Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(4)
Czytelnie
(6)
Autor
Adamik Anna
(2)
Ciesielska Dorota
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Radło Mariusz-Jan
(1)
Zimniewicz Kazimierz (nauki ekonomiczne)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
GLOBALIZACJA
(1)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(1)
OFFSHORING
(1)
OUTSOURCING
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
RYMARCZYK, JAN
(1)
USŁUGI
(1)
ZARZĄDZANIE
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Temat: czas
2001-0
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 191-[200].
Offshoring usług jest jedną ze strategii przedsiębiorstw, odpowiadających na wyzwania procesu globalizacji, rozwoju nowych technologii oraz innowacji organizacyjnych. Polega on na wydzieleniu części procesów biznesowych: księgowych, IT, badawczo-rozwojowych i innych z firmy macierzystej i przekazaniu ich do wykonania przedsiębiorstwom w innych krajach - o niższych kosztach pracy lub większych zasobach kapitału intelektualnego. Strategia ta umożliwia firmom koncentrowanie się na wykonywaniu tych działań, które w największym stopniu odpowiadają za tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Książka zawiera prezentację wiodących firm na świecie i łączy rozważania teoretyczne z analizą konkretnych przykładów przedsiębiorstw stosujących strategie offshoringowe - od prekursora offshoringu General Electric po dynamicznie rozwijającą się hinduską globalną korporację Infosys Technologies.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.10025 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.10024.IX.2 [Wypożyczalnia C], P.10023.IX.2 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10396.IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 267-284.
Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach. Pierwszy rozdział niniejszego opracowania poświęcono analizie terminologii, genezy, a także sposobów mierzenia fragmentacji produkcji. Rozdział drugi zawiera przegląd teorii stosowanych do analizy i interpretacji fragmentacji produkcji. Rozdział trzeci jest w pełni poświęcony badaniu trendów i struktury fragmentacji produkcji w gospodarce światowej. Rozdział czwarty zawiera analizę wpływu międzynarodowej fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy w 40 gospodarkach świata odpowiadających za tworzenie 85% światowego PKB. Rozdział piąty zawiera analizę wyników badań empirycznych dotyczących ewolucji fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz czynników na nią wpływających. Ostatni, szósty rozdział zawiera prezentację ewolucji znaczenia fragmentacji przedsiębiorstw na różnych etapach ich umiędzynarodowienia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13567.IX.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14593.IX.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Bibliogr. s. 295-311. Indeks.
Książka poświęcona jest problematyce kształtowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwościom uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza tkwiących w różnych formach ich współpracy z otoczeniem rynkowym, w tym również międzynarodowym. Autorzy przedstawiają w niej zarówno analizy zagadnień teoretycznych, jak i wartościowe wyniki przeprowadzonych ostatnio badań empirycznych, ułatwiających zrozumienie procesów budowy konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Praca podzielona jest na cztery części poświęcone: teoretycznym podstawom kształtowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej, strategiom i uwarunkowaniom budowy przewagi konkurencyjnej, roli współdziałania z otoczeniem rynkowym w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, internacjonalizacji kształowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12149.IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Opracowanie jest zbiorem artykułów dotyczących szeroko rozuminych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Składa się z osmiu części. Dwie pierwsze poświęcone są osobie prof. Jana Rymarczyka, któremu poświęcona jest niniejsza księga. W części trzeciej znajdują się artykuły dotyczące globalnych struktur współczesnego świata i współzależności, jakie między nimi zachodzą. W części czwartej zamieszczono teksty traktujące o wybranych problemach globalizacji. Artykuły, które złożyły się na część piątą, ukazują wybrane aspekty regionalizmu w gospodarce światowej. Część szósta zawiera referaty badające ybrane płaszczyzny regionalizmu w Polsce. W kolejnej, siódmej części autorzy analizują rózne aspekty działalności przedsiębiorstw ponadnarodowych, które są najwazniejsyzmi aktorami globalnej gospodarki. Opracowanie zamyka część ósma, w której zebrano teksty poświęcone finansom międzynarodowym we współczesnej gospodarce światowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15989.XII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 137-155.
Autor poddał analizie teorie najczęściej wyrażana w nauce o zarządzaniu i zaprezentował własną ocenę praktycznej przydatności tej nauki. Uwaga została skupiona na: przednaukowych badaniach nad organizacją i zarządzaniem (w tym polskim dorobku w tej dziedzinie), istocie nauki o zarządzaniu (w tym naukowości zarządzania i jego funkcji), ofercie nauki o zarządzaniu dla praktyki, najpopularniejszych koncepcjach zarządzania, podejściu holistycznym w zarządzaniu jako sposobie łagodzenia słabych stron nauki o zarządzaniu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.13600.IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14620.IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja jako jedna z pierwszych łączy trzy wątki kluczowe dla rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw i regionu ich funkcjonowania: specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę międzyorganizacyjną i regionalną płaszczyznę działania. Praca zawiera zarówno solidną podbudowę teoretyczną, jak i odniesienia do praktyki regionalnej, a także szczegółowe wyniki dedykowanych pracy badań empirycznych. Przeprowadzone czynności badawcze i sformułowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje poszerzają wiedzę czytelnika zarówno o możliwościach kształtowania konkurencyjności regionów, jak i rozwijających się na ich obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Istotne jest także, iż zwracają uwagę na kluczową rolę nawiązywania więzi współpracy międzyorganizacyjnej, a nawet publiczno-prawnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12118 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12117.IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13246.IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej