Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(5)
Czytelnie
(13)
Author
Opora Robert
(2)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Bejger Halina
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Dyrda Mirosław Jan (1945- )
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kartaszyńska Renata
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Lewicka Agnieszka
(1)
Nowak Marian (1955- )
(1)
Olechowska Agnieszka
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Sędek Andrzej
(1)
Tomczyszyn Dorota (1971- )
(1)
Wołosiuk Beata
(1)
Węgliński Andrzej (1955- )
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(10)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(8)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(5)
DZIECKO
(2)
DZIECKO TRUDNE
(2)
MŁODZIEŻ
(2)
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
(2)
PEDAGODZY SPECJALNI
(2)
POZNANIE
(2)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(2)
AGRESYWNOŚĆ
(1)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO
(1)
KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE
(1)
MŁODZIEŻ TRUDNA
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
STOSUNKI INTERPERSONALNE
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(1)
ŻYCIE SEKSUALNE
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
DANE STATYSTYCZNE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10943 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9944 VI.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11580 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Książka stanowi wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie agresji. Problemy będące przedmiotem rozważań autorów publikacji uwzględniają po pierwsze występowanie agresji jako zjawiska społecznego, z drugiej zaś strony, w oparciu o badania empiryczne, ukazują negatywny wpływ zachowań agresywnych na jednostkę i społeczeństwo. Ksiażka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, zwłaszcza do rodziców, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zajmujących się profesjonalnie profilaktyką i pomocą socjalną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6908 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11010 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11979 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 122-128.
"Niniejsza publikacja odwołuje się przede wszystkim do merytorycznych aspektów pracy nauczyciela i wychowawcy uczniów z upośledzeniem umysłowym uczących się w szkole specjalnej. Autorka proponuje projekty dydaktyczne i wychowawcze realnie zastosowane w pracy w szkole specjalnej. Pracę wzbogacają propozycje scenariuszy zajęć do wykorzystania w pracy z uczniem upośledzonym intelektualnie w szkole podstawowej oraz gimnazjum." (z Wprowadzenia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15982 [Magazyn 1], P.15981 [Magazyn 1], P.15980 [Magazyn 1], P.15979 [Magazyn 1], P.15978 [Magazyn 1], P.15977 [Magazyn 1], P.15976 [Magazyn 1], P.15975 [Magazyn 1], P.15974 [Magazyn 1], P.15973 [Magazyn 1], P.15972 [Magazyn 1], P.15971 [Magazyn 1], P.15970 [Magazyn 1], P.15969 [Magazyn 1], P.15968 [Magazyn 1], P.15967 [Magazyn 1], P.15966 [Magazyn 1], P.15965 [Magazyn 1], P.15964 [Magazyn 1], P.15963 [Magazyn 1], P.15962 [Magazyn 1], P.15961 [Magazyn 1], P.15960 [Magazyn 1], P.15959 [Magazyn 1], P.15958 [Magazyn 1], P.15957 [Magazyn 1], P.15956 [Magazyn 1], P.15955 [Magazyn 1], P.15954 [Magazyn 1], P.15953 [Magazyn 1], P.12372 [Magazyn 1], P.12371 [Magazyn 1], P.12370 [Magazyn 1] (33 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13517 IV.4 [Czytelnia B], 13516 IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11352 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11351 VI.13 [Wypożyczalnia B], P.11350 VI.13 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12548 VI.13 [Czytelnia B], 12547 VI.13 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 324, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie różnorodnością w szkole. Szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających: niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej; uszkodzeń słuchu i wzroku; niedostosowania społecznego; specyficznych trudności w uczeniu się; zaburzeń komunikacji językowej; chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych); sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych; trudności adaptacyjnych; autyzmu
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17966 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19492 IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19491 IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9210 VI.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10938 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Niniejszy zbiór tesktów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Autorzy tekstów podjęli próbę diagnozy zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i zarysowania modelowego ujęcia nowoczesnych, uzględniających aktualny dorobek nauk o wychowaniu, nauk medycznych i społecznych, oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i wychowawczych nakierowanych na osoby najmłodsze, prezentujące różne formy zachowań dewiacyjnych. Przedstawili w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny stan badań polskich i zagranicznych, których przedmiotem jest dziecko - osoba zaburzona w zachowaniu lub już niedostosowana społecznie, określana też jako "jednostka zagrożona". Tom prezentuje takie zagadnienia jak: fazy rozwoju dziecka i podatność na zaburzenia, rozwój agresji u dzieci, zaburzenia emocjonalne i zachowania w kontekście rodziny, prawne aspekty oddziaływań wobec dziecka niedostosowanego, rozmiary i uwarunkowania przestępczości dzieci, zjawisko "dzieci ulicy", praca z dziećmi ulicy w środowisku otwartym, diagnoza dziecka niedostosowanego, wczesna interwencja, dziecko wobec instytucji pomocowych czy podejście instytucjonalne do dziecka w krajach europejskich. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12632 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 775-784.
