Form of Work
Książki
(14)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
unavailable
(5)
Branch
Magazyny
(6)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(14)
Author
Sygit Marian (1948- )
(2)
Adamczyk-Korbel Marta Anna
(1)
Augustynek Andrzej
(1)
Augustynek Andrzej (1948- )
(1)
Bogucki Jacek
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Domżał-Drzewicka Renata
(1)
Erickson Carlton K
(1)
Fauci Anthony S. (1940- )
(1)
Gromadzka-Ostrowska Joanna
(1)
Kaźmierak Halina
(1)
Przybyła Ewa
(1)
Rydzewska Grażyna Maria
(1)
Słowik-Gabryelska Anna
(1)
Taranowicz Iwona
(1)
Toeplitz Zuzanna
(1)
Tuszyńska-Bogucka Violetta
(1)
Vetulani Jerzy (1936- )
(1)
Wojtczak Andrzej
(1)
Włodarek Dariusz
(1)
Ścibior Amelia
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
NAŁÓG
(3)
ALKOHOLIZM
(2)
NARKOMANIA
(2)
PALENIE TYTONIU
(2)
PROMOCJA ZDROWIA
(2)
ZDROWIE PUBLICZNE
(2)
CHOROBY WEWNĘTRZNE
(1)
Choroby ludzi
(1)
EDUKACJA ZDROWOTNA
(1)
EROTOMANIA
(1)
HIGIENA
(1)
INTERNISTYKA
(1)
JAKOŚĆ ŻYCIA
(1)
MEDYCYNA
(1)
MEDYCYNA SPOŁECZNA
(1)
Medycyna społeczna
(1)
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRACOHOLIZM
(1)
PSYCHOTERAPIA
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Psychopatologia
(1)
RODZINA
(1)
Służba zdrowia
(1)
UZALEŻNIENIE od HAZARDU
(1)
UZALEŻNIENIE od KOMPUTERA
(1)
ZAKUPOHOLIZM
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(6)
PODRĘCZNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Dla studentów uniwersytetu i lekarzy.
Bibliogr. przy rozdz.
Autorka omawia każdą z wymienionych patologii, uwzględniając czynniki usposabiające, objawy, następstwa, zagrożenia zdrowotne i najszerzej pojęte skutki społeczne i ekonomiczne, profilaktykę i leczenie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6726 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.6727 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7566 VI.12 [Czytelnia B], 7565 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Prezentowane w książce badania skupiły się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jak ludzie radzą sobie z kulturową presją na przejęcie kontroli nad zdrowiem. Autorka stara sie uzasadnić tezę, że sposoby radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia uwarunkowane są zasobami, jakimi dysponuje jednostka, stanowiąc wyraz jej społecznej tożsamości i przynależności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10729 XVIII.14 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg.: "The science of addiction : from neurobiology to treatment" 2007.
Bibliogr. s. 280-294. Indeks.
Książka jest lekturą dla wszystkich, których dotyka problem uzależnień - samych chorych, ich bliskich oraz terapeutów. Można tu znaleźć wyjaśnienie biologicznych przyczyn powstawania tego typu zależności nie tylko od rozmaitych związków chemicznych, takich jak alkohol czy narkotyki, ale także od pewnego rodzaju postępowania, przynoszącego często równie wiele zadowolenia na początku, co nieszczęścia później - czego przykładem jest niepohamowane uprawianie hazardu, oddawanie się grom komputerowym czy chorobliwa żarłoczność. Autor omawia zmiany w mózgu osób uzależnionych z perspektywy neurobiologii, opisuje decydujące o tym mechanizmy i zastanawia się nad podłożem podatności pewnej grupy osób na tę chorobę. Wskazuje zarazem metody, jakie współczesna nauka o mózgu i medycyna proponują w leczeniu takich osób, dając nadzieję na utrzymanie takich zachowań pod kontrolą, choćby nawet leczenie miało trwać całe życie. Napisana jasnym, przystępnym językiem i uzupełniona o proste, przejrzyste ilustracje daje szansę na znalezienie odpowiedzi na szczególnie trudne w takich sytuacjach pytania: "Dlaczego?" i "Co można z tym zrobić?"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11302 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12428 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Styl życia a zdrowie to książka przygotowana przez specjalistów z różnych dziedzin, w której analizowano wpływ stylu życia na zdrowie. Znalazły się tu prace opisujące aktywność i sprawność fizyczną młodych ludzi oraz artykuły koncentrujące się na problemach wychowania fizycznego, a także teksty analizujące zagrożenia zdrowia publicznego. Autorami prac są specjaliści z wielu dziedzin – zarówno lekarze, jak też pedagodzy i psychologowie. Część pierwsza zawiera artykuły omawiające problemy zdrowotności społeczeństwa w zmieniającej się rzeczywistości. W kolejnej części oceniano stan aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych, m. in. studentów i uczniów gimnazjów. Ostatnia część książki poświęcona jest problemom związanym z realizacją zadania wychowania zdrowotnego. W książce poruszono tematy, które szczególnie aktualne są dzisiaj, w dobie upowszechniania się otyłości i niezdrowego trybu życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.3511 XVIII.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4265 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - 118 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)
Bibliogr. s. [108]-113. Indeksy.
Czytelnik otrzymuje monografię psychologiczną, zawierającą aktualną wiedzę wzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym Autora na temat uzależnień opisanych od strony diagnozy, rozpowszechnienia i terapii. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów terapii uzależnień, ale także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz osób borykających się z problemem własnego uzależnienia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12935 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11699 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12893 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Psychopatologia człowieka dorosłego / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2015. - 214 stron ; 23 cm.
