Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(30)
available
(21)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(17)
Czytelnie
(31)
Author
Adamik Anna
(2)
Kautsch Marcin
(2)
Radło Mariusz-Jan
(2)
Zimniewicz Kazimierz (nauki ekonomiczne)
(2)
Bitkowska Agnieszka
(1)
Chrupała-Pniak Małgorzata
(1)
Ciesielska Dorota
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Gitling Maciej
(1)
Gonciarski Wiesław
(1)
Grudzewski Wiesław Maria (1933- )
(1)
Gąsiorowska Elżbieta (nauki ekonomiczne)
(1)
Hejduk Irena
(1)
Komańda Marcin
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Lewandowska Hanna
(1)
Listwan Tadeusz
(1)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Miklaszewski Stanisław (1947-2011)
(1)
Molendowski Edward
(1)
Nojszewska Ewelina
(1)
Pierścionek Zdzisław
(1)
Pietrzak Michał (nauki ekonomiczne)
(1)
Rudawska Iga
(1)
Rącka Izabela
(1)
Skalik Jan
(1)
Suchecka Jadwiga (1948- )
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szpitter Agnieszka A
(1)
Szpon Jakub
(1)
Szymańska Katarzyna (nauki o zarządzaniu)
(1)
Tomaszewski Adam
(1)
Urbańczyk Edward (1947- )
(1)
Weiss Elżbieta (1950- )
(1)
Wiszniewska Marta
(1)
Zawadzki Janusz (politologia)
(1)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
ZARZĄDZANIE
(12)
SŁUŻBA ZDROWIA
(5)
OUTSOURCING
(4)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(4)
KADRY
(3)
ZDROWIE PUBLICZNE
(3)
GLOBALIZACJA
(2)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(2)
ANALIZA STRATEGICZNA
(1)
BENCHMARKING
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finansowanie
(1)
GOSPODARKA ELEKTRONICZNA
(1)
INFORMATYKA
(1)
INNOWACJE
(1)
INTEGRACJA EUROPEJSKA
(1)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(1)
MAŁOPOLSKIE, województwo
(1)
OFFSHORING
(1)
ORGANIZACJA
(1)
ORGANIZACJE
(1)
PRACA
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
RYMARCZYK, JAN
(1)
SZPITALE
(1)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(1)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(6)
PODRĘCZNIKI
(3)
KSIĘGI PAMIĄTKOWE
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
31 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 236-239
Praca ma na celu zapoznanie czytelnika z systemami klasy MRP, MRP II, ERP oraz z kryteriami, metodami wyboru i wdrażania tych systemów w praktyce gospodarczej. Podstawowe zagadnienia omówione w pracy to: doskonalenie zarządzania jakością; Business Reengineering (BPR) jako metoda restrukturyzacji; zarządzanie relacjami z klientem - CRM (Customer Relationship Management); Just-in-Time; Benchmarking jako metoda projektowania systemów zarządzania; Lean Management jako metoda projektowania zarządzania; Outsourcing jako metoda projektowania systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8818 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10294 IX.11 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-245. Indeks.
Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza ma charakter rozważań teoretycznych, w której na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono motywy i przyczyny stosowania outsourcingu, teoretyczne podstawy tej koncepcji zarządzania oraz rodzaje powiązań outsourcingowych. Część druga opracowania oparta została na badaniach empirycznych, z nielicznymi uzupełnieniami teoretycznymi oraz aktami prawnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11799 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 193-195.
Redaktorzy publikacji postawili sobie za cel zwrócenie uwagi Czytelników na różnorodność szans i wyzwań związanych z wdrożeniem outsourcingu w organizacji. Przedstawiona tematyka dotyczy wielu różnych kwestii związanych z zarządzaniem outsourcingiem, począwszy od zarządzania strategicznego, finansów, aspektów prawnych, a skończywszy na zagadnieniach psychologicznych. Każdy rozdział jest uzupełniony opisem praktycznego wykorzystania omawianych zagadnień w konkretnych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12295 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. 169-180, wykaz aktów prawnych s. 181-182.
Książk dotyczny nowej ustawy o działalności leczniczej oraz aktualnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania szpitali w Polsce. Przedstawia pogłębioną analizę istoty outsourcingu, jego przebiegu oraz efektów wdrażania. Rozważania te zostały uzupełnione o praktyczne przykłady zastosowania outsourcingu, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach niekomercyjnych. W publikacji wykorzystano wyniki badań nad outsourcingiem przeprowadzonych w publicznych szpitalach Małopolski. Na ich podstawie autorka przeanalizowała pozytywne i negatywne skutki implementacji outsourcingu w badanych placówkach medycznych, przeprowadziła również weryfikacje empiryczną autorskiego modelu oceny efektywności outsourcingu w zarządzaniu publicznym szpitalem specjalistycznym. Książka jest skierowana przede wszystkim do menedżerów służby zdrowia, ale może także być pomocna kierownikom organizacji publicznych innych niż placówki medyczne oraz studentom i słuchaczom studiów podyplomowych kierunków zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10060 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11672 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 397-409, wykaz aktów prawnych s. 411. Indeks.