Niniejsza książka stanowi diagnozę seksulaności współczesnych Polaków i została oparta na relacjach z badań zaprojektowanych i zrealizowanych w latach 1997-2007. Składa się z czterech części zawierających łącznie 13 rozdziałów. W części pierwszej omówiono zagadnienia terminologiczne, perspektywy ujmowania seksualności, pojęcie normy seksuologicznej. Scharakteryzowano obyczajowość seksualną, funkcje seksualności, socjalizację seksualną, inteligencję seksualną oraz podjęto próbę nakreślenia perspektywy w rozwoju seksuologii. W części drugiej zawarto informacje dotyczące obrazu seksualności człowieka w cyklu życia - od okresu dojrzewania psychoseksualnego do starości. Część trzecia dotyczy aspektów związanych z przemianami zachowań i poglądów na seksualność Polaków. Autor omawia problematykę homoseksualizmu, wpływ Internetu na seksualność oraz zjawisko prostytucji, ale zwraca też uwagę na zagrożenie HIV/AIDS oraz przemoc seksualną, zwłaszcza wsród młodzieży. Część czwarta wzbogaca wcześniej przedstawione diagnozy. Opisano tu również trzy specyficzne elementy obrazu seksualności współczesnych Polaków: postawy wobec seksu, seksualność osób pozostających w róznych rodzajach związków partneskich oraz czynniki warunkujące zadowolenie z seksu. Wiele uwagi poświęcono również edukacji seksualnej." (fragmenty Słowa wstępnego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13388 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja jest wielowymiarowym i wieloaspektowym spojrzeniem na problematykę niedostosowania społecznego i przestępczości osób w wieku 13-17 lat, określanych w prawie mianem nieletnich. Jest to spojrzenie tak na genezę i formy tych społecznych zaburzeń funkcjonowania, jak i przede wszystkim na istniejące i możliwe formy profilaktyki i resocjalizacji z wykorzystaniem intedyscyplinarnego podejścia teoretycznego i zróżnicowanych możliwości praktycznych. Praca składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje prawne i instytucjonalne aspekty resocjalizacji nieletnich. Część druga dotyczy profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym, zaś część trzecia ukazuje elementy profilaktyki szkolnej, gdyż w ostatnich latach można zaobserwować wzrost licznby podejmowanych działań profilaktycznych w zakresie problematyki agresji, przemocy, przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12500 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy hasłach.
Praca ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji. W opisie wymienionych problemów znajdujemy najważniejsze dane dotyczące sposbów ich rozumienia i wykorzystania danych teoretycznych w praktyce. Poszczególne zagadnienia zostały omówione w bardzo czytelny i uporządkowany sposób, stąd nawet dla dopiero poznającego problematykę resocjalizacyjną Czytelnika książka będzie stanowić niezastąpiony przewodnik w rozpoznawaniu meandrów tej dziedziny wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13571 I.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again