Form of Work
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(7)
Branch
Magazyny
(5)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(7)
Author
Bernat Krystyna
(2)
Muscari Mary E
(2)
Talarska Dorota
(2)
Wieczorkowska-Tobis Katarzyna
(2)
Bartek Krajicek Jean
(1)
Cameron Mary Emily
(1)
Czajka Dorota
(1)
Czekała Beata
(1)
Frey Michelle A
(1)
Harris Mona
(1)
Hobdell Elizabeth
(1)
Jakubaszko Juliusz
(1)
Kokot Franciszek (1929- )
(1)
Kowrach Marek
(1)
Młodożeniec Wiesław Stanisław
(1)
Stopfkuchen Herwig
(1)
Zawada-Targoni Sylwia
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
PIELĘGNIARSTWO
(3)
GERIATRIA
(2)
LUDZIE STARZY
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
CHOROBY DZIECIĘCE
(1)
Choroby dziecięce
(1)
DZIECKO
(1)
Drogi
(1)
FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA
(1)
HOSPITALIZACJA DOMOWA
(1)
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
(1)
PEDIATRIA
(1)
PIELĘGNIARSTWO DZIECIĘCE
(1)
PRZEMIANA MATERII
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarstwo dziecięce
(1)
PŁYNY USTROJOWE
(1)
RATOWNICTWO MEDYCZNE
(1)
RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI
(3)
Podręcznik
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej / Franciszek Kokot. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. - 212, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Lekarza Praktyka, ISSN 1428-4413 ; 15)
Bibliogr. s. 205-208. Indeks.
Jest to drugie, uaktualnione wydanie monografii, w której autor wyczerpująco przedstawił praktyczne informacje na temat patofizjologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a także jednostek chorobowych z zaburzeniami tej gospodarki. Autor kładzie nacisk na takie zjawiska, jak rozmaite postaci odwodnienia i przewodnienia (m.in. obrzęki) oraz metabolizm podstawowych dla życia pierwiastków chemicznych; wiele miejsca poświęca różnego typu kwasicom i zasadowicom; szczegółowo omawia rolę układów i narządów w gospodarce kwasowo-zasadowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13473 XVIII.1.1 [Wypożyczalnia B], P.13472 XVIII.1.1 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14430 XVIII.1.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Praktyczny poradnik będący najaktualniejszą publikacją dotyczącą diagnostyki i leczenia ostrych zachorowań oraz urazów wymagających natychmiastowej pomocy u dzieci. W zwięzły i przejrzyst sposób przedstawia objawy urazów i chorób zagrażających życiu oraz metody postępowania zależnie od wieku i stanu dziecka. Omawia leki i materiały stosowane w stanach wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Zawiera ryciny przedstawiające sposoby reanimacji, tabele dawkowania leków u niemowląt i dzieci oraz tabele wartości parametrów życiowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13378 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8922 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10482 XVIII.1.5 [Czytelnia B], 10481 XVIII.1.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Podmiotem działania pielęgniarki domowej opieki długoterminowej jest człowiek przewlekle i obłożnie chory, niepełnosprawny bez względu na wiek i jednostkę chorobową, z niewystarczającą zdolnością do samoopieki i samopielęgnacji, niekwalifikujący się do pobytu w stacjonarnej placówce leczniczej, a wymagający zintensyfikowanej, kompleksowej i kompensacyjnej opieki pielęgniarskiej. Celem domowej opieki długoterminowej są działania terapeutyczne wspomagające pozostanie chorego jak najdłużej w jego miejscu zamieszkania. Do działan terapeutycznych pielęgniarki domowej opieki długoterminowej należą: pielęgnacja, leczenie, obserwacja stanu zdrowia, rehabilitacja, wsparcie w rozwiązywaniu problemów i w osiągnięciu/utrzymaniu samodzielności w codziennym funckjonowaniu, edukowanie zdrowotne. Przedstawione w publikacji standardy zostały opracowane dla potrzeb domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej w celu poprawienia jakości opieki pielęgniarskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13700 XVIII.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14703 XVIII.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 415-417.
Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej. Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia, w części II omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów z uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach, natomiast część II jest poświęcona organizacji opieki nad starszym pacjentem.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8134 [Magazyn 1], P.8132 [Magazyn 1], P.8131 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8133 XVIII.1.10 [Wypożyczalnia B], P.5662 XVIII.1.10 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7164 XVIII.1.10 [Czytelnia B], 7163 XVIII.1.10 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 415-417.
Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej. Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia, w części II omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów z uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach, natomiast część II jest poświęcona organizacji opieki nad starszym pacjentem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8989 [Magazyn 1], P.8988 [Magazyn 1], P.8987 [Magazyn 1], P.8986 [Magazyn 1], P.8985 [Magazyn 1] (5 egz.)
Book
In basket
(Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich)
Bibliogr. s. 529-530. Indeks.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8993 [Magazyn 1], P.8992 [Magazyn 1], P.8991 [Magazyn 1], P.6539 [Magazyn 1], P.6538 [Magazyn 1], P.6537 [Magazyn 1], P.6536 [Magazyn 1], P.6535 [Magazyn 1], P.6534 [Magazyn 1], P.6533 [Magazyn 1], P.4432 [Magazyn 1] (11 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.4431 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B], 4882 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B], 4881 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B] (3 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. P.8995 XVIII.1.5 [Czytelnia B], P.4430 XVIII.1.5 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
(Seria podręczników dla studentów studiów pielęgniarskich)
Tytuł oryginału: "Lippincott's Review Series: Pediatric Nursing 4th" 2005.
Bibliografia strony 529-530. Indeks.
Komunikacja między dzieckiem i lekarzem lub pielęgniarką jest szczególnym rodzajem kontaktu. Dziecko nie potrafi powiedzieć, co je boli, jaki jest ten ból i w którym dokładnie miejscu. Pielęgniarka często sama musi wyciągnąć wnioski. Dzięki tej publikacji pielęgniarstwo pediatryczne staje się łatwiejsze. Jest to przegląd wiadomości z dziedziny pediatrii zaprezentowany w sposób odpowiadający tokowi myślenia, jaki powinien towarzyszyć wypełnianiu obowiązków pielęgniarki w stosunku zarówno do zdrowych, jak i chorych dzieci. Przydatne z punktu widzenia czytelnika są dołączone do podręcznika pytania kontrolne z odpowiedziami; ich wybór pozwala sprawdzać własne postępy w nauce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19218 XVIII.1.5 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19217 XVIII.1.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Budowa dróg : podstawy projektowania / Wiesław Stanisław Młodożeniec. - Wydanie 4. - Warszawa : Bel Studio, 2020. - 332 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 331-332.
Projektowanie jest przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym wiedzy z zakresu zasad i metod projektowania geometrii dróg, tzn. projektowania przebiegu drogi w planie, w przekroju podłużnym w powiązaniu z wymiarowaniem przekrojów poprzecznych, które z kolei są powiązane z rozwiązaniami konstrukcji nawierzchni i sposobu odwodnienia. Ponadto przy projektowaniu należy uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb, a także korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne. Zagadnienia te są ogólnie znane, prezentowane są one między innymi w dokumentach normatywnych. Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd zrodziła się myśl napisania podręcznika, który byłby pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg. W celu łatwiejszego zrozumienia poszczególnych zagadnień zilustrowano je schematami lub fotografiami.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.17996 [Magazyn 1], P.17995 [Magazyn 1], P.17994 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19575 XXVI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19574 XXVI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again