Form of Work
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(10)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(10)
Czytelnie
(26)
Author
Bębas Sylwester (1981- )
(2)
Bańka Waldemar
(1)
Budnik Monika
(1)
Błaszczak Wojciech
(1)
Błażejewski Wojciech
(1)
Doliński Dariusz (1959- )
(1)
Dyrda Mirosław Jan (1945- )
(1)
Edelmann Robert J
(1)
Gołdyka Leszek
(1)
Jachnis Anna (1959- )
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Kiełtyka Leszek (1953- )
(1)
Kominarec Igor (1949- )
(1)
Kot Sylwia
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Kuczyńska Alicja
(1)
Lennecke Kirsten
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Lubrańska Anna
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Mucha-Szajek Ewa
(1)
Myśliwiec Grzegorz (1955- )
(1)
Owczarek Artur
(1)
Piwowarska-Reszka Magdalena
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pyżalski Jacek
(1)
Roguska-Kikoła Agnieszka
(1)
Siwiński Wiesław (1934- )
(1)
Skulska Bogusława
(1)
Sędek Andrzej
(1)
Tauber Roman Dawid (1945- )
(1)
Walancik Marek
(1)
Widera-Wysoczańska Agnieszka
(1)
Woźniakowska-Fajst Dagmara
(1)
Zelek Aneta
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
Sandawe
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
PRZEDSIĘBIORSTWO
(5)
PRZEŚLADOWANIE w MIEJSCU PRACY
(4)
KADRY
(3)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(3)
AGRESYWNOŚĆ
(2)
DYSKRYMINACJA w ZATRUDNIENIU
(2)
GLOBALIZACJA
(2)
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
(2)
MŁODZIEŻ
(2)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(2)
PRACA
(2)
Praca
(2)
ZARZĄDZANIE
(2)
APTEKARSTWO
(1)
Bezrobocie
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
DYSKRYMINACJA
(1)
DZIECKO
(1)
ETYKA ZAWODOWA
(1)
GOSPODARKA
(1)
HOTELARSTWO
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
INTERNET
(1)
KONFLIKT
(1)
KULTURA FIZYCZNA
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
MOLESTOWANIE SEKSUALNE
(1)
NAUCZYCIELE
(1)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(1)
ODPOCZYNEK
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
PRACOHOLIZM
(1)
PRZEMOC
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
PRZESTĘPSTWO KOMPUTEROWE
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
RODZICE
(1)
Rynek pracy
(1)
STOSUNKI INTERPERSONALNE
(1)
STRES POURAZOWY
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Socjologia pracy
(1)
Stalking
(1)
Stres zawodowy
(1)
TRANSFORMACJA SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
(1)
TURYSTYKA
(1)
UCZNIOWIE
(1)
UCZUCIA
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
WYCHOWANIE do WARTOŚCI
(1)
WYPALENIE ZAWODOWE
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie
(1)
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(7)
Opracowanie
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
WYDAWNICTWA POPULARNE
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Środowisko pracy jest miejscem, w którym większość ludzi spędza znaczną część swojego życia. Dla wielu z nich praca stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale wręcz swoiste centrum życiowe. Budowanie więc prawidłowej atmosfery w miejscu pracy, wolnej od strachu i upokorzeń, w poszanowaniu dóbr osobistych stron stosunku pracy, leży w interesie nie tylko pracodawców, ale również pracowników. W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z mobbingiem i dyskryminacją w stosunkach pracy. Te dwa negatywne zjawiska występujące w stosunkach pracy znajdują bowiem bezpośrednie przełożenie zarówno na jakość życia pracowników, jak i sytuację ekonomiczną pracodawców. Fakt, iż mobbing lub dyskryminacja były stosowany na terenie zakładu pracy, z oczywistych przyczyn w sposób destrukcyjny wpływa na funkcjonowanie całego zakładu. Niejednokrotnie pozostali pracownicy, nie chcąc przebywać w toksycznym środowisku pracy, rezygnują z zatrudnienia i przechodzą do konkurencji. Pracodawca zatrudniając nowe osoby na ich miejsce, jest zmuszony ponosić ekonomiczne konsekwencje przeszkolenia i adaptacji nowej kadry. Wskutek wystąpienia mobbingu i dyskryminacji cierpi również wizerunek pracodawcy w oczach klientów oraz otoczenia biznesowego. Pracodawca musi liczyć się z tym, iż jego dotychczasowi partnerzy biznesowi nie będą chcieli być kojarzeni z podmiotem, który nie szanuje swoich pracowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14460 III.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15377 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Komunikacja w zespole / Kirsten Lennecke ; red. wyd. I pol. Artur Owczarek. - Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2007. - VII, [1], 140 s. : il. ; 17 cm.
(CheckAp)
Bibliogr. s. 137. Indeks.
Gdy ludzie zaczynają współpracować, to dostrzegają siebie, reagują na siebie, wymieniają między sobą informacje - komunikują się. Niniejsza książka zawiera wiele przykładów zaczerpniętych z codziennego życia apteki. Poruszono w niej istotne tematy, dotyczące m. in.: umiejętności porozumiewania się i współpracy, wyrażania i przyjmowania krytyki, mobbingu, dyspozycyjności pracowników, rozmów o podwyżkach. Komunikacja w zespole to gwarancja efektywnej pracy w aptece!
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10077 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10076 III.10 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11686 III.10 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. - 2. wyd., stan prawny na 15 września 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 267, [2] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [269].
Książka przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji. Powyższe zagadnienia omówiono w kontekście interesującym pracodawców; przedstawiono również szczegółowe rozwiązania - przede wszystkim proceduralne, organizacyjne i kadrowe. Istotna część opracowania dotyczy, przyjętej w naszych realiach, praktyki przeciwdziałania mobbingowi i zjawisku dyskryminacji. W publikacji zamieszczono także przykłady regulacji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych (od zapisów w regulaminach pracy po regulacje specyficzne).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14848 III.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15646 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Businessman Magazine)
Egzemplarz dostĘpny jedynie z magazynem "Businessman Magazine".
Tyt. oryg.: Interpersonal conflicts at work, 1993.
bIBLIOGR.
Konflikty są obecne w każdej firmie. Ich przyczyny mogą być rozmaite, takie jak publiczna krytyka, nadużycie władzy, odmowa współpracy czy usilne dążenie do zbytniej bliskości. Również cechy jednostki, takie jak styl kierowania, płeć, wiek czy osobowość, wpływają na kształt relacji w środowisku zawodowym. Czytelnik znajdzie tu ciekawe przykłady ćwiczeń oraz opisy praktycznych sposobów nawiązywania zdrowych relacji z przełożonymi, współpracownikami i klientami. Dzięki temu może nauczyć się przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.4745 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Książka stanowi wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie agresji. Problemy będące przedmiotem rozważań autorów publikacji uwzględniają po pierwsze występowanie agresji jako zjawiska społecznego, z drugiej zaś strony, w oparciu o badania empiryczne, ukazują negatywny wpływ zachowań agresywnych na jednostkę i społeczeństwo. Ksiażka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, zwłaszcza do rodziców, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zajmujących się profesjonalnie profilaktyką i pomocą socjalną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6908 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 4)
Nazwy aut. na s. [277-278].
Bibliogr. przy rozdz.
"Szeroko pojmowane wychowanie jest procesem przekazywania wartosci róż- nej natury - moralnych, kulturowych, cywilizacyjnych, estetycznych, narodowych. Wyzwaniem współczesnej szkoły jest również przeciwstawianie się rozprzestrzenia-niu wśród młodzieży i dzieci tzw. antywartosci, prowadzącemu do demoralizacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Skuteczna realizacja trudnych celów wychowawczych wymaga zacieśnienia wzajemnej współpracy w gronie pedagogicznym, między wychowawcami i rodzicami uczniów. Na jej jakośś składają się przede wszystkim warunki wzajemnej komunikacji, zaufanie, partnerstwo w podejmowaniu różnorodnych rozwiązań dydaktyczno-wycho-wawczych." (z Wprowadzenia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13844 V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 218-233.
W książce omówiono aspekty psychologiczne funkcjonowania organizacji, przedstawiając jednocześnie trudności i problemy w obszarze stosunków międzyludzkich występujące we współczesnych organizacjach. Zaproponowano też szereg wskazówek praktycznych, mogących ułatwić menedżerom skuteczne zarządzanie i efektywne rozwiązywanie problemów interpersonalnych w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.7397 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8374 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, filmografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 349-366. Indeks.
Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18604 VI.15 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 137-142.
Autor jest znanym ekspertem z dziedziny etyki. W książce w sposób przyjazny czytelnikowi opisuje: podstawowe pojęcia etyczne i miejsce etyki zawodowej w świecie wartości; relacje między firmą a organami władzy, głównie patologie występujące w tym środowisku; relacje pracownik - firma (fazy pozyskania pracownika i relacje władz z firmą jako całością); funkcjonowanie człowieka w organizacji, relacje z przełożonym, mobbing; relacje firmy z klientem, etyczną promocję i reklamę; relacje firmy z szeroko rozumianym otoczeniem; relacje partnerów w biznesie, etykę negocjacji; etyczne aspekty relacji mistrz-uczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15123 II.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. przy pracach.