Książka poświęcona jest ważnym problemom ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Rzecz nie dotyczy tylko ujętej w tytule kwestii finansowania, lecz także efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na zdrowie oraz alternatywnych możliwości finansowego wspierania ochrony zdrowia. Analiza źródeł finansowania obejmuje sposoby tworzenia funduszy publicznych przeznaczanych na zdrowie oraz wydatków prywatnych na ten cel, w tym:: skłonności do prywatnego płacenia, wykorzystania dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i wreszcie zapłaty bezpośredniej za usługi medyczne oraz leki. (...) Opracowanie jest bardzo wartościową pozycją wydawniczą. Może być szeroko wykorzystywane przez menedżerów sektora służby zdrowia, pracowników nauki i studentów wyższych uczelni oraz studiów podyplomowych, zainteresowanych problemami ekonomii i zarządzania w systemie ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11990 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka dotyczy jednego z głównych obszarów funkcji personalnej w organizacjach, jakim jest jej wymiar instrumentalny. Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikom podejść, metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym świecie, w którym rozwój gospodarczy następuje szybko i jest intensywny, a firmy muszą nadążyć za zmianami i się do nich dostosować. W szczególności obszar zainteresowania Autorów obejmuje takie tendencje i zjawiska, jak: wirtualizacja, outsourcing, kultura organizacyjna, wielokulturowość, przywództwo i kierowanie ludźmi, zarządzanie karierą, motywowanie (wynagradzanie) i zaangażowanie pracowników. Publikacja ta odnosi się do aktualnych problemów zarządczych i w pewnym stopniu wypełnia lukę istniejącą na rynku księgarskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. 16410 IX.4 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16409 IX.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 18537 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 267-284.
Niniejsza książką składa się sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, dwa kolejne obejmują makroekonomiczne badania empiryczne, a dwa ostatnie poświęcone są badaniom empirycznym realizowanym na poziomie mikroekonomicznym, które stały się podstawą do sformułowania dwóch autorskich modeli teoretycznych, wyjaśniających różne aspekty fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach. Pierwszy rozdział niniejszego opracowania poświęcono analizie terminologii, genezy, a także sposobów mierzenia fragmentacji produkcji. Rozdział drugi zawiera przegląd teorii stosowanych do analizy i interpretacji fragmentacji produkcji. Rozdział trzeci jest w pełni poświęcony badaniu trendów i struktury fragmentacji produkcji w gospodarce światowej. Rozdział czwarty zawiera analizę wpływu międzynarodowej fragmentacji produkcji na zatrudnienie i wydajność pracy w 40 gospodarkach świata odpowiadających za tworzenie 85% światowego PKB. Rozdział piąty zawiera analizę wyników badań empirycznych dotyczących ewolucji fragmentacji produkcji w przedsiębiorstwach oraz czynników na nią wpływających. Ostatni, szósty rozdział zawiera prezentację ewolucji znaczenia fragmentacji przedsiębiorstw na różnych etapach ich umiędzynarodowienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13567 IX.9 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14593 IX.9 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 129-133.
Przedstawiona publikacja jest interesującym kompendium wiedzy z zakresu wybranych zagadnień ekonomiczno-społecznych powiązanych z innowacjami, przedsiębiorczością, analizą rynku, marketingiem, logistyką i informatyką. Istotnym atutem publikacji opisującej zjawiska innowacyjnej przedsiębiorczości jest jej przejrzystość, komunikatywność i duża liczba ilustracji, które uzupełniają tekst oraz wyjaśniają szereg opisanych procesów i zależności. Schematy i wykresy mają dużą wartość poznawczą i ułatwiają odbiór trudniejszych fragmentów opracowania. (pfor. zw. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11587 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11586 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12814 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 403-421. Indeks.
