Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(19)
available
(10)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(7)
Wypożyczalnie
(8)
Czytelnie
(19)
Author
Brągiel Józefa
(4)
Janke Andrzej W
(4)
Kawula Stanisław (1939- )
(4)
Bębas Sylwester (1981- )
(2)
Kurzępa Jacek
(2)
Badora Sylwia
(1)
Barczykowska Agnieszka
(1)
Bubiło Jarosław (1977- )
(1)
Emmerová Ingrid
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Guz Tadeusz (1959- )
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jemczura Teresa
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Krukowska-Bubiło Dorota
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Morawski Rajmund
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Solak Adam Roman
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Słowik-Gabryelska Anna
(1)
Walancik Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
PATOLOGIA SPOŁECZNA
(10)
PEDAGOGIKA RODZINY
(4)
MŁODZIEŻ
(2)
NARKOMANIA
(2)
RODZINA
(2)
ALKOHOLIZM
(1)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
(1)
BEZROBOCIE
(1)
CYBERPRZEMOC
(1)
DZIECKO
(1)
INSTYTUCJE NONPROFIT
(1)
KAPITAŁ SPOŁECZNY
(1)
LEKOZALEŻNOŚĆ
(1)
MIASTA
(1)
MŁODZIEŻ TRUDNA
(1)
NAŁÓG
(1)
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
(1)
PALENIE TYTONIU
(1)
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
(1)
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
(1)
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
PORZĄDEK SPOŁECZNY
(1)
PRACA
(1)
PRACOHOLIZM
(1)
PROSTYTUCJA NIELETNICH
(1)
PRZEŚLADOWANIE w MIEJSCU PRACY
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
UCZNIOWIE
(1)
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
(1)
WIĘŹNIOWIE
(1)
WYPALENIE ZAWODOWE
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(2)
Subject: place
POZNAŃ (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
PODRĘCZNIKI
(2)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
21 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.8698 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10161 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Dla studentów uniwersytetu i lekarzy.
Bibliogr. przy rozdz.
Autorka omawia każdą z wymienionych patologii, uwzględniając czynniki usposabiające, objawy, następstwa, zagrożenia zdrowotne i najszerzej pojęte skutki społeczne i ekonomiczne, profilaktykę i leczenie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.6726 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.6727 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7566 VI.12 [Czytelnia B], 7565 VI.12 [Czytelnia B] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.10964 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.5613 VI.13 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 7093 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 255-266.
"Monografia jest bardzo oryginalnym opracowaniem o charakterze informacyjno-podręcznikowym, a zarazem eksplikacyjnym, analizującym zarys problematyki pojęcia "kapitał społeczny". Czytelnik odnajdzie w niej wiele impulsów przydatnych w poszerzeniu pól badawczych we współczesnej pedagogice społecznej, pedagogice specjalnej czy socjologii wychowania. [...] Na podstawie szeroko zakrojonych badań empirycznych publikacja uwiarygodnia swój status jako typ eksploracji, prezentacji danych i propozycji określanych w świecie mianem active research [...]. Odegra poważną rolę w praktyce nauczania uniwersyteckiego i to nie tylko w obszarze pedagogiki społecznej, ale także w pedagogice resocjalizacyjnej, socjologii miasta bądź też edukacji międzykulturowej (regionalnej)". Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11923 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11922 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13100 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Wraz ze zmianą społeczno-ustrojową, która dokonała się w 1989 r. wzrosło znaczenie organizacji pozarządowych w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym społeczeństwa. Podniosło się również ich znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom tej zmiany. Jednym z celów ich działań jest nauczenie Polaków jak radzić sobie w nowej rzeczywistości społecznej, jak budować zaufanie społeczne, jak przeciwdziałać problemom społecznym, postępującej marginalizacji coraz szerszych zbiorowości. Publikacja, złozona z części teoretycznej i empirycznej zawiera artykuły związane z problematyką zagrożeń (problemów) społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13782 VI.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11545 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12225 VI.13 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych polsko-słowackich obszarów pracy socjalnej, ze wskazaniem możliwości wykorzystania wspólnych rozwiązań w ich zapobieganiu. Cel ten pozwala wyeksponować ważne treści dla strony polskiej i słowackiej zawarte w przedstawionych materiałach u poszczególnych autorów. Są to problemy starości, społecznych źródeł zjawisk patologicznych, przemocy, źródeł i rodzajów przestępczości nieletnich i sposobów ich eliminowania, interwencji kryzysowej, wybranych problemów słowackiej społecznej pedagogiki w kontekście europejskiej pedagogiki społecznej, społeczno-patologicznych zjawisk w obszarze zainteresowań interweniujących pedagogów społecznych i pracowników socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14873 VII.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. przy pracach.