(Engram)
Bibliografia na stronach 199-206. Indeks.
Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą aktualną wiedzę na temat psychopatologii człowieka dorosłego w odniesieniu do najnowszej klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik zawiera pierwsze tłumaczenie DSM-5 na język polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 18465 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18464 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Pomimo wiedzy na temat uzależnień, ich profilaktyki, leczenia wciąż aktualne jest pytanie dlaczego dla wielu ludzi narkotyk, alkohol, seks jawi się jako coś tak bardzo atrakcyjnego, że gotowi są podporządkować mu wszystko: własne zdrowie, sumienie, życie osobiste, rodzinę czy pozycję społeczną? Przecież wydaje się, iż nikt świadomie i dobrowolnie nie chce postępować przeciwko sobie. Niniejsza praca jest głosem w dyskusji nad próbą odpowiedzi na to pytanie. Przedstawia szeroki wachlarz badań prowadzonych nad uzależnieniami i przemocą w rodzinie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.6974 III.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7773 III.9 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Zdrowie publiczne / Marian Sygit. - 2. wydanie. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 700 stron : ilustracje, mapa, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 675-684. Indeksy.
Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane problemy dotyczące epidemiologii i badań epidemiologicznych, stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej, szpitalnictwo, lecznictwo sanatoryjne i psychiatryczne, zagadnienia ratownictwa medycznego, problematykę opieki pediatrycznej i opieki nad człowiekiem w wieku poprodukcyjnym, problemy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tematykę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zagadnienia medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego, zagrożenia środowiskowe zdrowia i życia. Dobór treści był wynikiem kompromisu między zakresem tematów określonych w minimum programowym dotyczącym zdrowia publicznego a oczekiwaniami studentów i osób specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17435 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17434 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-217. Indeksy.
Zdrowie publiczne to dział nauki o zdrowiu blisko związany z naukami medycznymi, odgrywający w dobie globalizacji coraz większą rolę w profilaktyce chorób i w umacnianiu zdrowia społeczeństw. W książce przedstawiono: znaczenie zdrowia oraz jego uwarunkowań biologicznych, społecznych i ekonomicznych; nowoczesne ujęcie spraw zdrowia publicznego i wielodyscyplinarny zakres jego działań, a także rozwój w aspekcie historycznym; sytuację zdrowotną świata i Polski wraz z założeniami Narodowego Programu Zdrowia; rolę polityki prozdrowotnej i społecznej oraz wieloresortowych działań w promowaniu i umacnianiu zdrowia; wpływ globalizacji na zdrowie ludzi oraz rolę międzynarodowych regulacji zdrowotnych; działalność organizacji międzynarodowych ukierunkowanych na sprawy zdrowia, w szczególności rolę Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12983 [Magazyn 1], P.8138 [Magazyn 1], P.8137 [Magazyn 1], P.7752 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 8762 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8761 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8627 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 10060 XVIII.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8612 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Podręcznik zawiera współczesną wiedzę dotyczącą etiologii i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a także sposobów żywienia mogących zapobiegać otyłości, cukrzycy, schorzeniom układu krążenia i nowotworom. Przedstawiono w nim mechanizmy powstawania uzależnień oraz działanie na organizm alkoholu, dymu tytoniowego i narkotyków, jak również etiologię i zapobieganie najczęściej występującum chorobom pasożytniczym, odzwierzęcym i zatruciom pokarmowym. Odrębny rozdział poświęcony jest AIDS i żywieniu zarażonych chorych. Omówiono również psychiczne podłoże chorób somatycznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.14051 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.2921 XVIII.11 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4031 XVIII.11 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Interna Harrisona. T. 3 / red. nauk. Anthony S. Fauci [i in.] ; [red. nauk. Grażyna Rydzewska i in. ; przekł. z jęz. ang. Marta Adamczyk-Korbel i in.]. - Wyd. 3. na podstawie 17. wyd. oryg. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, cop. 2009. - 838 s. pag varia : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (DVD-ROM).
Do książki dołączona jest płyta DVD o tej samej sygnaturze.
"Interna Harrisona" jest kompletnym przewodnikiem po medycynie wewnętrznej ukazanej w ujęciach specjalistów z różnych dziedzin. Zawiera kilkadziesiąt rozdziałów, tysiące zdjęć i ilustracji, opisy procedur diagnostycznych i najnowszych osiągnięć medycyny. Książka zredagowana została tak, by zapewnić maksymalną użyteczność i szybki dostęp do informacji. Na płycie DVD dołączonej do książki znajduje się dodatkowe 300 stron w e-rozdziałach, bank zdjęć i filmów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12831 XVIII.1.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Zdrowie publiczne / Marian Sygit. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 631, [1] s. : il. ; 24 cm.
E.25
Bibliogr. s. 617-623. Indeksy.
Prezentowana książka jest swoistym kompendium wiedzy z zakresu zdrowia publicznego. W podręczniku omówiono m.in. wybrane problemy z epidemiologii i badań epidemiologicznych, testy statystyczne, stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej, szpitalnictwo i lecznictwo sanatoryjne i psychiatryczne, zagadnienia ratownictwa medycznego, opieki pediatrycznej i opieki nad człowiekiem w wieku poprodukcyjnym, problemy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, problemy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, zagadnienia medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego, zagrożenia śrorowiskowe zdrowia i życia oraz używki. Dobór treści był wynikiem kompromisu między zakresem tematów określonych w minimum programowym dotyczącym zdrowia publicznego a oczekiwaniami studentów i osób specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.12173 [Magazyn 1], P.12172 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11495 XVIII.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11370 XVIII.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again