Form of Work
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
unavailable
(2)
Branch
Magazyny
(4)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(8)
Author
Baran Stanisław (1946- )
(1)
Bochen Antoni
(1)
Błaszczyk Mieczysław K
(1)
Dolny Magdalena
(1)
Dybińska Ewa (1951- )
(1)
Grabowska Beata
(1)
Holtzer Mariusz (1949- )
(1)
Korzeń Zbigniew (1946-2002)
(1)
Rosik-Dulewska Czesława (1949- )
(1)
Siemiński Marek
(1)
Sowiński Jacek
(1)
Stępniewski Jan
(1)
Turski Ryszard (1930- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Biolodzy
(1)
Biotechnolodzy
(1)
Mikrobiolodzy
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
ODPADY
(3)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(2)
ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA
(2)
Drobnoustroje
(1)
EKOLOGIA
(1)
HIGIENA
(1)
LECZENIE
(1)
LOGISTYKA GOSPODARCZA
(1)
Mikrobiologia
(1)
Oczyszczanie ścieków
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PROMOCJA ZDROWIA
(1)
Recykling
(1)
STYL ŻYCIA
(1)
SZPITALE
(1)
SŁUŻBA ZDROWIA
(1)
ZDROWIE PUBLICZNE
(1)
ZDROWIE ŚRODOWISKOWE
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: place
BIAŁA PODLASKA (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
Podręcznik
(2)
Domain
Ochrona środowiska
(2)
Biologia
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Ekologistyka / Zbigniew Korzeń. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001. - 250 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Logistyka)
Bibliogr. s. 235-240.
Merytoryczny zakres książki obejmuje głównie prezentację istoty i skali problemu logistycznie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, idei stosowania bilansów ekologicznych, koncepcji współbieżnego projektowania wyrobów zorientowanego na recykling oraz związków logistyki z systemami proekologicznego zarządzania. Książka prezentuje również wybrane problemy szczególne ekologistyki dotyczące systemowego zagospodarowania stałych odpadów komunalnych zużytych czy zniszczonych samochodów oraz zużytych urządzeń elektronicznych i artykułów gospodarstwa domowego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.840 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 1997 IX.14 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 1998 IX.14 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Książka porusza szeroko pojętą tematykę ochrony środowiska z uwzględnieniem zarządzania środowiskowego. Autorzy w publikacji skupili się szczególnie na opisie takich zagadnień, jak: powietrze, urządzenia ochrony powietrza, woda, odpady, elementy zarządzania środowiskowego. Książka zawiera również literaturę i wybrane akty prawne odnoszące się do podjętych tematów oraz słownik pojęć ekologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.10274 XVII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11804 XVII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Środowiskowe zagrożenia zdrowia / Marek Siemiński. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 659, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Środowisko)
Bibliogr. przy rozdz.
Podręcznik przedstawia środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi powodowane przez różne szkodliwe czynniki: biologiczne, geologiczne, chemiczne i fizyczne. Zwykle są one związane z określonymi formami aktywności ludzkiej, jak spożywanie posiłków, spędzanie czasu w zamkniętych pomieszczeniach, przebywanie na ulicy, wypoczynek, pobyt na wsi, podróżowanie, itp. Nie są to problemy nowe, istniały zawsze, nie stanowiły jednak wyodrębnionej wiedzy, lecz wchodziły w zakres medycyny, toksykologii, ochrony środowiska. Książka ta jest pierwszą publikacją traktującą odrębnie i całościowo ten temat. Szczególnym jej walorem jest interdyscyplinarność ujęcia i inspirujący sposób wykładu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12969 [Magazyn 1], P.12968 [Magazyn 1], P.12454 [Magazyn 1], P.12453 [Magazyn 1], P.12452 [Magazyn 1], P.11774 [Magazyn 1], P.11489 [Magazyn 1] (7 egz.)
Book
In basket
Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów / Stanisław Baran, Ryszard Turski. - Wydanie 2 poprawione i zmienione. - Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1999. - 336 stron : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia strony 333-336.