Książka zawiera szereg spójnych tematycznie opracowań koncentrujących się na instytucjonalnym wymiarze patologii i dewiacji społecznej. Są to m.in.: wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych, socjopatologia edukacji, tatuaże i piercing w środowisku szkolnym i rodzinie, agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły, zjawisko patologii społecznej w instytucji totalnej oraz dysfunkcjonalność instytucji wychowania resocjalizacyjnego. Jak podkreśla recenzent książki prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Czytelnik może tu się spotkać ze sporadycznie prezentowanymi w rodzimej literaturze zjawiskami patologii, takimi jak: tatuowanie się i piercing uczniów polskiej szkoły, brak równowagi podzbiorowości szkolnych (uczniowie, nauczyciele i rodzice), typologie metamorfoz jakich dokonuje jednostka w swoim życiu w kontekście płynności życia społecznego i inercji instytucji w epoce późnej ponowoczesności, zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9854 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. na s. 289-292 i przy rozdz.
"Człowiek w organizacji" jest publikacją, której treść dobrze oddają dwa podtytuły: pracownicy organizacji i współczesne metody zarządzania pracownikami. W sposób przejrzysty autor prezentuje relacje i zależności menedżera liniowego z pracownikami organizacji oraz wskazuje na niekonwencjonalne metody zarządzania w organizacji. Wiodącym problemem książki jest człowiek w organizacji, traktowany jako najcenniejszy, najważniejszy podmiot organizacji. W zakresie niektórych problemów autor zaznacza swoje wyraźnie odrębne stanowisko, wzmacniając je wynikami własnych badań naukowych. Zapoznanie z treścią książki może pomóc czytelnikowi zrozumieć istotę współczesnych paradygmatów relacji przełożony-podwładny.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11910 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11909 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13085 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Psychologii)
Bibliogr. s. 408-489. Indeksy.
Trudno zaprzeczyć istnieniu znacznej zmienności stanów emocjonalnych człowieka w relacjach z otoczeniem społecznym. Okazuje się jednak, że problematyka ta jest rzadko podejmowana w literaturze psychologicznej. Książka jako jedna z nielicznych stanowi próbę opisu stanów emocjonalnych z perspektywy dynamicznej. Składa się z trzech części: w pierwszej opisano podstawowe kwestie teoretyczne, druga dotyczy podmiotowych i społecznych uwarunkowań dynamiki emocji, a w trzeciej przedstawiono problematykę zmienności stanów emocjonalnych w sytuacjach trudnych (mobbing, autyzm, stres, opieka paliatywna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13086 III.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Wydanie 2 rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2017. - 224 strony ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia na stronach 195-224.
Tematyka podjęta w publikacji obejmuje zróżnicowany zakres problemów związanych z aktywnością zawodową współczesnego człowieka, analizowaną przez pryzmat zasadniczych wątków teoretycznych i efektów empirycznych, reprezentatywnych dla obszaru psychologii pracy. W książce scharakteryzowano kluczowe zmienne psychologiczne, określające sprawność działania jednostki w sytuacji pracy, wyjaśnianej również z perspektywy założeń psychologicznych koncepcji człowieka. Znaczącym obszarem zagadnień prezentowanych w publikacji są zjawiska towarzyszące jednostce w wielowymiarowym, zmiennym środowisku pracy, m.in. stres zawodowy, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing czy pracoholizm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17249 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 255-269, netogr. s. 269.
Obecnie o konkurencyjności przedsiębiorstw decyduje zatrudniony w nich kapitał ludzki. Jednocześnie, pracownicy pokolenia Y, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, oczekują od pracodawców możliwości rozwoju zawodowego, dobrej atmosfery w pracy oraz partycypowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gdy te warunki nie są spełnione, nie mają problemu z odejściem z pracy i podjęciem nowych wyzwań. To sprawia, że firmy coraz częściej muszą umiejętnie kreować własny wizerunek jako pracodawcy z wyboru, według koncepcji employer brandingu. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze działania Public Relations nie przyniosą efektu, gdy byli pracownicy będą mieli o firmie negatywną opinię. Zachowania patologiczne w organizacji, takie jak dyskryminacja czy mobbing mogą skutecznie odstraszyć każdego przyszłego pracownika. W prezentowanej publikacji autorzy analizują poszczególne zjawiska patologiczne w organizacjach, opierając się na literaturze światowej, badaniach empirycznych i przykładach z różnorodnych polskich przedsiębiorstw. Badają rolę funkcji personalnej w zapobieganiu patologiom oraz wyciągają wnioski dotyczące praktyk służących ograniczaniu tego zjawiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13712 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14712 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz.