Książka stanowi kompendium metod i technik zarządzania przydatnych współczesnym organizacjom. Składa się z 23 bloków tematycznych, ułożonych alfabetycznie. Każdy rozdział obejmuje syntetyczne omówienie teoretycznych podstaw wybranej metody lub techniki zarządzania, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, listę pytań i poleceń, a także ćwiczenia do wykonania. W rozdziale pierwszym wyjaśniono, czym są metody i techniki zarządzania, zaprezentowano ich ewolucję, definicje i klasyfikacje. Jest on wprowadzeniem do następnych 22 rozdziałów stanowiących trzon książki. Kolejno opisano w nich następujące metody i techniki zarządzania: audyt, benchmarking brainstorming, controlling w organizacjach gospodarczych, diagramy Ishikawy i Pareto, Just in Time, Lean Management, macierz BCG, macierz Hofera, macierz McKinseya, marketing mix, metodę cyklu życia produktu, outsoursing, PEST, pięć sił Portera, reengeneering, Six Sigma, startegiczną kartę wyników, SWOT, TBS, TQM oraz zarządzanie przez delegowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.14906 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15715 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 455-462, wykaz aktów prawnych s. 463-465.
Prezentowana publikacja powstała z przekonania, że zmieniające się czasy wymagają nowego podejścia do zarządzania w opiece zdrowotnej, w której coraz większą rolę odgrywają rozwiązania rynkowe. W tych nowych warunkach organizacje funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej muszą budować silną pozycję, opartą na większym zaangażowaniu pracowników i ich odpowiedzialności za zakłady opieki zdrowotnej. W książce położono szczególny nacisk nie na definicje, lecz na funkcjonowanie i efektywność proponowanych działań. Przy rozwiązywaniu problemów organizacji w systemie ochrony zdrowia warto pamiętać o następujących, opisanych tu kwestiach: organizacja może i powinna sama mierzyć się z problemami; ochrona zdrowia nie jest jedyną branżą, w której pojawiają się trudności; podstawowe zasady zarządzania są uniwersalne i nie zależą od specyfiki sektora.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11681 [Magazyn 1], P.11680 [Magazyn 1], P.11679 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10033 XVIII.13 [Wypożyczalnia B], P.10032 XVIII.13 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11659 XVIII.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2789.)
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsza praca omawia znaczenie psychologii pracy i organizacji, wskazując na wszechstronne i interdyscyplinarne działania na rzecz propagowania idei zależności postępu cywilizacyjnego i gospodarczego od tzw. czynnika ludzkiego. Opisuje ona możliwości zastosowania psychologii w zarządzaniu. Autorzy wyodrębnili kilka rozdziałow, w których omawiają aplikowanie rozwiązań psychologii pracy i organizacji oraz akcentują powiązania psychologii i innych dyscyplin naukowych na następujących płaszczyznach: zastosowania psychologii w zarządzaniu otoczeniem i procesami globalnymi, psychologii i jej zastosowania na poziomie polityki i strategii organizacji, psychologii a kierowania i psychologii wobec problemów jednostki w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.11259 III.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12351 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Monografia omawia całość wiedzy na temat konkurencyjności organizacji, od uogólnień teoretycznych do praktyki gospodarczej. Opracowanie podzielono na dwie części, z czego pierwsza zawiera treści z zakresu ekonomicznych aspektów konkurencyjności przedsiębiorstw (zarządzania finansami, kapitału ludzkiego, kapitału zagranicznego, czy też pomiaru efektywności działania), druga część przedstawia dywagacje dotyczące organizacyjnych aspektów związanych z konkurencyjnością organizacji, takie jak problematyka integracji i współpracy firm, nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją, jak również zagadnienia związane z innowacyjnością przedsiębiorstw. (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13854 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis, 2003. - 600 s. ; rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
"Prezentowana książka jest rezultatem studiów literaturowych i badań empirycznych prowadzonych w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz innych pokrewnych katedrach i zakładach ze wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Polsce (akademie ekonomiczne, uniwersytety, politechniki itd.). Prezentowana książka składa się z 88 opracowań stanowiących treść dwunastu rozdziałów. Książka ta jest kompendium wiedzy o tym jak wykorzystywać zmiany dla zapobiegania lub opanowania sytuacji kryzysowych w organizacjach czyniąc z nich okazję do dalszego rozwoju. Niech jej treść będzie zachętą dla młodych pracowników nauki do dalszych badań nad problemami zarządzania antykryzysowego i kryzysowego we współczesnych organizacjach a dla szerokiego grona menedżerów pomocnym źródłem wiedzy umożliwiającym przekształcenia sytuacji kryzysowych w sukces."
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10078 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 11689 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11688 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 174-179.
Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz możliwościach i efektach ich zastosowania w praktyce. Autor przedstawił najpopularniejsze z tych koncepcji i metod, jak benchmarking, outsourcing, lean management, wewnętrzna konkurencja, time based management, organizacja oparta na wiedzy, organizacja wirtualna, organizacja sieciowa, reengineering. Ponieważ od wyboru konkretnej metody zarządzania może zależeć pozycja firmy na rynku oraz jej zdolność do wygrywania w walce konkurencyjnej, ważne jest posiadanie wiedzy pozwalającej właściwie dobrać metody zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12673 IX.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7748 IX.1 [Czytelnia C], 7747 IX.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Bibliogr. s. 295-311. Indeks.
Książka poświęcona jest problematyce kształtowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwościom uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza tkwiących w różnych formach ich współpracy z otoczeniem rynkowym, w tym również międzynarodowym. Autorzy przedstawiają w niej zarówno analizy zagadnień teoretycznych, jak i wartościowe wyniki przeprowadzonych ostatnio badań empirycznych, ułatwiających zrozumienie procesów budowy konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Praca podzielona jest na cztery części poświęcone: teoretycznym podstawom kształtowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej, strategiom i uwarunkowaniom budowy przewagi konkurencyjnej, roli współdziałania z otoczeniem rynkowym w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej, internacjonalizacji kształowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12149 IX.16 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
„Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji za-rządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach za-rządzania. W prezentowanej monografii przeważa podejście zarządcze do implementacji koncep-cji zarządzania. Autorki starają się łączyć myśl teoretyczna z sytuacjami występującymi w praktyce funkcjonowania organizacji. Poznanie problematyki zawartej w monografii może być pomocne w procesach zarzą-dzania przedsiębiorstwem i podejmowania codziennych decyzji. Monografia jest w szczegól-ności adresowana do studentów i doktorantów kierunków zarządzania i ekonomii uczelni róż-nych typów, a przede wszystkim uniwersytetów, osób podnoszących kwalifikacje z tego za-kresu oraz menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat koncepcji zarządzania.” Z Przedmowy Agnieszki Bitkowskiej i Elżbiety Weiss
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 16165 IX.2
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Opracowanie jest zbiorem artykułów dotyczących szeroko rozuminych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Składa się z osmiu części. Dwie pierwsze poświęcone są osobie prof. Jana Rymarczyka, któremu poświęcona jest niniejsza księga. W części trzeciej znajdują się artykuły dotyczące globalnych struktur współczesnego świata i współzależności, jakie między nimi zachodzą. W części czwartej zamieszczono teksty traktujące o wybranych problemach globalizacji. Artykuły, które złożyły się na część piątą, ukazują wybrane aspekty regionalizmu w gospodarce światowej. Część szósta zawiera referaty badające ybrane płaszczyzny regionalizmu w Polsce. W kolejnej, siódmej części autorzy analizują rózne aspekty działalności przedsiębiorstw ponadnarodowych, które są najwazniejsyzmi aktorami globalnej gospodarki. Opracowanie zamyka część ósma, w której zebrano teksty poświęcone finansom międzynarodowym we współczesnej gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15989 XII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Zdzisław Pierścionek. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 503, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 491-503 i przy rozdz.
Publikacja przybliża Czytelnikowi tematykę zarządzania strategicznego. Zawarto w niej zagadnienia podstawowe, kwestie związane z konkurencyjnością, a także strategie, koncepcje ich tworzenia, metody oceny i sposoby wdrażania na wszystkich szczeblach organizacji. Książka została wzbogacona o tematy, takie jak: strategie tworzenia i rozwoju sieci, outsourcing, sieci klastrowe, organiczna koncepcja zarządzania strategicznego, strategiczna karta wyników, zarządzanie wiedzą i technologią oraz systemy zarządzania strategicznego. Autor dostarcza Czytelnikowi zweryfikowaną, zaawansowaną wiedzę w dziedzinie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Oprócz podstawowych wiadomości prezentuje nowe koncepcje zarządzania strategicznego, które są odpowiedzią na wzrost ryzyka i niepewności działania przedsiębiorstw, nowe technologie informacyjne oraz na nowe warunki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11648 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11646 IX.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12857 IX.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 227-230 i przy rozdz.
Podręcznik dotyczy szeroko pojętego zarządzania organizacjami. Zawiera materiały dotyczące podstaw zarządzania, a w poszczególnych rozdziałach skupia się na: stylach i funkcjach zarządzania, współczesnych metodach zarządania, zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu czasem, zarządzaniu przez komunikowanie, zarządzaniu przez cele, zarządzaniu przez konflikt i teorii motywacji. Na końcu każdego rozdziału, oprócz podstawowej literatury, znajduje się zestaw pytań kontrolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15138 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again