"Niniejsze opracowanie stanowi zbiór wybranych zagadnień związanych z szeroko rozumianą problematyką utylizacji odpadówi jest przeznaczone dla kierunków studiów: ochrona środowiska, inżynieria ekologiczna, rolnictwo i ogrodnictwo. Wybór optymalnego a zarazem racjonalnego kierunku zagospodarowania wielu substacji odpadowych jest zagadnieniem niezwykle trudnym. Wymaga bowiem, oprócz znajomości ich właściwości, uwzględnienia warunków hydrologicznych, geologicznych, klimatycznych, itp. Duża rola w programowaniu gospodarki odpadami przypada realizowanej na różnych szczeblach edukacji ekologicznej, gdyż problemy te wymagająodpowiednio przygotowanych kadr, szczególnie w zakresie włączania odpadów w biologiczny obieg materii."
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19032 XVII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków / Mieczysław K. Błaszczyk. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. - 408 stron : fotografie, ilustracje, tabele ; 24 cm.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Podręcznik prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, opartych na wykorzystaniu mikroorganizmów, jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Autor opisuje metody biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19571 XVII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19570 XVII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Ważnym wątkiem poruszanym w albumie jest ekologia, również w kontekście tak modnej dziś idei zrównoważonego rozwoju, która głosi konieczność pozostawienia przyszłym pokoleniom nieuszczuplonych zasobów naturalnych Ziemi. Tymczasem nasz bilans jest ujemny, ponieważ żyjemy na ekologiczny kredyt przyszłych pokoleń. Konsumujemy więcej niż natura jest w stanie wytworzyć. A to może oznaczać poważne kłopoty w przyszłości. Czy nasi następcy będą umieli sobie z nimi poradzić? Tego nie wiemy. Ich zadanie będzie wszakże łatwiejsze, jeśli weźmiemy sobie do serca uwagi autorów tej książki. Naprawdę warto. Bo nieczęsto mamy okazję czytać i oglądać książki takie jak ta: interesująco napisane i merytorycznie zilustrowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16211 XVII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. - Wyd. 6. uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 389 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz., wykaz aktów prawnych s. 371-[389].
Nowe, szóste wydanie znanego i cenionego opracowania, w którym zostały omówione nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych. Autorka przybliża podstawowe zasady unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz surowców wtórnych z odpadów, a także najważniejsze technologie stosowane w tych procesach. Zapoznaje czytelnika z warunkami bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawa. Obecne wydanie zostało wzbogacone o: Ľnowości technologiczne: m.in. przekształcenie termiczne oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych; spalanie i współspalanie osadów ściekowych; odzysk surowców wtórnych lub ich unieszkodliwianie poza instalacjami i urządzeniami; sposoby rozróżnienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych czy niebezpiecznych; Ľnowości organizacyjno-prawne, jakie pojawiły się w ostatnich 4 latach; dotyczą one głównie kierunków działań w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami; przepisów w zakresie: kwalifikacji procesu termicznego przekształcania, składowania, postępowania z wtórnymi odpadami po procesach unieszkodliwiania. Zaktualizowany został wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej (stan prawny na dzień 28.05.2014 r.). Publikacja jest przeznaczona dla studentów i wykładowców kierunków związanych z szeroko pojętą ochroną i inżynierią środowiska, a także gospodarką surowcową i przestrzenną. Stanowi znakomitą pomoc dla pracowników jednostek administracyjnych, terenowych służb ochrony środowiska oraz firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.14916 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14915 XVII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15731 XVII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. XI-XIII.
Wstęp także ang., fr., ros.
Bibliogr. przy rozdz.
Podręcznik jest adresowany nie tylko do studentów wrocławskich studiów polsko-francuskich z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia, ale również do studentów ekonomicznych kierunków studiów prowadzonych na różnych typach uczelni publicznych i prywatnych, którzy mogą podnieść poziom swojego ogólnego wykształcenia. Jest kierowany do około 1000-osobowej grupy kierowników jednostek służby zdrowia oraz wszystkich pracowników tej grupy zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10113 [Magazyn 1], P.10112 [Magazyn 1] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11701 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again