Książka zawiera szereg spójnych tematycznie opracowań koncentrujących się na instytucjonalnym wymiarze patologii i dewiacji społecznej. Są to m.in.: wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych, socjopatologia edukacji, tatuaże i piercing w środowisku szkolnym i rodzinie, agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły, zjawisko patologii społecznej w instytucji totalnej oraz dysfunkcjonalność instytucji wychowania resocjalizacyjnego. Jak podkreśla recenzent książki prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki Czytelnik może tu się spotkać ze sporadycznie prezentowanymi w rodzimej literaturze zjawiskami patologii, takimi jak: tatuowanie się i piercing uczniów polskiej szkoły, brak równowagi podzbiorowości szkolnych (uczniowie, nauczyciele i rodzice), typologie metamorfoz jakich dokonuje jednostka w swoim życiu w kontekście płynności życia społecznego i inercji instytucji w epoce późnej ponowoczesności, zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9854 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Patologie społeczne są zjawiskiem, które wraz z intensyfikacją procesów globalizacji przestało być sprawą wewnętrzną poszczególnych państw, a stało się zagrożeniem ponadnarodowym. Oznacza to, że problematyka ta powinna być analizowana z punktu widzenia różnych dziedzin prawa i w różnorodnym kontekście społecznym. Inspirującym źródłem poznania nie tylko samych mechanizmów zjawiska, lecz także wypracowywania metod jego ograniczania i zwalczania stała się konferencja naukowa pod tytułem "Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności". Uczestnicy konferencji mieli sposobność do wymiany poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie wad i niedoskonałości istniejącego stanu prawnego i pozaprawnych płaszczyzn rzeczywistości społecznej, funkcjonowania poszczególnych instytucji, a ponadto wskazania na szczegółowe i konkretne projekty zmian legislacyjnych. Efektem tych refleksji jest niniejsza publikacja, która ma służyć przedstawieniu i omówieniu różnorodnych aspektów przeciwdziałania patologiom społecznym w perspektywie interdyscyplinarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13377 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 277-285.
Książka powstała w wyniku zapotrzebowania na podręcznik do przedmiotu bezpieczeństwo społeczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego: z podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego (problemem biedy, wykluczenia społecznego itp.), rolą administracji publicznej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywami poprawy bezpieczeństwa społecznego w Polsce. Jednym z zadań tej pracy jest wskazanie na rosnące znaczenie bezpieczeństwa społecznego jako składnika bezpieczeństwa państwa (narodowego). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak państwo rozwiązuje liczne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym i czy istnieje spójny system bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów prawa i przyjętych strategii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.12893 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14012 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3347)
Bibliogr. przy pracach.
W proponowanym opracowaniu znalazły się treści, które zwracają szczególną uwagę na zjawiska niekorzystne dla systemu społecznego, zagrażające jego stabilności i integralności. Wśród omawianych w niniejszej książce przykładów z szerokiej palety zachowań dysfunkcyjnych znalazły się problemy prostytucji, handlu kobietami i dziećmi, pedofilii i pornografii, zachowań przemocowych wobec dzieci czy w końcu przemocy seksualnej. Omówienie tych treści ma charakter dwugłosu - w części pierwszej autorzy odwołują się do teoretycznych kontekstów zjawisk dysfunkcyjnych, w drugiej zaś przedstawione są refleksje osób pracujących w obszarach problemowych i aktywnie działających na rzecz prewencji oraz minimalizacji skali występujących problemów. (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13141 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.9199 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10912 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Streszcz. ang., niem. Spis treści także ang., niem.
Bibliogr. s. 435-459 i przy rozdz. Indeks.
Przygotowany zbiór studiów stanowi szkic i przyczynek do pedagogiki rodziny współczesnej. Całość nosi znamiona podręcznika i to z trzech powodów: – po pierwsze, zawiera podstawowe kompendium wiedzy na temat rodziny jako grupy i instytucji opiekuńczo-wychowawczej; po drugie, ukazuje przykłady i omówienia wyników badań empirycznych nad wychowawczym funkcjonowaniem rodziny współczesnej (zwłaszcza polskiej); po trzecie, podaje propozycje metodologiczne dla analizy rodziny jako układu wychowawczego i edukacyjnego. Do badań diagnostycznych mogą okazać się przydatne również załączone przykładowo kluczowe terminy, jako narzędzie pomiaru pedagogicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
All copies are currently on loan: sygn. P.5085 V.2 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6192 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. 2721 [Magazyn 2] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.1831 [Magazyn 1] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4286 V.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 451-468. Indeks.
Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społeczeho (moralny i etyczny, psychologiczny, biologiczny, prawny, społeczno-kulturowy, mikrospołeczny). Autor dokonał również przeglądu przejawów patologii społecznej w różnych środowiskach: rodzinnym, pracowniczym, rówieśniczym, w społeczności lokalnej. Osobne rozdziały poświęcono zjawiskom patologii sołecznej będącym następstwem konfliktów zbrojnych oraz zagrożeniom ze strony mediów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13132 VI.12 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14221 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. s. 299-304.
Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omówiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów patologii najczęściej występujących w organizacjach. Omówiono pojęcie, przyczyny, mechanizmy psychospołeczne powstawania zjawisk patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi dotkniętych, ich rodzin i zakładów pracy. Zainteresowany czytelnik może skorzystać z przedstawionych narzędzi badawczych, które umożliwią diagnozę omawianych patologii - uzależnień i zachowań odbiegających od norm w przedsiębiorstwach i innych typach organizacji. W perspektywie interdyscyplinarnej wskazano też sposoby ograniczania tych niekorzystnych zjawisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7748 III.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8754 III.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Celem książki jest analiza źródeł i mechanizmów powstawania i rozwoju zagrożeń, ich skali, zasięgu i dynamiki, a także tendencji rozwojowych nowych patologii społecznych i uzależnień. Analiza prezentowanych tekstów wskazuje na wielowymiarowość zjawiska, jakim są współczesne patologie. Dotyczą one zarówno zdrowia psychofizycznego, jak i aspektów moralnych (m.in. prostytucja, pornografia, handel żywym towarem, sekty, sponsoring), poznawczych i społecznych (oddziaływania sekt i grup wyznaniowych, przemoc i agresja w grach komputerowych, mobbing, cyberbullying, infoholizm, zakupoholizm, bigoreksja, narkotyki i dopalacze). Prace zgrupowane są w trzech częściach: patologie społeczne o charakterze globalnym, patologie społeczne w grupach społecznych oraz indywidualne patologie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12201 VI.12 [Czytelnia B] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again