Niniejsza książka poświęcona jest typowi traumy relacyjnej (interpersonalnej), gdzie sprawcą traumatycznych doświadczeń jest osoba bliska lub znana. Książka składa się z 24 rozdziałów ujętych w siedem części, które koncentrują się wokół podmiotowych mechanizmów traumy, traumatycznych więzi w dzieciństwie, rodzin z problemem alkoholowym, wpływu traumy na rozwój uzależnień, przemocy seksulanej, sprawców przemocy interpersonalnej w domu i pracy oraz zagadnień związanych z procedurami prawnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13357 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546 ; nr 7)
Bibliogr. przy pracach.
Celem publikacji jest przedstawienie funkcjonowania i rozwoju usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych w warunkach globalizacji. Mają one charakter ekonomiczny, demograficzny, społeczny i gospodarczy. Książka zapoznaje także czytelnika z oceną ruchu turystycznego i formami turystyki. Pozycja przydatna jest dla uczniów i studentów kierunków turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12873 XX.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia, netografia na stronach 269-280.
Książka przybliża współczesną subdyscyplinę nauki jaką jest socjologia pracy. Poruszana tematyka we wprowadzeniu dotyczy obszarów historii socjologii pracy w Polsce oraz wskazuje na elementy socjologii organizacji i przemysłu. Współczesny obraz socjologii pracy opisywany jest przez społeczne obszary: rynku pracy, zawodu, instytucje kształcące do zawodów różnego typu, wskazuje się także na pojęcia adaptacji zawodowej, satysfakcji zawodowej oraz zjawisk występujących w grupach pracowniczych i organizacjach zatrudniających ludzi. Publikacja prezentuje socjologiczne spojrzenie na socjologię pracy z perspektywy organizacji: prywatnych, publicznych, sfery ekonomii społecznej i podmiotów istotnych z perspektywy podziału pracy. Wskazuje się na zróżnicowane relacje w podziale pracy w kontekście pojęć socjologicznych wskazujących na nowe formy pracy obecne we współczesności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 18476 VI.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18475 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Prezentowana książka składa się ze zbioru artykułów stanowiących aktualny obraz Polski po dwóch dekadach transformacji, stanowiąc w zamyśle autorów i redaktorów relatywnie kompleksowy obraz. Opracowanie to może pełnić rolę wieloaspektowego opisu i interpretacji kluczowych zmian, jakie zaszły w ostatnim dwudziestoleciu w polskiej gospodarce, w polskim społeczeństwie i w polskiej polityce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11455 VI.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 537-549. Indeks.
Podręcznik stanowi wartościowe opracowanie, w którym przedstawiono w sposób wyczerpujący i kompetentny wiele wymiarów ZKL, tj. koncepcyjny, strategiczny, operacyjny, przedmiotowy, podmiotowy. Zawiera bogate treści, uporządkowane pod względem metodycznym, strukturalnym i logicznym, które będą pomocne studentom w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności w przedmiotowym obszarze oraz w kształtowaniu kompetencji społecznych niezbędnych do odgrywania przez nich w przyszłości różnych ról zawodowych i życiowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13445 IX.4.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14415 IX.4.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Prace zbiorowe / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Tekst częśc. w jęz. ang., niem.
Globalizacja jest zjawiskiem, które dominuje w opisie obecnej rzeczywistości międzynarodowej dokonanym przez przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych, lecz jej zakres znaczeniowy nie jest jednoznacznie określony. Różnorodność sposobów definiowania tego pojęcia dorównuje popularności oraz częstotliwości jego stosowania. Niewątpliwie główną przyczyną jest złożoność, wielowymiarowość globalizacji i brak wyraźnych granic jej zakresu, co w zasadzie uniemożliwia skonstruowanie spójnej, jednoznacznej definicji, uwzględniającej wszystkie istotne elementy. Dlatego też naukowcy, politycy czy dziennikarze publikujący swoje teksty związane z procesami globalizacyjnymi zachodzącymi w sferze stosunków międzynarodowych poruszają szereg kwestii społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych, a także wiele innych, które podkreślają znaczenie tych procesów w światowej gospodarce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10778 XII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again