Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(6)
Czytelnie
(11)
Author
Nowak Marian (1955- )
(2)
Opora Robert
(2)
Biel Krzysztof
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bubiło Jarosław (1977- )
(1)
Guz Tadeusz (1959- )
(1)
Jakieła Agata (1987- )
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Konovaluk Elena (1972- )
(1)
Krukowska-Bubiło Dorota
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Massalski Adam (1942- )
(1)
Nazaruk Stanisława (1963- )
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Wach Tomasz (1961-2016)
(1)
Wiatr Kazimierz (1955- )
(1)
Wołosiuk Beata
(1)
Woźniak Kamil M
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(7)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(5)
NIELETNI PRZESTĘPCY
(4)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(3)
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
(2)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(2)
POZNANIE
(2)
DZIECKO TRUDNE
(1)
MARGINALIZACJA SPOŁECZNA
(1)
Młodzież trudna
(1)
NAŁÓG
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
(1)
PRAWA DZIECKA
(1)
PROBACJA (prawo)
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ
(1)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH i MŁODOCIANYCH
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
WYCHOWANIE MORALNE
(1)
WYCHOWANIE POZASZKOLNE
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
2001-
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(4)
Domain
Psychologia
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10943 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9944 VI.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11580 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10328 V.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11846 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11010 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11979 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11352 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11351 VI.13 [Wypożyczalnia B], P.11350 VI.13 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12548 VI.13 [Czytelnia B], 12547 VI.13 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 5 czerwca 2012 r., Stalowa Wola.
Bibliogr., orzecznictwo przy ref.
Ochrona praw dzieci leży głównie w obszarze regulacji przepisów prawa rodzinnego, ale nie tylko. Norm określających sytuację prawną oraz dbałość o odpowiedni status i dobro dzieci i ich rodzin należy szukać także w przepisach prawa cywilnego, konstytucyjnego, karnego czy administracyjnego oraz prawie międzynarodowym. Własnie z tego punktu widzenia rozpatrywany jest temat ochrony praw dziecka z niniejszej publikacji. Poblemy w niej analizowane dotyczą głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15817 X.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliografia strona 415-429.
Książka stanowi kompendium wiedzy nt. specyfiki problemu wchodzenia w obszar zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym od alkoholu. Pokazane zostały konteksty sytuacji społeczno-prawnych nieletnich sprawców czynów zabronionych. Opisy dotyczą osób młodych i ich środowisk obciążonych przestępczością, dodatkowo mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Wskazane są możliwości racjonalizacji wymienionych problemów. Warto podkreślić, że rekomendacje te dotyczą nie tylko oddziaływań na sprawców czynów zabronionych, ale też mogą być przydatne wychowawcom, nauczycielom, pracownikom socjalnym, kuratorom, policjantom, którzy zajmują się młodzieżą wchodzącą w sferę problemów związanych z niedostosowaniem społecznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18463 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Niniejszy zbiór tesktów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Autorzy tekstów podjęli próbę diagnozy zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i zarysowania modelowego ujęcia nowoczesnych, uzględniających aktualny dorobek nauk o wychowaniu, nauk medycznych i społecznych, oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i wychowawczych nakierowanych na osoby najmłodsze, prezentujące różne formy zachowań dewiacyjnych. Przedstawili w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny stan badań polskich i zagranicznych, których przedmiotem jest dziecko - osoba zaburzona w zachowaniu lub już niedostosowana społecznie, określana też jako "jednostka zagrożona". Tom prezentuje takie zagadnienia jak: fazy rozwoju dziecka i podatność na zaburzenia, rozwój agresji u dzieci, zaburzenia emocjonalne i zachowania w kontekście rodziny, prawne aspekty oddziaływań wobec dziecka niedostosowanego, rozmiary i uwarunkowania przestępczości dzieci, zjawisko "dzieci ulicy", praca z dziećmi ulicy w środowisku otwartym, diagnoza dziecka niedostosowanego, wczesna interwencja, dziecko wobec instytucji pomocowych czy podejście instytucjonalne do dziecka w krajach europejskich. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12632 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Patologie społeczne są zjawiskiem, które wraz z intensyfikacją procesów globalizacji przestało być sprawą wewnętrzną poszczególnych państw, a stało się zagrożeniem ponadnarodowym. Oznacza to, że problematyka ta powinna być analizowana z punktu widzenia różnych dziedzin prawa i w różnorodnym kontekście społecznym. Inspirującym źródłem poznania nie tylko samych mechanizmów zjawiska, lecz także wypracowywania metod jego ograniczania i zwalczania stała się konferencja naukowa pod tytułem "Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności". Uczestnicy konferencji mieli sposobność do wymiany poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie wad i niedoskonałości istniejącego stanu prawnego i pozaprawnych płaszczyzn rzeczywistości społecznej, funkcjonowania poszczególnych instytucji, a ponadto wskazania na szczegółowe i konkretne projekty zmian legislacyjnych. Efektem tych refleksji jest niniejsza publikacja, która ma służyć przedstawieniu i omówieniu różnorodnych aspektów przeciwdziałania patologiom społecznym w perspektywie interdyscyplinarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13377 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 26-27 września 2011 r., Kraków.
Profilaktyka społeczna i probacja stanowią ważny obszar ograniczania rozmiarów przestępczości i neutralizacji czynników generujących zachowania odbiegające od norm społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. Zamieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach. (prof. dr hab. Bronisław Urban)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14081 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. równol.: The social exclusion - factors of the risk, the prophylaxis, remedies.
Bibliogr. przy pracach.
Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na szóstej międzynarodowej konferencji naukowej "Wykluczenie społeczne - czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia", zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zgromadzone w niej referaty podzielono na trzy, odmienne tematycznie, części. Pierwsza z nich dotyczy złożoności zjawiska wykluczenia społecznego oraz jego źródeł. Kolejna przedstawia instytucje wspierające oraz formy i możliwości wyjścia z wykluczenia społecznego w sensie ogólnym. Część trzecia, ostatnia, prezentuje artykuły ukazujące praktyczne rozwiązania edukacyjne i resocjalizacyjne ułatwiające readaptację społeczną.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15922 [Magazyn 1], P.15921 [Magazyn 1], P.15920 [Magazyn 1], P.15919 [Magazyn 1], P.15918 [Magazyn 1], P.12037 [Magazyn 1] (6 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12036 VI.12 [Wypożyczalnia B], P.12035 VI.12 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.12034 VI.12 [Czytelnia B], 13168 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Prezentowana monografia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z wychowaniem, profilaktyką oraz terapią, wchodzących w zakres badawczy nauk pedagogicznych, a w szczególności pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, a także pedagogiki resocjalizacyjnej. Publikacja jest podzielona ze względu na poruszaną tematykę na trzy części. Pierwsza część jest poświęcona wybranym zagadnieniom wychowania, opieki i rozwoju. Część druga prezentowanej publikacji jest poświęcona problemom współczesnej szkoły w aspekcie zagrożeń i wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w propagowaniu zachowań prozdrowotnych. Autorzy tekstów zebranych w trzeciej części publikacji skupili się na tematyce oddziaływań resocjalizacyjnych. Jej przesłaniem wiodącym jest wyeksponowanie kwestii związanych z profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym oraz zakładowym, ujętych w sposób teoretyczny, metodologiczny oraz praktyczny. Wielowątkowa refleksja odnosi się do różnych zjawisk z obszaru patologii i niedostosowania społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12319 V.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13466 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again