zasobów pracy, technologii, wiedzy naukowo-technicznej i innowacji; konkurencyjność międzynarodową; kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy; bilans płatniczy; kryzysy walutowe i finansowe; międzynarodową integrację gospodarczą i globalizację we współczesnej gospodarce światowej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15093 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15092 XI.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15990 XI.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 481-494. Indeks.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można dowiedzieć się z niego, jakie są rodzaje polityki handlowej oraz jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji, kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze, problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, globalizację stosunków międzynarodowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11933 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11932 XI.4 [Wypożyczalnia C], P.9087 XI.4 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10708 XI.4 [Czytelnia C], 10707 XI.4 [Czytelnia C] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again